Tonestruktur (matematisk beskrivelse)

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En tonestruktur beskriver et tonesystem ved hjælp af toner og intervaller . Siden oldtiden har lydtilførslen til en musikalsk kultur været gengivet på den ene side ved at specificere tonehøjder og på den anden side ved begrebet interval. [1]

I dag beskrives højder og intervaller ved hjælp af frekvenser og frekvensforhold. Musikteorien om Pythagoras kendes ved hjælp af proportioner (= strengforhold på monokorden = reciprok af frekvensforholdene).

Den matematiske undervisning i toner og intervaller er imidlertid mulig uden disse fysiske termer (se beskrivelse af høringspsykologi ). De første kendte hørselspsykologiske beskrivelser af et lydsystem stammer fra Aristoxenus .

Den bestilte pladsplads

Hver tone kan tildeles en frekvens.

Eksempel: c ' (den stiplede c ) har frekvensen 264 Hz , e' frekvensen 330 Hz, g ' frekvensen 396 Hz og c' ' frekvensen 528 Hz. [2]

Toner kan skelnes i højden. Følgende gælder: Jo højere en tone lyder, jo højere er frekvensen. Fra et matematisk synspunkt er det en (transitiv og trikotomisk) streng totalorden.

Transitiv betyder: Fra en højere end b og b højere end c følger en højere end c .
Trichotomisch betyder: For toner a og b gælder følgende: Enten a = b eller en højere end b eller b højere end a .

Det bestilte additivintervallum

To toner hver og (med frekvenserne og ) er klart et interval tildelt (med frekvensforholdet ).

Eksempel: oktav c'c '' har frekvensforholdet 528: 264 = 2, den rene femte c'g 'frekvensforholdet 396: 264 = 3: 2, den store tredje c'e' frekvensforholdet 330: 264 = 5: 4 og den mindre tredjedel e'g 'frekvensforholdet 396: 330 = 6: 5. [3]

Ved hver begyndende note (med frekvensen ) og ved hvert interval (med frekvensforholdet ) er klart en slut tone (med frekvensen ) af intervallet tildelt.

Eksempel: Har en 'frekvensen , så tonen har c '', hvilket er omkring en mindre tredjedel med frekvensforholdet lyder højere, frekvensen .

På musikernes sprog tilføjes intervaller, når de optræder efter hinanden. I denne forstand har intervalrummet en additiv struktur.

Eksempel: større tredjedel + mindre tredjedel = femte .
12 femtedele svarer nogenlunde til 7 oktaver . Forskellen er kendt som Pythagoras komma . Man skriver: Pythagoras komma = 12 femtedele - 7 oktaver . Hvis du udfører tre rene større tredjedele efter hinanden (f.eks. Ce-gis-his ), får du et interval (fra c til hans ), der er lidt mindre end oktaven . Forskellen kaldes lille Diësis . Således: mindre Diësis = oktav - 3 større tredjedele .

Tilføjelsen af ​​intervaller svarer til multiplikationen af ​​frekvensforholdene og subtraktionen af ​​intervaller svarer til opdelingen af ​​frekvensforholdene.

Eksempel: Tilføjelsen af ​​den mindre tredjedel + major tredjedel = femte svarer til multiplikationen .
Frekvensforholdet for det pythagoranske komma beregnes som følger og den lille Diësis også .

Intervaller kan sammenlignes med hensyn til størrelse. Følgende gælder: jo større intervallet er, desto større er dets frekvensforhold .

Frekvensforholdet stiger eksponentielt.

Eksempel:

interval Frekvensforhold interval Frekvensforhold
1 oktav 2 1 femte 3/2
2 oktaver 4. 2 femtedele 9/4
3 oktaver 8. 3 femtedele 27/8
4 oktaver 16 4 femtedele 81/16
5 oktaver 32 5 femtedele 243/32
••• •••

Fra et matematisk synspunkt er et intervalrum en arkimedisk ordnet kommutativ gruppe .

Intervaller og frekvensforhold

Strengt matematisk kan man formulere:

Der er en funktion fra den additive gruppe af intervaller ind i den multiplikative gruppe af frekvensforhold .

Kortlægningen er en homomorfisme , dvs. hvis to intervaller tilføjes, multipliceres deres frekvensforhold.

Eksempel : Fra følger: , Nemlig 5/4 6/5 = 3/2.

Sådanne funktioner vokser eksponentielt. For eksempel: Fra følger .

Det omvendte af er logaritmen til base 2. Det betyder, at størrelsen af ​​et interval kan udtrykkes som et multiplum af enheden eller underenheden "måle" (hvor = ).

Eksempel : Der , følger . [4]

Mål størrelsen på intervaller

Intervaller kan angives som multipla af en oktav. Men subunit er cent ofte brugt.

Det er et logaritmisk mål for frekvensforholdene. Underenheden cent med definitionen 1200 cent = 1 oktav eller 1 halvtone på samme niveau = 100 cent muliggør på den ene side en klar idé om størrelsen på forskellige intervaller, hvilket også svarer til den musikalske fornemmelse. Det tillader dog ikke en nøjagtig gengivelse af alle de intervaller, der ikke kommer fra det lige så tempererede system , som f.eks B. alle intervaller for den rene eller mellemtonede tuning (undtagen trivialt, heltalets multipler af oktaven). Disse kan kun repræsenteres cirka, da deres centværdier er irrationelle ( sætning om Lindemann-Weierstrass ).

eksempel
interval Frekvensforhold størrelse
1 oktav 2 1200 øre
2 oktaver 4. 2400 øre
3 oktaver 8. 3600 øre
...
Oktaver
Oktaver
lige halvtone = 112 oktav 100 øre
ren mindre tredjedel 6: 5
ren større tredjedel 5: 4
perfekt femte 3: 2
Pythagoras komma 531441: 524288
lille Diësis 128: 125
( = Logaritme til enhver base b> 0, = Logaritme til base 2).

Ved at bruge logaritmen ved beregning af centerne bliver multiplikationsstrukturen af ​​frekvensforholdene intervallernes additive struktur igen.

Eksempel:
Quinte = mindre tredjedel + større tredjedel ≈ 315.641 cent + 386.314 cent = 701.955 cent.
Pythagoras komma = 12 femtedele - 7 oktaver ≈ 12 701.955 cent - 7 1200 cent = 23.460 cent.
Lille diësis = oktav - 3 større tredjedele ≈ 1200 cent - 3 386,3137 cent ≈ 41,059 cent.

Beregning af intervallets størrelse og frekvensforholdet

er intervallets frekvensforhold, derefter beregnes intervallets størrelse til:

Eksempel: Den perfekte femte har frekvensforholdet på . Derefter beregnes deres størrelse

På den anden side er intervallet, beregnes frekvensforholdet til:

Eksempel 1: Størrelsesintervallet har frekvensforholdet:

Eksempel 2: Den perfekte femte er cirka 702 cent, det er rigtigt . Frekvensforholdet beregnes derefter som:

Eksempler på intervalrum

Et intervalrum består af sættet af alle intervaller i tonestrukturen, der skal overvejes kombineret med kombinationen af ​​tilføjelsen af ​​de tilhørende intervaller. Intervalstørrelserne på de enkelte stemninger er forskellige.

I følgende tabeller:

 • Ok = oktav (frekvensforhold ),
 • H = halvtone (frekvensforhold ),
 • Q = femte (frekvensforhold ),
 • Q m = ¼ decimalpunkt middelværdi femte (frekvensforhold ),
 • T = tredje oktav (frekvensforhold ).
Navnet på intervalrummet Mellemrum
Systemet med fem
Pythagoras indstillingsintervalrum
Det ¼ decimale punkt middel-tone femte system
Mellemrum mellem middeltonestemning
Det femte-tredje system
Intervalrum af rent humør
Intervallet på tolv niveauer = intervallum med samme humør
Intervallet på 53 trin
Det altomfattende intervalrum
(Alle intervaller kan opdeles efter behov.)
Delbarhed af intervaller

Generelt kan du ikke “opdele” intervaller ved at høre. Den "halve femtedel" (350 cent) skal være placeret mellem den mindre og den store tredjedel og er ikke et interval i tuningsystemet, hverken i Pythagoras eller i mellemtonen, ren eller lige tuning. Selv den halve oktav (600 cent) findes ikke i tuningsystemet i Pythagorean, middeltonen eller ren tuning. [5]

Høringen kan dog ganske sikkert skifte fra en nøgle til den "næste højere"; For eksempel i sangen " Tak for denne godmorgen ", hvor det nye vers ofte synges en stor 9/8 hel tone højere, mens der skiftes til en anden toneart. Sangernes sikkerhed er ganske vist ikke så stor, at de ikke ville blive væltet af et klaver, der var indstillet til den rigtige temperatur.

Pythagoras stemning

Grundlaget for den pythagoranske tuning er det femte system med følgende intervaller:

interval skildring Frekvensforhold Størrelse i øre
oktav Ok (basisinterval) 2: 1 = 1200
Femte Q (grundinterval) 3: 2 ≈702
Hel tone 2 Q - Ok 9: 8 ≈204
Pythagoras store tredjedel ( Ditonos ) 2 hele toner = 4 Q - 2 OK 81:64 ≈408
Fjerde Ok - Q 4: 3 98498
Pythagoras halvtone ( Limma ) Quart -Ditonos = 3 Ok - 5 Sp 256: 243 ≈90
pythagoras kromatisk halvtone ( apotom ) Hel tone Limma = 7Q - 4Ok 2187: 2048 ≈114
Pythagoras komma 12 Q - 7 OK 531441: 524288 ≈23
detaljeret tabel

Mellemtonet humør

Grundlaget for ¼-punkts middeltonetuning er fifth-punkt-middel-tone femte system med følgende intervaller:

interval skildring Frekvensforhold Størrelse i øre
Oktav ok Ok (basisinterval) 2: 1 = 1200
Femte Q m Q m (grundinterval) 97697
Store tredjedel 4 Q m - 2 OK = T 5: 4 6386
Fjerde Ok - Q m 3503
Lille sext 3 Ok - 4 Q m = Ok - T 8: 5 14814
Mindre tredjedel 2 ok -. 3 sq M 10310
Fantastisk sext 3 Q m - Ok 90890
Hel tone 2 Q m - Ok ≈193
Mindre syvende 2 ok - 2 kvm M 71007
halvtone 3 ok -. 5 sq M ≈117
Major syvende 5 sq m - 2 ok ≈1083
detaljeret tabel

Navne på Eulers lernet

I den rene tuning er det ikke nok bare at angive tonebetegnelsen efter notebilledet. Der skal tilføjes en betegnelse, der viser, om de femtedele og tredjedele, der forekommer, er rene. Navnene på Eulers lernet er nyttige til dette:

Rene femtedele i femdelkredsen: ... es bfcgdae ...

Et syntonisk komma lavere ..., es, b, c, g, d, a, e ... (dybt komma før tonenavnet)

Et syntonisk komma højere ... 'es' b 'c' g 'd' a 'e ... (apostrof før tonenavnet)

Eksempel: ren major tredjedel: c, e og perfekt femte c g.

Eksempel: ren C -dur skala: cd, efg, a, h c.

Eksempel: ren A mindre skala :, a, hc, d, efg, a.

Hver hovednøgle har formen: 1 2, 3 4 5, 6, 7 8 eller '1' 2 3 '4' 5 6 7 '8 osv.

Hver mindre nøgle har formen: 1 2 '3 4 5' 6 '7 8 eller, 1, 2 3, 4, 5 6 7, 8 osv. Med "1" for den første tone og "2" for den anden tone osv. skalaen er oppe.

Ren stemning

Grundlaget for den rene tuning er det femte-tredje system der består af formens intervaller

med frekvensforholdene
består.

De vigtigste intervaller er:

Interval (eksempel) skildring Frekvensforhold Størrelse i øre
Oktav c c ' Ok (basisinterval) 2: 1 = 1200
Femte cg Q (grundinterval) 3: 2 ≈702
Major tredje c, e T (grundinterval) 5: 4 6386
Fjerde jf. Ok - Sp 4: 3 98498
Lille sext c'as Ok - T. 8: 5 14814
Mindre tredje c'er Q - T 6: 5 16316
Major sjette c, a Ok + T - Q 5: 3 ≈884
Stor hel tone cd 2Q - Ok 9: 8 ≈204
Lille hel tone d, e T - (stor hel tone) = Ok + T - 2Q 10: 9 ≈182
Mindre syvende gf (1. mulighed) Ok - (stor hel tone) = 2Ok - 2Q 16: 9 ≈996
Mindre syvende, ag (2. mulighed) Ok - (lille hel tone) = 2Q - T 9: 5 181018
diatonisk halvtone, ef Quart - T = Ok - Q - T 16:15 ≈112
kromatisk halvton c, c skarp
eller d ,, dis
stor hel tone - diatonisk halvtone = T + 3Q - 2Ok
lille hel tone - diatonisk halvtone = 2T - Q
135: 128
25:24
≈92
≈71
Major syvende kap Ok - diatonisk halvtone = Q + T 15: 8 881088
Syntonisk komma , ee 2 (store hele toner) - T = 4Q - 2Ok - T 81:80 ≈22
Lille Diësis ,, gis 'as Ok - 3T 128: 125 ≈41
store Diësis ,, fis '' tot 4 (mindre tredjedele) - Ok = 4Q - 4T - Ok 648: 625 ≈63
detaljeret tabel

Superpartikelfraktioner eller overdimensionerede fraktioner har formen (n = 1,2,3, ...). De enkelte intervaller med sådanne frekvensforhold er i femte-tredje system: oktav (2/1), femte (3/2), fjerde (4/3), større tredjedel (5/4), mindre tredjedel (6/5 ) , stor hel tone (9/8), lille hel tone (10/9), diatonisk halvtone (16/15), kromatisk halvtone (25/24) og syntonisk punkt (81/80). [6] I det femte-tredje system er tæller og nævner af disse fraktioner kun produkter af 2, 3 og 5.

Det er vigtigt i denne sammenhæng: Intervaller, hvis frekvensforhold er superpartikelformede, kan ikke deles (især ikke halveret).

For at finde ud af et frekvensforhold for det femtedel-tredje system, hvis basisintervaller intervallet er sammensat, skal man beregne den tredobbelte logaritme.

Eksempel:

ligningen

har den unikke løsning, kaldet "tredobbelt logaritme": og .

Dette gælder intervallet med frekvensforholdet 81:80 forholdet (se syntonisk komma ).

Skalaerne for ren tuning i femtecirklen

Ved modulering til en nabotast ændres to toner, hvoraf den ene er genkendelig med et tegnændring, den anden lidt med et syntonisk komma . Dette kan bedst repræsenteres med navnene på Eulers tonenetværk : For tonen, der lyder et syntonisk komma lavere end x, bruges udtrykket x (dybt punkt x). Tilsvarende betegner 'x (apostrof x) den tone, der er et syntonisk komma højere end x. De femtedele i cirklen af ​​femtedele ... som es bfcgda ... er alle rene (frekvensforhold 3: 2).

De rene skalaer i femdelkredsen har altid det samme udseende:

vægt Skaler toner anført i en tabel
C -dur ces af ,det fes Total , som , b ces , A -moll , som , b ces ,af ,det fes Total , som
G -dur dur Total som , b ces af ,det , f Total , E -moll ,det , f Total , som , b ces af ,det
D -dur af det , f Total som , b , c af , B -moll , b , c af ,det , f Total som , b
En flad major som b , c af det , f , G. som , F -moll , f , G. som , b , c af det , f
Es -dur det f , G. som b , c , d det , C -moll , c , d det , f , G. som b , c
B -dur b c , d det f , G. , a b , G -moll , G. , a b , c , d det f , G.
F -dur f G , a b c , d , e f , D -moll , d , e f , G. , a b c , d
C -dur c d , e f G , a , H. c , A -moll , a , H. c , d , e f G , a
G -dur G -en , H. c d , e , fis G , E -moll , e , fis G , a , H. c d , e
D -dur d e , fis G -en , H. , cis d , B -moll , H. , cis d , e , fis G -en , H.
En major -en H , cis d e , fis , g skarp -en , Fis -moll , fis , g skarp -en , H. , cis d e , fis
E -dur e f skarp , g skarp -en H , cis , dis e , c -moll , cis , dis e , fis , g skarp -en H , cis
B -dur H cis , dis e f skarp , g skarp , ais H , Gis -moll , g skarp , ais H , cis , dis e f skarp , g skarp
F -dur f skarp g skarp , ais H cis , dis ,flødeis f skarp , D -moll , dis ,flødeis f skarp , g skarp , ais H cis , dis
C -dur cis dis ,flødeis f skarp g skarp , ais , hans cis , En skarp minor , ais , hans cis , dis ,flødeis f skarp g skarp , ais

De angivne mindre taster er naturlige mindre. I den harmoniske minor skal 6. og 7. grader stadig overvejes:

 • For, e -moll ,, c og ,, d
 • på, b -moll ,, g og ,, a
 • kl, f -moll ,, d og ,, e
 • i, c -moll ,, a og ,, h
 • ved, g -moll ,, e og ,, f skarp
 • i, d -moll ,, B og ,, C skarp
 • ved, a -moll ,, f skarp og ,, g skarp
 • kl, e -moll ,, c skarp og ,, d flad
 • med, b -moll ,, G -skarp og ,, en skarp
 • med, F -moll ,, d flad og ,, is
 • i, cis -moll ,, en skarp og ,, hans
 • i, gis -moll ,, eis og ,, fisis
 • kl, D-moll ,, hans og ,, cisis
 • ved, en skarp minor ,, f skarp og, g skarp

Ved overgang til mollnøglen skal følgende toner tilføjes

 • i ces minor noterne 'eses /' asas / 'heses
 • i g -moll noterne 'heses /' eses / 'fes
 • i d -moll noterne 'fes /' heses / 'ces
 • i a -mol noterne 'ces /' fes / 'ges
 • i es -moll tonerne 'gt /' ces / 'des
 • i B -moll noterne 'des /' gt / 'a -lejlighed
 • i f -moll noterne 'a flat /' des / 'es
 • i c -mol er tonerne 'es /' a flat / 'b
 • i g -moll noterne 'b /' es / 'f
 • i d -mol noterne 'f /' b / 'c
 • i a -mol noterne 'c /' f / 'g
 • i e -mol noterne 'g /' c / 'd
 • i h -moll noterne 'd /' g / 'a
 • i f -moll noterne 'a /' d / 'e
 • i c -moll noterne 'e /' a / 'h

Centværdierne for tonerne beregnes som følger:

Tilstødende toner, der kun adskiller sig ved skismaet (≈2 cent) er markeret med *.
bind Størrelse i øre Ske
c = 0 * i C -dur
, hans ≈2 * fra C -dur
'c ≈22 fra d -moll
,, cis ≈71 ab, e -moll
af ≈90 * fra en flad dur
, cis ≈92 * fra D -dur
'af ≈112 * fra f -moll
cis ≈114 * fra B -dur
,, d ≈161 fra, f -moll
, d ≈182 fra F -dur
'eses ≈202 * i g -moll
d ≈204 * i C -dur
'd 25225 fra e -moll
,det ≈273 * fra G -dur
,, dis ≈275 * fra, F -moll
det ≈294 * fra B -dur
, dis 6296 * fra E -dur
'det ≈316 * i c -moll
dis ≈318 * fra C -dur
,, e ≈365 fra, g -moll
fes ≈384 * fra C -dur
, e ≈386 * i C -dur
'fes ≈406 * fra en flad minor
e ≈408 * fra D -dur
'e 29429 fra f -moll
, f ≈477 * fra en flad dur
,,flødeis ≈478 * fra, gis -moll
f ≈498 * i C -dur
,flødeis ≈500 * fra F -dur
'f 20520 fra g -moll
,, f skarp 69569 fra, a -moll
Total ≈588 * fra D -dur
, fis ≈590 * fra G -dur
'Total ≈610 * fra B -mol
f skarp ≈612 * fra E -dur
,, G 9659 ab, B -moll
, G. ≈680 * fra B -dur
,, fisis ≈682 * ab, en skarp minor
G ≈702 i C -dur
'G 23723 fra a -moll
, som ≈771 * fra C -dur
,, g skarp ≈773 * fra, b -moll
som 92792 * fra Es -dur
, g skarp 94794 * fra A -dur
'som 14814 * i c -moll
g skarp 16816 * fra F -dur
,, a 63863 ab, c -moll
, a ≈884 * i C -dur
,, gisis ≈886 * ab, en skarp minor
'heses ≈904 * fra d -moll
-en ≈906 * fra G -dur
'en 27927 fra B -moll
, b ≈975 * fra D -dur
,, ais ≈977 * ab, c -moll
b ≈996 * fra F -dur
, ais ≈998 * fra B -dur
'b 1018 i c -moll
,, H 671067 ab, d -moll
ces 861086 * fra G -dur
, H. ≈1088 * i C -dur
'ces ≈1108 * fra G -dur
H ≈1110 * fra A -dur
'H. 311131 fra cis -moll
,, c 51157 fra, e -mol
, c 781178 * fra Es -dur
,, hans ≈1180 * ab, d -moll
c ' = 1200 i C -dur

Beregningen af ​​centværdierne her kan udføres i henhold til følgende skema. Med p = 1/12 Pythagoras komma ≈ 2,0 cent resulterer den pythagoranske cirkel med femtedele i ... es = 300-3p b = 1000-2p f = 500-pc = 0 g = 700 + pd = 200 + 2p a = 900 + 3p ... arrangeret efter halvtoner:

Peer Pythagorean enharmonisk
0 c = 0 hans = 12p
100 cis = 100 + 7p des = 100-5p
200 d = 200 + 2p eses = 200-10p
300 dis = 300 + 9p es = 300-3p
400 e = 400 + 4p fes = 400-8p
500 f = 500-p is = 500 + 11p
600 f skarp = 600 + 6p tot = 600-6p
700 g = 700 + s asas = 700-11p
800 g skarp = 800 + 8p som = 800-4p
900 a = 900 + 3p heses = 900-9p
1000 ais = 1000 + 10p b = 1000-2p
1100 h = 1100 + 5p ces = 1100-7p
1200 c = 1200 deses = 1200-12p

Med p = 1 / 12th Pythagoras komma ≈ 2,0 cent og K = syntonisk punkt ≈ 21,5 cent beregnes som:

 • ,, cis = (100 + 7p-2K) cents = 71 cents (= interval c ,, cis = interval fra c til ,, cis)
 • 'as = 800-4p + K = 814 cent (= interval fra c' as )
 • Interval ,, cis 'as = (700-11p + 3K) cents = 743 cent.
  Frekvensforhold 2 (700-11p + 3K) / 1200 = 192/125 [7]

Lige stemning

Grundlaget for lige tuning er intervallet på 12 trin med følgende intervaller:

interval skildring Størrelse i øre
halvtone H = 100
Hel tone 2H = 200
mindre tredjedel 3H = 300
større tredjedel 4H = 400
...
detaljeret tabel

Oktavens opdeling i 53 pladser

Grundlaget for denne stemning er intervallet på 53 trin . Oktaven er opdelt i 53 lige store dele.

På tidspunktet for Zarlinus (1517–1590) lærte man på musikskoler, at den største tredjedel kun kan være inton, og at der er afvigelser fra Pythagoras tuning. Det er blevet lært, at skalaen skal indformes på en sådan måde, at dele kan tildeles de følgende intervaller.

 • cd = fg = 9 dele (stor hel tone)
 • de = ga = 8 dele (lille hel tone)
 • ef = hc = 5 dele (diatonisk halvtone)

Hvis du noterer afstanden på skalaen fra C i parentes og afstanden mellem noterne skrevet lavere ned, lyder C -durskalaen:

 c (0) 9 d (9) 8 , e (17) 5 f (22) 9 g (31) 8 , a (39) 9 , h (48) 5 c (53)

, e ("lavpunkt e") betyder her i en ændring af Eulers notation : ", e lyder 1/53 oktav lavere end e" osv. [8]

Så her er skalaen opdelt i 53 dele, hvor

 større tredjedel c, e = 17 dele
Femte = cg = 31 dele [9]

Skalaerne i cirkel af femtedele er noteret fra c. Niveauet på 53 -skalaen i parentes:

 C -dur: c (0) d (9), e (17) f (22) g (31), a (39), h (48) c (53)
G -dur: c (0) d (9), e (17), f skarp (26) g (31) a (40), b (48) c (53)
D -dur :, c skarp (4) d (9) e (18), f skarp (26) g (31) a (40), b (48), c skarp (57)
A -dur :, c skarp (4) d (9) e (18), f skarp (26), g skarp (35) a (40) h (49), c skarp (57)
E-Dur: ,cis(4) ,dis(13) e(18) fis(27) ,gis(35) a(40) h(49) ,cis(57)
H-Dur: cis(5) ,dis(13) e(18) fis(27) ,gis(35) ,ais(44) h(49) cis(58)
Fis-Dur: cis(5) ,dis(13) ,eis(22) fis(27) gis(36) ,ais(44) h(49) cis(58)
Cis-Dur: cis(5) dis(14) ,eis(22) fis(27) gis(36) ,ais(44) ,his(53) cis(58)
C-Dur: c(0) d(9) ,e(17) f(22) g(31) ,a(39) ,h(48) c(53)
F-Dur: c(0) ,d(8) ,e(17) f(22) g(31) ,a(39) b(44) c(53)
B-Dur: c(0) ,d(8) es(13) f(22) ,g(30) ,a(39) b(44) c(53)
Es-dur: ,c(52) ,d(8) es(13) f(22) ,g(30) as(35) b(44) ,c(52)
As-dur: ,c(52) des(4) es(13) ,f(21) ,g(30) as(35) b(44) ,c(52)
Des-dur: ,c(52) des(4) es(13) ,f(21) ges(26) as(35) ,b(43) ,c(52)
Ges-dur: ces(48) des(4) ,es(12) ,f(21) ges(26) as(35) ,b(43) ces(48)
Ces-dur: ces(48) des(4) ,es(12) fes(17) ges(26) ,as(34) ,b(43) ces(48)

Hermann von Helmholtz schreibt in seiner Lehre von den Tonempfindungen folgendes: „Will man eine Scala in fast genauer natürlicher Stimmung herstellen, welche unbegrenzt fortzumodulieren gestattet, … so lässt sich dies durch die schon von Mercator vorgeschlagene Teilung der Octave in 53 gleich große Intervalle erreichen.“ [10]

Die 53-stufige gleichförmige Stimmung

Stufe Abstand von c in Cent reine Stimmung in Cent
00 0 c=0 ,his=2
01 23 'c=22 his=23
02 45 ...cis=49
03 68 ,,cis=71
04 91 des=90 ,cis=92
05 113 'des=112 cis=114
06 136 ''des=133
07 158 ,,d=161
08 181 ,d=182 ,,cisis=184
09 204 'eses=202 d=204 ,cisis=206
10 226 'd=225 cisis=227
11 249 ,,,dis=253
12 272 ,es=273 ,,dis=275
13 294 es=294 ,dis=296
14 317 'es=316 dis=318
15 340 ''es=337
16 362 ,,e=365
17 385 fes=384 ,e=386
18 408 'fes=406 e=408
19 430 'e=429
20 453 ,,,eis=257 '''fes=449
21 475 ,f=477 ,,eis=478
22 498 f=498 ,eis=500
23 521 'f=520 eis=522
24 543 ,,,fis=547
25 566 ,,fis=569
26 589 ges=588 ,fis=590
27 611 'ges=610 fis=612
28 634 "ges=631
29 657 ,,g=659
30 679 ,g=680 ,,fisis=682
31 702 g=702 ,fisis=704
32 725 'g=723 fisis=725
33 747 ,,,gis=751
34 770 ,as=771 ,,gis=772
35 792 as=792 ,gis=794
36 815 'as=814 gis=816
37 838 "as =835
38 860 ,,a=863
39 883 ,a=884 ,,gisis=886
40 906 'heses=904 a=906
41 928 'a=927 gisis=929
42 951 ,,,ais=955
43 974 ,b=975 ,,ais=977
44 996 b=996 ,ais=998
45 1019 'b=1018 ais=1020
46 1042 "b=1039
47 1064 ,,h=1067
48 1087 ces=1086 ,h=1088
49 1109 'ces=1108 h=1110
50 1132 'h=1131
51 1155 ,,c=1157
52 1177 ,c=1178 ,,his1180
53 1200 c=1200

Intervalltabelle mit Vergleich mit der reinen Stimmung

Intervall Größe in Cent Stufe im 53-System Größe in Cent Unterschied genau
diat. Halbton 112 05 113 −1,48
kleiner Ganzton 182 08 181 +1,29
großer Ganzton 204 09 204 +0,13
kleine Terz 316 14 317 −1,34
große Terz 386 17 385 +1,40
Quarte 498 22 498 −0,07
Tritonus 590 26 589 +0,07
Quinte 702 31 702 −1,41
kleine Sext 814 36 815 −1,01
große Sext 884 39 883 +1,34
Kleine Septime I 996 44 996 −0,14
Kleine Septime II 1018 45 1019 −1,27
große Septime 1088 48 1087 +1,47
Oktave 1200 53 1200 0,00

Man sieht hier: Alle Töne des Quintenzirkels werden mit einer Toleranz von einem Schisma erreicht. Um das Schisma von 1,95 Cent unterscheiden sich die Töne c und ,his / des und ,cis / 'es und dis usw. (Siehe dritte Spalte in der ersten Tabelle mit je zwei Tönen).

Die 53stufige Skala in reiner Stimmung nach Tanaka

Tanaka Shōhei betrachtet in seiner Dissertation 1890 die folgende 53-Skala in reiner Stimmung . Er verwendet dabei die Eulerschreibweise (mit Unter- und Oberstrich statt Tief- und Hochkomma vor der Tonbezeichnung).

 • Waagrechte Tonfolgen sind reine Quinten mit dem Frequenzverhältnis 3 / 2 ; zum Beispiel cgd ...
 • Tonfolgen schräg nach links unten sind reine Großterzen mit dem Frequenzverhältnis 5 / 4 ; zum Beispiel c 'as ''fes ...
 • Tonfolgen schräg nach rechts unten sind reine Kleinterzen mit dem Frequenzverhältnis 6 / 5 ; zum Beispiel c 'es ''ges ...
 ,,,fis ,,,cis ,,,gis ,,,dis ,,,ais ,,,eis ,,,his ,,,fisis
   / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
 ,,d ,,a ,,e ,,h ,,fis ,,cis ,,gis ,,dis ,,ais
  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
   \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
   ,f ,c ,g ,d ,a ,e ,h ,fis ,cis
    \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
    \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
     \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
     as es bfcgdae
      \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
      \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
       \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
      'ces 'ges 'des 'as 'es 'b 'f 'c 'g
        \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
        \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
         \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
        ''eses ''bb ''fes ''ces ''ges ''des ''as ''es ''b

Erweitert man diese waagrechten und schrägen Tonfolgen, kann man auf den Tonvorrat der 53-Skala zurückgreifen, wenn man Töne - obgleich numerisch verschiedenartig - enharmonisch "schismatisch" (±S) bzw. "kleismatisch" (±K) verwechselt.

S : Schismatisch verwechselte Töne - zum Beispiel ,his-c oder h-'ces usw. unterscheiden sich um ein Schisma = Pythagoreisches Komma - Syntonisches Komma ≈ 2 Cent.

K : Kleismatisch verwechselte Töne - zum Beispiel '''des-,,,cis oder '''fes-,,,eis oder c-,,,,,,hisis usw. unterscheiden sich um ein Kleisma = 2Oktaven - 6(kleineTerzen) - Quarte = 6Großterzen - 5Quinten + Oktave ≈ 8 Cent. [11]

Zum Beispiel:

 • In der Quintenfolge cgdaeh kann man h durch 'ces ersetzten mit einer Ungenauigkeit von einem Schisma.
 • In der Großterzenfolge c 'as ''fes '''des kann man '''des ersetzten durch ,,,cis mit einer Ungenauigkeit von einem Kleisma.
 • In der Kleinterzenfolge c 'es ''ges ''bb (Tanakas Schreibweise bb=heses) kann man das ''bb ersetzen durch ,,,,ais mit einer Ungenauigkeit von einem Kleisma.

Tanaka tabelle3.svg

Erläuterung zur Originaltabelle von Tanaka: Setzt man das Parallelogramm nach allen Seiten fort, so erhält man:

oben je einen Ton zusätzlich rechts und links in der Quintenreihe plus die Zeile darüber

 ,,,,dis ,,,,ais ,,,,eis ,,,,his ,,,,fisis ,,,,cisis ,,,,gisis ,,,,disis ,,,,aisis ,,,,eisis
  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
,,,h ,,,fis ,,,cis ,,,gis ,,,dis ,,,ais ,,,eis ,,,his ,,,fisis ,,,cisis

unten je einen Ton rechts und links in der Quintenreihe plus die Zeile darunter

 ''asas ''eses ''bb ''fes ''ces 'ges ''des ''as ''es ''b ''f
    / \ /\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
    / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
'''feses '''ceses '''geses '''deses '''asas '''eses '''bb '''fes '''ces '''ges '''des '''as

Die enharmonischen Verwechslungen sind hierbei oben

,,,h=''b+KS / ,,,cisis=,,d+S (K=Kleisma≈8 Cent, S=Schisma≈2 Cent)

,,,,dis=''eses+K / ,,,,ais=''heses+K / ,,,,eis=''fes+K / ,,,,his=''ces+K /,,,,fisis=''ges+K

,,,cisis=''des+K/ ,,,,gisis=''as+K/ ,,,,disis=''es+K/ ,,,,aisis=''b+K/ ,,,,eisis=,,,fis+S

und unten

''asas='gS / ''f=,,,fis-K+S

'''feses=''es-S / '''ceses=''bS / '''geses=,,,fis-K / '''deses=,,,cis-K / '''asas=,,,gis-K / '''eses=,,,dis-K

'bb=,,,ais-K / '''fes=,,,eis-K / '''ces=,,,his+K / '''ges=,,,fisis+K / '''des=,,d-K+S / '''as=,,a-K+S

„Wenn man sich damit begnügt, in den äußersten Modulationsfällen, dh wenn die Töne außerhalb der Grenzen eines Parallelogramms zur Anwendung gebracht werden, die beiden Verwechslungen wirklich eintreten zu lassen, so gestattet die 53stufige Leiter absolute Freiheit der Modulation nach allen Richtungen.“

Beschreibung der Tonstruktur hörpsychologisch ohne Akustik

Das Verständnis über Töne und Intervalle kann ohne physikalische Begriffe vermittelt werden. Die ersten bekannten hörpsychologisch mathematischen Beschreibungen eines Tonsystems stammen von Aristoxenos . [12] Die Tonhöhe eines bestimmten Tones kann durch eine „Ur“-Stimmgabel ohne Angabe seiner Frequenz festgelegt und weitervermittelt werden (ähnlich wie die Einheit Meter durch das Urmeter festgelegt werden kann). Ein Lehrer kann seinem Schüler „zeigen“, was ein Oktave, eine Quinte, eine große Terz usw. ist, ohne auf das Frequenzverhältnis der Schwingungen einzugehen. Im Folgenden wird die zugrundeliegende Theorie erläutert. [13]

Beschreibung der Tonstruktur als Algebraische Struktur

Bei einer Tonstruktur hat man einerseits eine Menge von Tönen und andererseits eine Menge von Intervallen, für die die folgenden Regeln gelten:

Jedem Tonpaar wird ein eindeutiges Intervall von zu zuordnet.

Ist umgekehrt der Grundton und das Intervall bekannt, so ist durch der Endton eindeutig bestimmt.

Die Hintereinanderausführung von Intervallen definiert eine Addition: Ist und , dann ist .

Intervalle kann man vergleichen: Wir schreiben , wenn der Endton von höher als der Endton von bei gleichem Grundton ist.

Für Intervalle gilt auf der additiven musikalischen Ebene das alltägliche Rechnen mit Größen . Mathematisch gesehen ist der Intervallraum eine archimedisch geordnete kommutative Gruppe . Dies ergibt sich rein hörpsychologisch aus der Erfahrung der musikalischen Praxis.

Zum Messen der Intervallgröße eignet sich als Maßeinheit die Oktave mit der Untereinheit Cent mit 1200 Cent = 1 Oktave.

Zum Beispiel sind 12 Quinten ungefähr so groß wie sieben Oktaven. Daraus folgt: 12 Quinten ≈ 7 Oktaven, also Quinte ≈ Oktave = 700 Cent.

Beispiel 1 (Oktave = 12 Halbtöne)

 • Geht man 12 Quinten nach oben, so erhält man oktaviert (ungefähr) wieder den Ausgangston: 12 Quinten = 7 Oktaven. Folglich ergibt sich Quinte = 712 Oktave = 700 Cent . Entsprechend:
 • Geht man drei große Terzen nach oben, so erhält man (ungefähr) eine Oktave. Also ist große Terz = 13 Oktave =400 Cent . [14] Hier kann man nun weiter rechnen :
 • Kleine Terz = Quinte − große Terz = 14 Oktave =300 Cent und
 • Halbton = Große Terz − kleine Terz = 112 Oktave =100 Cent .
 • So kann man rein hörpsychologisch die Oktave (angenähert) in 12 Halbtöne teilen und jedes Intervall als Vielfaches von Halbtönen darstellen. [12]

Beispiel 2 (Oktave = 53 Kommata)

Zu Zeiten Zarlinos (16. Jahrhundert) lehrte man in Musikschulen: Der große Ganzton hat eine Größe von 9 Teilen , der kleine Ganzton von 8 Teilen und der diatonische Halbton von 5 Teilen .

verminderte Terz B-Gis = 10 Teile

Neapolitanischer Sextakkord

Hieraus folgt:

 • Oktave = 1200 Cent = 3 große Ganztöne + 2 kleine Ganztöne + 2 diatonische Halbtöne = 53 Teile
 • große Terz = großer Ganzton + kleiner Ganzton = 17 Teile = 385 Cent
 • kleine Terz = großer Ganzton + diatonischer Halbton = 14 Teile = 317 Cent
 • Quinte = große Terz + kleine Terz = 31 Teile = 702 Cent [15]

Mit dieser Einteilung ließen sich die Größenverhältnisse für die reine Intonation von Tonschritten einfach beschreiben.

 • diatonischer Halbton = 5 Teile
 • kleiner Ganzton = 8 Teile
 • Großer Ganzton = 9 Teile
 • verminderte Terz (siehe nebenstehendes Beispiel B - Gis = BA (5Teile) + A-Gis (5 Teile) = 10 Teile

Diese Teilung der Oktave in 53 Teile kann aus zwei ganzzahligen Beziehungen für die drei Intervalle Ok =Oktave, Q=Quinte und gT=große Terz ohne Bezugnahme auf die Frequenzverhältnisse rein mathematisch hergeleitet werden. (Am Spinett bestätigt von Neumaier [12] )

 • 53 Q = 31 Ok (kein Unterschied zwischen Ausgangston und oktaviert nach 53 Quinten hörbar)
 • 12 Q - 7Ok = 4Q - 2Ok -gT (kein Unterschied zwischen syntonischem Komma und pythagoreischem Komma hörbar). Umgeformt ergibt sich 8 Q = 5 Ok - gT. Musikalische interpretiert: kein Unterschied zwischen gis und 'as. (Der genaue Unterschied zwischen gis und 'as ist ein Schisma = 2 Cent.).

Dieses Gleichungssystem aufgelöst ergibt mit k = 1 / 53 Ok:

 • Ok = 53k
 • Q = 31k
 • gT = 17k [16]

Nun kann man weitere Intervalle definieren und als Vielfache von k darstellen: Zum Beispiel:

 • Quarte = Ok - Q = 22k
 • kleine Terz = Q - gT = 14k
 • großer Ganzton = 2Q - Ok = 9k
 • kleiner Ganzton = gT - großer Ganzton = 8k
 • diatonischer Halbton = gT - kleine Terz = 5k

Beispiel 3 (Das Quint Terz-System)

Axiom : Es gibt einen Homomorphismus f von der additiven Gruppe des Intervallraums mit den Intervallen Ok = Oktave, Q = Quinte und gT = große Terz in die multiplikative Gruppe der reellen Zahlen, für die gilt:

 • f(Ok) = 2
 • f(Q) = 3 / 2 und
 • f(gT) = 5 / 4

Homomorphismus besagt: f(i 1 +i 2 ) = f(i 1 )•f(i 2 ) und f(r•i) = f(i) r für Intervalle i 1 , i 2 und i sowie für eine reelle Zahl r [17] .

Für die Berechnung von r und s für Q=r•Ok und gT = s•Ok folgt mit der Untereinheit Ok = 1200 Cent:

 • f(r•Ok) = 2 r = 3 / 2 also Q = log 2 ( 3 / 2 )Ok = 701,955 Cent
 • f(s•Ok) = 2 s = 5 / 4 also gT = log 2 ( 5 / 4 )Ok = 386,314 Cent.

Beispiele ausführlich

Intervalle der gleichstufigen Stimmung

Die 12-stufige Tastatur
Frequenzverhältnis Intervallgröße in Cent Intervallbezeichnung
1 0 Prim
100 gleichstufiger Halbton
200 gleichstufiger Ganzton
300 gleichstufige kleine Terz
400 gleichstufige große Terz
500 gleichstufige Quarte
600 gleichstufiger Tritonus
700 gleichstufige Quinte
800 gleichstufige kleine Sexte
900 gleichstufige große Sexte
1000 gleichstufige kleine Septime
1100 gleichstufige große Septime
2 1200 Oktave

Intervalle der pythagoreischen Stimmung

Um 1270 gab es Instrumente mit 12-stufigen Tastaturen. Auf diesen musste man sich entscheiden, wie die schwarzen Tasten gestimmt wurden. Entweder als Des oder als Cis, als Dis oder Es usw

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Intervalle, die bei der pythagoreischen Stimmung auftreten können. Berechnet wurde jedes der Intervalle: C -Cis, C-Des*, CD, C-Dis*, C-Es, CE, …, Cis -Dis*, Cis-Es, Cis-E, Cis-F, Cis-Fis, …, Des* -Es, Des*-E, …, D -Dis*, D-Es, DE, … Die Intervalle wurden dann der Größe in Cent nach geordnet. Bei gleichen Intervallen wurde nur ein Repräsentant ausgewählt.

Bei der pythagoreischen Stimmung sind die Quinten der Folge Ges*-Des*-As*-Es-BFCGDAEH-Fis-Cis-Gis-Dis*-Ais* rein (Frequenzverhältnis 3:2).

Hinweis: Die Töne Ges*, Des*, As*, Dis* und Ais* sind auf einer 12-stufigen Skala nicht vorhanden. Sie unterscheiden sich von ihren enharmonisch Verwechselten um das pythagoreische Komma.

Jedes Intervall ist eindeutig als Summe der zwei Grundintervalle Oktave und Quinte darstellbar.

 • Ok = Oktave (Frequenzverhältnis 2:1)
 • Q = Quinte (Frequenzverhältnis 3:2).
Intervall von C aus bis Frequenzverhältnis in Cent Berechnung Intervallbezeichnung
Cis-Des* Deses 524288/531441 −23,460 −12Q + 7Ok pythagoreische verminderte Sekunde = − Pythagoreisches Komma [18]
EF Des 256/243 90,225 −5Q + 3Ok pythagoreisches Limma = pythagoreische kleine Sekunde
C-Cis Cis 2187/2048 113,685 7Q − 4Ok pythagoreische Apotome = pythagoreische übermäßige Prim
Cis-Es Eses 65536/59049 180,450 −10Q + 6Ok pythagoreische verminderte Terz
CD D 9/8 203,910 2Q − Ok großer Ganzton = pythagoreische Sekunde
Des*-Dis* Cisis 4782969/4194304 227,370 14Q − 8Ok pythagoreische doppelt übermäßige Prim
Dis*-Ges* Feses 16777216/14348907 270,675 −15Q + 9Ok pythagoreische doppelt verminderte Quarte
DF Es 32/27 294,135 −3Q + 2Ok pythagoreische kleine Terz
Es-Fis Dis 19683/16384 317,595 9Q − 5Ok pythagoreische übermäßige Sekunde
Cis-F Fes 8192/6561 384,360 −8Q + 5Ok pythagoreische verminderte Quarte
CE E 81/64 407,820 4Q − 2Ok pythagoreische große Terz = Ditonos
Ges*-Ais* Disis 43046721/33554432 431,280 16Q − 9Ok pythagoreische doppelt übermäßige Sekunde
Cis-Ges* Geses 2097152/1594323 474,585 −13Q + 8Ok pythagoreische doppeltverminderte Quinte
CF F 4/3 498,045 −Q + Ok Quarte
Es-Gis Eis 177147/131072 521,505 11Q − 6Ok pythagoreische übermäßige Terz
EB Ges 1024/729 588,270 −6Q + 4Ok pythagoreische verminderte Quinte
C-Fis Fis 729/512 611,730 6Q − 3Ok pythagoreische übermäßige Quarte = pythagoreischer Tritonus
Gis-es Asas 262144/177147 678,495 −11Q + 7Ok pythagoreische verminderte Sexte
CG G 3/2 701,955 Q Quinte
Es-Ais* Fisis 1594323/1048576 725,415 13Q − 7Ok pythagoreische doppelt übermäßige Quarte
Ais*-ges* Heseses 67108864/43046721 768,720 −16Q + 10Ok pythagoreische doppelt verminderte Septime
Ec As 128/81 792,180 −4Q + 3Ok pythagoreische kleine Sext
C-Gis Gis 6561/4096 815,640 8Q − 4Ok pythagoreische übermäßige Quinte
Cis-B Heses 32768/19683 882,405 −9Q + 6Ok pythagoreische verminderte Septime
CA A 27/16 905,865 3Q − Ok pythagoreische große Sexte
Des*-Ais* Gisis 14348907/8388608 929,325 15Q − 8Ok pythagoreische doppelt übermäßige Quinte
Dis*-des* ceses 8388608/4782969 972,630 −14Q + 9Ok pythagoreische doppelt verminderte Oktave
CB B 16/9 996,090 −2Q + 2Ok pythagoreische kleine Septime
Es-cis Ais 59049/32768 1019,550 10Q − 5Ok pythagoreische übermäßige Sexte
Cis-c ces 4096/2187 1086,315 −7Q + 5Ok pythagoreische verminderte Oktave
CH H 243/128 1109,775 5Q − 2Ok pythagoreische große Septime
Cis-des* deses 1048576/531441 1176,540 −12Q + 8Ok pythagoreische verminderte None (= Ok − pythagoreische verminderte Sekunde)
Cc c 2/1 1200 Ok Oktave

Intervalle der ¼-Komma-mitteltönigen Stimmung

Mitteltönige Tastatur

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Intervalle, die bei der mitteltönigen Stimmung auftreten können. Berechnet wurde jedes der Intervall: (C) -(Cis), (C)-(Des*), (C)-(D), (C)-(Dis*), (C)-(Es), (C)-(E), …, (Cis) -(Dis*), (Cis)-(Es), (Cis)-(E), (Cis)-(F), (Cis)-(Fis), …, (Des*) -(Es), (Des*)-(E), …, (D) -(Dis*), (D)-(Es), (D)-(E), … Die Intervalle wurden dann der Größe (in Cent) nach geordnet. Bei gleichen Intervallen wurde nur ein Repräsentant ausgewählt.

Bei der ¼-Komma-mitteltönigen Stimmung sind die Quinten der Folge (Ges*)-(Des*)-(As*)-(Es)-(B)-(F)-(C)-(G)-(D)-(A)-(E)-(H)-(Fis)-(Cis)-(Gis)-(Dis*)-(Ais*) um ein Viertel des syntonischen Kommas (Frequenzverhältnis 81:80) kleiner (oder enger) als die reine Quinte gestimmt. Diese Quinten haben also das Frequenzverhältnis

Hinweis: Die Töne (Ges*), (Des*), (As*), (Dis*) und (Ais*) sind auf einer 12-stufigen Skala nicht vorhanden. Sie unterscheiden sich von ihren enharmonisch Verwechselten um die kleine Diësis (41 Cent). Intervalle der Form zum Beispiel (Cis)-(Des*) vermitteln jedoch einen Eindruck, welche Unreinheiten bei enharmonischen Verwechslungen auftreten.

Das Frequenzverhältnis in der dritten Spalte ist häufig algebraisch-irrational. Hier bedeutet

Jedes Intervall ist eindeutig als Summe der zwei Grundintervalle des Mitteltönig-Quinten-Systems darstellbar.

 • Ok = Oktave
 • Q m = mitteltönige Quinte.

Die Große Terz T = (C) − (E) ist hier darstellbar als T = 4Q m − 2Ok. Die jeweilige Berechnung erscheint in der 4. Spalte.

Intervall von C aus bis Frequenzverhältnis in Cent Berechnung Intervallbezeichnung
(Cis)-(Des*) (Deses) 128:125 41,059 −12Q m + 7Ok = −3T + Ok (größere) verminderte Sekunde = kleine Diësis
(C)-(Cis) (Cis) (5:16)w 3 76,049 7Q m − 4Ok = 2T − Q m chromatischer mitteltöniger Halbton
(E)-(F) (Des) (8:25)w 3 117,108 −5Q m + 3Ok = −T − Q m + Ok diatonischer mitteltöniger Halbton
(Des*)-(Dis*) (Cisis) (125:256)w 2 152,098 14Q m − 8Ok = 4T − 2Q m mitteltönige doppelt übermäßige Prim
(C)-(D) (D) (1:2)w 2 193,157 2Q m − Ok mitteltöniger Ganzton
(Cis)-(Es) (Eses) (64:125)w 2 234,216 −10Q m + 6Ok = −3T + 2Q m mitteltönig verminderte Terz
(Es)-(Fis) (Dis) (25:32)w 269,206 9Q m − 5Ok = 2T + Q m − Ok mitteltönige übermäßige Sekunde
(D)-(F) (Es) (4:5)w 310,265 −3Q m + 2Ok = −T + Q m mitteltönige kleine Terz
(Ges*)-(Ais*) (Disis) 625:512 345,255 16Q m − 9Ok = 4T − Ok mitteltönig doppelt übermäßige Sekunde
(Dis*)-(Ges*) (Feses) (512:625)w 351,324 −15Q m + 9Ok = −4T + Q m + Ok mitteltönig doppelt verminderte Quarte
(C)-(E) (E) 5:4 386,314 4Q m − 2Ok = T große Terz
(Cis)-(F) (Fes) 32:25 427,373 −8Q m + 5Ok = −2T + Ok verminderte Quarte
(Es)-(Gis) (Eis) (25:64)w 3 462,363 11Q m − 6Ok = 3T − Q m mitteltönig übermäßige Terz
(C)-(F) (F) (2:5)w 3 503,422 −Q m + Ok mitteltönige Quarte
(Cis)-(Ges*) (Geses) (256:625)w 3 544,480 −13Q m + 8Ok = −3T − Q m + 2Ok mitteltönig doppelt verminderte Quinte
(F)-(H) (Fis) (5:8)w 2 579,471 6Q m − 3Ok = T + 2Q m − Ok mitteltönige übermäßige Quarte, mitteltönig Tritonus
(Cis)-(G) (Ges) (16:25)w 2 620,529 −6Q m + 4Ok = −2T + 2Q m mitteltönige verminderte Quinte
(Des*)-(Gis) (Fisis) (125:128)w 655,520 13Q m − 7Ok = 3T + Q m − Ok mitteltönig doppelt übermäßige Quart
(C)-(G) (G) w 696,578 Q m mitteltönige Quinte
(Gis)-(es) (Asas) (128:125)w 737,637 −11Q m + 7Ok = −3T + Q m + Ok mitteltönig verminderte Sexte
(C)-(Gis) (Gis) 25:16 772,627 8Q m − 4Ok = 2T kleine übermäßige Quinte, Doppelterz
(E)-(c) (As) 8:5 813,686 −4Q m + 3Ok = −T + Ok kleine Sexte
(Des*)-(Ais*) (Gisis) (125:256)w 3 848,676 15Q m − 8Ok = 4T − Q m mitteltönig doppelt übermäßige Quinte
(Ais*)-(ges*) (Beses) 1024:625 854,745 −16Q m + 10Ok = 4T + 2Ok mitteltönige doppelt verminderte Septime
(C)-(A) (A) (1:2)w 3 889,735 3Q m − Ok = T − Q m + Ok mitteltönige große Sexte
(Cis)-(B) (Bes) (64:125)w 3 930,794 −9Q m + 6Ok = −2T − Q m + 2Ok mitteltönig verminderte Septime
(Es)-(cis) (Ais) (25:32)w 2 965,784 10Q m − 5Ok = 2T + 2Q m − Ok mitteltönige übermäßige Sexte
(D)-(c) (B) (4:5)w 2 1006,843 −2Q m + 2Ok mitteltönige kleine Septime
(Gis)-(ges*) (ceses) (512:625)w 2 1047,902 −14Q m + 9Ok = −4T + 2Q m + Ok mitteltönig doppelt verminderte Oktave
(C)-(H) (H) (5:4)w 1082,892 5Q m − 2Ok = T + Q m mitteltönige große Septime
(Cis)-(c) (ces) (32:25)w 1123,951 −7Q m + 5Ok = −2T + Q m + Ok mitteltönig verminderte Oktave
(Es)-(dis*) (his) 125:64 1158,941 12Q m − 6Ok = 3T übermäßige Septime
(C)-(c) (c) 2:1 1200 Ok Oktave

Intervalle der reinen Stimmung

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Intervalle, die bei der reinen Stimmung auftreten können. Ausgehend von der chromatischen Tonleiter C 'Des D 'Es,EF,Fis G 'As,A 'B,HC wird berechnet jedes der Intervalle: C -,Cis / C-'Des / CD / C-,,Dis / C-'Es / C-,E / … / ,Cis -,,Dis /,Cis-'Es /,Cis-,E /,Cis-F /,Cis-,Fis / … / D -,,Dis / D-'Es / D-,E / … (Bezeichnungen siehe Eulersches Tonnetz : »Tiefkomma x« mit der Bezeichnung »,x« bedeutet »,x« ist ein syntonisches Komma tiefer als »x«. »Hochkomma x« mit der Bezeichnung »'x« ist ein syntonisches Komma höher als »x«. Die reine C-Dur-Tonleiter schreibt sich als »CD,EFG,A ,H c«. Die reine c-Moll-Tonleiter schreibt sich als »CD 'Es FG 'As 'B c«). Die Intervalle wurden dann der Größe nach (in Cent) geordnet. Bei gleichen Intervallen wurde nur ein Repräsentant ausgewählt.

Intervallreferenz ist C-Dur und c-Moll mit den reinen Akkorden C-,EG / C-'Es-G / F-,Ac / F-'As-c / G-,HD und G-'Bd / ergänzt um weitere Zwischentöne mit den diatonischen Halbtonschritten (Frequenzverhältnis 16/15) C-'Des /,Cis-D / ,,Dis-,E / F-'Ges /,Fis-G / ,,Gis-,A und ,,Ais-,H.

Jedes Intervall ist eindeutig als Summe der drei Grundintervalle des Quint-Terz-Systems darstellbar.

 • Ok = Oktave
 • Q = Quinte und
 • T = große Terz.

Die jeweilige Berechnung erscheint in der 5. Spalte.

Intervall von C aus bis Frequenzverhältnis in Cent Berechnung Intervallbezeichnung
Des-,Cis ,His 32805:32768 1,954 T + 8Q − 5Ok kleine übermäßige Septime − Oktave, Schisma
,Cis-'Des ''Deses 2048:2025 19,553 −2T − 4Q + 3Ok (kleinere) verminderte Sekunde, Diaschisma
,,Dis-'Es '''Deses 128:125 41,059 −3T + Ok (größere) verminderte Sekunde, kleine Diësis
D-,,Dis ,,Cis 25:24 70,672 2T − Q (kleinere) übermäßige Prim, kleiner chromatischer Halbton , kleines Chroma
C-,Cis ,Cis 135:128 92,179 T + 3Q − 2Ok (größere) übermäßige Prim, großer chromatischer Halbton , großes Chroma
,EF 'Des 16:15 111,731 −T − Q + Ok kleine Sekunde , diatonischer Halbton
,A-'B ''Des 27:25 133,238 −2T + 3Q − Ok (größere) kleine Sekunde, großes Limma,
'Des-,,Dis ,,,Cisis 1125:1024 162,851 3T + 2Q − 2Ok doppelt übermäßige Prim
D-,E ,D 10:9 182,404 T − 2Q + Ok kleiner Ganzton (kleinere Große Sekunde)
CD D 9:8 203,910 2Q − Ok großer Ganzton = pythagoreischer Ganzton (größere große Sekunde)
,E-'Ges ''Eses 256:225 223,463 −2T − 2Q + 2Ok (kleinere) verminderte Terz
,,Gis-'B '''Eses 144:125 244,969 −3T + 2Q (größere) verminderte Terz
C-,,Dis ,,Dis 75:64 274,582 2T + Q − Ok übermäßige Sekunde
DF Es 32:27 294,135 −3Q + 2Ok pythagoreische kleine Terz (unreine kleine Terz der II. Stufe)
C-'Es 'Es 6:5 315,641 −T + Q kleine Terz
,,Dis-'Ges '''Feses 4096:3375 335,194 −3T − 3Q + 3Ok doppelt verminderte Quarte
'Ges-,,Ais ,,,Disis 10125:8192 366,761 3T + 4Q − 3Ok doppelt übermäßige Sekunde
C-,E ,E 5:4 386,314 T große Terz
D-'Ges 'Fes 512:405 405,866 −T − 4Q + 3Ok (kleinere) verminderte Quarte
,A-,cis E 81:64 407,820 4Q − 2Ok pythagoreisch große Terz = Ditonos
,E-'As ''Fes 32:25 427,373 −2T + Ok verminderte Quarte
'Es-,,Gis ,,,Eis 125:96 456,986 3T − Q (kleinere) übermäßige Terz
F-,,Ais ,,Eis 675:512 478,492 2T + 3Q − 2Ok (größere) übermäßige Terz
CF F 4:3 498,045 −Q + Ok Quarte
,Cis-'Ges ''Geses 8192:6075 517,598 −2T − 5Q + 4Ok doppelt verminderte Quinte
,Ad 'F 27:20 519,551 −T + 3Q − Ok unreine Quarte (In C-Dur II. Stufe ad)
,,Dis-'As '''Geses 512:375 539,104 −3T − Q + 2Ok doppelt verminderte Quinte
D-,,Gis ,,Fis 25:18 568,717 2T − 2Q + Ok (kleinere) übermäßige Quarte
'Ges-,cis ,,Fisis 6075:4096 682,402 2T + 5Q − 3Ok doppelt verminderte Quarte
C-,Fis ,Fis 45:32 590,224 T + 2Q − Ok Tritonus , übermäßige Quarte
,Fis-c 'Ges 64:45 609,776 −T − 2Q + 2Ok (kleinere) verminderte Quinte
,A-'es ''Ges 36:25 631,283 −2T + 2Q (größere) verminderte Quinte
'Es-,,Ais ,,,Fisis 375:256 660,896 3T + Q − Ok doppelt übermäßige Quarte
D-,A ,G 40:27 680,449 T − 3Q + 2Ok unreine Quinte (In C-Dur da des Akkords der II.Stufe)
CG G 3:2 701,955 Q Quinte
,H-'ges ''Asas 1024:675 721,508 −2T − 3Q + 3Ok (kleinere) verminderte Sexte
,,Dis-'B '''Asas 192:125 743,014 −3T + Q + Ok (größere) verminderte Sexte
C-,,Gis ,,Gis 25:16 772,627 2T kleine übermäßige Quinte, Doppelterz
,Cis-,A As 128:81 792,180 −4Q + 3Ok pythagoreische kleine Sexte
F-,cis ,Gis 405:256 794,134 T + 4Q − 2Ok (größere) übermäßige Quinte
,Ec 'As 8:5 813,686 −T + Ok kleine Sexte
,,Ais-'ges '''Beses 16384:10125 833,239 −3T − 4Q + 4Ok doppelt verminderte Septime
'Des-,,Ais ,,,Gisis 3375:2048 864,806 3T + 3Q − 2Ok doppelt übermäßige Quinte
C-,A ,A 5:3 884,359 T − Q + Ok große Sexte
Fd A 27:16 905,865 3Q − Ok pyth. große Sexte (im II. Akkord)
,E-'des ''Bes 128:75 925,418 −2T − Q + 2Ok (größere) verminderte Septime
'B-,,gis ,,,Ais 125:72 955,031 3T − 2Q + Ok (kleinere) übermäßige Sexte
C-,,Ais ,,Ais 225:128 976,537 2T + 2Q − Ok (größere) übermäßige Sexte
Dc B 16:9 996,090 −2Q + 2Ok kleinere kleine Septime (= Oktave − großer Ganzton)
C-'B 'B 9:5 1017,596 −T + 2Q größere kleine Septime (= Oktave − kleiner Ganzton)
,,Dis-'des '''ceses 2048:1125 1037,149 −3T − 2Q + 3Ok doppelt verminderte Oktave
'B-,,ais ,,,his 125:64 1158,941 3T übermäßige Septime
'B-,a ,,H 50:27 1066,762 2T − 3Q + 2Ok (kleinere) große Septime
C-,H ,H 15:8 1088,269 T + Q große Septime
,Cis-c 'ces 256:135 1107,821 −T − 3Q + 3Ok (kleinere) verm. Oktave
,,Dis-d ''ces 48:25 1129,328 −2T + Q + Ok (größere) verminderte Oktave
'Des-,cis ,,his 2025:1024 1180,447 2T + 4Q − 2Ok (größere) überm. Septime
Cc c 2:1 1200 Ok Oktave

Intervalle nach Größe geordnet

Bezeichnungen:

C-Cis-Des*-D-Dis*-Es-E… Pythagoreische Tonleiter ergänzt um Halbtonschritte, aufbauend auf reinen Quinten.

(C)-(Cis)-(Des*)-(D)-(Dis*)-(Es)-(E)-(F)-… ¼-Komma-mitteltönige Tonleiter ergänzt um Halbtonschritte, aufbauend auf mitteltönigen Quinten (696,6 Cent).

C-,Cis-'Des-D-,,Dis-'Es-,E … Reine Tonleiter ergänzt um Halbtonschritte (Bezeichnungen siehe Eulersches Tonnetz : »Tiefkomma x« mit der Bezeichnung »,x« bedeutet »,x« ist ein syntonisches Komma tiefer als »x«. »Hochkomma x« mit der Bezeichnung »'x« ist ein syntonisches Komma höher als »x«).

 • Ok = Oktave (Frequenzverhältnis 2)
 • Q = Quinte (Frequenzverhältnis 3:2)
 • Q m = mitteltönige Quinte (Frequenzverhältnis )
 • T = große Terz (Frequenzverhältnis 5:4).
Intervalle von C
aus bis
Frequenzverhältnis in Cent Berechnung Intervallbezeichnung
CC C 1:1 0 Prim
,His 32805:32768 1,954 8Q + T − 5Ok Schisma = Differenz pythagoreisches und syntonisches Komma
'''Fes-,,,Eis ,,,,,,Hisis 15625:15552 8,107 6T-5Q+Ok Kleisma
,Cis-'Des ''Deses 2048:2025 19,553 −2T − 4Q + 3Ok (kleinere) verminderte Sekunde, Diaschisma
'C 81:80 21,506 4Q − T − 2Ok syntonisches Komma : Differenz d(C-dur) und,d(F-dur)
Des*-Cis His 531441:524288 23,460 12Q − 7Ok pythagoreisches Komma
(Dis)-(Es)
=,,Dis-'Es
(Deses)
='''Deses
128:125 41,059 −12Q m + 7Ok = −3T + Ok (in der reinen Stimmung: größere) verminderte Sekunde = kleine Diësis (Differenz von Oktave zu 3 großen Terzen).
''''Deses 648:625 62,565 4Q − 4T − Ok große Diësis = Differenz von vier kleinen Terzen zur Oktave
D-,,Dis ,,Cis 25:24 70,672 2T − Q (kleinere) übermäßige Prim, kleiner chromatischer Halbton , kleines Chroma
(C)-(Cis) (Cis) (5:16)w 3 76,049 7Q m − 4Ok chromatischer mitteltöniger Halbton
EF Des 256:243 90,225 −5Q + 3Ok pythagoreisches Limma = pythagoreische kleine Sekunde
C-,Cis ,Cis 135:128 92,179 T + 3Q − 2Ok (größere) übermäßige Prim, großer chromatischer Halbton , großes Chroma
100 (1:12)Ok kleine gleichstufige Sekunde
,EF 'Des 16:15 111,731 −T − Q + Ok kleine Sekunde, diatonischer Halbton
C-Cis Cis 2187:2048 113,685 7Q − 4Ok pythagoreische Apotome = pythagoreische übermäßige Prim
(E)-(F) (Des) (8:25)w 3 117,108 −5Q m + 3Ok diatonischer mitteltöniger Halbton
,A-'B ''Des 27:25 133,238 −2T + 3Q − Ok (größere) kleine Sekunde, großes Limma,
(Des*)-(Dis*) (Cisis) (125:256)w 2 152,098 14Q m − 8Ok mitteltönige doppelt übermäßige Prim
'Des-,,Dis ,,,Cisis 1125:1024 162,851 3T + 2Q − 2Ok doppelt übermäßige Prim
Cis-Es Eses 65536:59049 180,450 −10Q + 6Ok pythagoreische verminderte Terz
D-,E ,D 10:9 182,404 T − 2Q + Ok kleiner Ganzton
(C)-(D) (D) (1:2)w 2 193,157 2Q m − Ok mitteltöniger Ganzton
200 (2:12)Ok große gleichstufige Sekunde
CD D 9:8 203,910 2Q − Ok großer Ganzton = pythagoreische Sekunde
,E-'Ges ''Eses 256:225 223,463 −2T − 2Q + 2Ok (kleinere) verminderte Terz
Des*-Dis* Cisis 4782969:4194304 227,370 14Q − 8Ok pythagoreische doppelt übermäßige Prim
(Cis)-(Es) (Eses) (64:125)w 2 234,216 −10Q m + 6Ok mitteltönig verminderte Terz
,,Gis-'B '''Eses 144:125 244,969 −3T + 2Q (größere) verminderte Terz
(Es)-(Fis) (Dis) (25:32)w 269,206 9Q m − 5Ok mitteltönige übermäßige Sekunde
Dis*-Ges* Feses 16777216:14348907 270,675 −15Q + 9Ok pythagoreische doppelt verminderte Quarte
C-,,Dis ,,Dis 75:64 274,582 2T + Q − Ok übermäßige Sekunde
DF Es 32:27 294,135 −3Q + 2Ok pythagoreische kleine Terz (unreine kleine Terz der II. Stufe)
300 (3:12)Ok kleine gleichstufige Terz
(D)-(F) (Es) (4:5)w 310,265 −3Q m + 2Ok mitteltönige kleine Terz
C-'Es 'Es 6:5 315,641 −T + Q kleine Terz
Es-Fis Dis 19683:16384 317,595 9Q − 5Ok pythagoreische übermäßige Sekunde
,,Dis-'Ges '''Feses 4096:3375 335,194 −3T − 3Q + 3Ok doppelt verminderte Quarte
(Ges*)-(Ais*) (Disis) 625:512 345,255 16Q m − 9Ok = 4T − Ok mitteltönig doppelt übermäßige Sekunde. (Disis) = ,,,,Disis.
(Dis*)-(Ges*) (Feses) (512:625)w 351,324 −15Q m + 9Ok mitteltönig doppelt verminderte Quarte
'Ges-,,Ais ,,,Disis 10125:8192 366,761 3T + 4Q − 3Ok doppelt übermäßige Sekunde
Cis-F Fes 8192:6561 384,360 −8Q + 5Ok pythagoreische verminderte Quarte
(C)-(E)
=C-,E
(E)
=,E
5:4 386,314 4Q m − 2Ok = T große Terz
400 (4:12)Ok große gleichstufige Terz
D-'Ges 'Fes 512:405 405,866 −T − 4Q + 3Ok (kleinere) verminderte Quarte
,A-,cis E 81:64 407,820 4Q − 2Ok pythagoreisch große Terz = Ditonos
(Cis)-(F)
=,E-'As
(Fes)
=''Fes
32:25 427,373 −8Q m + 5Ok = Ok − 2T verminderte Quarte
Ges*-Ais* Disis 43046721:33554432 431,280 16Q − 9Ok pythagoreische doppelt übermäßige Sekunde
'Es-,,Gis ,,,Eis 125:96 456,986 3T − Q (kleinere) übermäßige Terz
(Es)-(Gis) (Eis) (25:64)w 3 462,363 11Q m − 6Ok mitteltönig übermäßige Terz
Cis-Ges* Geses 2097152:1594323 474,585 −13Q + 8Ok pythagoreische doppelt verminderte Quinte
F-,,Ais ,,Eis 675:512 478,492 2T + 3Q − 2Ok (größere) übermäßige Terz
CF F 4:3 498,045 −Q + Ok Quarte
500 (5:12)Ok gleichstufige Quarte
(C)-(F) (F) (2:5)w 3 503,422 −Q m + Ok mitteltönige Quarte
,Cis-'Ges ''Geses 8192:6075 517,598 −2T − 5Q + 4Ok doppelt verminderte Quinte
,Ad 'F 27:20 519,551 −T + 3Q − Ok unreine Quarte (In C-Dur II. Stufe ad)
Es-Gis Eis 177147:131072 521,505 11Q − 6Ok pythagoreische übermäßige Terz
,,Dis-'As '''Geses 512:375 539,104 −3T − Q + 2Ok doppelt verminderte Quinte
(Cis)-(Ges*) (Geses) (256:625)w 3 544,480 −13Q m + 8Ok mitteltönig doppelt verminderte Quinte
11:8 551,318 Nur zur Ergänzung: Das Alphorn-Fa (der 11. Naturton)
D-,,Gis ,,Fis 25:18 568,717 2T − 2Q + Ok (kleinere) übermäßige Quarte
(F)-(H) (Fis) (5:8)w 2 579,471 6Q m − 3Ok mitteltönige übermäßige Quarte, mitteltöniger Tritonus
EB Ges 1024:729 588,270 −6Q + 4Ok pythagoreische verminderte Quinte
C-,Fis ,Fis 45:32 590,224 T + 2Q − Ok Tritonus, übermäßige Quarte
600 (6:12)Ok gleichstufiger Tritonus, übermäßige gleichstufige Quarte, verminderte gleichstufige Quinte
,Fis-c 'Ges 64:45 609,776 −T − 2Q + 2Ok (kleinere) verminderte Quinte
C-Fis Fis 729:512 611,730 6Q − 3Ok pythagoreische übermäßige Quarte = pythagoreischer Tritonus
(Cis)-(G) (Ges) (16:25)w 2 620,529 −6Q m + 4Ok mitteltönige verminderte Quinte
,A-'es ''Ges 36:25 631,283 −2T + 2Q (größere) verminderte Quinte
(Des*)-(Gis) (Fisis) (125:128)w 655,520 13Q m − 7Ok mitteltönig doppelt übermäßige Quarte
'Es-,,Ais ,,,Fisis 375:256 660,896 3T + Q − Ok doppelt übermäßige Quarte
Gis-es Asas 262144:177147 678,495 −11Q + 7Ok pythagoreische verminderte Sexte
D-,A ,G 40:27 680,449 T − 3Q + 2Ok unreine Quinte (In C-Dur da des Akkords der II.Stufe)
'Ges-,cis ,,Fisis 6075:4096 682,402 2T + 5Q − 3Ok doppelt verminderte Quarte
(C)-(G) (G) w 696,578 Q m mitteltönige Quinte
700 (7:12)Ok gleichstufige Quinte
CG G 3:2 701,955 Q Quinte
,H-'ges ''Asas 1024:675 721,508 −2T − 3Q + 3Ok (kleinere) verminderte Sexte
Es-Ais* Fisis 1594323:1048576 725,415 13Q − 7Ok pythagoreische doppelt übermäßige Quarte
(Gis)-(es) (Asas) (128:125)w 737,637 −11Q m + 7Ok mitteltönig verminderte Sexte
,,Dis-'B '''Asas 192:125 743,014 −3T + Q + Ok (größere) verminderte Sexte
Ais*-ges* Beses 67108864:43046721 768,720 −16Q + 10Ok pythagoreische doppelt verminderte Septime
(C)-(Gis)
=C-,,Gis
(Gis)
=,,Gis
25:16 772,627 8Q m − 4Ok = 2T (In der Reinen Stimmung kleinere) übermäßige Quinte, Doppelterz
Ec As 128:81 792,180 −4Q + 3Ok pythagoreische kleine Sexte
F-,cis ,Gis 405:256 794,134 T + 4Q − 2Ok (größere) übermäßige Quinte
800 (8:12)Ok kleine gleichstufige Sexte
,Ec 'As 8:5 813,686 −T + Ok kleine Sexte
C-Gis Gis 6561:4096 815,640 8Q − 4Ok pythagoreische übermäßige Quinte
,,Ais-'ges '''Beses 16384:10125 833,239 −3T − 4Q + 4Ok doppelt verminderte Septime
(Des*)-(Ais*) (Gisis) (125:256)w 3 848,676 15Q m − 8Ok mitteltönige doppelt übermäßige Quinte
(Ais*)-(ges*) (Beses) 1024:625 854,745 −16Q m + 10Ok = −4T + 2Ok mitteltönige doppelt verminderte Septime. (Beses) = ''''Beses.
'Des-,,Ais ,,,Gisis 3375:2048 864,806 3T + 3Q − 2Ok doppelt übermäßige Quinte
Cis-B Bes 32768:19683 882,405 −9Q + 6Ok pythagoreische verminderte Septime
C-,A ,A 5:3 884,359 T − Q + Ok große Sexte
(C)-(A) (A) (1:2)w 3 889,735 3Q m − Ok mitteltönige große Sexte
900 (9:12)Ok große gleichstufige Sexte
CA A 27:16 905,865 3Q − Ok pythagoreische große Sexte
,E-'des ''Bes 128:75 925,418 −2T − Q + 2Ok (größere) verminderte Septime
Des*-Ais* Gisis 14348907:8388608 929,325 15Q − 8Ok pythagoreische doppelt übermäßige Quinte
(Cis)-(B) (Bes) (64:125)w 3 930,794 −9Q m + 6Ok mitteltönige verminderte Septime
'B-,,gis ,,,Ais 125:72 955,031 3T − 2Q + Ok (kleinere) übermäßige Sexte
(Es)-(cis) (Ais) (25:32)w 2 965,784 10Q m − 5Ok mitteltönige übermäßige Sexte
7:4 968,826 i Nur zur Ergänzung: Die Naturseptime , der 7. Naturton, manchmal mit i bezeichnet.
Dis*-des* Ceses 8388608:4782969 972,630 −14Q + 9Ok pythagoreische doppelt verminderte Oktave
C-,,Ais ,,Ais 225:128 976,537 2T + 2Q − Ok (größere) übermäßige Sexte
Dc B 16:9 996,090 −2Q + 2Ok pythagoreische kleine Septime
1000 (10:12)Ok kleine gleichstufige Septime
(D)-(c) (B) (4:5)w 2 1006,843 −2Q m + 2Ok mitteltönige kleine Septime
C-'B 'B 9:5 1017,596 −T + 2Q kleine Septime
Es-cis Ais 59049:32768 1019,550 10Q − 5Ok pythagoreische übermäßige Sexte
,,Dis-'des '''ceses 2048:1125 1037,149 −3T − 2Q + 3Ok doppelt verminderte Oktave
(Gis)-(ges*) (ceses) (512:625)w 2 1047,902 −14Q m + 9Ok mitteltönige doppelt verminderte Oktave
'B-,a ,,H 50:27 1066,762 2T − 3Q + 2Ok (kleinere) große Septime
(C)-(H) (H) (5:4)w 1082,892 5Q m − 2Ok mitteltönige große Septime
Cis-c Ces 4096:2187 1086,315 −7Q + 5Ok pythagoreische verminderte Oktave
C-,H ,H 15:8 1088,269 T + Q große Septime
1100 (11:12)Ok große gleichstufige Septime
,Cis-c 'ces 256:135 1107,821 −T − 3Q + 3Ok (kleinere) verminderte Oktave
CH H 243:128 1109,775 5Q − 2Ok pythagoreische große Septime
(Cis)-(c) (ces) (32:25)w 1123,951 −7Q m + 5Ok mitteltönige verminderte Oktave
,,Dis-d ''ces 48:25 1129,328 −2T + Q + Ok (größere) verminderte Oktave
(Es)-(dis*)
='B-,,ais
(his)
=,,,his
125:64 1158,941 12Q m − 6Ok = 3T übermäßige Septime
Cis-des* deses 1048576:531441 1176,540 −12Q + 8Ok pythagoreische verminderte None (= Ok − pythagoreische verminderte Sek.)
'Des-,cis ,,his 2025:1024 1180,447 2T + 4Q − 2Ok (größere) übermäßige Septime
Cc 2:1 1200 Ok Oktave

Weblinks

Anmerkungen

 1. Quellen: Rudolf Wille : Mathematik und Musiktheorie. In: Musik und Zahl. Bonn/Bad Godesberg 1976, S. 233–264; Mathematische Sprache in der Musiktheorie. In: Jahrbuch Überblicke Mathematik. 1980, S. 167–184; Wilfried Neumaier: Was ist ein Tonsystem? Eine historisch-systematische Theorie der abendländischen Tonsysteme, gegründet auf die antiken Theoretiker Aristoxenos, Eukleides und Ptolemaios,dargestellt mit Mitteln der modernen Algebra. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main ISBN 3-8204-9492-8 .
 2. Die Angaben beziehen sich auf die reine Stimmung , bei der Intervallen ganzzahlige Verhältnisse zugeordnet werden können.
 3. Euklid rechnete mit Proportionen, nämlich mit Saitenverhältnissen, die dem Kehrwert der Frequenzverhältnisse entsprechen.
 4. Herleitung: Aus folgt und aus folgt .
 5. Schon der Pythagoreer Archytas von Tarent (ca. 400 v. Chr.) bewies, dass die Oktave, die Quinte und Quarte usw. nicht halbierbar sind, wenn man kommensurable Größen zugrunde legt.
 6. eclass.uoa.gr
 7. Beachte: 700-11p hat das Frequenzverhältnis: (2/3) 11 •2 7 (11 Quinten abwärts oktaviert, siehe asas) ⇒ 2 (700-11p+3K)/1200 = (2/3) 11 •2 7 •(81/80) 3 = 192 / 125
 8. Bei der Eulerschen Schreibweise - eine Notation für die reine Stimmung bedeutet das Tiefkomma eine Erniedrigung um das syntonische Komma = 21,5 Cent. Hier bedeutet das Tiefkomma eine Erniedrigung um 1200/53 Cent = 22,6 Cent. Eine Abweichung von 1 Cent kann man nicht vom Hören her unterscheiden.
 9. Die Annäherungen der Oktave durch Quinten (12 Quinten entspricht ungefähr 7 Oktaven) führte zur gleichstufigen Temperierung durch Teilung der Oktave in 12 gleiche Intervalle. Sie hat den Nachteil sehr rauer großer Terzen. Die nächste Annäherung (41 Quinten entspricht ungefähr 24 Oktaven) ist für eine gleichstufige Unterteilung der Oktave in 41 Teile besser, allerdings nicht befriedigend bezüglich der großen Terz und der Verrückungen um ein syntonisches Komma. Die folgende Annäherung der Oktave (53 Quinten entspricht fast genau 31 Oktaven) hat einen überzeugenden Vorteil: Teilt man die Oktave in 53 gleiche Intervalle, so entspricht die 31. Stufe (701,887 Cent) sehr genau der reinen Quinte (701,955 Cent) und – das ist besonders wichtig und so nicht zu erwarten – die 17. Stufe (384,906 Cent) der Großterz (386,314 Cent) und die Verrückung um ein syntonisches Komma (21,506 Cent) um fast genau eine Stufe (22,642 Cent) dieser Temperierung.
 10. Hermann von Helmholtz : Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik . Vieweg, Braunschweig 1863, S. 531 (Nachdruck: Minerva-Verlag, Frankfurt am Main 1981), ISBN 3-8102-0715-2 , ( Exzerpt ). Helmholtz schreibt weiter: „Eine solche Stimmung hat neuerdings Herr Bosanquet für ein Harmonium mit symmetrisch angeordneter Tastatur benutzt. [An elementary Treatease on Musical Intervals and Temperament by. RHM Bosanquet, London. Macmillan 1875]“.
 11. Tanaka bemerkt dazu: Rameau berechnete das Intervall des Kleisma in der Tabelle auf S. 26 seines Buches "Nouveau Système des Musique théorique, Paris 1726.
 12. a b c Winfried Neumaier S. 64ff. zeigt: Schon Aristoxenos rechnete im 3. Jh. vor Chr. wie hier im Abschnitt beschrieben. Er rechnete mit Oktave, Quinte, Quarte = Oktave − Quinte, Ganzton = Quinte − Quarte und mit Hilfe des Axioms, dass man den Ganzton noch teilen kann, mit Halbtönen und sogar mit Vierteltönen (nicht jedoch mit reinen großen Terzen). Als Erfahrungswert „erhörte“ er: Quarte = 2½ Ganztöne und baute darauf eine in sich schlüssige Theorie. (Euklid erkannte: 2½ Ganztöne sind geringfügig kleiner als die Quarte.)
  Nach Neumaier kann man zum Beispiel am Spinett noch verifizieren: 53 Quinten = 31 Oktaven (kein Hörunterschied mehr) und dies ergibt dann: Quinte= 3153 Oktave=702 Cent . Man kann also ohne Akustik schon sehr genaue Werte für Intervallgrößen ermitteln.
 13. Dies ist neben der Anschaulichkeit für die Interpretation historischer Tonsystembeschreibungen wichtig. Nach Wilfried Neumaier Was ist ein Tonsystem. Eine historisch-systematische Theorie der abendländischen Tonsysteme, gegründet auf den antiken Theoretiker Aristoxenos, Eukleides und Ptolemaios, dargestellt mit Mitteln der modernen Algebra (= Quellen und Studien zur Musikgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart. Bd. 9). Peter Lang, Frankfurt am Main ua 1986, ISBN 3-8204-9492-8 .
 14. Die nächstbessere Annäherung wäre: 28 große Terzen = 9 Oktaven (mit dem Gehör wohl kaum nachvollziehbar), also große Terz = 928 Oktave =386 Cent .
 15. Die genauen Werte der Intervalle in der reinen Stimmung , die mit Hilfe der Frequenzverhältnisse berechnet werden, unterscheiden sich von den hier ermittelten Werten nur noch ganz geringfügig:
  • große Terz (rein) = 1200•log 2 ( 5 / 4 ) = 386 Cent
  • kleine Terz (rein) = 1200•log 2 ( 6 / 5 ) = 316 Cent
  • Quinte (rein) = 1200•log 2 ( 3 / 2 ) = 702 Cent
 16. Die Abweichung von der reinen Stimmung ist kleiner als ein Schisma (2 Cent ).
  • Ok = 1200 Cent (Also k = 1200 / 53 Cent = 22,642 Cent)
  • Q = 1200*log 2 ( 3 / 2 ) Cent = 701,955 Cent. 31k = 701,887 Cent
  • gT = 1200*log 2 ( 5 / 4 )) Cent = 386,3137 Cent. 17k = 384,906 Cent
 17. Wenn keine Skalarmultiplikation im Intervallraum vorausgesetzt wird, gilt die Definition . Diese kleinste obere Schranke muss nicht immer existieren. Das Quint-Terz-System (der Intervallraum aller Vielfache von Ok, Q und gT) enthält zum Beispiel nicht , da nicht existiert, nur beliebige Näherungen. Zum Beispiel
  • 2Q+gt-Ok = 590 Cent (Tritonus)
  • 6Ok-5Q-8gT=599,7 Cent
  • 706Q-285Ok-396gT=599,99992 Cent
 18. Im Gegensatz zur reinen oder mitteltönigen Stimmung ist in der pythagoreischen Stimmung der Ton Cis höher als Des oder – besser bekannt – His höher als c. Deshalb ist der Ton Deses tiefer als C und das Intervall Cis-Des* bzw. C-Deses hier negativ notiert. Das um eine Oktave vergrößerte Intervall Cis-des* bzw. C-deses ist hier als pythagoreische verminderte None notiert. Um von Cis nach Des zu gelangen, bzw. von His nach c muss man zwölf Quinten nach unten und sieben Oktaven nach oben. Das pythagoreische Komma erhält man bekanntlich als Intervall = zwölf Quinten nach oben und sieben Oktaven nach unten.