Traditionel økonomi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Teff hirsehøst i det nordlige Etiopien. Indbyggerne i denne tørre region er traditionelle agropastoralister , det vil sige, de lever fra husdyrbrug og landbrug og flytter regelmæssigt deres bopæl, når landbrugsområderne ikke længere producerer noget udbytte.
Historisk ændring i andelerne af forskellige former for eksistens i verdensøkonomien.

Forskellige traditionelle økonomiske strategier til sikring af deres operatørers levebrød omtales som traditionel økonomisk form (specifikt landbrugsform ). [1] [2] Almindelige betegnelser er også traditionel dyrkningsform, forvaltningsmetode, eksistensstrategi eller traditionelt landbrugsoperativsystem . [3] De nævnte navne bruges i emnerne geografi , etnologi , kulturel økologi og arkæologi [4] .

Den respektive ledelsesform er kendetegnet ved arbejde i direkte engagement af mennesker med deres naturlige miljø (hvad lever de af?) Kombineret med en typisk produktion af varer (hvad producerer de?) Under hensyntagen til de sociale forhold (hvem gør hvad?) Og én energieffektiv og bæredygtig tilpasning til det naturlige miljø (hvordan sikres forsyningen?). [5] [6]

Traditionel økonomisk aktivitet er modstykket til den kommercielle økonomi og er primært rettet mod selvforsyning af lokalsamfund og oprindelige grupper . [7] I 2013 fodrede den omkring 2,7 til 3 milliarder mennesker på jorden, over 40 procent af verdens befolkning. [D 1]

Begreberne eksistensstrategi, type eller form (ofte uden adjektivet traditionel ) bruges ofte synonymt i etnologi, selvom det strengt taget kun er det delvise aspekt af ren vedligeholdelse, der hedder. [8.]

Nogle gange er traditionelle håndværkere eller købmænd også inkluderet, [9] men de tages ikke i betragtning her.

generelle egenskaber

Dyrkning af våd ris (her i Java) er familiedrevet, er selvforsynende og har en meget gammel tradition. Det drives dog meget intensivt og ligger i meget tætbefolkede områder. Det kan derfor diskuteres, om det skal regnes blandt de traditionelle former for økonomi.

Traditionelle økonomiske former er meget forskellige på grund af de geografiske og klimatiske forskelle i verden. Ikke desto mindre kan en række fælles træk identificeres: [1]

 • Original cirkulær økonomi med afbalanceret brug af energi og energiudbytte (se også: Energistrøm ) [10]
 • Fokus er på at dække personlige behov uden overskud ( eksistenslandbrug ), hvilket også er et væsentligt kriterium for klassificering af et lokalsamfund
 • Økonomisk aktivitet er stort set et aspekt af slægtskabsadfærd og står dermed i stærk kontrast til jagten på profit i kapitalistiske markedsøkonomier ; [11] ikke desto mindre kan en stadig mere markedsorienteret produktion på grund af globale påvirkninger observeres
 • Bevarelsen af ​​balancen mellem mennesket og naturen spiller en eksistentiel rolle. Mytologi og etniske religioner - hvis de stadig eksisterer - spiller rollen som moralske autoriteter i denne sammenhæng. [12]
 • langsom, bæredygtig og kontinuerlig tilpasning af arealanvendelse til de respektive stedforhold i århundreder
 • Brug af afprøvet traditionel viden
 • yderligere brug af vilde plante- og dyrearter til mad, som medicin, som råmateriale eller til yderligere avl af domesticerede arter
 • stort antal traditionelle plantesorter og husdyrracer brugt side om side, dyrket og forbedret i generationer
 • under betingelse af lav befolkningstæthed (langt under 100 U / km²) opretholder eller øger de omfattende former for traditionel økonomisk aktivitet den biologiske mangfoldighed ( biodiversitet ) [13] [6] [14]

Tilsvarende økonomiske former

Traditionelle eksistensøkonomiers betydelige resultater er ikke inkluderet i globale økonomiske statistikker, så der opstår et forvrænget billede

I det moderne videnskabelige perspektiv anses enhver økonomisk strategi i princippet for at være ækvivalent. Ikke desto mindre støder man gentagne gange på tekster, hvor de økonomiske former i sekvensen fra jagt og indsamling til industriel produktion betragtes som tegn på en påstået sociokulturel udvikling fra "bagud" til "progressiv" økonomisk aktivitet. Dette modsiger imidlertid blandt andet, at der er talrige eksempler på folk, der i løbet af deres historie er vendt tilbage fra en "højere udviklet" leveform til en "lavere". [15]

På samme måde er traditionel eksistensproduktion blevet ligestillet med fattigdom af ideologien om den kapitalistiske verdensøkonomi siden 1950'erne og 60'erne, da der ikke genereres et monetært overskud. Mens videnskaben bliver mere og mere bevidst om, at en stort set selvforsynende selvforsyning og direkte markedsføring af fødevarer og forbrugsvarer er mere ønskelig end arbejdsløshed og afhængighed af statsstøtte, ignoreres dette for det meste stadig af erhvervslivet, politik og udviklingsbistand . Kun det, der handles i valutaer på de nationale og internationale markeder, og kun det, der er rettet mod teknisk rationalisering, store mængder og overskud, betragtes som en økonomi. I denne henseende prissættes resultaterne af den til tider betydelige eksistensproduktion i udviklingslandene ikke til de sædvanlige benchmarks som bruttonationalprodukt eller indkomst pr. Indbygger og fører dermed til et forvrænget billede af, hvor fattigt eller hvor rigt et land er, hvor udviklet eller underudviklet. [16]

Klassificering af traditionelle økonomiske former

Landbrugs- og arealanvendelsessystemernes manifestationer er ekstremt forskellige, da det er svært at oprette en sortering, der opfylder alle krav. Klassificeringsmodeller er blevet udviklet i henhold til forskellige klassificeringsprincipper, der tager hensyn til forskellige spørgsmål.

Klassificeringen af ​​traditionelle eksistensstrategier præsenteret her er et kompromis med hensyn til terminologi og sortering fra følgende kilder: Dictionary of Ethnology , [17] Introduction to Economic Anthropology , [18] Introduction to Studies in Developing Countries: Agricultural Operating Systems , [3 ] Jordens økozoner , [19] Dtv-Atlas Ethnologie [20] og Dictionary of Ethnology . [21] Desværre kan der ikke udledes nogen præcist ensartet klassificering fra litteraturen. Forskellene forklares i de respektive hovedartikler, så de stort set undværes her af grunde til bedre forståelse.

Derudover skal det bemærkes, at alle de navngivne former er ideelle typer , som i virkeligheden ofte flyder jævnt ind i hinanden eller kombineres med hinanden på forskellige måder (eksempler: "Jordbrug med begrænset transhumance", "Agrosilvopastoral operativsystemer "," Husdyrhold i permanent kultur og husdyrhold "Vandingssystemer" osv.). Folk bruger altid alle de muligheder, de har til rådighed inden for rammerne af deres kulturelt formede værdier .

Da de fremherskende teknikker til fødevareproduktion påvirker både økonomien og sociale strukturer, er nogle typiske kulturelle egenskaber også nævnt nedenfor.

Ekstraktive økonomiske former (jægere og markjægere)

Vilde og markjægere bruger menneskehedens ældste eksistensstrategier ved at bruge vilde dyr og planter direkte uden at manipulere dem med hensyn til avl eller dyrkning. Denne udvindingsøkonomi (også besættelsesøkonomi ) er forholdsvis miljøvenlig og bæredygtig, da ressourcerne kun bruges selektivt. [22] I gennemsnit skal de kun bruge omkring tre timer om dagen for at skaffe mad; dette gælder selv for meget ufrugtbare regioner. [23] Ikke desto mindre har jægere altid haft relationer med landmænd for at supplere deres menu. De få mennesker, der stadig lever af det i dag, er ikke sjældent i direkte eller indirekte kontakt med den globale økonomi. Tidligere blev ekstraktionsøkonomi brugt pejorativt i betydningen "rovdriftsbevilling". Hvor som helst jagt og indsamling bruges kommercielt i dag, taler man om ekstraktionisme .

Madens sammensætning til jægere og samlere afhænger i høj grad af klimazonen og svinger meget i løbet af året. Nogle undersøgelser i nyere folk kommer derfor til 60 til 80 procent kollektiv mad (hovedsagelig plantebaseret), [24] andre fastslog, at gennemsnitsværdierne var 65 procent animalsk mad. [25] Resultaterne af paleoantropologien om stenalderfolkets kost bekræfter, at mad hovedsageligt er plantebaseret; Kødforbruget spillede ikke en afgørende rolle. [26]

Det er meget svært at afgøre, hvor mange mennesker verden over lever af jagt og indsamling, da der ofte bruges yderligere former for underhold i dag. Antallet af mennesker, hvis levebrød stort set er baseret på ekstraktionsaktiviteter, er maksimalt 3,8 mio. [27] [Note 1]

Uspecialiserede jægere (jagt, fiskeri og indsamling)

Nogle Hadza fra Tanzania lever stadig i dag som uspecialiserede, nomadiske jægere.

Afhængigt af det "naturlige tilbud" bruges forskellige byttedyr, vilde planter og fisk. De lever stort set nomadiske i små acefaliske ( uden dominans) organiserede horder med 20 til 50 medlemmer [20] i meget store haleområder i fjerntliggende vildmarksområder . Antropologi antager, at styrken i sådanne uspecialiserede jæger-samlergrupper altid var mindre end 100 mennesker i forhistorien.

Højst 60.000 mennesker i begyndelsen af ​​det 21. århundrede lever stadig udelukkende fra denne meget tilpassede strategi: [28] Tendensen fortsætter med at falde. Ødelæggelsen af ​​de tropiske regnskove, udvidelsen af ​​landbrugsområder [23] og blandt andet turisme [29] bringer denne livsstil enormt i fare. På den anden side kan man se en tilbagevenden ( retraditionalisering ) til traditionelle indkøb af fødevarer (f.eks. Aboriginere og eskimoer ) blandt nogle nu bosatte, tidligere krybskytter - i nogle tilfælde initieret af turisme. [23]

Specialiserede jægere (jagt, fiskeri og indsamling)

Inuit fra Nunavut med en harpuneret hvalhval .

Visse, hyppigt forekommende dyrearter bruges overvejende. Disse er hovedsageligt havpattedyr og fisk (f.eks. Chukchi , eskimo ) eller flokke af storvildt (f.eks. Gwich'in : caribou ). Den mest kendte er sandsynligvis bisonjagten , der dannede prærieindianernes eksistensgrundlag indtil midten af ​​1800 -tallet.

Oprindeligt bestod deres samfund af omkring 100 mennesker organiseret i stammesamfund eller høvdinge . På grund af deres stillesiddelse - og den dermed forbundne lette tilgængelighed for markedsøkonomien - er der ikke længere en etnisk gruppe, bortset fra nogle få fiskere, der kun overlever som en selvforsynende forsørger.

Specialiserede feltjægere (høst, jagt og fiskeri)

Anishinabe fra de store søer høster vilde ris med kano.

Massiv vildfrugt, f.eks. Vilde ris ( Anishinabe , Menominee osv.), Sort eg ( Hoopa , Karok osv.), Knolde eller frø (f.eks. Fra søde græsser ) dannede tidligere grundlaget for indsamling af aktiviteter; men også den uregulerede, midlertidige dyrkning af vilde planter (overfladisk dyrkning) såsom bananer eller mangoer i troperne. [30]

Sådanne specialiserede samlere plejede at blive kaldt "høstere". Imidlertid betragtes denne betegnelse nu som vildledende, da den var forbundet med ideen om en evolutionær indledende fase til jordkonstruktion. Udtrykket "høstøkonomi" er derimod ufarligt. Deres livsstil var for det meste stillesiddende. [31]

I dag er der praktisk talt ingen gruppe af befolkningen i verden, der hovedsageligt lever af høstindustrien. Nogle bruger dog stadig de traditionelle vilde planter som et vigtigt supplement til deres indkomst eller mad.

Fødevareproducerende former for økonomi

Disse måder at leve på tilhører det traditionelle landbrug , hvis tidligste begyndelse stammer fra omkring 14.000 år og er placeret i den frugtbare halvmåne i Mellemøsten. Omkring 9500 f.Kr. Det første bevis på tamme korn varsler den yngre stenalder .

Overordnet set gælder følgende for alle nedenstående former: Jo mere omfattende fødevareproduktionen er, desto mere udtrækkende komponenter (jagt og indsamling) spiller en rolle.

Plantedyrkning (jordbearbejdning)

Landbrug i den tidlige middelalder ville i dag blive kaldt traditionelt landbrug

Som regel betegnes enhver form for dyrkning af planter som plantedyrkning eller planteproduktion . Imidlertid er udtrykket gulv konstruktion ofte brugt som en samlebetegnelse i antropologi til forveksling mellem de forskellige betydninger af Pflanzbau og beplantning da byggeriet at undgå. [32]

Der er forskellige underinddelinger afhængigt af forfatteren. Der skelnes ofte mellem følgende:

I de fleste tilfælde supplerer traditionelle jordbønder deres høst med dyreavl (f.eks. Svin, geder, kyllinger). Op til 2,5 milliarder mennesker lever af disse former for økonomi i begyndelsen af ​​det 21. århundrede.[34]

Traditionelt landbrug (plantning) og havebrug

Selv i dag er hakken det vigtigste redskab i traditionelt landbrug

Markafgrøder er med håndværktøj (derfor udført hakke ) og er altid en gentagen veksling af områder (skiftende, engelsk skiftende dyrkning) forbundet. Den naturlige vegetation er ikke ryddet , men om nødvendigt "fejet væk" - altså kun fjernet over jorden,rødder og træstubbe bliver tilbage i jorden. Som regel spildes affald ved hjælp af brandfeltmetoden . Asken befrugtes kun én gang, men den øger hovedsageligt jordens sure pH . [35] Flere former for afgrøder dyrkes side om side på området ( blandet kultur ). Som regel er der ingen ukrudt. Nogle gange skelnes der mellem dyrkning af marker (i snævrere forstand) og dyrkning af planter: Ved dyrkning sås frø i huler og ved dyrkning plantes frøplanter eller stiklinger i marken.

Den (supplerende) traditionelle havebrug har formentlig en endnu tidligere oprindelse end markdyrkning, da den er en form for mindre jordbearbejdning i umiddelbar nærhed af bebyggelser . Til dette formål er området fuldstændig ryddet og ofte indhegnet. De planter, der er sået eller plantet, plejes individuelt og intensivt. Desuden dyrkes ofte forskellige arter ved siden af ​​hinanden (blandet kultur): ud over madplanter også prydplanter , krydderier , lægemidler , farvestoffer eller tekstilplanter . I de tropiske regnskove og i oaser praktiseres undertiden bygning i flere etager , hvor træ-, busk- og jordafgrøder (f.eks. Traditionelle permanente afgrøder som bananer, papaya, mango, avocado) bruges oven i hinanden.

Der er mere komplekse sociale og politiske organisationsformer hos markbønder end hos jægere. Båndene til jorden samt behovet for fremadrettet planlægning og arbejdsdeling førte til begreber om territorialitet (hævder ejendomsret over jord), men også til social ulighed . Landmænd bruger omkring seks timer om dagen på at producere mad. [23] Samfundene er baseret på relativt stabile slægtskabsgrupper (såsom slægter og klaner ) med klare lederstillinger [18] (tidligere f.eks. Høvdinge, i dag nationalstat)

Landbrug kan opdeles som følger:

Gulvforlængelse

Dyrkning af gulve eller gulvdyrkning er en økonomisk form for oprindelige folk i den tropiske regnskov og i subtroperne , en permakultur , hvor de dyrkede områder bevares i meget lang tid.

Omfattende skiftende dyrkning (og traditionel havebrug)
Klargøring af en mark i skoven i slutningen af ​​den tørre sæson, som derefter kan bruges i to år (Sumatra, omkring 1900)

Hvert til fjerde år - når jordens frugtbarhed ikke længere er tilstrækkelig - ændres der i skiftende dyrkning , hvor både markerne og bopælen flyttes. De dyrkede arealer lå derefter brak i et par år og er nu vilde igen. Denne livsstil omtales også undertiden som "nomadisk".

Bebyggelsens størrelse overstiger ikke et par hundrede mennesker. Skiftende dyrkning sker i dag kun i troperne - og der overvejende i regnskovsområderne. Omkring 37 millioner mennesker er i øjeblikket afhængige af det. [36]

Den accelererede kulturændring på grund af indflydelsen fra det globale samfund (herunder stærk befolkningstilvækst, stigende overproduktion til markedet, forkortede brakperioder og "åbning" af skovene gennem industriel skovhugst) har i mange tilfælde vendt dette engang tilpassede økonomiske form til en miljøødelæggende form for økonomi.

Den skiftende dyrkning kan yderligere inddeles i formerne "Urwechselwirtschaft", " Schwendbau " og " Brandfeldbau ".

Semi-intensiv dyrkning af jordændringer (og traditionel havebrug)
Hvedehøst fra en mark i savannen i Madhya Pradesh ( Indien 2012)

Formerne for ændring af jordøkonomi - ikke at sidestille med økonomiskifte - er kendetegnet ved et fast bopæl, men skiftevis brugte marker. I denne henseende omtales de også som langsigtede braksystemer . Oprindeligt også rent subsistensorienteret og drives omfattende, i dag er der i stigende grad en supplerende markedsorientering, så disse økonomiske former klassificeres som semi-intensive .

Traditionelle former for forvaltning af jord med landsbysamfund på omkring 100 til 300 mennesker, f.eks. Skiftende dyrkning, forekommer hovedsageligt i troperne; her især i regntiden skove og savanner . Bygning af jordskifte praktiseres af over 260 millioner mennesker verden over. [A 1]

Både regnfodret dyrkning (i fugtige områder) og tørdyrkning (i halvtørre områder) udføres stort set ved hjælp af proceduren for jordændring. Sjældent er former for afgrøderotation (år-skiftende dyrkningsfrugter) eller vekstrotation (ændring af gulvkonstruktion og andre former for brug), som primært kendes fra Europas historie.

Intensiv permanent dyrkning (og traditionel havebrug)

Da mange forfattere allerede har omtalt langsigtet landbrug som agerbrug og i dette omfang adskiller sig fra landbrug, se "Traditionel agerbrug" nedenfor:

Traditionelt landbrug

I de fleste tilfælde er markbrug adskilt fra markdyrkning ved brug af ploven. I de traditionelle former trækkes ploven stadig af dyr
Omkring 4000 f.Kr. Den højeffektive oase kultur opstod som siden agerbrug og permanente afgrøder er blevet kombineret med hinanden i gulvet dyrkning

Som allerede nævnt tilskrives de traditionelle landbrugsformer også intensivt landbrug af mange forfattere: I denne forstand er tre udtryk afgørende: brug af teknologi, befrugtning og permanent brug af markerne . Den oprindelige vegetation ryddes over og under jorden, før der arbejdes med pløjemateriel. Frøene sås i furer, og markerne befrugtes.

Stillesiddende permanent dyrkning er dybest set tilpasset klimatisk gunstige regioner, da de samme områder stort set bruges permanent. En overførsel til andre regioner er mulig, hvis de ugunstige naturforhold overvindes ved brug af teknologier (f.eks. Forskellige former for kunstvanding). Men især i troperne på grund af markedsorienteringen kan der i mange tilfælde observeres en ujusteret overgang til permanent dyrkning uden passende foranstaltninger. Dette fører til jordforringelse og endda ørkendannelse . [37] Selv en bevidst planlagt, "forsigtig" introduktion af moderne landbrugsteknikker bedømmes ofte negativt på grund af de komplekse og vanskelige at beregne konsekvenser (fremskyndet kulturændring). [38]

Det er svært at skelne mellem moderne (industrielle) og traditionelle landbrugsmetoder. Nogle gange er grænsen trukket ved brug af motoriseret landbrugsudstyr. [20] Det er også bestridt, om permanent landbrug stadig skal ses som en traditionel økonomisk form. Det intense udtryk, den ofte prioriterede markedsstræben og de store befolkningstætheder er ofte ikke økologisk bæredygtige ; således opfyldes væsentlige egenskaber ved disse økonomiske former ikke.

De socialt meget anderledes organiserede landbrugssamfund i dag danner normalt grundlaget for stater , da den tætte løsning med dens komplekse sociale indbyrdes afhængigheder (arbejdsdeling, specialiseringer), de opnåede overskud ( overskud ) og markedet kræver komplekse kontrol- og fordelingsmekanismer. [20] Den udførlige produktionsmetode kræver, at folk arbejder op til ti timer om dagen. [23]

Blandt andet regnes " forskellige klassiske risdyrkningsmetoder ", " oasestyring " og "kortvarige braksystemer" under permanent markdyrkning / traditionel agerbrug. Sidstnævnte erstatter ofte de tilpassede former for konstruktion af jordskifte.

Med op til 2,2 milliarder mennesker er permanent landbrug langt den mest almindelige form for klassiske eksistensstrategier i dag. [B 1]

Animalsk produktion (husdyrbrug)

Omkring en fjerdedel af jordoverfladen er uegnet til jordbygning. Husdyrindustrien sikrer menneskers levebrød her

Rent husdyrbrug kræver produktion, der overstiger virksomhedens egne behov for at kunne bytte eller købe planteprodukter for det. Nogle gange praktiseres også en meget enkel landbrugsform, hvor nytteplanter sås på egnede steder, der høstes ved næste besøg, forudsat at de er nået til frugtmodenhed.

Omfattende fjerngræsning

Hvis klimaet er for tørt eller for koldt, kan der ikke udføres jordbygning. Langdistancegræsning har været et levebrød for mennesker i disse områder siden umindelige tider
Ud over at ride på dyr bruges motorvogne ofte i dag i mobilt husdyrbrug

Fjernbetjening (eller "mobil pastoralisme ") er en paraplybetegnelse for de omfattende former for græsforvaltning , hvor foderpladserne ændres flere gange om året, hvilket i øvrigt normalt ikke skyldes ejerens faste ophold.

Det anslås, at 200 til 500 millioner mennesker på jorden hovedsageligt lever af traditionelle former for fjerngræsning. Da disse landbrugsmetoder meget ofte kombineres med jordkonstruktion, kan et mere præcist antal ikke bestemmes. [39]

Pastoral pastoral farming er opdelt som følger:

Hyrde nomadisk husdyrhold

(Shepherd) nomadeliv er en samlebetegnelse for de traditionelle kulturer i de hyrde befolkningerne i tørre og kolde ørkener, stepper og tundraer, som, afhængigt af tilstanden af de græsgange, praktiserer en tilbagevendende udflytning af deres mobile lejr. Begrebet bruges både om kulturerne og om det økonomiske system. "Virkelig", uafhængig, rent eksistensorienteret nomadisme er blevet meget sjælden og vil sandsynligvis dø ud før eller siden. [40] [41] [42]

Uanset dette er nomadisk husdyrbrug den eneste lovende, miljøvenlige og økologisk bæredygtige eksistensstrategi for de nævnte klimaer , fordi det er baseret på den omfattende traditionelle viden fra nomadefolkene, der er modnet over tusinder af år. [43] Mange forfattere bruger nu udtrykket "mobilt husdyrhold" til at differentiere den moderniserede , mere markedsorienterede fjerngræsningsforvaltning fra nomadisme. Dette omfatter de mest varierede former for semi-nomadisk til semi-stillesiddende, året rundt eller sæsonbestemt forvaltning af migranter-afhængigt af de eksisterende økologiske og økonomiske forhold og krav. [44]

I øjeblikket sker der imidlertid en markant intensivering af mobilt husdyrhold i nærheden af ​​de permanente bebyggelser og trafikvejene: Til den yderligere markedsorienterede produktion og som følge af stigende befolkningstal, større besætninger og hurtig tilgængelighed af dyr er påkrævet. Samtidig medfører oprettelsen af ​​brønde og den stillesiddende livsstil betydeligt kortere vandreture. Denne tendens forstærkes af den stigende brug af lastbiler som transportmiddel til dyr eller drikkevand. Dette fører til jordforringelse.

Pastorale nomadesamfund blev oprindeligt organiseret som segmentære samfund eller stammer med op til titusindvis af mennesker. Stammeforeningerne - også inden for nationalstaterne - er stadig af stor betydning. Den daglige tid brugt på fødevareforsyning var i gennemsnit syv timer. [45]

Omkring 40 millioner mennesker på jorden tælles blandt de mobile dyreejere i dag. [46]

Sæsonmæssig migration (transhumance)
Transhumance er en af ​​de få traditionelle former for økonomi, der stadig eksisterer i Europa

Vandrende græsgange (transhumance) er en overvejende markedsorienteret strategi under pleje af hyrder med en klimarelateret, sæsonbestemt ændring i græsarealer i forskellige højder. I den kolde eller tørre tid græsser kvæget (for det meste) tæt på den faste husejers permanente hjem, mens resten af ​​tiden bruger på fjerne græsgange i en anden højde (normalt i bjergene). Ejerne driver selv landbrug eller udøver andre erhverv.

I dag skelnes hovedsageligt mellem den sjældne traditionelle transhumance og de langt mere almindelige nye former, der er opstået som følge af de semi-nomadiske hyrde-nomadiske folk, der tidligere var nomadiske pastoralister, der blev reduceret til sæsonmæssige migration. Men her bruges en model, der ikke er tilpasset sådanne tørre områder. Denne udvikling har resulteret i betydelig jordforringelse og risiko for ørkendannelse (ørkendannelse). Vor diesem Hintergrund werden diese Formen häufig nicht der Wanderweidewirtschaft, sondern der mobilen Tierhaltung zugeordnet.

Ähnlich wie beim Dauerfeldbau ist es strittig, ob die Transhumanz – die in den meisten Fällen seit langem marktorientiert ausgerichtet ist – den traditionellen Wirtschaftsformen zugerechnet werden sollte. [47] Das Gleiche gilt übrigens für die Almwirtschaft , die zwar aus historischer Sicht „ traditionell “ ist, jedoch durch die starke Einbindung in ein intensives, marktorientiertes System nicht im Sinne einer traditionellen Subsistenzstrategie .

Tier- und Pflanzenproduktion

Sofern beide Strategien in etwa gleichem Maße zum Lebensunterhalt beitragen, findet eine Zuordnung zu dieser gemischten Strategie statt. Der Oberbegriff lautet hier:

Extensiver Agropastoralismus

Wird Landwechselwirtschaft mit Viehhaltung auf Naturweiden (sogenannter „Pastoralismus“, siehe unten ) kombiniert, spricht man von „Agropastoralismus“ . Während der Getreideanbau in begünstigten Regionen stattfindet und zumeist einige Jahre lang sesshaft betrieben werden kann, erfordert die Viehhaltung in manchen Jahren oder in Trockenräumen bisweilen einen Wechsel des Weidelandes .

Sehr viele ehemalige Hirtennomaden leben heute als halbnomadische oder halbsesshafte Agropastoralisten, um näher am „globalen Geschehen“ zu sein und um einen Teil ihrer Produkte besser vermarkten zu können. Der überwiegende Teil wird jedoch nach wie vor selbst verbraucht.

Weltweit leben 160 bis 460 Mio. Menschen von überlieferten Formen sesshafter oder halbsesshafter Tier- und Pflanzenproduktion. [C 1] Da diese Wirtschaftsweisen je nach Erhebung mal dem Bodenbau und mal dem Pastoralismus zugerechnet werden, ist eine genauere Zahl nicht ermittelbar.

Wirtschaft und ökologische Stabilität

Geringe Bevölkerungszahlen, große Mobilität und ein umfassendes traditionelles Wissen schützen vor Dürren und Missernten, wie sie heute auf intensiv genutzten Flächen in dafür ungeeigneten Regionen immer wieder auftreten
Das mobile Leben der Nomaden ist eine Wirtschaftsstrategie, die mit einem minimalen Energie- und Ressourceneinsatz eine ökologisch angepasste und nachhaltige Versorgung sicherstellt

Das „Entwicklungsziel“ ( Klimax ) eines Ökosystems steht häufig im Konflikt mit den Zielen modernen Wirtschaftens: Während die natürlichen Prozesse zwangsläufig zu einem Zustand größtmöglicher Stabilität führen, der vor allem durch eine hohe biologische Vielfalt (Biodiversität) gekennzeichnet ist, trachtet der Mensch nach maximaler Produktion von Biomasse, die jedoch meistens zu einer Reduktion der Vielfalt führt. Agrarkulturelle Maßnahmen erfordern einen ständigen Arbeitsaufwand, um die natürliche Entwicklung ( Sukzession ) weitgehend zu verhindern. Den Zustand agrarkultureller Ökosysteme ( Anthrome ), die für längere Zeit vom Menschen stabil gehalten werden können, bezeichnet der international bedeutende Ökologe Eugene Odum als „anthropogenetischen Subklimax“. [48]

Im Falle traditioneller Wirtschaftsformen führt der Ökosystemansatz jedoch zu einem anderen Bild: Ursprüngliche lokale Gemeinschaften entwickelten sich weit langsamer. Eingriffe in traditionelle Systeme wurden in der Regel mit größerer Umsicht vorgenommen, da die Abhängigkeit von der direkt benachbarten Umwelt weitaus weniger abgemildert werden konnte als unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Schwerwiegende Fehlentscheidungen waren nicht kompensierbar und die Mitglieder traditioneller Gemeinschaften waren daher gezwungen, ihre Wünsche den Möglichkeiten unterzuordnen. Auf diese Weise war der Mensch harmonisch in die natürlichen Ökosysteme integriert.

Weitgehend unveränderte traditionelle Wirtschaftsformen bilden daher stabile und dauerhafte – im ursprünglichen Sinne nachhaltige – Systeme, die in vielfältiger Weise mit den natürlichen Ökosystemen vernetzt sind. [29][49] [50] [51] [52] [53] [54] Dieser Effekt kehrt sich mehr und mehr um, wenn ein rapider ökonomischer und sozialer Wandel Probleme schafft, deren Auswirkungen nicht vorhersagbar sind. [6] [18] [38][49] [51] [55] [56]

Nach den Untersuchungen der Evolutionsökologie sind alle Lebewesen bestrebt, ihr Überleben in der gegebenen Umwelt so zu optimieren, so dass das Überleben mit geringstmöglichem Energieeinsatz und höchster Wahrscheinlichkeit gesichert werden kann. Dieser Ansatz, der unter der Bezeichnung „ Optimal foraging “ (optimale Nahrungsbeschaffung) bekannt wurde, konnte bei Wildbeuter -Gemeinschaften bewiesen werden: Sie wählen immer zuerst solche Ressourcen, bei dem die gewonnene Nahrungsenergie die aufgewendete Energie für die Beschaffung der Nahrung möglichst weit übersteigt. Erst wenn solche Ressourcen nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, greifen sie auf Pflanzen oder Tiere zurück, bei denen die Energieausbeute nur noch geringfügig über dem Energieaufwand liegt. [57] Dieses einfache Prinzip trifft selbstverständlich ebenfalls bei Ethnien zu, die traditionelle Formen der mobilen Tierhaltung oder subsistenzorientierte Landwirtschaft betreiben (obgleich der Aufwand hier in aller Regel deutlich höher liegt als bei den Wildbeutern). Erst die industrialisierte Landwirtschaft hat dieses elementare Prinzip verlassen, indem der Einsatz von zusätzlichen Energieträgern (Holz, Kohle, Erdöl, Wasserkraft, Atomkraft uvm) für den Betrieb von Maschinen immer größer wurde. Der Primärenergieaufwand der gesamten hochtechnisierten Lebensweise liegt heute für die USA rund 70-mal, für Europa rund 33-mal [58] und für Peru [59] immerhin noch knapp fünfmal höher als der durchschnittliche Energieumsatz des menschlichen Körpers. [60] Das diese Entwicklung negative Auswirkungen auf den ökologischen Gesamthaushalt haben muss, ist offensichtlich.

In denBiodiversitätskonvention der UNO wird ausdrücklich auf die Abhängigkeit traditionell wirtschaftender Gemeinschaften von intakten Ökosystemen hingewiesen, denen sie seit alters her alles Lebensnotwendige entnommen haben. Die Konvention erkennt an, dass ihre Lebensweisen in besonderem Maße nachhaltig sind und die biologische Vielfalt nicht verringern. Im Gegensatz zu industrialisierten Gesellschaften, die nicht unmittelbar auf ein bestimmtes Gebiet angewiesen sind, haben solche Gemeinschaften ein direktes Interesse an der Aufrechterhaltung und dem Schutz dieser Ökosysteme, deren Stabilität sie nie gefährdet haben. [6]

Heutige Bedeutung und zukünftige Entwicklungen

Auf den ersten Blick rückständig, bei näherer Betrachtung angepasst, nachhaltig und effizient – wenn man nicht nur marktwirtschaftlich denkt
In den Anden werden die Überschüsse traditionell hergestellter Waren auf großen indigenen Märkten verkauft

Die Völker, die nicht isoliert leben, werden sich nicht dauerhaft gegen die Eingliederung in die Weltwirtschaft widersetzen können; schon allein deshalb, weil sie gar nicht gefragt wurden, ob und wie sie an ihr teilnehmen wollen. [61] So wird zum Beispiel infolge der zunehmenden Kommerzialisierung der tropischen Landwirtschaft der Wanderfeldbau zunehmend durch großflächig angelegte Dauer- und Monokulturen ersetzt (Öl- und Kokospalmen, Kakao, Kaffee, Tee, Kautschuk, Gewürze, Bananen oder Zuckerrohr). Viele Bauern, die auch davon profitieren wollen, begeben sich seit den letzten Jahrzehnten in abhängige Arbeitsverhältnisse auf den Plantagen multinationaler Konzerne; die wenigsten sind in der Lage, ihre eigene Produktion weltmarktfähig zu machen. Kommt es dann zum Preisdiktat durch die Abnehmer – wie bei der Banane –, werden die Arbeitsbedingungen für die Plantagenarbeiter immer schlechter und die selbstständigen Bauern sind nicht mehr konkurrenzfähig und verlieren ihre Existenzgrundlage. [62] [63] (Es gibt in diesen Fällen Beispiele für die Rückkehr zur Subsistenzproduktion (etwa aus Tansania), sofern die Gegebenheiten das noch zulassen.) [64]

Die Angehörigen lokaler Gemeinschaften verfügen vielfach über ein reichhaltiges Traditionelles Wissen über ihre heimische Flora und Fauna. Durch die wirtschaftliche Globalisierung werden diese Menschen immer häufiger Ziel von Forschungsprojekten der Industrienationen, beispielsweise auf der Suche nach neuen Medikamenten oder Nahrungsmittelpflanzen. Leider werden die Urheber dabei massiv übervorteilt oder haben überhaupt keinen Nutzen von den patentierten „Entdeckungen“ der westlichen Welt. Seit Beginn der 1990er Jahre gibt es Bestrebungen zum Schutz solchen Wissens, um die (indigenen) Urheber am Profit aus eventuellen Gewinnen zu beteiligen. Bislang fehlen jedoch noch bindende gesetzliche Grundlagen, so dass die Industrie in aller Regel hohe Gewinne erzielt, während der Nutzen für die ursprünglichen Träger ausbleibt. [1] (→ siehe auch: Biopiraterie )

Die Anerkennung traditioneller Wirtschaftsformen ist angesichts der globalen Wirtschaftsideologie ( siehe oben ) enorm schwierig. Der Staat Brasilien macht in dieser Hinsicht – zumindest administrativ – eine Ausnahme. Dort gibt es eine sehr entwickelte Debatte über sogenannte „traditionelle Völker und Gemeinschaften“ . Ausgelöst von den erfolgreichen Protesten der Kautschukzapfer in den 1980er Jahren stellten immer mehr lokale Gemeinschaften entsprechende Forderungen auf den Schutz ihrer Subsistenzinteressen. Dies führte 2007 zum rechtlich bindenden „Dekret für Traditionelle Völker und Gemeinschaften“ (Decreto 6040). Trotz dieser zweifellos positiven Entwicklung setzt die Entwicklungspolitik Brasiliens nach wie vor auf die zerstörerische Ausbeutung der Naturressourcen .

Ethnologische Betrachtungen

Allgemeines

Die steinernen Moai -Figuren der Osterinsel legen Zeugnis von einer dramatischen Umweltzerstörung der einstmals komplett bewaldeten Insel ab: Auch traditionelle Systeme waren nie vor Fehlentwicklungen sicher

In der Ethnologie allgemein anerkannt ist die Kernthese Karl Polanyis zu den Subsistenzwirtschaften der sogenannten „ Naturvölker “: Wirtschaft dient ausschließlich dem Überleben und rangiert hinter den sozialen und kulturellen Erfordernissen. Es gibt daher in den meisten Fällen weder Gewinnstreben noch Lohnarbeit oder Konkurrenz. Selbst in traditionellen Ackerbaukulturen – die durchaus Handel und Märkte kennen –, hat die Wirtschaft keinen prägenden Einfluss auf das alltägliche Leben, wie es in den modernen Gesellschaften üblich ist. [65] [51]

In Anlehnung an die Philosophie des Ethnologen Claude Lévi-Strauss repräsentiert das moderne Wirtschaften die „heiße“ Seite des kulturellen Spektrums : Angetrieben von einem uneingeschränkten Glauben an die menschlichen Fähigkeiten und den Willen zu Fortschritt und Risiko unterliegt es permanenter Veränderung, zunehmender Mechanisierung und Automatisierung sowie einer ausschließlich markt wirtschaftlich ausgerichteten Zielsetzung.

Demgegenüber steht das traditionelle – „kalte“ – Wirtschaften: Es sind die seit vielen Generationen bewährten Versorgungsstrategien, die wenig mechanisiert sind, jedoch effizient an die natürlichen Bedingungen angepasst und vorwiegend auf Selbstversorgung ausgerichtet. Traditionelle Wirtschaftsformen fußen demnach ursprünglich auf einem Glauben an die Natur und einem Zweifel an den menschlichen Fähigkeiten, so dass hier der Wille zu Anpassung und Sicherheit ausschlaggebend für das Handeln ist. Veränderungen wurden früher nur zugelassen, wenn sie einen harmonischen Nutzen im Gesamtzusammenhang erkennen ließen. [66] Der Einfluss der modernen Lebensweise führt allerdings häufig zu einem stark beschleunigten Kulturwandel , in dessen Folge diese traditionellen Werte in Frage gestellt werden. Insofern sind fast alle diese Wirtschaftsformen heute bedrohte Kulturgüter . [6]

Traditionelle Wirtschaft und Weltanschauung

Die moderne Rentierwirtschaft in Lappland ist bereits so marktorientiert, dass immer größere Herden auf immer engerem Raum gehalten werden müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben [67]

„Ein saamischer Mythos besagt, dass die Göttin über die Rentierweiden in Bedrängnis geriet, weil die Rentierherden so zahlreich geworden waren, dass sie alle Flechten bis auf den Grund abfraßen, so dass es bald kein Futter mehr gab, die Rentiere zugrunde gingen und für die Menschen eine Zeit des Elends begann. Da kam ihr eine andere Göttin zu Hilfe und schuf den Wolf, den die Saami „Waldhund“ nennen. Dem Menschen aber gab sie den Hund. Fortan lebten sie alle nebeneinander: Mensch, Rentier, Wolf und Hund. Die Saami töteten den Wolf nicht, sie verjagten ihn nur.“

Die Ethnologie hat gezeigt, dass traditionell-nachhaltiges Wirtschaften in sehr vielen indigenen Kulturen (vor dem Kontakt mit den Europäern) als moralische Leitlinie einer „heiligen Erdverbundenheit“ im kulturellen Gedächtnis über animistische Weltbilder , Mythen , Rituale und Tabus verankert war[49] [52] [69] (→ siehe auch: Wildes Denken ) . Nach Odum und Cannon verfügen alle stabilen Systeme über Mechanismen, die ihren Gleichgewichtszustand möglichst konstant halten und dabei Schwankungen der Umwelt ausgleichen. Die Anthropologen Roy Rappaport , Gerardo Reichel-Dolmatoff und Thomas Harding haben unabhängig voneinander festgestellt, dass die Mythen und rituellen Zyklen der sogenannten „ Naturvölker “ genau diese Aufgabe erfüllen und den Gemeinschaften ermöglichen, sich Veränderungen der Umwelt so weit wie möglich anzupassen und die Stabilität der Ökosysteme dabei so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.[70]

Diese Erkenntnis darf allerdings nicht dazu führen, Menschen naturangepasster Kulturen generell als „Umweltengel“ hochzustilisieren. Vermutlich hat noch keine Gesellschaft existiert, in der es nicht „Traditionalisten“ und „Modernisten“ gab, die in Bezug auf Veränderungen eine konträre Meinung hatten. Heute muss man bei lokalen Gruppen, die bereits an der Marktwirtschaft teilnehmen und moderne Wertvorstellungen übernommen haben, davon ausgehen, dass die Erdverbundenheit nur noch bei den Traditionalisten eine Rolle spielt. Die Modernisten hingegen verbleiben nur dann bei den traditionell nachhaltigen Wirtschaftsmethoden, wenn es ihnen kurzfristige Vorteile verschafft. Wo dieses ökonomische Kalkül vorherrscht, nimmt die Umwelt nur so lange keinen Schaden, wie die geringe Besiedlungsdichte, die vorwiegende Selbstversorgung und die Verwendung bescheidener technischer Mittel erhalten bleibt. Der Trend zu einem weiteren Kulturwandel und damit zu intensiverer Naturnutzung ist jedoch meist unvermeidbar. [6]

Siehe auch

Einzelnachweise

Zahlenangaben

Ermittlung der im Artikel verwendeten Bevölkerungszahlen je Wirtschaftsform (in Mio. Menschen)

Wirtschaftsform von bis Zitat / Berechnung
Jäger und Sammler 0,06 3,8 „Um 1500 n. Chr. schrumpfte der Anteil der Sammler und Jäger an der Weltbevölkerung auf 1 Prozent, heute sind es gerade einmal 0,001 Prozent. [...]“ (bezogen auf 6,2 Mrd. Menschen im Jahr 2000, Tendenz abnehmend, Zahlen auf volle 10.000 gerundet) [28] „It is extremely difficult to say how many hunter-gatherers there are in the world today. […] Table I.1 contains data on the estimated numbers of hunter-gatherers in the contemporary world. […] Grand Total (Foragers and former foragers) 3.829.500.“ [27] [Anmerkung 1]
trad. Bodenbau gesamt 2.500,0 2.500,0 „Über 80 Prozent der ländlichen Bevölkerung in Entwicklungsländern hängen direkt vom Family Farming (Anm.: traditionelle, kleinbäuerliche Landwirtschaft) ab. Dies sind 2,5 Milliarden Menschen. Weltweit gesehen liegt dieser Prozentanteil bei 40 Prozent. [...]“[34]
Shifting cultivation 300,0 300,0 „Giardina et al. (2000) reportet that 300 million people annually practice shifting agriculture […]“ [71]
Wanderfeldbau 37,0 37,0 „Dixon et al. (2001) report that 37 million people, or 2 percent of the agricultural population of the tropics, practice some form of shifting cultivation in about 1 billion ha or 22 percent of the tropical land area. […] These numbers do not include people practicing more intense systems in the humid tropics that were originally established by slash-and-burn practices. […]“ [36]
Landwechselwirtschaft >260,0 >260,0 Berechnung [A 2] aus [71] und [36]
Dauerfeldbau 2.200,0 2.200,0 Berechnung [B 2] aus[34] und [71]
Pastoralismus 200,0 500,0 „Pastoralism is practiced by between 200 and 500 million people worldwide, encompassing nomadic communities, transhumant herders, and agro-pastoralists […]“ [39]
Mobile Tierhaltung 40,0 40,0 Günther Schlee vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle/Saale […] Seiner Schätzung nach gibt es noch etwa 40 Millionen nomadische Viehzüchter auf der Welt.“ [46]
Agropastoralismus 160,0 460,0 Berechnung [C 2] aus [39] und [46]
Trad. Wirtsch.-f. gesamt 2,7 Mrd. 3 Mrd. Berechnung, [D 2] aus [28][34] und [39]
A. gerundet berechnet aus: Giardina et al. (2000) [71] abzüglich Dixon et al. (2001) [36]
 1. Berechnungsergebnis
 2. Berechnungsergebnis
B. berechnet aus: Frankhauser (2014)[34] abzüglich Giardina et al. (2000) [71]
 1. Berechnungsergebnis
 2. Berechnungsergebnis
C. berechnet aus: UNEP (2014) [39] abzüglich Schlee (2010). [46]
 1. Berechnungsergebnis
 2. Berechnungsergebnis
D. gerundet berechnet aus: Rakelmann (1991) [28] zuzüglich Frankhauser (2014).[34] und UNEP (2014). [39]
 1. Berechnungsergebnis
 2. Berechnungsergebnis

Weitere Quellen

 1. a b c Anja von Hahn: Traditionelles Wissen indigener und lokaler Gemeinschaften zwischen geistigen Eigentumsrechten und der public domain. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , Springer, Heidelberg ua 2004, ISBN 3-540-22319-3 , S. 5–18.
 2. Rudolf Lütgens, Erich Otremba, Edwin Fels: Erde und Weltwirtschaft, ein Handbuch der allgemeinen Wirtschaftsgeographie: Die geographischen Grundlagen und Probleme des Wirtschaftslebens. Band 1 Franckh, Stuttgart 1950. S. 196–208.
 3. a b Margarete Payer, Alois Payer (Hrsg.): Entwicklungsländerstudien. Teil I: Grundgegebenheiten. Kapitel 6: Landwirtschaftliche Betriebssysteme. HBI Stuttgart, 1998–1999, Fassung vom 7. Februar 2001 (Lehrveranstaltung Einführung in Entwicklungsländerstudien; online auf payer.de).
 4. Eric Biermann: Alt- und Mittelneolithikum in Mitteleuropa. Untersuchungen zur Verbreitung verschiedener Artefakt- und Materialgruppen und zu Hinweisen auf regionale Tradierungen. Köln 2001–2003, S. 137 ff ( PDF-Datei; 11 MB; 683 Seiten auf rheinland-archäologie.de).
 5. Dieter Gawora: Forschungsgruppe traditionelle Völker und Gemeinschaften . Website der Universität Kassel, FB05 Gesellschaftswissenschaften. Abgerufen am 15. Juni 2013
 6. a b c d e f Anja von Hahn: Traditionelles Wissen indigener und lokaler Gemeinschaften zwischen geistigen Eigentumsrechten und der public domain. Springer, Heidelberg ua 2004, ISBN 3-540-22319-3 , S. 47–56.
 7. Anja von Hahn: Traditionelles Wissen indigener und lokaler Gemeinschaften zwischen geistigen Eigentumsrechten und der public domain. Springer, Heidelberg ua 2004, ISBN 3-540-22319-3 , 20–33.
 8. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , S. 360–361.
 9. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , S. 285.
 10. Christian Lauk: Sozial-Ökologische Charakteristika von Agrarsystemen. Ein globaler Überblick und Vergleich. In: Social Ecology Working Paper 78. Institute of Social Ecology, Wien 2005. ISSN 1726-3816 . S. 24.
 11. Marshall Sahlins , zitiert bei Rhoda H. Halperin: Cultural Economies Past and Present. University of Texas Press, Austin 1994, S. 259 (englisch).
 12. Klaus E. Müller: Schamanismus. Heiler, Geister, Rituale. 4. Auflage, CH Beck, München 2010 (Originalausgabe 1997), ISBN 978-3-406-41872-3 . S. 11–14, 16–17, 111, 114.
 13. Erle C. Ellis, Navin Ramankutty : Putting People in the Map. Anthropogenic Biomes of the World. In: Front Ecological Environment. Band 6, Nr. 8, Ecological Society of America , Washington 2008, S. 439–447. (englisch; doi:10.1890/070062 ; PDF-Datei; 4 MB; 17 Seiten auf ecotope.org).
 14. Reinhard Piechocki: Landschaft – Heimat – Wildnis. München 2010, ISBN 978-3-406-54152-0 , S. ??.
 15. Eric Biermann: Alt- und Mittelneolithikum in Mitteleuropa. Untersuchungen zur Verbreitung verschiedener Artefakt- und Materialgruppen und zu Hinweisen auf regionale Tradierungen. Köln 2001–2003, S. 138 – Fußnote ( PDF-Datei; 11 MB; 683 Seiten auf rheinland-archäologie.de).
 16. Veronika Bennholdt-Thomsen: Subsistenzwirtschaft, Globalwirtschaft, Regionalwirtschaft. In: Maren A. Jochimsen, Ulrike Knobloch (Hrsg.): Lebensweltökonomie in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung. Kleine, Bielefeld 2006, S. 65–88.
 17. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 : entsprechende Stichworte.
 18. a b c Johannes Moser: Einführung in die Wirtschaftsanthropologie. Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Universität München 2008, Folien 39–57.
 19. Jürgen Schultz: Die Ökozonen der Erde. Ulmer, Stuttgart 2008, S. 122–123.
 20. a b c d Dieter Haller : Dtv-Atlas Ethnologie . 2., vollständig durchgesehene und korrigierte Auflage. dtv, München 2010, ISBN 978-3-423-03259-9 , S. 165–169.
 21. Bernhard Streck (Hrsg.): Wörterbuch der Ethnologie. Hammer, Wuppertal 2000: entsprechende Stichworte.
 22. Walter Hirschberg (Begründer), Wolfgang Müller (Redaktion): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage, Reimer, Berlin 2005. S. 117.
 23. a b c d e Karl-Heinz Kohl : Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Eine Einführung. 3. Auflage. Beck, München 2012, S. 86–88 (erstveröffentlicht 1993).
 24. Frank Robert Vivelo: Handbuch der Kulturanthropologie Eine grundlegende Einführung. Dtv, München 1988, ISBN 3-423-04470-5 , S. 74–75.
 25. Interview mit Loren Cordain: The Paleolithic Diet and its Modern Implications
 26. Boyd Eaton: Evolution, Diet and Health
 27. a b Peter P. Schweitzer, Megan Biesele, Robert K. Hitchcock (Hrsg.): Hunters and Gatherers in the Modern World: Conflict, Resistance, and Self-determination. Nachdruck, Berghahn Books, New York, Oxford 2006 (Erstauflage 2000), ISBN 978-1-57181-102-8 . S. 4–11, insbesondere S. 5.
 28. a b c d Georgia A. Rakelmann: Anpassungskünstler: Die Buschleute der Kalahari-Wüste. In: Peter E. Stüben, Valentin Thurn (Hrsg.): Wüsten-Erde: der Kampf gegen Durst, Dürre und Desertifikation. Focus, Gießen 1991, ISBN 3-88349-394-5 , S. 31–42 ( online ( Memento des Originals vom 27. September 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.uni-giessen.de auf uni-giessen.de)
 29. a b Arnold Groh: Kulturwandel durch Reisen: Faktoren, Interdependenzen, Dominanzeffekte. In: Christian Berkemeier (Hrsg.): Begegnung und Verhandlung. Möglichkeiten eines Kulturwandels durch Reise. Lit, Münster 2004, ISBN 3-8258-6757-9 , S. 13–31.
 30. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , S. 123.
 31. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , S. 97.
 32. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , 54–55.
 33. Manfred KH Eggert : Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden. (= UTB 2092), 4. Auflage, A. Franke Tübingen/Basel 2012, ISBN 978-3-8252-3696-0 , S. 88
 34. a b c d e f Urs Fankhauser: Mystery. Lokal, selbstbestimmt und nachhaltig. Weltweite Bedeutung des Family Farming. éducation21, Bern 2014, S. 8. pdf-Version
 35. Jürgen Schultz: Die Ökozonen der Erde. 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Ulmer UTB, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-1514-9 . S. 342–344
 36. a b c d Dixon et al. (2001) in Cheryl Ann Palm, Stephen A. Vosti, Pedro A. Sanchez, Polly J. Ericksen: Slash-and-Burn Agriculture – the search for alternatives. Columbia University Press, New York 2005, ISBN 0-231-13450-9 . S. 8. pdf-Version
 37. Wilfried Büttner: Traditionelle Formen der Landnutzung im tropischen Regenwald Afrikas. in DIERCKE Geographie - Ausgabe für Gymnasien in Bayern, Schülerband 8. Westermann Schulbuch, Ausgabe 2003, Braunschweig 2006. ISBN 978-3-14-114124-5 . S. 76–77 ( PDF-Datei; 326 kB; 1 Seite ( Memento des Originals vom 12. Mai 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/f.sbzo.de auf schulbuchzentrum-online.de).
 38. a b Franz Rothe: Kulturhistorische und kulturökologische Grundlagen der Intensivierungs- und Bewässerungstechniken traditioneller Agrarkulturen in Ostafrika: Ihr Entwicklungshintergrund und ihre Überlebensfähigkeit. Philosophischen Fakultät, Universität Freiburg 2004, S. 38–41.
 39. a b c d e f Sustainable Pastoralism and Post 2015 agenda. www.unep.org, abgerufen am 9. Dezember 2014 pdf-Version
 40. Fred Scholz : Nomadismus ist tot. In: Geographische Rundschau. Heft 5, 1999, S. 248–255.
 41. Zoritza Kiresiewa: Derzeitiger Stellenwert von nationalen und internationalen Projekten im Bereich Nomadismus/Mobile Tierhaltung im Altweltlichen Trockengürtel. S. 9–10
 42. Dawn Chatty (Hrsg.): Nomadic Societies in the Middle East and North Africa. Facing the 21st Century. Koninklijke Brill, Leiden 2006, S. 1ff (englisch).
 43. A. Rosati, A. Tewolde, C. Mosconi, World Association for Animal Production (Hrsg.): Animal Production and Animal Science Worldwide. Wageningen Academic, 2005, S. ?? (englisch).
 44. Corina Knipper: Die räumliche Organisation der linearbandkeramischen Rinderhaltung. Naturwissenschaftliche und archäologische Untersuchungen. Geowissenschaftliche Fakultät, Universität Tübingen 2009, S. 102–105
 45. Marvin Harris: Kulturanthropologie. Ein Lehrbuch. Campus, Frankfurt 1989, S. 146–147.
 46. a b c d Günther Schlee in Oliver Samson: Asien: Nomaden – die ersten Opfer des Klimawandels. In: Deutsche Welle . 6. Juli 2010, abgerufen am 1. September 2014.
 47. Tobias Kühr: Traditionelle Ernährungsweisen in Entwicklungsländern. Typische Ernährungsmängel und Ansätze zur Verbesserung der Ernährungssituation am Beispiel Afrikas. Universität Jena 2007, S. 13–14 (Diplomarbeit Ernährungswissenschaft).
 48. Franz Rothe: Kulturhistorische und kulturökologische Grundlagen der Intensivierungs- und Bewässerungstechniken traditioneller Agrarkulturen in Ostafrika: Ihr Entwicklungshintergrund und ihre Überlebensfähigkeit. Philosophischen Fakultät, Universität Freiburg 2004, S. 57.
 49. a b c Edward Goldsmith : Der Weg. Ein ökologisches Manifest. Bettendorf, München ua 1996, ISBN 3-88498-091-2 , S. 332 ff.
 50. Teri C. McLuhan (Hrsg.): …Wie der Hauch eines Büffels im Winter. 4. Auflage. Hoffman & Campe, Hamburg 1984, ISBN 3-455-08663-2 , S. 11–13, 21, 24, 112, 176–177 (erstveröffentlicht 1979).
 51. a b c Karl Polanyi : Ökonomie und Gesellschaft . Suhrkamp, Frankfurt 1979, S. ??.
 52. a b Claude Lévi-Strauss : Das wilde Denken. 4. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt 1981, ISBN 3-518-07614-0 , S. ??.
 53. Hendrik Neubauer (Hrsg.): The Survivors. Vom Ureinwohner zum Weltbürger. Tandem, 2008, S. 99.
 54. Dieter Gawora, Maria Helena de Souza Ide, Romulo Soares Barbosa (Hrsg.): Traditionelle Völker und Gemeinschaften in Brasilien. Lateinamerika-Dokumentationsstelle, Kassel University Press, Kassel 2011, S. 9 ua
 55. Dieter Steiner : „Arbeit“ in archaischen Wildbeutergesellschaften. In: Soziales im engeren Sinne. Eigene Website, 1998, abgerufen am 1. September 2014.
 56. Andrew P. Vayda, Christine Padoch: Patterns of Resource Use and Human Settlement in Tropical Forests. In: FB Golley (Hrsg.): Tropical Rain Forest Ecosystems. Teil A: Structure and Function. Elsevier, Amsterdam, S. 301–313 (englisch).
 57. Walter Hirschberg (Hrsg.): Wörterbuch der Völkerkunde. Neuausgabe, 2. Auflage. Reimer, Berlin 2005, ISBN 3-496-02650-2 , S. 412.
 58. Energy in Sweden 2010, Facts and figures. Tabelle 55: Regional energy use, 1990 and 2008 (kWh per capita) (schwedisch; umgerechnet in kwh und pro Kopf; online ( Memento vom 16. Oktober 2013 im Internet Archive )).
 59. Zahlen und Fakten: Energieverbrauch pro Kopf. In: Bundeszentrale für politische Bildung . 8. Oktober 2010, abgerufen am 1. September 2014.
 60. Hans P. Elmiger: Energieverbrauch einst und jetzt – Last oder Chance für die Energiewende? Senioren-Universität Luzern, 13. Juni 2013, Folien 7–11 (Vorlesungsfolien; PDF-Datei; 2,7 MB; 81 Seiten auf sen-uni-lu.ch).
 61. Big Mountain Aktionsgruppe e. V. (Hrsg.): Stimmen der Erde. Raben, München 1993, S. ??.
 62. Das Ökosystem der immerfeuchten Tropen. In: TERRAMethode. Klett, S. 46–55, hier S. 52 ( PDF-Datei; 2,1 MB; 5 Seiten ).
 63. Sarah Zierul: Billig. Billiger. Banane – Ein Lebensmittel wird verramscht. Fernsehdokumentationen für den WDR, 2013.
 64. Edward Goldsmith: Der Weg. Ein ökologisches Manifest. Bettendorf, München ua 1996, ISBN 3-88498-091-2 , S. 368.
 65. Bernhard Streck (Hrsg.): Wörterbuch der Ethnologie. Hammer, Wuppertal 2000, S. ??.
 66. Dietmar Treichel und Claude-Hélène Mayer (Hrsg.): Lehrbuch Kultur. Lehr- und Lernmaterialien zur Vermittlung kultureller Kompetenzen. Waxmann, Münster 2011, S. 5–37, hier S. ??.
 67. Nicole Kemper: Untersuchungen zum Vorkommen ausgewählter Zooanthroponose-Erreger bei Rentieren unter dem Aspekt der aktuellen Situation der finnischen Rentierwirtschaft. Tierärztliche Hochschule Hannover und Universität Kiel 2004, S. 100 (Doktorarbeit).
 68. Wolf-Dieter Seiwert: Ethnische Identität und traditionelle Landnutzung der Saami in Russisch-Lappland. In: Wolf-Dieter Seiwert (Hrsg.): Die Saami. Indigenes Volk am Anfang Europas. Deutsch-Russisches Zentrum, Leipzig 2000, S. 104.
 69. Roy Rappaport : Ecology, Meaning and Religion . North Atlantic Books, Richmond 1979, S. ??.
 70. Edward Goldsmith: Der Weg. Ein ökologisches Manifest. Bettendorf, München ua 1996, ISBN 3-88498-091-2 , S. 159 ff.
 71. a b c d e Giardina et al. (2000) in Christoph Steiner: Slash and Char as Alternative to Slash and Burn: Soil Charcoal Amendments Maintain Soil Fertility and Establish a Carbon Sink. 1. Auflage, Cuvillier Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-86727-444-9 . Kapitel 5.3 Introduction. online bei Google-Books

Anmerkungen

 1. a b Zahl korrigiert, denn die Addition der Tabelle auf S. 5 im Buch von "Schweitzer, Biesele, Hitchcock" ergab mit 5,2 Mio. eine fehlerhafte Gesamtsumme, denn Adivasi und Indianer sind bereits in den Gesamtsummen für Südasien und Nordamerika enthalten.