Dyreforsøg

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Dyreforsøg er videnskabelige forsøg på eller med levende dyr . Man taler også om forsøgsdyr . Målet med dyreforsøg er at få viden om grundforskning og at udvikle og teste nye muligheder for medicinsk terapi. Forskning med forsøgsdyr udføres på universiteter og forskningsinstitutioner , farmaceutiske virksomheder og servicevirksomheder. De fleste dyr er avlet til forskningsformål, meget få fanges for dette. Ifølge estimater blev mellem 58 og 115 millioner hvirveldyr på verdensplan - hovedsageligt yngleformer af husmus og brune rotter , men også hamstere , marsvin , kaniner , ilder , hunde og primater - brugt til dyreforsøg verden over. [1] Mange forsøgsdyr dør under forsøgene eller dræbes bagefter. Den informative værdi af dyreforsøg er blevet bevist, deres etiske begrundelse er kontroversiel.

historie

Wistar -rotte, en modelorganisme

De første overlevende rapporter om dyreforsøg stammer fra det femte århundrede f.Kr. i det antikke Grækenland. I den hippokratiske skrift Om hjertet omkring 300 f.Kr. Chr. Undersøgelser af levende dyr for at studere hjertet og synkeprocessen nævnt. [2] I begyndelsen af moderne tid dissekerede Andreas Vesalius lig og slagtekroppe for at opnå anatomisk indsigt. [3] René Descartes dissekerede også levende dyr omkring 1633, for eksempel for at observere blodcirkulationen. Dermed gik han ind for tesen, som var ny på det tidspunkt, om at dyr ikke ville føle smerte. [4]

Det latinske udtryk vivisection har længe været i international brug for alle typer dyreforsøg:

I slutningen af ​​det 20. århundrede havde udtrykket Tierversuch etableret sig i tysktalende lande som den grundlæggende betegnelse for eksperimentel brug af levende dyr inden for farmakologi, fysiologi og andre discipliner. [7]

Definition og retsgrundlag

Europa

Lovgivning inden for Den Europæiske Union er baseret på direktiv 86/609 / EØF fra 1986. Dette er beregnet til at implementere de "tre R-regler" (reduktion, forfining, udskiftning), der blev nævnt i 1959 af zoologen William Russel og mikrobiologen Rex Bruch Help et gennembrud.

 • Reduktion står for målet om at reducere antallet af dyr, der kræves til forsøgene.
 • Forfining betyder forbedringen i betydningen af ​​en reduktion af smerte og stress for dyrene og
 • Udskiftning betyder udskiftning af dyr så ofte som muligt med in vitro-test eller in-silico-test (bogstaveligt talt "i silicium"), dvs. computermodeller. [8.]

Direktiv 86/609 blev erstattet den 22. september 2010 af Europa -Parlamentets og Rådets direktiv 2010 / 63 /EU . Dette direktiv er baseret på artikel 13 [9] i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) . Denne retningslinje udvider især retningslinje 86/609 til også at omfatte yderligere aspekter vedrørende avl og beskyttelse af forsøgsdyr.

Tyskland

Kontrovers om dyreforsøg i det tyske kejserrige op til Reich Animal Protection Act fra 1933

En vigtig bekymring for den tidlige dyrebeskyttelsesbevægelse i det tyske kejserrige var udover etableringen af ​​dyrehuse især et forbud mod vivisektion . Fremtrædende pionerer som Richard Wagner krævede ikke kun afskaffelse af dyreforsøg, der for Wagner og mange af hans tilhængere sammen med de rituelle aksler symboliserede "ondskab og det jødiske" [10] i sin reneste form, også et afkald på kødforbruget . Med undtagelse af " Gossler -dekretet " i Preussen i 1885, der moderat strammede de eksisterende regler, blev dyrevelfærdsinitiativer bogstaveligt talt ignoreret. Dyrevelfærdsproblemer fandt fordel hos antisemitter og tyske statsborgere såvel som hos livsreformatorer, der opfordrede til at gå væk fra moderne, "jødisk" videnskab til tysk folkemusik og naturmedicin. Fra 1871 til 1933 voksede dyrevelfærdsorganisationerne fra flere dusin til over 700 forskellige foreninger og organisationer.

Denne bekymring blev taget op af det nazistiske regime og implementeret umiddelbart efter 1933 med stor propagandaindsats. [11] [12] For nationalsocialisterne var dyrevelfærd et velkomment, populært emne - også fordi pelshandlere som praktiske og akademiske læger og biologer ofte var jøder og med dyrevelfærdsargumenter ikke kun satte spørgsmålstegn ved deres faglige eksistens, men også om forbuddet mod religiøs overbevisning betinget, skulle deres kulturelle liv også sættes under pres. Efter magtovertagelsen i 1933 begyndte arbejdet den 1. april 1933 med højt pres og med dyreværnsforeningernes intensive samarbejde om en patocentrisk dyrevelfærdslov. Den 16. august 1933, mere end tre måneder før rigsdyrbeskyttelsesloven blev vedtaget, erklærede Hermann Göring i sin rolle som preussisk premierminister, at "vivisektion af dyr af enhver art for hele det preussiske statsområde" var forbudt. Den samtidige trussel om fængsel i en koncentrationslejr for dyreforsøgere som en del af en radioadresse var en af ​​de første offentlige omtaler af koncentrationslejrene og satte dyreforsøgere på niveau med højtstående politiske modstandere af regimet. [12] Det stoppede dog ikke med et fuldstændigt forbud mod dyreforsøg, men der blev indført betydelige begrænsninger og en ekstern godkendelsesproces. Dyreværnsforeningerne var ikke involveret i godkendelsesprocessen og blev bragt i tråd efter 1933.

Den nationalsocialistiske idé om dyrebeskyttelse gav beskyttelse til udvalgte dyr som en del af et arisk og naturelskende nationalt samfund, som ikke blev bevilget ofre for menneskelige forsøg med ofte fatale resultater. Desuden blev dyreforsøg set som legitime for såkaldte "krigsvigtige" projekter og i tjeneste for "folkesundheden" og blev udført uden tøven, for eksempel i sterilisationsforsøg og forsøg med luftfartsteknologi.

Juridisk situation

Retsgrundlaget i Tyskland er dyreværnsloven , især afsnit 7-10a. [13] Ifølge afsnit 1 i den tyske dyreværnslov anerkendes dyr som "meddyr", og påføring af smerte, lidelse eller skade uden rimelig årsag er forbudt. Dyreforsøg er reguleret i §§ 7-9 i dyreværnsloven. For det første er principperne for dyreforsøg fastlagt (definition; undgåelse af smerte, lidelse eller skade; etisk begrundelse, uundværlighed for det videnskabelige forskningsprojekt). Ifølge afsnit 7 kan dyr påføres smerter, lidelser og skader for at forhindre, genkende eller behandle sygdomme, for at genkende miljøfarer, for at teste stoffer eller produkter for deres ufarlighed og i forbindelse med grundforskning . [14]

Dyreforsøg i den tyske dyreværnslovs forstand er forsøg på levende dyr. Aflivning af et dyr, for eksempel for at udføre forsøg på dets organer eller væv, er derfor ikke et dyreforsøg i juridisk forstand. Ændringen i dyrs genetiske sammensætning falder ind under udtrykket dyreforsøg "hvis det kan være forbundet med smerte, lidelse eller skade på de muterede dyr eller deres bærere". [14]

Ifølge afsnit 8 er dyreforsøg med hvirveldyr generelt underlagt godkendelse, medmindre de udføres på grundlag af love, bekendtgørelser, retsafgørelser med henblik på vaccination, blodindsamling eller andre diagnostiske foranstaltninger. Ifølge § 8a skal disse undtagelsesvise tilfælde samt dyreforsøg på decapoder og blæksprutter kun indberettes til den kompetente statslige myndighed. Dyreværnsloven regulerer detaljeret, hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen. Så z. B. være videnskabeligt begrundet i detaljer, hvorfor du absolut skal udføre dette forsøg på dyr. Desuden skal der fremlægges bevis for egnet personale, rumligt og organisatorisk udstyr. Visse forsøgsprojekter er undtaget fra tilladelseskravet, men de skal ved myndigheden i en passende form synes at være. Disse er på den ene side eksperimenter, der er foreskrevet af nationale love eller retsakter i Den Europæiske Union, og på den anden side eksperimenter, der ikke er forbundet med smerter, lidelser eller skader på dyrene (f.eks. Blodprøvetagning for at få celler til cellekulturer). På grund af den øgede brug af ikke-dyreforsøgsmetoder har andelen af ​​dyreforsøg udført ved lovlige forskrifter haft en tendens til at falde i årevis: i 1991 var deres andel 35% (ca. 842.000 dyr), i 2000 var det 21% ( 389.000) og i 2004 var det 15% (350.000 dyr). I 2005 steg antallet af dyr igen (454.000 = 19%). [15]

Endvidere er det fastsat, at enhver facilitet, der ønsker at udføre dyreforsøg, skal udpege en dyreværnsofficer. Disse skal enten være dyrlæger, læger eller biologer med speciale i zoologi. Du er ansvarlig for at sikre overholdelse af dyrevelfærdsreglerne på bedriften og for at rådgive de mennesker, der håndterer dyrene.

Ifølge dyreværnsloven må kun personer med de relevante kvalifikationer udføre forsøg med dyr. Dette omfatter studier af veterinærmedicin eller en tilsvarende kvalificerende videnskabelig uddannelse (f.eks. Inden for humanmedicin, biokemi, biologi eller som en tilsvarende teknisk assistent) i forbindelse med en tilsvarende videreuddannelse ( kompetencebevis ).

Dyreværnsloven ser det som højeste prioritet at holde smerter, lidelser eller skader på dyr så lave som muligt. Derfor skal potentielt smertefulde dyreforsøg (f.eks. Operationer, vævstransplantationer) altid udføres under bedøvelse og tilstrækkelig smertelindring. Loven indeholder kun undtagelser, hvis enten bedøvelsen ville være mere belastende for dyret end interventionen alene, eller hvis det er i strid med forsøgets formål.

Godkendelsesmyndighederne, normalt det ansvarlige regionsråd eller de statslige sundhedsmyndigheder , understøttes af et etisk udvalg, når de beslutter, om der skal godkendes dyreforsøg (afsnit 15 TierSchG). Størstedelen af ​​disse kommissioner består af kompetente dyrlæger, læger og naturforskere, og mindst en tredjedel består af forslagslister fra dyrevelfærdsorganisationer.

I 2018 behandlede den stående senatkommission for dyreforsøg ved det tyske forskningsfond problemer i praksis med godkendelsesprocedurer for dyreforsøg siden ændringen af ​​lov om dyrevelfærd i 2013 [16] Disse hindrede målet om at fremme ensartede dyrevelfærdsstandarder og ville have negative konsekvenser for biomedicinsk forskning i Tyskland. Udtalelsen er baseret på en landsdækkende undersøgelse og flere forhandlingsrunder med eksperter. [17]

Databaser for dyreforsøg i Tyskland

Hvilke dyreforsøgsprojekter, der er godkendt af de ansvarlige statslige myndigheder, kan undersøges i AnimalTestInfo -databasen. [18] AnimalTestInfo -databasen for dyreforsøgsprojekter i Tyskland indeholder generelt forståelige projektsammendrag af dyreforsøgsprojekterne, hvis gennemførelse er blevet ansøgt af videnskabelige forskningsinstitutter på universiteter, industri og forbundsregering og godkendt af de kompetente myndigheder i forbundsstaterne. Ansøgerne er ansvarlige for indholdet af de offentliggjorte projektsammendrag. Databasen er placeret på Federal Institute for Risk Assessment (BfR). Lovgiver har givet BfR det juridiske mandat til anonymt at offentliggøre projektsammendrag af godkendte dyreforsøg i Tyskland (§ 41, stk. 1, punkt 1, TierSchVersV).

Det tyske center for beskyttelse af forsøgsdyr (Bf3R) er også placeret på BfR. Centret koordinerer alle aktiviteter på landsplan med det formål at begrænse dyreforsøg til et væsentligt niveau og sikre den bedst mulige beskyttelse af forsøgsdyr. Desuden har centrets arbejde til formål at stimulere nationale og internationale forskningsaktiviteter og fremme videnskabelig dialog. [19] En integreret del af Bf3R er ZEBET - "centralkontoret for indsamling og evaluering af alternative og komplementære metoder til dyreforsøg". ZEBET er et af fem kompetenceområder i Bf3R. Det blev grundlagt i 1989 med det formål at begrænse brugen af ​​dyr til videnskabelige formål til et absolut minimum og udvikle alternativer til dyreforsøg. ZEBET forsker, udvikler og validerer alternative metoder i henhold til 3R -princippet i sit eget laboratorium. Bf3R driver også Animal Study Registry , et online register, hvor forskere frivilligt kan registrere deres forskningsprojekter, der omfatter dyreforsøg. Oplysningerne i dette register er ikke anonyme og vil blive offentliggjort senest fem år efter indrejse.

"Forståelse af dyreforsøg", informationsinitiativ fra tysk videnskab

Som repræsentant for videnskaben i Tyskland lancerede Alliance of Science Organisations initiativet "Understanding Animal Experiments". Ifølge egne udsagn ønsker initiativet at give "omfattende, ajourført og faktabaseret" information om dyreforsøg inden for forskning. [20] "Understanding Animal Experiments" tilbyder en internetplatform, kommunikerer på sociale medier og giver eksperter. [21]

Østrig

I Østrig giver forbundsloven af ​​27. september 1989 det juridiske grundlag. Kun interventionen på levende dyr omtales som et dyreforsøg. Indgrebet skal på forhånd godkendes af de ansvarlige myndigheder. Dyreforskningsdirektøren modtager også godkendelse fra myndighederne til dette ene dyreforsøg. Den østrigske dyreforsøgslov indeholder en kontrolkommission, der årligt kan inspicere hvert dyreforsøgslaboratorium uden forudgående underretning. En "manglende eksistens" af denne kontrol eller en overtrædelse af den juridiske situation straffes med øjeblikkelig suspension af godkendelsen og med en straffesag.

I Østrig er dyreforsøg med kosmetik og dyreforsøg på store aber forbudt ved lov. Endvidere annonceres, fremmes og finansieres hvert år statsstøtte og statspriser til udvikling af alternativer til dyreforsøg.

Anvendelsesområder

En athymisk mus med et implanteret humant prostatacarcinom . Athymiske mus bruges ofte som modelorganismer i kræftforskning .

Særligt opdrættede dyr bruges mest til dyreforsøg, da præcise data om disse dyr kræves for meningsfulde resultater, f.eks. B. deres gennemsnitlige levetid, men også data om, hvilke sygdomme (kræft, diabetes osv.), Der forekommer hvor ofte i befolkningen. I henhold til tysk og europæisk lov er det fastsat, at kun dyr, der er avlet til forsøg, må anvendes, og at dette kun må afviges fra begrundede undtagelsestilfælde. Dyr fanget i naturen bruges meget sjældent af disse grunde.

Grundforskning

Med 64,3%blev de fleste dyreforsøg inden for grundlæggende medicinsk forskning udført i Schweiz i 2018. [22]

Narkotikaforskning

I 2005 var 21% af de dyr, der blev brugt i dyreforsøg i Tyskland, påkrævet til forskning og udvikling af produkter og anordninger til human-, tand- og veterinærmedicin. [15] Da mange menneskelige sygdomme ikke forekommer spontant hos dyr, fremkalder forskellige processer symptomer hos dyr, der ligner menneskelige sygdomme (se også: modelorganisme ). Langt de fleste dyr i denne kategori er mus og rotter (2005: 92%).

Den obligatoriske toksikologiske eller anden sikkerhedskontrol af lægemidler og medicinsk udstyr er ikke inkluderet i 21% af alle dyreforsøg. Ifølge sammenslutningen af ​​forskningsbaserede farmaceutiske producenter (VFA) vedrører 86% af de dyreforsøg, der udføres i lægemiddelsektoren, test af lægemidler for deres sikkerhed, kvalitet og effektivitet ( farmaceutisk forskning ). [23]

Fremstilling og kvalitetskontrol af produkter

Næsten 14% af dyreforsøgene i 2005 var inden for produktfremstilling og kvalitetskontrol. [15]

Toksikologi (toksicitetstest)

I 2005 var toksicitetsbestemmelser på femtepladsen i de officielle dyreforsøgsstatistikker med 6,6%. [15] Nye aktive ingredienser og kemikalier testes for mulige skadelige virkninger. Med ikrafttrædelsen af ​​EU's kemikaliedirektivREACH -forordningen den 1. juli 2007 forventedes en betydelig stigning i dyreforsøg på det toksikologiske område. 30.000 kemikalier, der kom på markedet før 1981, skal stort set testes i dyreforsøg med hensyn til deres fare for mennesker og miljø.

Adfærdsforskning

Forsvarsforskning

Andre områder

Dyreforsøg bruges også til at diagnosticere sygdomme som rabies og til at teste pesticider . [15] Dyreforsøg udføres også i rumrejser for at teste livsstøttesystemer og for at undersøge virkningerne af kosmiske miljøforhold. Hunden Laika blev særlig berømt i 1957. Hun var det første levende væsen, der blev sendt i kredsløb og døde der, formentlig af stress og overophedning.

Brug af dyr uden for dyreforsøg

Anvendelse af dyr til formål, der ikke er omfattet af § 7 og § 8 i TierSchG og derfor ikke udgør dyreforsøg i juridisk forstand, er anført i Tyskland i de regelmæssige publikationer af statistik over brug af dyr ved de ansvarlige statskontorer ud over dyreforsøg.

Studie og uddannelse

I Tyskland bruges omkring 2,3% af forsøgsdyrene til træning og videreuddannelse. [24] Hovedformålet er at illustrere det teoretiske emne i studiet af biologi , human og veterinærmedicin . For eksempel dræbes rotter for at lære om strukturen og den rumlige indretning af et pattedyrs indre organer. For eksempel kan samspillet mellem nerver og muskler påvises i dræbte frøer, da disse organer forbliver funktionelle i nogen tid efter døden.

Studerende på universiteter i Nordrhein-Westfalen og Saarland kan fritages for øvelser på dyr eller dele af dem, der er blevet dræbt til dette formål ved hjælp af disse landes rammelov . [25]

Drab til videnskabelige formål

Omkring 25% af de dyr, der blev brugt i 2005, blev dræbt for at høste celler eller organer . [15] De opnåede celler er ofte nødvendige for cellekulturer, som igen erstatter dyreforsøg.

kosmetik

Dyreforsøg på kosmetik har været forbudt i Tyskland siden 1998 og siden 2004 i EU. EUs kosmetikdirektiv (2003/15 / EG) indeholder også et EU -importforbud, der gennemføres i to trin (2009 og 2013) for nye kosmetiske produkter, der er testet på dyr. [26] Dispensering af dyreforsøg af slutprodukter udelukker ikke individuelle ingredienser fra at blive testet på dyr, da direktivet henviser til ingredienser, der udelukkende er udviklet og fremstillet til brug i kosmetik, og det er ingredienserne, der skal håndtere nye stoffer, der er udviklet efter direktivet er trådt i kraft. Ingredienser testet i dyreforsøg, der også bruges til andre formål, f.eks. I henhold tilEU -kemikaliedirektivet , kan stadig importeres.

Eksempler på testserier

I medicinsk forskning

Afhængigt af formålet og de anvendte dyr kan meget forskellige eksperimentelle opsætninger bruges.

Inden for medicinsk forskning er de mest almindelige testserier otte til ti dyr hver (for det meste mus eller rotter, det nøjagtige antal afhænger af den biometriske testplanlægning), som hver injiceres med en anden dosis af en bestemt aktiv ingrediens. Efter en bestemt, forudbestemt tid tages der f.eks. Blod for at analysere nedbrydningsprodukter af den aktive ingrediens. I de fleste tilfælde aflives forsøgsdyrene ved testens afslutning for at kunne undersøge det aktive stofs indflydelse på indre organer.

Virkninger og bivirkninger af hormonpræparater, såsom p -piller , undersøges normalt hos unge hunrotter, hvis æggestokke blev fjernet, før lægemidlet blev administreret. Disse lægemidler, som raske unge kvinder tager næsten hver dag og ofte i årevis, og som derfor skal være særligt sikre, er et eksempel på, at mange aktive farmaceutiske ingredienser stadig skal testes på levende dyr: hovedeffekten (vedligeholdelsen af en bestemt hormonkoncentration i kroppen) i direkte forbindelse med mulige bivirkninger (ændringer i fedt eller væskeophobning i vævet) og de naturlige nedbrydningsprodukter af de aktive ingredienser.

I den kemiske og kosmetiske industri

En testprocedure i den kemiske og kosmetiske industri er for eksempel at teste stoffets slimhindeirriterende egenskaber på kaniner, Draize-testen . Til dette formål dryppes forsøgsdyrene ofte i øjnene af betydeligt koncentrerede mængder af de stoffer, der skal testes, som reagerer lige så følsomt som menneskelige øjne. For at sikre, at de ikke kan tørre stofferne ud af deres øjne, låses kaninerne i kasser under testserien med hovedet stikker udenfor. Allerede i 1980'erne blev der udviklet flere alternative metoder ved hjælp af cellekulturer og inkuberede hønseæg . Nogle af disse testsystemer er allerede i brug i dag. I 2005 blev 505 kaniner brugt i Tyskland til slimhindeirritationstesten. [15]

Type og antal anvendte dyr

Efter at biologen Clarence Little (1888-1971) havde beskæftiget sig med Gregor Mendels arbejde, begyndte han at bruge mus til sin forskning. [27] Siden da har mus været det mest udbredte dyr til forskningsforsøg. Dette steg kraftigt i 1980'erne med fremskridt inden for genteknologi , nemlig oprettelsen af knockout -musen , krabbemusen og Cre / loxP -systemet . [27] Dette gjorde det muligt at opdrætte mus, der havde Alzheimers sygdom eller diabetes , var overvægtige, havde hjertesygdomme, var blinde eller døve, havde tvangslidelser , var skizofrene eller var afhængige af medicin. [27] I 2000'erne blev antallet af mus i forskningslaboratorier anslået til 20 til 80 millioner og skulle repræsentere omkring 90% af alle dyr, der blev brugt til forskning. [27] Årsagerne til denne spredning er, at musens genom er 99% identisk med menneskers, reproduktion af mus er billig og foregår hurtigt, og at mus har få menneskelige fortalere. [27] Clarence Little sagde, at mennesker har lidt medfølelse med mus, i modsætning til hunde eller katte. Man skal drage fordel af "den ældgamle fjendskab mellem kvinder og Muridae " for at fremme forskningen. [28] Lidt sagt dyreforsøg bør ikke være følelsesmæssigt lydhøre. De er vigtige for forskning og uden dem er menneskelig biologi fordømt. [28] Der er for meget på spil til at slippe. [28]

Tyskland

Dyreforsøg 2000-2013

Siden 1. januar 1989 har laboratoriedyrregistreringsforordningen i Tyskland gjort det obligatorisk at registrere de dyr, der bruges til videnskabelige forsøg. Det tyske forbundsministerium for fødevarer og landbrug har siden offentliggjort tilsvarende statistikker hvert år siden. Det skal huskes, at disse tal "kun registrerer de dyr, der faktisk blev brugt i et godkendt dyreforsøg. For at skabe en ny genetisk linje med de ønskede egenskaber kræves der imidlertid et betydeligt større antal dyr. Et stort antal af disse dyr kan ikke bruges i nogen dyreforsøg på grund af manglen på en målrettet fænotype og er derfor overflødige. Dette kan heller ikke forhindre optimal forsøgs- og avlsplanlægning. " [29]

Tallet faldt oprindeligt fra 2,6 millioner i 1989 til 1,5 millioner i 1997. Siden har de været stigende igen. [15] For 2014 taler ministeriet om omkring 2,8 millioner hvirveldyr, der blev brugt til videnskabelige forsøg. [30]

I 2017 blev omkring to millioner dyr brugt til videnskabelige dyreforsøg i Tyskland. [31] Med 1,37 millioner dyr blev mus oftest brugt det år. Resten fordeles på 255.000 rotter, 240.000 fisk, 3.472 aber og 3.300 hunde og 718 katte. Omkring 50% af alle dyr blev brugt til grundforskning. 27% involverede fremstilling eller revision af lægemidler. I yderligere 15% blev der undersøgt sygdomme. Omkring 740.000 af de to millioner dyr døde eller blev dræbt. [31]

Østrig

I 2005 blev 167.312 dyr brugt i forsøg i Østrig, herunder 128.634 mus, 11.920 rotter, 18.439 kaniner, 3.149 marsvin, 1.199 fisk, 85 hunde, 12 katte og 56 aber. [32] I 2012 steg antallet lidt til 184.610 dyr. Disse omfattede 149.440 mus, 7.270 rotter, 15.480 kaniner, 2.790 marsvin, 3.823 fisk, 74 hunde og 33 katte. Aber blev ikke brugt i 2012. [33] Det skal bemærkes, at den østrigske statistik kun viser dyr, der rent faktisk blev brugt i dyreforsøg. Dyr, der er specielt opdrættet til forsøg med tilladelse, men efterfølgende dræbt, fordi de var overflødige, og fostre og embryoner behøver ikke at indberettes til myndighederne. [34]

Schweiz

In der Schweiz wurden im Jahr 2005 550.505 Tiere zur Verwendung in Versuchen getötet, unter anderem 361.693 Mäuse, 136.657 Ratten, 10.818 Fische, 6.488 Kaninchen, 6.757 Vögel, 3.071 Hunde, 409 Katzen und 408 Affen. Ursache der vergleichsweise hohen Zahl ist die Bedeutung der Schweizer Pharma- und Chemie-Industrie.

Zum Vergleich: 1985 wurden in der Schweiz 170 Pferde, 690 Katzen, 705 Rinder, 736 Affen, 1.386 Schafe und Ziegen, 1.525 Schweine, 3.096 Hunde, 4.531 Amphibien und Reptilien, 20.396 Vögel, 34.608 Fische und 1.489.000 Ratten, Mäuse, Hamster und Meerschweinchen getötet, insgesamt damit 1.556.843 Tiere. [35]

Europa

Tierart Anzahl in Mio.
Mäuse 6,42
Ratten 2,34
Fische 1,75
Vögel 0,65
Kaninchen 0,31
Meerschweinchen 0,26

Für Europa ergeben sich für das Jahr 2005 diese Zahlen (nebenstehende Tabelle; dabei sind Tiere erfasst, die bei Tests eingesetzt wurden, durch die Schmerzen, Leiden und dauerhafte Schäden verursacht wurden. [36] ) Die Verwendungszwecke der 12,1 Mio. im Jahr 2005 verwendeten Tiere teilte sich wie folgt auf: mehr als 60 % für Forschung auf den Gebieten Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Biologie, 8 % toxikologische Versuche und andere Sicherheitsbeurteilungen. 78 % waren Nagetiere und Kaninchen, 15 % Kaltblüter und 5 % Vögel. [8]

Vereinigtes Königreich

In Großbritannien werden jährlich etwa 3 Millionen Tiere in Versuchen verwendet. [37]

Vereinigte Staaten

Für die USA liegen keine genauen Statistiken vor, da Ratten, Mäuse und Vögel von den Bestimmungen des Animal Welfare Act ausgenommen sind, aber den größten Anteil der benutzten Tiere ausmachen. Konservative Schätzungen für die Anzahl der jährlich verbrauchten Tiere beginnen bei 20 Millionen. [37] Unter bestimmten Voraussetzungen genügt in den USA für die Zulassung eines neuen Arzneimittels ein Wirksamkeitsnachweis im Tierversuch ( Animal Efficacy Rule ).

Bewertung von Tierversuchen

Die EU-Kommission führte anlässlich der anstehenden Revision der Richtlinie 86/609/EWG zum Schutz der in Versuchen eingesetzten Tiere von Juni bis August 2006 eine Online-Bürgerbefragung zum Thema Tierversuche durch. [38] Die überwiegende Mehrheit der rund 43.000 Bürger aus 25 Ländern, die sich an der Umfrage beteiligten, sprach sich für mehr Tierschutz aus. So meinten über 90 % der Teilnehmer, dass die EU sowie die Regierung im eigenen Land für deutlich mehr Tierschutz im Bereich Tierversuche sorgen sollten, insbesondere für Affen, Hunde und Katzen. Die überwiegende Mehrheit der Befragten sprach sich für einen verbesserten Schutz von Mäusen (87 %), Fischen (83 %) und Fruchtfliegen (60 %) aus. 40 % der Befragten hingegen hielten Tierversuche für den Zweck der Therapie- und Medikamenten-Entwicklung für akzeptabel. Gleichzeitig führten 85 % der Befragten an, dass Tierschutzorganisationen die Hauptquelle für Informationen über Tierversuche seien. Nahezu alle Teilnehmer wünschten sich mehr Transparenz und Mitspracherecht hinsichtlich der Frage, wann und wie ein Tierversuch durchgeführt werden darf. Den medizinischen Fortschritt oder die Konkurrenzfähigkeit von Europa sahen rund Dreiviertel der Befragten durch Tierschutzbestimmungen keineswegs gefährdet. Ebenso viele Menschen waren für eine stärkere Förderung der Entwicklung und Anerkennung von tierversuchsfreien Methoden.

Argumente für Tierversuche

Erkenntnisgewinn

Vertreter der tierexperimentell ausgerichteten Forschung, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft , [39] führen an, dass alle wichtigen Erkenntnisse im Bereich der Medizin auf Tierversuche zurückzuführen sind: Versuche an Hunden und Kaninchen hätten zur Entdeckung des Insulins geführt und geholfen, die Wirkung dieses Hormons zu verstehen und neue Therapien für die Zuckerkrankheit zu entwickeln. Weitere Beispiele für den Nutzen von Tierversuchen in der Medizin seien laut der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Entwicklung von Impfseren z. B. gegen Diphtherie (Meerschweinchen), gegen Gelbfieber und Kinderlähmung (Maus und Affe) sowie Untersuchungen zur Krankheitsentstehung der Tuberkulose (Schaf und Rind), des Typhus (Maus, Ratte, Affe) und der Malaria (Taube).

In der Chirurgie seien durch Tierversuche neue Techniken entwickelt und Operationsmethoden verfeinert worden. So fanden erste Versuche zur Verpflanzung von Gewebe bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Mäusen statt. Andere wichtige Forschungsbereiche sind Untersuchungen zur Funktionsweise des Nervensystems , des Herz-Kreislauf-Systems und der Wirkungsweise von Hormonen sowie in der Krebsforschung. Ein Verzicht auf Tierversuche würde eine „Verlangsamung des medizinischen Fortschritts bedeuten und damit Heilungschancen für kranke Menschen deutlich schmälern“, heißt es bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Übertragbarkeit

Zur Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse führen Tierversuchsbefürworter die große Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier hinsichtlich Zell- und Organfunktion an. Insbesondere die Bestandteile von Körperzellen und die biochemischen Mechanismen in den Zellen, die allen Lebensvorgängen zu Grunde liegen, weisen bei den verschiedenen Tierarten sehr große Ähnlichkeiten auf. Eine Übertragung vom Tier auf den Menschen sei daher zumal dann möglich, wenn auch die artspezifischen Besonderheiten in Betracht gezogen werden. Diese Grundvermutung gelte sowohl für die erwünschten als auch für die schädigenden und toxischen Wirkungen eines Stoffes. Insbesondere das komplexe Zusammenspiel von Wirkstoffen und deren Abbauprodukten mit unterschiedlichen Organen lasse sich in vielen Fällen nur am lebenden Tier sicher nachvollziehen.

Aussagekraft

Trotz wesentlicher Fortschritte im Bereich der Alternativmethoden zum Beispiel mit Zellkulturen und Computersimulationen könne mit diesen Verfahren der „intakte Organismus“ nicht ersetzt werden, heißt es bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vor allem wenn das komplexe Zusammenwirken mehrerer Organsysteme untersucht werden soll, stoße die Zellkultur an ihre Grenzen. Wenn zum Beispiel die Rolle des Immunsystems im Verdauungstrakt oder die Wirkung von neuen Impfstoffen untersucht werden soll, müsste man sehr viele verschiedene Organe simulieren, da dabei komplexe höhere Regelmechanismen eine Rolle spielten.

Ethische Argumentation

In der ethischen Argumentation wird davon ausgegangen, dass die Interessen der Menschen, ihre Gesundheit zu erhalten, grundsätzlich höher zu bewerten sind als der Schutz anderer Lebewesen. Die mit den Versuchen verbundenen möglichen Schäden (Schmerzen, Tod) bei Tieren werden z. B. mit der Entwicklung von Medikamenten für den Menschen gerechtfertigt. 2005 fanden EU-weit 45 Prozent der Befragten, Wissenschaftler sollten ein Recht dazu haben, an Tieren zu forschen, wenn damit gesundheitliche Probleme von Menschen gelöst würden. [40]

Tierversuchsbefürworter sind der Überzeugung, dass die Genehmigungsverfahren unsinnige und ethisch nicht vertretbare Tierversuche ausschließen. Der Forscher müsse schließlich darlegen, dass für den geplanten Versuch eine „Unerlässlichkeit“ gegeben ist, dh, dass es – gemessen am verfolgten Zweck – keine gleichwertigen Alternativen gebe. Bei der Frage der „ethischen Vertretbarkeit“ gehe es um die Abwägung der Belastung des Tieres auf der einen Seite und der wissenschaftlichen Erkenntnis auf der anderen Seite.

Tierversuche können nach Meinung von Tierversuchsbefürwortern zwar durchaus auch mit Schmerzen und Leiden für die Tiere verbunden sein, starke Belastungen würden aber – wo immer möglich – vermieden, da sie Auswirkungen auf das Versuchsergebnis hätten. Auch führen Tierversuchsbefürworter an, dass die Tiere möglichst artgerecht gehalten werden.

Schließlich weisen Tierversuchsbefürworter darauf hin, dass es ethisch nicht vertretbar ist, klinische Studien und andere Experimente am Menschen ohne vorherige Tierversuche durchzuführen, wenn die Möglichkeit bestehe, die mit der Studie einhergehenden Risiken für die Testpersonen mit Hilfe vorangehender Tierexperimente zumindest abschätzen zu können.

Argumente gegen Tierversuche

Erkenntnisgewinn

Die Veröffentlichung dieses Fotos durch PETA im Jahr 1981 löste die öffentliche Kontroverse um die Silver Spring-Monkeys aus und wurde in den USA zu einem Symbol für qualvolle Tierversuche. [41]

Nach Ansicht von Tierversuchsgegnern wie z. B. den Ärzten gegen Tierversuche [42] sei der Stand der heutigen Medizin, die zu einem wesentlichen Teil auf Tierversuchen basiere, kein Beweis für die Notwendigkeit von Tierversuchen. Zwar werden die erzielten Fortschritte von vielen Tierversuchsgegnern anerkannt, jedoch stünden diese in keinem akzeptablen Verhältnis zum Aufwand und zur eingesetzten Tierzahl. Zudem seien Erkenntnisse inzwischen auch durch andere Methoden, wie die Verwendung von Zellkulturen in vitro , gewinnbar. Beispielgebend ist dabei unter anderem die Arbeit der Preisträger des Herbert-Stiller-Preises , der für die tierversuchsfreie Erforschung menschlicher Erkrankungen verliehen wurde. [43]

Auch wird argumentiert, dass viele Tierversuche nicht in Erkenntnisse münden, die für den Menschen nutzbar seien. So kam eine Studie zur klinischen Relevanz von Tierversuchen zu dem Ergebnis, dass bei 16 untersuchten Tierversuchsvorhaben zehn Jahre nach der Durchführung keine Umsetzung in der Humanmedizin nachweisbar war. [44]

Übertragbarkeit

Tierversuchsgegner führen die vielfältigen Unterschiede zwischen Tieren und Menschen hinsichtlich Körperbau, Organfunktion und Stoffwechsel an. Tiere unterschiedlicher Arten würden auf Chemikalien und Medikamente unterschiedlich reagieren. Beispielsweise sei Asbest bei Ratten erst in 300fach höherer Dosis als beim Menschen krebsauslösend. [45] Auch aufgrund von Tierexperimenten für sicher gehaltene Medikamente (z. B. Contergan ), die beim Menschen schwerwiegende oder gar tödliche Nebenwirkungen hervorriefen, seien ein Beleg dafür, dass sich die Ergebnisse von Tierversuchen nicht mit der nötigen Zuverlässigkeit auf den Menschen übertragen ließen. Auch die Genantwort in Mäusen unterscheidet sich deutlich von der des Menschen bei Entzündungsprozessen, weshalb die Resultate von Mausversuchen für Menschen nicht immer übertragen werden können. [46]

Aussagekraft

Tierversuchsgegner zweifeln die Aussagekraft von Tierversuchen an, da es sich bei Tieren zwar um einen ganzen Organismus handele, aber um den falschen. Tierversuchsfreie Methoden mit menschlichen Zellen und Geweben, kombiniert mit speziellen Computerprogrammen, liefern ihrer Meinung nach im Vergleich zum Tierversuch in manchen Bereichen ebenso genaue und aussagekräftige Ergebnisse, bei einer besseren ethischen Vertretbarkeit. [47]

In der tierexperimentellen Forschung würden zudem wichtige Aspekte der Krankheitsentstehung wie Ernährung, Lebensgewohnheiten, Verwendung von Suchtmitteln, schädliche Umwelteinflüsse, Stress , psychische und soziale Faktoren außer Acht gelassen. Als besseren Weg empfinden viele Tierversuchsgegner die Konzentration auf Studien am Menschen, wobei insbesondere die Bereiche der Epidemiologie , klinischen Forschung und Arbeits- und Sozialmedizin ausgebaut werden müssten.

Ethische Argumentation

Viele Tierversuchsgegner stellen die Argumentation, wonach menschliche Interessen Vorrang vor Interessen anderer Lebewesen hätten, ganz oder teilweise in Frage. Dem Tier stehe als fühlendem Subjekt eine moralisch ebenbürtige Behandlung wie dem Mitmenschen zu. Insofern sei das Töten von Tieren und das Zufügen von Schmerzen moralisch unzulässig. Diese Argumentation findet sich zum Beispiel auch im Vegetarismus . Im Tierversuch würden Tiere zu Messinstrumenten degradiert, was der Würde des Lebewesens nicht entspreche. Eine rein utilitaristisch orientierte Ansicht, nach der es um bloße Nützlichkeitsabwägungen gehe, könne nicht die Basis für die ethische Beurteilung von Tierversuchen sein.

Der österreichische Tierrechtler Helmut F. Kaplan knüpft an diese Argumentation an und begründet seine ablehnende Haltung gegenüber Tierversuchen folgendermaßen:

„Deshalb ist auch die faktische Frage, ob Tierversuche für den Menschen nützlich sind, moralisch irrelevant: Tierversuche sind falsch, unabhängig davon, ob sie für den Menschen nützlich sind. Die legitime Frage ist nicht: ‚Wieviel Gesundheit können wir maximal erzeugen?', sondern: ‚Wieviel Gesundheit können wir auf ethisch zulässige Weise erzeugen?' Die – echte oder vermeintliche – Nützlichkeit von Tierversuchen ist überhaupt kein ethisches Argument: Es gibt viele Dinge, die nützlich wären, aber dennoch unmoralisch und verboten sind, zum Beispiel Menschenversuche.“

Helmut F. Kaplan zu Tierversuchen [48]

Es gibt allerdings auch Utilitaristen, die Tierversuche kritisieren. Der Tierethiker Peter Singer fordert eine faire Abwägung der Interessen von Menschen und Tieren. Obwohl diese theoretisch auch zugunsten der Experimente ausfallen könne, wögen die Interessen der betroffenen Tiere in der Regel sehr viel stärker. [49] Er argumentiert, dass die Versuchstiere entweder den Menschen so ähnlich sind, dass für sie auch ähnliche ethische Maßstäbe gelten müssen und somit Tierversuche sich aus denselben ethischen Bedenken wie Menschenversuche verbieten, oder aber uns die Versuchstiere so unähnlich sind, dass die Ergebnisse weniger Nutzen für Menschen haben.

Alternativen

Im Sinne der „3 R“ ( Reduction, Refinement and Replacement , dt. „Reduzierung, Verbesserung und Ersatz“) [50] wird heute intensiv an Methoden zum Ersatz von Tierversuchen geforscht, wobei in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten (siehe auch Basler Deklaration ).

Heutzutage stehen für viele Fragestellungen sogenannte In-vitro -Verfahren zur Verfügung. Darunter versteht man „im Reagenzglas“ durchgeführte Tests. An Mikroorganismen und Zellkulturen können toxikologische Untersuchungen auch in sehr kleinen Volumina, z. B. in mikrofluidischen Systemen, durchgeführt werden ( Mikrotoxikologie ). Manche Arzneimittel können heute in silico , also am Computer, entwickelt und an menschlichen Zell- und Gewebekulturen, die z. B. aus Operationen zur Verfügung stehen, getestet werden. Die hautreizenden Eigenschaften von Chemikalien und kosmetischen Stoffen können an künstlicher Haut getestet werden. Für die Untersuchung auf fieberauslösende Verunreinigungen in Medikamenten und Impfstoffen steht heute ein Test mit menschlichem Blut zur Verfügung. Studierende der Biologie, Human- und Tiermedizin können physiologische Zusammenhänge in Filmen, Computersimulationen oder im schmerzlosen Selbstversuch nachvollziehen. Chirurgische Eingriffe können an Modellen geübt werden, die ähnlich wie Flugsimulatoren funktionieren. Amerikanische Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, eine Art Organismus mit Stoffwechsel auf einem Mikrochip darzustellen. Winzige Kammern aus Glasröhren sind mit lebenden Zellen ausgekleidet und stellen einzelne Organe dar. In dem künstlichen Körper können neue Wirkstoffe getestet werden. [51] Eine Erforschung des Gehirns kann direkt am Menschen mit nicht invasiven Methoden, zum Beispiel mit der Computertomographie betrieben werden, wobei diese nur eingeschränkte Anwendbarkeit besitzen, da sie mit ihrer makroskopisch-topographischen Betrachtungsweise nicht die nötige Auflösung bieten können, um genau auf Einzel-Zell-Niveau messen zu können, wie es beispielsweise zur Erforschung neuronaler Kodierungsmechanismen in der Neurobiologie benötigt wird.

Für die Validierung, das heißt den Vergleich zwischen tierversuchsfreier Methode und dem entsprechenden Tierversuch sowie die Anerkennung auf nationaler und internationaler Ebene ist die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zuständig. [52] Das ZEBET betreibt auch eine Datenbank der validierten Alternativmethoden (AnimAlt-ZEBET). [53] Auf europäischer Ebene befasst sich das Europäische Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (ECVAM) mit der Erforschung, Entwicklung und Validierung von tierversuchsfreien Methoden. [54] Beide Einrichtungen betreiben Internet-Datenbanken zu tierversuchsfreien Testmethoden. Die Daten des EVCAM sind über die SIS-Datenbank des Zentrums zugänglich.

Markierung tierversuchsfreier Produkte

Marke des DTB
Marke des BUAV

Der Deutsche Tierschutzbund unterhält eine Kosmetika-Positivliste, in der Hersteller und Vertriebe von Kosmetika verzeichnet sind, die auf Tierversuche verzichten. [55] Die Bestimmungen beinhalten auch das Testen der Rohstoffe und das Testen durch Dritte. Produkte, die demzufolge tierversuchsfrei sind, sind mit einem Warenzeichen gekennzeichnet.

Des Weiteren gibt es ein Prüfzeichen des BDIH, [56] des Bundesverbands deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel , Körperpflegemittel und dekorative Kosmetik , mit der Aufschrift „Kontrollierte Natur-Kosmetik“, welches Tierversuchsfreiheit kennzeichnet. Die British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) gibt ein international verbreitetes Kennzeichen für tierversuchsfreie (englisch cruelty free ) Produkte heraus. [57]

Literatur

 • LFM van Zutphen, V. Baumans, AC Beynen: Grundlagen der Versuchstierkunde . Enke-Verlag, 1995, ISBN 3-432-29101-9 .
 • Anton Mayr: Virologische Arbeitsmethoden I. Zellkulturen, Bebrütete Hühnereier, Versuchstiere . Urban & Fischer Verlag, München 1997, ISBN 3-437-30175-6 .
 • Corina Gericke: Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten . Echo-Verlag, Göttingen 2005, ISBN 3-926914-45-9 .
 • Johann S. Ach: Warum man Lassie nicht quälen darf. Tierversuche und moralischer Individualismus . Harald Fischer Verlag, Erlangen 1999, ISBN 3-89131-119-2 .
 • Karin Blumer: Tierversuche zum Wohle des Menschen? Ethische Aspekte des Tierversuchs unter besonderer Berücksichtigung transgener Tiere. Herbert Utz Verlag, München 1999, ISBN 3-89675-398-3 .
 • Franz Paul Gruber, Horst Spielmann (Hrsg.): Alternativen zu Tierexperimenten . Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/ Berlin/ Oxford 1996, ISBN 3-86025-195-3 .
 • Bernhard Rambeck: Mythos Tierversuch . Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-86150-178-3 .
 • Helga Kuhse, Peter Singer : A Companion to Bioethics (Blackwell Companions to Philosophy) . Blackwell Verlag 1998, ISBN 0-631-19737-0 .
 • Arianna Ferrari: Genmaus & Co – Gentechnisch veränderte Tiere in der Biomedizin. Harald Fischer Verlag, Erlangen 2008, ISBN 978-3-89131-418-0 .

Weblinks

Commons : Tierversuch – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Tierversuch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Europa

Deutschland

Schweiz

Einzelnachweise

 1. K. Taylor, N. Gordon, G. Langley, W. Higgins: Estimates for worldwide laboratory animal use in 2005. In: Altern Lab Anim. Band 36(3), 2008, S. 327–342. PMID 18662096 .
 2. Andreas-Holger Maehle: Tierexperimente. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. de Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 1398 f.; hier: S. 1398.
 3. Bayer AG: Wann gab es die ersten Tierversuche? (Nicht mehr online verfügbar.) Bayer AG, 23. Februar 2016, archiviert vom Original am 21. August 2016 ; abgerufen am 8. Oktober 2016 .
 4. Silvia Federici : Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Aus dem Engl. v. Max Henninger. Mandelbaum Verlag, Wien 2012, ISBN 978-3-85476-670-4 , S. 186 und 200f
 5. a b Pietro Croce: Tierversuch oder Wissenschaft: Eine Wahl. Buchverlag CIVIS Publications, Massagno 1988, ISBN 3-905280-05-7 , S. 21.
 6. Duden. Band 1: Die deutsche Rechtschreibung. 24., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich 2006, ISBN 3-411-04014-9 , S. 1089.
 7. Pschyrembel Klinisches Wörterbuch. 255. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/ New York 1986, ISBN 3-11-007916-X , S. 1672.
 8. a b Didier Buysse: Der umstrittene Opferaltar des Fortschritts. in research eu , Sonderausgabe Oktober 2008, S. 35.
 9. Artikel 13
 10. A. Arluke, B. Sax: Understanding Nazi Animal Protection and the Holocaust. In: Anthrozoös. H. 5, 1992, S. 6–31.
 11. KP Schweiger: „Alter Wein in neuen Schläuchen“: Der Streit um den wissenschaftlichen Tierversuch in Deutschland 1900–1935. Dissertation . Göttingen 1993. (The struggle in Germany around scientific animal testing 1900–1933)
 12. a b Helene Heise: Tierliebe Menschenfeinde. Hitlers Zuneigung zu seiner Schäferhündin „ Blondi “ ist legendär. Dass strenger Tierschutz und Verachtung für Menschen für die Nazis ohne weiteres zusammengingen, beweist die Geschichte des „Reichstierschutzgesetzes“ von 1933. In: Spiegel online. 19. September 2007.
 13. Tierschutzgesetz. Juris, abgerufen am 8. Oktober 2016 .
 14. a b Deutsches Tierschutzgesetz ( Memento vom 28. Januar 2004 im Internet Archive )
 15. a b c d e f g h Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 16. Pressemitteilung DFG fordert Verbesserung bei Genehmigungsverfahren für Tierversuche 5. September 2018
 17. Stellungnahme: Genehmigungsverfahren für Tierversuche September 2018
 18. AnimalTestInfo – Datenbank für Tierversuchsvorhaben in Deutschland
 19. Fragen und Antworten zum Deutschen Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R). (Nicht mehr online verfügbar.) Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 29. Januar 2016, archiviert vom Original am 24. März 2016 ; abgerufen am 17. März 2016 .
 20. Über uns: Tierversuche verstehen – Eine Informationsinitiative der Wissenschaft. Allianz der Wissenschaftsorganisationen , 6. September 2016, abgerufen am 8. September 2016 .
 21. Pressemitteilung der Aliianzorganisationen zum Start der Initiative „Tierversuche verstehen“
 22. tv-statistik.ch
 23. VFA-Positionspapier zu Tierversuchen in der Pharmaforschung
 24. Verwendung von Versuchstieren im Jahr 2016. (Abb. 3)
 25. Umbringen, aufschneiden, wegwerfen: Tierversuche in Studium. Abgerufen am 19. Januar 2018 .
 26. Richtlinie 2003/15/EG
 27. a b c d e Paula Stephan: How Economics Shapes Science . Harvard University Press , Cambridge (Massachusetts) / London 2012, ISBN 978-0-674-04971-0 , S.   100   f .
 28. a b c Karen Rader: Making Mice: Standardizing Animals for American Biomedical Research, 1900-1955 . Princeton University Press , 2004, ISBN 978-0-691-01636-8 , S.   152 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 29. Justyna Chmielewska, Bettina Bert, Barbara Grune, Andreas Hensel, Gilbert Schönfelder: Der “vernünftige Grund” zur Tötung von überzähligen Tieren. Eine klassische Frage des Tierschutzrechts im Kontext der biomedizinischen Forschung . In: Natur und Recht . Vol. 37, Nr.   10 , 10. Oktober 2015, ISSN 0172-1631 , S.   677–682 , doi : 10.1007/s10357-015-2903-9 (zweite ISSN 1439-0515 ).
 30. Anzahl der im Jahr 2014 für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere.
 31. a b dpa: 740.000 Tiere getötet: Tierversuche: Rund 2,8 Mio. Tiere verwendet oder getötet . In: Die Zeit . 20. Dezember 2018, ISSN 0044-2070 ( zeit.de [abgerufen am 16. Oktober 2019]).
 32. Offizielle Statistik des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2005 ( Memento vom 5. März 2016 im Internet Archive )
 33. Offizielle Statistik des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2012
 34. § 2 (3) Tierversuchsstatistik-Verordnung 2013 (PDF)
 35. Aktuell '87. Chronik-Verlag, 1986, ISBN 3-88379-081-8 , S. 264.
 36. Focus Nachrichtenmagazin, Ausgabe 48/07 vom 26. November 2007, S. 20: „Focussiert“ – Quelle ist die EU-Kommission
 37. a b Helga Kuhse, Peter Singer: A companion to bioethics . Hrsg.: Wiley-Blackwell. Chichester, UK/ Malden, MA 2009, ISBN 978-1-4051-6331-6 , S.   499 (englisch).
 38. EU-Bürger fordern strengere Tierschutzbestimmungen
 39. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Tierversuche in der Forschung, 2016 PDF, Download
 40. Umfrage: Europäer für mehr Forschungsgelder ORF-online vom 13. Juni 2005 (Dump vom 21. Januar 2010)
 41. What Animals Want: Expertise and Advocacy in Laboratory Animal Welfare Policy . Oxford University Press , 2004, S. 76, Abb. 4.2
 42. Ärzte gegen Tierversuche eV
 43. Herbert-Stiller-Preis, Preisträger abgerufen am 24. April 2011.
 44. T. Lindl ua: Tierversuche in der biomedizinischen Forschung. (PDF; 325 kB). In: Altex. 22, Nr. 3, 2005, S. 143–151.
 45. K. Rödelsperger, H.-J. Woitowitz: Airborne fibre concentrations and lung burden compared to the tumour response in rats and humans exposed to asbestos. In: Annals of Occupational Hygiene . Band   39 , Nr.   5 , 1995, ISSN 0003-4878 , S.   715–725 , doi : 10.1093/annhyg/39.5.715 , PMID 8526402 .
 46. PNAS (2013): Genomic responses in mouse models poorly mimic human inflammatory diseases , abgerufen am 12. Februar 2013.
 47. Deutsches Ärzteblatt (2004): Relevanz umstritten , abgerufen am 8. Januar 2012.
 48. Sind Tierversuche ethisch zu rechtfertigen?
 49. Werkzeuge für die Forschung. In: Peter Singer : Animal Liberation. Die Befreiung der Tiere . 2. Auflage. Rowohlt Verlag , 1996.
 50. WMS Russell, RL Burch: The Principles of Humane Experimental Technique. 1959. (Nachdruck: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), 1992, ISBN 0-900767-78-2 )
 51. D. Freedman: Versuchskaninchen aus Silizium. In: Technology Review. Juli 2004, S. 45–48.
 52. ZEBET . Abgerufen am 17. August 2012.
 53. AnimAlt-ZEBET-Datenbank . Abgerufen am 17. August 2012.
 54. EVCAM . Abgerufen am 17. August 2012.
 55. Positivliste des DTB
 56. Kontrollierte Natur-Kosmetik , Richtlinie des BDIH
 57. British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) (englisch) ( Memento vom 22. Februar 2008 im Internet Archive )