universitet

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

University of Oxford er det ældste universitet i den engelsktalende verden og er et af de mest prestigefyldte i verden [1]
Heidelberg University er Tysklands ældste universitet og anses generelt for at være et af de bedste i Europa [2]

Universiteter (fra det latinske universitas magistrorum et scolarium , [3] "fællesskab af lærere og studerende", senere i betydningen Humboldt for universitas litterarum , "videnskabens totalitet") er universiteter med ret til at tildele doktorgrader , som er ansvarlige til pleje og udvikling af videnskaberne gennem forskning og undervisning og studier tjener [4], men bør også give deres studerende praktiske faglige kvalifikationer [5] . Udover de omfattende universiteter , der tilbyder en bred vifte af fag ( universalitet ) og kan have titusinder af studerende ( masseuniversiteter ), er der også mindre statslige og private universiteter , der for det meste specialiserer sig i få fag, og antallet af tilmeldte studerende er mere i det firecifrede område.

University of Bologna (1088) i Italien regnes almindeligvis som det ældste universitet i verden i moderne forstand; en prototype var skolen i Salerno . University of Oxford (omkring 1096) er det ældste engelske universitet. University of Paris har været det første universitet i Frankrig siden 1150. Det var først i 1348, at universitetet i Prag i Bøhmen blev grundlagt, som anses for at være det ældste universitet i det tyske sprog. Universitetet i Wien begyndte i 1365 som det ældste i Østrig ; der henviser til, at universitetet i Heidelberg (1386) er det ældste i Tyskland og universitetet i Basel (1460) er det ældste i Schweiz . Harvard University (1636) er den ældste i USA .

Monument til Wilhelm von Humboldt foran Humboldt -universitetet i Berlin
Trappe i hovedbygningen ved Ludwig Maximilians Universitet i München
Cambridge University , Corpus Christi College
Doktorbevis fra universitetet i Prag fra 1905

udtryk

Udtrykket universitet (fra det latinske universitas "totalitet") kendetegner konceptuelt en omfattende uddannelsesinstitution inden for videnskab generelt. [6] På de dengang nystiftede institutioner i Bologna (grundlagt i 1088), Paris (grundlagt omkring 1150) eller Oxford (grundlagt i det 12. århundrede) studerede man i nutidens forstand af en Studium generale . Det var et stadig overskueligt antal videnskabelige discipliner ( septem artes liberales , syv liberal arts , suppleret med teologi, jura og medicin). Hele disse videnskaber blev senere omtalt som universitas litterarum ('videnskabernes helhed'). Det var primært gennem Wilhelm von Humboldt , der ophøjede undervisningens og forskningens enhed til det grundlæggende princip for universitetsarbejde, at dette udtryk blev dannende for det moderne universitet. Derudover tog den oprindelige forståelse af universitas , der var vokset ud af de organisatoriske former for middelalderlige undervisnings- og læringsfællesskaber ( universitas magistrorum et scholarium , fællesskab af lærere og elever) inden for vigtige kirkelige uddannelsescentre, tilbage sæde. Men det lever videre i begrebet universitets autonomi.

Med den stigende differentiering og spredning af videnskabelige områder har den terminologi, der er knyttet til Studium generale, overlevet sig selv, da i dag ingen enkelt institution kan repræsentere hele videnskaberne. I denne henseende kan betegnelsen universitet kun bruges meningsfuldt for alle, stort set specialiserede, universiteter . Den terminologi rettet mod det akademiske samfund har også mistet sin oprindelige plads af ansøgning og har udvidet sin betydning, da denne betydning gælder for alle universiteter , herunder for eksempel universiteter for anvendte videnskaber .

Karakteristika og opgaver

Formativ for udtrykket universitet har været siden den europæiske middelalder

 • fællesskabet af lærere og elever (universitas magistrorum et scholarium),
 • retten til selvforvaltning med mulighed for uafhængig forberedelse og udførelse af studieplaner og forskningsprojekter (akademisk frihed) også
 • privilegiet at tildele offentligt anerkendte akademiske grader (f.eks. diplom eller doktorgrad ).

Det er også vigtigt, at eleverne sammensætter deres egen tidsplan, og at den ikke er foreskrevet, som det er tilfældet med en skole eller et universitet for anvendt videnskab .

Universiteterne i det tysktalende område tilbyder uddannelseskurser i henhold til International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO- systemet til klassificering af uddannelsessystemer, i niveau 5 og 6. De tilhører sektoren for videregående uddannelser .

De første universiteter i Europa opstod i højmiddelalderen . Med universitetenes fremkomst blev monopolet på undervisning og viden om klostrene brudt. Ikke desto mindre var universitetsundervisningen, især i Central- og Nordeuropa, påvirket af de religiøse ordener og præster indtil langt ind i den moderne æra.

Siden etableringen af ​​Berlin -universitetet i 1810 (kaldet Humboldt -universitetet siden 1949) har den humboldtiske model for forskningens og undervisningens enhed også opnået international accept , som fastslår, at lærere ud over deres undervisningsaktiviteter også bør udføre et højt niveau af undervisningen opretholdes, og faglige kvalifikationer kan bedre formidles til eleverne .

Universiteter er generelt kendetegnet ved en bredere vifte af emner. Denne funktion gælder især de såkaldte "masseuniversiteter". Målet er at tilbyde mangfoldighed (diversitas) under paraplyen af ​​en institutionel enhed (unitas). Typisk er de klassiske fakulteter for filosofi ( humaniora , i dag også de filologiske og historiske emner), medicin , teologi og jura , der blev indført i middelalderen . Så er der naturvidenskaberne - som blev undervist som en gren af filosofien op til renæssancen , såvel som matematik - samt de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag og andre arbejdsområder.

Nogle universiteter har tematiske fokusområder såsom teknologi og viser dette i deres navn (eksempel: RWTH Aachen University ). Nogle universiteter, såsom uddannelsesuniversiteterne med lige status, bruger betegnelsen "universitet" i undertitlen for bedre identifikation, især i international korrespondance. De tidligere gymnasier for landbrugsvidenskab og skovvidenskab blev normalt fusioneret med traditionelle universiteter, så disse ingeniørkurser nu tilbydes på universiteter.

Kunsthøjskoler er kunstneriske og kunstnerisk-videnskabelige gymnasier, der er på lige fod med universiteter. Udover kunsthøjskolerne i snævrere forstand, hvis fagområder omfatter billedkunst , visuel kommunikation og arkitektur , omfatter dette også musikakademierne , akademierne for drama- og filmskoler .

Dels også være sportsakademier som det tyske sportsuniversitet i Köln kaldet "Sportsuniversiteter".

Konceptet med det omfattende universitet , der blev implementeret på flere undersøgelsessteder i Nordrhein-Westfalen og Kassel ( Hesse ), muliggjorde integration af det tekniske college og universitetskurser. De sidste studentereksamener var mulige i Nordrhein-Westfalen i vintersemesteret 2005/2006. I loven om videregående uddannelse i Hessen er tilmelding med et gymnasial eksamensbevis eller en teknisk adgangskvalifikation fastsat som en forudsætning for optagelse på bachelor- og kandidatuddannelserne på universiteter.

Et særligt træk er princippet for fjernuniversitetet , der tilbyder et studieforløb ved hjælp af undervisningsmateriale, der leveres skriftligt til den studerendes bopæl (i modsætning til universitetet ansigt til ansigt ). Dette tilbud bruges mest af studerende, der allerede har afsluttet en uddannelse, som har familier eller børn, eller som allerede arbejder. Fanger kan også studere på fjernuniversitetet.

Der er to Bundeswehr -universiteter (UniBw) i Tyskland, et i München og et i Hamborg. Størstedelen af ​​alleofficerkandidater i Bundeswehr studerer på et af disse universiteter, som kan dække næsten hele den række studieretninger, som Bundeswehr kræver. Disse er hovedsageligt tekniske, men også økonomi- og organisationsvidenskabelige fag samt pædagogik . Uddannelsesuniversiteter kan også fås ved universitetet i de føderale væbnede styrker i München. Lægeofficerkadetterne, der studerer medicin, tandpleje, veterinærmedicin eller apotek, går på almindelige civile universiteter. (se også historien om de tidligere officerskollegier i DDR )

Også nyt for Tyskland er konceptet om fundamentuniversitetet , som i det mindste delvist blev implementeret i 2005 på tre universiteter i Niedersachsen (Göttingen, Lüneburg, Hildesheim). Grundtanken er at skaffe universitetet tilskudskapital, fra den indkomst, universitetet finansieres af. Dette bør frigøre universiteterne fra statens begrænsninger og gøre dem mere fleksible i deres beslutninger. Traditionelt eksisterer denne model allerede i USA . De mest kendte universiteter har en meget stor fundament kapital der, hvilket resulterer primært fra deres egen økonomiske indkomst og arv samt private donationer.

I stigende grad grundlægges også private universiteter i Tyskland. Mindre begavede og private universiteter, som de traditionelt eksisterer i den angloamerikanske region, må lejlighedsvis kæmpe med problemet med at blive for afhængige økonomisk af en bestemt sponsor. Derudover udgør studieafgifterne en yderligere finansieringskilde med et betydeligt beløb, hvilket kan føre til et økonomisk valg blandt de potentielle studerende.

Borgeruniversiteter og børneuniversiteter er tidsbegrænsede begivenheder, der er en del af public relations-arbejdet på et universitet. De bør gøre universitetsdriften gennemsigtig for børn og ikke-akademikere og fremme universiteternes bekymringer.

Det tyske universitet i Kairo (GUC) i Kairo / Egypten er i øjeblikket verdens største uddannelsesprojekt støttet af Tyskland. For information om tyske aktiviteter i udlandet i dette område, se også det kinesisk-tyske University College .

Historisk set omtales middelalderlige uddannelsesinstitutioner i ikke-europæiske lande (i Afrika og Asien, især i det islamiske område) som universiteter, der ikke opfylder alle karakteristika ved et europæisk universitet (se også madrasa ). Frem for alt skal tildeling af akademiske grader betragtes som en specifikt europæisk opfindelse.

Uddannelsesinstitutioner fra antikken, for eksempel i det gamle Egypten og Grækenland eller i Romerriget, omtales normalt ikke som universiteter, selvom tilsvarende udtryk også var almindelige dengang.

historie

Den nuværende hovedbygning ved University of Tartu (grundlagt i det 17. århundrede) blev bygget i det 19. århundrede. Universitetet er et af de 500 vigtigste universiteter i verden. [7] [8]

Universitetet, der opstod fra det kristne uddannelsessystem og ideer fra middelalderens Vesteuropa, betragtes som en klassisk europæisk skabelse. Oprindelsen ligger i klosteret og katedralskolerne , der går tilbage til det 6. århundrede. de tidligste vigtige universiteter blev grundlagt mellem det 12. og 14. århundrede. Over tid er både strukturen og afdelingerne på universiteterne blevet udvidet og ændret. Grundtanken om uddannelse forblev imidlertid. Som et resultat af det fortsatte økonomiske opsving efter krigen og uddannelsesreformerne blev der grundlagt adskillige nye universiteter i Tyskland fra 1960'erne og 1970'erne, mest gennem udvidelsen af ​​de eksisterende læreruddannelser.

"De tyske universiteter er hele verdens lys."

- Charles Sanders Peirce : Universets tanke og logik (1898) [9]

Universitetssystem i Tyskland

Ifølge grundloven er lovgivning om videregående uddannelser i bund og grund et spørgsmål for forbundsstaterne. Hvis man ser bort fra den centralistiske periode i Det Tredje Rige eller DDR, svarer dette også til den historiske udvikling i Tyskland. Næsten alle de gamle universiteter blev bygget af de suveræne, der dog krævede et kejserligt privilegium. Af hensyn til universitetsfinansiering kom den føderale regering imidlertid også med lovgivningsmæssige regler i form af universitetsrammeloven . På grund af federalismereformen søges ophævelse af rammeloven for videregående uddannelser. [10] Ellers skal forbundsstaterne nå til en international aftale om gensidigt ønskede eller uønskede spørgsmål, som normalt finder sted inden for rammerne af Undervisningsministerkonferencen . Også dette har en historisk dimension: Allerede i 1654, på Rigsdagen i Regensburg, nåede de protestantiske kejserlige godser deres første aftale om at dæmme op for den dengang heftige pennalisme på universiteterne. Grundloven blev ændret, så føderale og statslige regeringer kan arbejde sammen om visse opgaver. [11]

struktur

Uddannelseskurser i det tyske uddannelsessystem

I Tyskland er de fleste universiteter nu organiseret som juridisk kompetente offentlige selskaber og er underlagt tilsyn af forbundsstaterne. Det relevante ministerium (eller - i bystater - senatoren) for videnskab er ansvarlig. Retsgrundlaget for universiteterne og andre højere uddannelsesinstitutioner i en føderal stat er State University Act.

I Schweiz er kantonerne ansvarlige for universiteterne og gymnasierne. De eneste undtagelser er det schweiziske føderale teknologiske institut i Zürich og École polytechnique fédérale de Lausanne , som finansieres af den schweiziske føderale regering.

På et universitet tilmeldinger er kendt som studerende eller som studerende. De forskellige lektortyper grupperes under overskriften lektorer (eller lektorer). Undervisning og forskning på et universitet ledes uafhængigt af professorer i det relevante emne.

Universitetsledelse

I spidsen for et universitet er der en rektor eller præsident , som normalt selv er universitetsprofessor. Han understøttes normalt af flere prorektorer eller vicepræsidenter med særlige ansvar såsom undervisning eller forskning. De traditionelle hilsener storhed for rektoren eller synligheder for prorektorer og dekaner er ikke længere almindelige i dag. Administrationschefen kaldes normalt for kansleren . En universitetskansler er normalt en advokat eller en administrativ specialist. Det vigtigste beslutningsorgan er senatet , hvor professorer, akademiske og ikke-akademiske medarbejdere og i nogle tilfælde studerende har deres pladser.

Der er universitetsrektorkonference (HRK) på føderalt niveau for at repræsentere universiteter for politik og offentligheden og Statsrektorkonference (LRK) for samarbejde mellem universiteterne på statsniveau. Der er universitetet repræsenteret af rektor eller præsident.

Universitetsadministration

Universitetsadministrationens opgaver omfatter spørgsmål vedrørende forskning, undervisning og studier, budget, personale og jura, men også bygningsstyring samt arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Et eksempel er studiesekretariatet , der er ansvarlig for administrationen af ​​studerende på et universitet. Eleverne tilmelder sig og afregistrerer sig her. På grundlag af de dokumenter, der opbevares her, er sekretariatet også i stand til at udstede tilmeldingsattester til en lang række formål.

Det internationale kontor (AAA) er kontaktpunktet for alle spørgsmål vedrørende et studiebesøg i udlandet , relaterede stipendier og anerkendelse af akademiske rekorder . Akademiske udenlandsk kontorer kontrollerer også internationale adgangskvalifikationer for internationale studerende til det respektive universitet og rådgiver dem om deres studier i Tyskland.

Fakulteter eller afdelinger

Universiteter er opdelt i individuelle fakulteter eller afdelinger, der ledes af en dekan (traditionel hilsen: synlighed ) eller talsmand for en afdeling (se f.eks. Det medicinske fakultet , teologiske fakultet ). Dekanens eller talerens position ændrer sig normalt mellem fakultetsprofessorer (se også fakultetsudvikling ). Fakulteter har deres eget godkendelsesstempel og ret til at afholde akademiske eksamener og derefter tildele de tilsvarende akademiske grader. Fakulteternes uafhængighed går tilbage til middelalderen, hvor universiteterne voksede sammen fra selvstændige enheder.

Fakulteterne kan igen opdeles i institutter eller seminarer, der repræsenterer enkelte fagområder inden for undervisning og forskning. Du vil blive ledet af en af ​​professorerne, der underviser der (f.eks. Med titlen institutdirektør).

Forskning er opdelt i grundforskning og anvendt forskning. Forskning fremmes og finansieres gennem tilsvarende forskningsprogrammer og kontrakter fra forbundsstaten, DFG og andre foreninger og fonde. Forskning foregår imidlertid også på vegne af virksomheder og andre offentlige institutioner. Især institutter kan bidrage til finansieringen af ​​universitetsoperationer gennem anvendt forskning ( tredjepartsforskning ) og tilbyde yderligere muligheder for studerende. På den anden side kan virksomheder understøttes i den praktiske implementering af den projektrelaterede tildeling af forskningskontrakter og dermed drage fordel af det. På grund af finansieringsmulighederne har institutterne undertiden deres egen juridiske status (se tilknyttet institut ).

Centrale faciliteter

Hvert universitet har også centrale faciliteter på tværs af fakulteter.

Universitetsbibliotekerne , der er ansvarlige for at indsamle og holde den nødvendige videnskabelige litteratur tilgængelig, er vigtige for det akademiske arbejde. Ikke alene købes bøger ( monografier ), men der tegnes også videnskabelige tidsskrifter og bogserier (se også specialetidsskrift ).

Universitetets computercenter er en central facilitet, der leverer og driver informationsteknologi ( IT ) infrastruktur ( universitetsnetværk , server osv.) Og leverer it-tjenester (e-mail, webtjenester osv.) Og rådgivning. Datacentre forsyner også nogle gange IT -infrastrukturer med flere universiteter.

På grund af den stigende brug af onlinemedier i undervisning og forskning fortsætter disse to centrale institutioner med at få betydning. De samarbejder om overlappende ansvarsområder.

Sportsuniversitetet på et universitet er normalt ikke kun ansvarligt for forskning og undervisning inden for sportsvidenskab , men tilbyder også træningsmuligheder for studerende fra alle fakulteter inden for en bred vifte af discipliner som en del af universitetsidrætten . Nogle universiteter har University Sports Clubs (USC).

Alle universiteter med et medicinsk fakultet har en universitetsklinik , hvilket er en større post i budgettet for det respektive universitet. Overlægerne i de enkelte specialistklinikker er normalt universitetsprofessorer.

Yderligere faciliteter kan f.eks. Være videnskabelige centre, særlige forskningsområder , tilknyttede institutter , laboratorier , observatorier , museer , samlinger eller botaniske haver , der vedligeholdes af individuelle fakulteter eller på tværs af fakulteter.

Universitetsrelaterede institutioner

Studentenwerk tager sig af elevernes sociale behov. Elevforeninger sørger for en regelmæssig, billig frokostmenu, det såkaldte cafeteria (latin for "bord"), driver elevhuse eller tilbyder råd til studerende. Som regel er der en studenterforening på et universitetssted, der tager sig af studerende fra alle universiteter og gymnasier i byen (eller regionen).

Ud over universitetet er der også uafhængige forskningsinstitutioner, såsom Max Planck Institutes, på mange steder.

Den akademiske uddannelsesvej

Vejen til eksamen

For eleven begynder kurset med tilmelding og slutter med afregistrering . Studieåret i Tyskland er normalt opdelt i to semestre (vinter- og sommersemester). Ind imellem er der den forelæsningsfrie tid , hvor der stadig skrives arbejde og skrives eksamen, eller semesterpauser , som midlertidigt frigiver de studerende fra alle forpligtelser i deres studier. På nogle universiteter er det almindeligt at opdele studieåret i tre trimestre (f.eks. De tyske væbnede styrkers universiteter, Bucerius Law School). Det grundlæggende krav for tilmelding er normalt den generelle eller fagspecifikke adgangskvalifikation for videregående uddannelser . For nogle emner (medicin, apotek, veterinærmedicin og tandlæge) er der landsdækkende optagelsesrestriktioner ( Numerus clausus ) fra Foundation for University Admissions (SfH), andre fag kan have optagelsesrestriktioner afhængigt af universitetet. I dette tilfælde skal ansøgeren indsende en ansøgning til SfH eller universitetet.

De vigtigste kurser på universiteter er (i det mindste teoretisk) de forelæsninger, hvor en foredragsholder med en akademisk licens til at undervise ( venia legendi ) præsenterer emne fra sit fag, hvis det er muligt fra sit forskningsområde. Det kan være professorer , men også private undervisere - forudsætningen er, at underviseren har venia legendi . Kursets indhold uddybes yderligere i såkaldte seminarer eller øvelser. Disse kurser ledes ofte af assistenter eller andre undervisere. Elevernes samarbejde er også påkrævet her. På naturvidenskabelige kurser udføres for eksempel laboratoriearbejde, i de humanistiske fag deltager eleverne med oplæg.

Halvvejs i forløbet eller et bestemt tidsrum tages der normalt en mellemeksamen, som ofte får en fakultetsspecifik betegnelse. Efter fire semestre af deres almindelige studier tager lægerne deres fysikkursus, inden de starter klinikken (otte yderligere semestre).

Efter hovedforløbet, anden halvdel af den normale studieperiode, tager den studerende sin eksamen, som igen er udpeget i henhold til fakultetet og det kursus, der er specifikt for den akademiske grad, der skal opnås ("Magisterprüfung", "Diplomprüfung", "Staatsexamen" osv.).

For at blive optaget i eksamensresultaterne kræves de såkaldte certifikater . Disse erhverves normalt ikke i forelæsningerne, men i øvelser og seminarer. Som regel skal der aflægges skriftlige og mundtlige prøver til eksamen, og der skal ofte indsendes et skriftligt arbejde, der har til formål at bevise, at den studerende er i stand til at afspejle forskningstilstanden i et delområde af den videnskab, han har studeret eller et særligt emne og behandlet det, ideelt set for at besvare et spørgsmål, der er blevet rejst. I modsætning til afhandlingen forventes det ikke, at kandidaten gør videnskabelige fremskridt.

Til revisioner af public service til at forberede ( lov , undervisning osv.) Eller et særligt offentligt tilsynemne ( medicin , apotek , fødevarekemi osv.) Er en statseksamen .

Teologer er kvalificerede til en kirkelig karriere gennem den kirkelige eksamen, svarende til statseksamen.

Efter en vellykket afslutning af eksamen tildeles den studerende en fakultetsspecifik akademisk grad ( diplom , kandidatgrad osv.), Der kvalificerer sig til et erhverv. Statseksamen giver ikke indehaveren ret til at bruge en vis grad, men accepteres generelt som udgangspunkt for en doktorgrad.

Som en del af Bologna -processen , der begyndte i 1999, har denne struktur af akademiske studier ændret sig grundlæggende. En stor del af uddannelserne i Tyskland er allerede gradvist blevet konverteret til opnåelsen af ​​de nye kandidat- og bachelorgrader for at sikre en europæisk harmonisering og sammenlignelighed af graderne. I hele Europa har 45 lande tilsluttet sig denne proces, som i praksis ofte er forbundet med enorme problemer og udsættes for hård kritik internt, som dog næppe bliver lagt mærke til af offentligheden. En konsekvens af Bologna -processen er, at universitetsuddannede bliver yngre og yngre, og deres uddannelsesperioder forkortes betydeligt. Især i Tyskland har studerende i dag stadig brug for et gennemsnit på 10,6 semestre til deres studier sammenlignet med 12,8 semestre i 2000. Gennemsnitsalderen for universitetsuddannede i Tyskland er kun 27,1 efter 28,2 år i 2000. [12] En af fordelene ved Bologna -processen er, at studerende tidligere er integreret på arbejdsmarkedet. Kritiker bemängeln hingegen, dass die Qualität der Ausbildung unter dem neuen System leide und die akademische Ausbildung zudem allein Wirtschaftsinteressen untergeordnet würden.

Der Weg zum Doktorgrad

Nach dem Examen kann ein Promotionsstudium begonnen werden, nach dessen Abschluss der Doktorand den Doktorgrad erwirbt, was in einigen Fakultäten für die Berufsqualifikation erwartet wird und in jedem Fall als der Nachweis „wissenschaftlicher Befähigung“ gilt. Dies sind vor allem die Geistes - und Naturwissenschaften sowie die Medizin . Der „Doktor“ ist der höchste akademische Grad. Die Promotion wird durch die Vorlage einer Dissertation , einer eigenständigen Forschungsarbeit, erlangt sowie durch das Bestehen eines Rigorosums und/oder einer wissenschaftlichen Disputation , in deren Verlauf der Doktorand meist seine Arbeit wissenschaftlich argumentativ verteidigen muss. Art und Ablauf dieses „mündlichen Verfahrens“ sind von Fach zu Fach und von Hochschule zu Hochschule zum Teil sehr unterschiedlich. Nach erfolgreichem Abschluss der letzten Prüfung gilt der Kandidat als promoviert und erhält sein Zeugnis mit der Note. Die Bezeichnung „Dr.“ darf man in Deutschland allerdings erst nach der Publikation der Doktorarbeit führen. Ein im Ausland erworbener Doktorgrad musste bis vor der Bologna-Reform „nostrifiziert“ werden, bevor er auch in Deutschland geführt werden durfte. Dies setzte eine gründliche Überprüfung der Gleichwertigkeit der Anforderungen durch das zuständige Kultusministerium voraus.

Der Weg zur Professur

Nach der Promotion kann sich der Doktor auf die Habilitation vorbereiten. In der Regel bedeutet dies, dass vor allem eine weitere Qualifikationsschrift, die sogenannte Habilitationsschrift, angefertigt werden muss. Hierbei kann es sich um eine Monographie handeln. Sie kann aber auch aus mehreren Publikationen bestehen (kumulative Habilitation). Während der Erstellung dieser Schrift(en) ist der Habilitand in der Regel in der Position eines „wissenschaftlichen Mitarbeiters“ (nach TV-L 13 oder TVöD 13) beschäftigt. Häufig ist auch eine Anstellung bzw. Beamtung als „akademischer Rat auf Zeit“ (nach A13 ). Diese Position hat in einigen Bundesländern den „Hochschulassistenten“ ( C1 ) ersetzt, der bundesweit mit der Reform der Dozentenbesoldung abgeschafft wurde.

Mit dem Abschluss der Habilitation wird der Titel eines Privatdozenten vergeben und die Venia Legendi verliehen. Dies ist die Erlaubnis, an einer Hochschule Vorlesungen zu halten und eigenständig Prüfungen abzunehmen. Angestrebt wird aber die Position als ordentlicher Professor , die nach einem bestimmten, recht aufwändigen Berufungsverfahren erfolgt. Eine Professorenstelle ist in Deutschland traditionell eine Beamtenposition und mit einer Einstellung in den Staatsdienst auf Lebenszeit verbunden. Mittlerweile ist es insbesondere bei Erstberufungen üblich, die Stelle zunächst nur befristet zu vergeben. Eine Entfristung nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums erfolgt durch die zuständige Fakultät nach Feststellung der Bewährung.

Neuerdings gibt es auch die Einrichtung des Juniorprofessors , eine Position, die anstelle der Habilitation für eine Lebenszeitprofessur qualifizieren soll. Dies soll der Harmonisierung der akademischen Laufbahnen in der Welt dienen, da die meisten Länder außerhalb des deutschsprachigen Raums keine Habilitation kennen. Die Juniorprofessur wird aber kritisiert, da die Reform das entscheidende Problem – die mit dem Einschlagen einer akademischen Laufbahn verbundene berufliche Unsicherheit – nicht behebt: Auch der Juniorprofessor ist nur befristet beschäftigt und muss versuchen, nach spätestens sechs Jahren eine feste Anstellung zu erlangen. Daher streben inzwischen viele Juniorprofessoren auch die Habilitation an, um ihre Chancen auf eine Dauerstelle zu erhöhen.

In manchen künstlerisch orientierten Fachbereichen (zum Beispiel Kunst , Design , Architektur ) wird eine Habilitation traditionell nicht als zwingende Voraussetzung für eine Professorenstelle betrachtet. Teilweise ist nicht einmal eine Promotion notwendig. Hier kann auch derjenige Lehrstuhlinhaber werden, der anstatt einer Promotion so genannte promotionsgleiche Leistungen nachweist. Hierzu zählt auch eine qualitativ hochwertige umfangreiche Publikationsliste. In den Ingenieurswissenschaften ist nach der Promotion Industrieerfahrung anstelle der Habilitation üblich.

Das Einschlagen der akademischen Laufbahn ist in Deutschland mit sehr hohen Risiken verbunden. Nach der Promotion – je nach Fach meist zwischen dem 26. und 33. Lebensjahr – muss man in der Regel weitere fünf oder sechs Jahre bis zur Habilitation einplanen. Da man nach der Reform des Hochschulrahmengesetzes faktisch nur noch zwölf Jahre lang befristet an einer Hochschule beschäftigt sein kann, bedeutet dies, dass man mit Anfang vierzig entweder eine feste Anstellung (also in der Regel eine Professur) hat – oder sich nun eine andere Anstellung – in der Regel in der Privatwirtschaft – suchen muss. Während es früher durchaus üblich war, dass ein weder lehrender noch forschender „Kustos“ eine Assistentenstelle über Jahrzehnte belegte, leidet heute fast der gesamte „akademische Mittelbau“ in Deutschland unter einem enormen Konkurrenzdruck und einer erheblichen Existenzangst – ein Umstand, der kaum einem Studenten bewusst ist: Nur wenigen ist bekannt, dass eine Vielzahl der Dozenten (und sogar manch ein Professor) nur mit einer befristeten Stelle ausgestattet ist.

Dieser Konkurrenzdruck resultiert zumeist daraus, dass der wissenschaftliche Arbeitsmarkt spezifischen Arbeitsmarktkonjunkturen unterliegt und somit in enger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen steht. Aktuell von Bedeutung sind dabei vor allem Kürzungen staatlicher Gelder, die Konstruktion eines Bedeutungsverlusts in bestimmten Fächern (etwa den Sozialwissenschaften), die in den letzten Jahrzehnten steigenden Zahlen von Habilitationen und die mit den hochschulpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre einhergehenden thematischen Fokussierungen in der Lehre und Forschung . [13]

Steuerrechtliche Behandlung von Universitäten in Deutschland

Universitäten sind Körperschaften, jedoch wegen ihrer anerkannt gemeinnützigen Funktion grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit. Soweit Universitäten allerdings von Dritten Gelder erhalten um Forschungstätigkeiten in deren Auftrag zu erledigen, ist der Charakter der Gemeinnützigkeit partiell durchbrochen, sofern die Forschungsergebnisse nur dem Auftraggeber zugänglich gemacht werden. Die Ergebnisse dienen damit nicht mehr unmittelbar dem Allgemeinwohl. Eventuelle Gewinne, die hierdurch erwirtschaftet werden, sind körperschaftsteuerpflichtig. Gewerbesteuerpflicht besteht gemäß § 3 Nr. 30 GewStG zwar nicht; die Leistung ist, gemäß dem Umsatzsteuergesetz, jedoch mit dem vollen Umsatzsteuersatz zu versteuern.

Studiengebühren

Das Hochschulrahmengesetz (HRG) des Bundes schloss seit 2002 allgemeine Studiengebühren in Deutschland aus. Das Bundesverfassungsgericht gab der Klage einiger unionsgeführten Bundesländer, die darin einen unzulässigen Eingriff des Bundes in die Gesetzgebungskompetenz der Länder im Kultusbereich sahen, am 26. Januar 2005 recht. Im Zuge dessen begannen 2006 auch die staatlichen Universitäten in manchen Bundesländern mit der Einführung von Studiengebühren . Die Höhe belief sich dabei meist auf etwa 500 Euro pro Semester. Das Thema Studiengebühren ist heftig umstritten und war Gegenstand vonStudentenprotesten , sodass allgemeine Studiengebühren bundesweit von 2008 (Hessen) [14] bis 2014 (Niedersachsen) [15] wieder abgeschafft wurden.

Private Universitäten

Die Princeton University zählt zu den berühmtesten Hochschulen der Vereinigten Staaten und ist seit ihrer Gründung (1746) privatrechtlich organisiert

Vor allem in den Vereinigten Staaten hat die Privatuniversität als Bildungsinstitution eine hohe Geltung und Bedeutung im wissenschaftlichen sowie auch gesellschaftlichen Bereich. Somit sind unter den ältesten und renommiertesten Universitäten des Landes die größte Anzahl privatrechtlich organisiert. Das bedeutet, dass sie die Finanzierung, aber auch die Auswahl von Studierenden, Lehrkörper oder Unterrichtsfächern in vollem Maße selbstständig unternommen wird und die Universität vom Staat komplett unabhängig agiert. Weil sich der Jahresetat dieser Institutionen allerdings nur zu einem Teil aus Steuergeldern speist, sind private amerikanische Universitäten heute auf hohe Studiengebühren der Studierenden oder Donationen vonseiten der Zivilgesellschaft angewiesen. Zu den berühmtesten amerikanischen Universitäten dieser Art gehören die Harvard University in Cambridge bei Boston , die Yale University in New Haven sowie die Princeton University in Princeton . [16]

Jedoch gibt es auch in Deutschland einige private Hochschulen, die den Titel Universität tragen. Der Begriff Universität ist in Deutschland geschützt. Nur (die in der Regel staatlichen) Universitäten und ihnen statusmäßig gleichgestellten Hochschulen wie die Medizinischen oder Pädagogischen Hochschulen besitzen in Deutschland ein uneingeschränktes Promotions- und Habilitationsrecht . Nur ihnen ist es außerdem erlaubt, die Doktor - oder Professoren -Würde zu verleihen („ Promotionsrecht “). Der Titel Universität wird dementsprechend vom zuständigen Staatsministerium verliehen und orientiert sich an strengen Akkreditierungsrichtlinien , die zumeist nur staatliche Hochschulen erfüllen. Dazu gehören die EBS Universität für Wirtschaft und Recht , die Universität Witten/Herdecke , die WHU – Otto Beisheim School of Management , die Deutsche Universität für Weiterbildung in Berlin, die Jacobs University Bremen sowie die Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Die meisten anderen privaten Bildungsinstitutionen tragen jedoch lediglich den Titel Fachhochschule , Kunst - und Musikhochschule oder Private Hochschule . [17]

In Frankreich können die renommierten Grandes écoles grundsätzlich sowohl privat- als auch öffentlich-rechtlich organisiert sein. Dennoch sind die prestigeträchtigsten Institute darunter, wie etwa die École Normale Supérieure (ENS) oder die École des hautes études en sciences sociales (EHESS) öffentlich-rechtlich aufgestellt. Diverse Ausnahmen bilden dabei die Wirtschaftshochschulen, welche teilweise halbprivate Rechtsorgane sind und auch eine Verbindung zu den lokalen Handelskammern haben, das berühmte Beispiel darunter bildet hierbei die HEC Paris . [18] [19] [20]

Die ältesten Universitäten bis zum 15. Jahrhundert

Die Sorbonne-Universität in Paris war bis zu ihrer Neugliederung in den 1960er Jahren die älteste Universität Frankreichs
Die Universität Basel ist die älteste Universität der Schweiz und zählt aufgrund des Erbes des hier wirkenden Erasmus von Rotterdam als eine der Geburtsstätten des europäischen Humanismus

Siehe auch: Liste der ältesten Universitäten

Jahr Universität
10. Jahrhundert Schule von Salerno , Salerno
1088 Universität Bologna , Bologna
um 1170 Universität Oxford , Oxford
1175 Universität Modena , Modena
um 1200 Universität von Paris , Paris
um 1209 Universität Cambridge , Cambridge
1218 Universität Salamanca , Salamanca
1222 Universität Padua , Padua
1224 Universität Federico II , Neapel
1229 Universität Toulouse , Toulouse
1240 Universität Siena , Siena
1254 Universität Sevilla , Sevilla
1276 Universität Perugia , Perugia
1289 Universität Montpellier , Montpellier
1290 Universität Coimbra , Coimbra
1290 Universität Lissabon , Lissabon
1297 Universität Lleida , Lleida
1303 Universität La Sapienza , Rom
1321 Universität Florenz , Florenz
1336 Universität Camerino , Camerino
1339 Universität Grenoble , Grenoble
1343 Universität Pisa , Pisa
1346 Universität Valladolid , Valladolid
1348 Karls-Universität , Prag
1361 Universität Pavia , Pavia
1364 Jagiellonen-Universität , Krakau
1365 Universität Wien , Wien
1367 Universität Fünfkirchen , Fünfkirchen (heute: Pécs)
Jahr Universität
1379 Universität Erfurt , Erfurt
1386 Universität Heidelberg , Heidelberg
1388 Universität zu Köln , Köln
1391 Universität Ferrara , Ferrara
1402 Universität Würzburg , Würzburg
1409 Universität Leipzig , Leipzig
1413 Universität St Andrews , St Andrews
1419 Universität Rostock , Rostock
1425 Universität Löwen , Löwen
1431 Universität Poitiers , Poitiers
1434 Universität Catania , Catania
1450 Universität Barcelona , Barcelona
1451 Universität Glasgow , Glasgow
1453 Universität Istanbul , Istanbul
1456 Universität Greifswald , Greifswald
1457 Universität Freiburg , Freiburg im Breisgau
1460 Universität Basel , Basel
1465 Universitas Istropolitana , Pressburg (heute: Bratislava)
1472 Universität Ingolstadt , Ingolstadt
1473 Universität Trier , Trier
1477 Universität Mainz , Mainz
1477 Universität Uppsala , Uppsala
1477 Universität Tübingen [21] , Tübingen
1479 Universität Kopenhagen , Kopenhagen
1495 Universität Aberdeen , Aberdeen
1495Universität Santiago de Compostela , Santiago de Compostela
1499 Universität Madrid , Madrid

Listen von Universitäten

Siehe auch

Portal: Hochschule – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Hochschule

Literatur

 • Hartmut Boockmann : Geschichte der deutschen Universität. Mit einem Nachwort von Wolf Jobst Siedler . Siedler Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-88680-617-0 .
 • Clyde W. Barrow: Universities and the Capitalist State: Corporate Liberalism and the Reconstruction of American Higher Education, 1894–1928. University of Wisconsin Press, 1990.
 • Martin Biastoch : Studenten und Universitäten im Kaiserreich – Ein Überblick. In: Marc Zirlewagen (Hrsg.): „Wir siegen oder fallen“. Deutsche Studenten im Ersten Weltkrieg (= Abhandlungen zum Studenten- und Hochschulwesen. 17) Köln 2008, S. 11–24.
 • Pierre Bourdieu : Homo Academicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1988 ISBN 3-518-57892-8 .
 • Franco Cardini , Mariaterese Fumagalli Beonio-Brocchieri (Hrsg.): Universitäten im Mittelalter. Die Europäischen Stätten des Wissens. München 1991, ISBN 3-517-01272-6 .
 • John Connelly, Michael Grüttner (Hrsg.): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Schöningh, Paderborn 2003 ISBN 3-506-71941-6 .
 • Jacques Derrida : Die unbedingte Universität. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-518-12238-X .
 • Sigmund Diamond: Compromised Campus: The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945–1955. Oxford University Press 1992.
 • Martin Doehlemann (Hsg.): Wem gehört die Universität? Untersuchungen zum Zusammenhang von Wissenschaft und Herrschaft anläßlich des 500jährigen Bestehens der Universität Tübingen. Anabas-Verlag, Lahn–Gießen 1977. ISBN 3-87038-049-7 .
 • Joachim Ehlers : Die hohen Schulen . In: Peter Weimar (Hrsg.): Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert. Zürich 1981, S. 57–86.
 • Johann J. Engel, Johann B. Erhard, Friedrich A. Wolf ua: Gelegentliche Gedanken über Universitäten. Leipzig 1990. ISBN 3-379-00531-2 .
 • Wilhelm Erman , Ewald Horn : Bibliographie der deutschen Universitäten, systematisch geordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Universitätswesen , 3 Bde. BG Teubner, Leipzig Berlin 1904–1905. – Gießener Elektronische Bibliothek 2006.
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena (Hrsg.): Das Spezifikum universitärer Bildung. Denkschrift zur gegenwärtigen Lage der Universität. (edition paideia) Jena 2007. ISBN 978-3-938203-56-9 .
 • Stefan Fisch : Geschichte der europäischen Universität. Von Bologna nach Bologna. Beck, München 2015. ISBN 3-406-67667-7 .
 • Karl Griewank : Deutsche Studenten und Universitäten in der Revolution von 1848. Böhlau 1949, OCLC 251055912 .
 • Michael Grüttner ua (Hrsg.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, ISBN 978-3-525-35899-3 .
 • Lukas C. Gundling: Zum materiellen Hochschulbegriff , Wissenschaftsrecht (WissR), Band 54 (2021), S. 52–62.
 • Helmut Heiber : Universität unterm Hakenkreuz. Teil 1: Der Professor im Dritten Reich: Bilder aus der akademischen Provinz. Saur, München 1991; Teil 2: Die Kapitulation der Hohen Schulen: das Jahr 1933 und seine Themen. 2 Bände, Saur, München 1992/94.
 • Klaus Heinrich : Zur Geistlosigkeit der Universität heute , Universität Oldenburg 1987, ISBN 3-8142-1008-5 .
 • Christian Helfer , Mohammed Rassem : Student und Hochschule im 19. Jahrhundert. Studien und Materialien. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen/Zürich 1975 (= Studien zum Wandel von Gesellschaft und Bildung im 19. Jahrhundert. Band 12), ISBN 3-525-31818-9 .
 • MJFM Hoenen, Jakob Hans Josef Schneider, Georg Wieland (Hrsg.): Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages . Brill Leiden 1997, ISBN 90-04-10212-4
 • Jochen Hörisch : Die ungeliebte Universität. Rettet die Alma mater! München 2006, Hanser, ISBN 3-446-20805-4 (einige Kapitel von Karl Jaspers inspiriert )
 • Die Idee der deutschen Universität: die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Idealismus. (Darin unter anderem Wilhelm von Humboldt : Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. 1810). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1956, OCLC 11254751 .
 • Karl Jaspers : Die Idee der Universität. Springer, Berlin/ New York 1980, ISBN 3-540-10071-7 .
 • Georg Kaufmann: Die Geschichte der Deutschen Universitäten. Cotta, Stuttgart 1888–1896.
 • Michael Klant: Universität in der Karikatur – Böse Bilder aus der kuriosen Geschichte der Hochschulen. Hannover 1984, ISBN 3-7716-1451-1 .
 • Hans-Albrecht Koch : Die Universität : Geschichte einer europäischen Institution . Darmstadt: Primus, 2008. ISBN 9783896786296 .
 • Philip Kovce : Von Bologna nach Berlin und wieder zurück. Über die Verfassung der Universität. Eine Bildungsreise. Metropolis Verlag, Marburg 2016, ISBN 978-3-7316-1175-2 .
 • Beate Krais: Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt. Campus, Frankfurt am Main/ New York 2000, ISBN 3-593-36230-9 .
 • Otto Krammer: Bildungswesen und Gegenreformation. Die Hohen Schulen der Jesuiten im katholischen Teil Deutschlands vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. ISBN 3-923621-30-2 .
 • Dieter Langewiesche : Wozu braucht die Gesellschaft Geisteswissenschaften? Wieviel Geisteswissenschaften braucht die Universität? In: Florian Keisinger ua (Hrsg.): Wozu Geisteswissenschaften? Kontroverse Argumente für eine überfällige Debatte. Frankfurt a. M./ New York 2003, ISBN 3-593-37336-X .
 • Konrad Lengenfelder (Hrsg.): Dendrono-Puschners Natürliche Abschilderung des Academischen Lebens in schönen Figuren ans Licht gestellet. 2. Auflage Altdorf 1993 (1. Auflage Nürnberg 1962).
 • Alexander Mayer: Universitäten im Wettbewerb. Deutschland von den 1980er Jahren bis zur Exzellenzinitiative. (= Wissenschaftskulturen. Reihe III: Pallas Athene. Geschichte der institutionalisierten Wissenschaft. Band 52), Franz Steiner, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-515-12337-2 .
 • Benjamin Müsegades / Ingo Runde: Universitäten und ihr Umfeld. Südwesten und Reich in Mittelalter und Früher Neuzeit. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 6. und 7. Oktober 2016 (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte 7), Winter, Heidelberg 2019, ISBN 978-3-8253-6846-3 .
 • Walter Rüegg : Geschichte der Universität in Europa. 4 Bände, CH Beck, München. Bd. 1: Mittelalter. 1993; Bd. 2: Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500–1800). 1996; Bd. 3: Vom 19. Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg 1800–1945. 2004; Bd. 4: Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 2010, ISBN 978-3-406-36955-1 .
 • Rudolf Stichweh : Der frühmoderne Staat und die europäische Universität – Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung. Frankfurt a. Main 1991.
 • George Turner : Hochschule zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Zur Geschichte der Hochschulreform im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Berlin 2001.
 • Fabian Waßer: Von der „Universitätsfabrick“ zur „Entrepreneurial University“. Konkurrenz unter deutschen Universitäten von der Spätaufklärung bis in die 1980er Jahre (Wissenschaftskulturen III Band 53). Franz Steiner, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-515-12487-4 .
 • Wolfgang EJ Weber: Geschichte der europäischen Universität. Kohlhammer, Stuttgart 2002, ISBN 3-17-016482-1 .

Weblinks

Wiktionary: Universität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Universitäten und Colleges – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in Deutschland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in Österreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in der Schweiz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Universitätsgeschichte – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Best universities in the world. 26. September 2018, abgerufen am 28. April 2019 (englisch).
 2. Das sind die besten Unis Europas . In: sueddeutsche.de . ISSN 0174-4917 ( sueddeutsche.de [abgerufen am 28. April 2019]).
 3. vgl. Olga Weijers, Terminologie des Universités au XIIIe Siècle (Lessico Intellettuale Europeo XXXIX), Roma 1987, S. 15–45.
 4. vgl. verschiedene aber ähnliche Formulierungen der Hochschulgesetze der Länder: Bspw. Bayerisches Hochschulgesetz v. 23. Mai 2006, Art. 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Baden-Württemberg v. 1. Januar 2005, § 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen v. 30. November 2004, § 3 Abs. 1
 5. vgl. Hochschulgesetze der Länder (teilweise für alle Hochschulen formuliert): Bspw. Bayerisches Hochschulgesetz vom 23. Mai 2006, Art. 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen v. 30. November 2004, § 3 Abs. 1
 6. Alfred North Whitehead weist auf eine gesellschaftliche Funktion von Universität hin: „Die Aufgabe einer Universität ist die Erschaffung von Zukunft...“; in: derselbe: Denkweisen. Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Stascha Rohmer, Suhrkamp, Frankfurt 2001, hier S. 199.
 7. UT scored higher in QS World University Rankings|University of Tartu
 8. University of Tartu|THE World University Rankings
 9. Charles S. Peirce : Das Denken und die Logik des Universums. (Hrsg. von Kenneth Laine Ketner), Suhrkamp, Frankfurt/Main 2002, ISBN 3-518-58325-5 , S. 230
 10. Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes ( Memento vom 9. August 2008 im Internet Archive ), BMBF
 11. gesetze-im-internet.de
 12. VDI Nachrichten: http://www.ingenieur.de/Arbeit-Beruf/Ausbildung-Studium/Absolventen-juenger-besser
 13. Barbara Strobel, 2009, Was sie wurden, wohin sie gingen. Ergebnisse einer Verbleibstudie über Promovenden und Habilitanden des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin ( Memento vom 31. März 2010 im Internet Archive ) (PDF-Datei; 208 kB), in: gender politik online ( Memento vom 4. Februar 2010 im Internet Archive ) abgefragt am 26. August 2009.
 14. Studienbeiträge. Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, abgerufen am 29. März 2014 .
 15. Niedersachsen schafft Studiengebühren zum Wintersemester 2014/2015 ab. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, abgerufen am 29. März 2014 .
 16. Mark Roche: Deutsche und amerikanische Unis: Wenn Studenten sich beschweren . In: FAZ.NET . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2020]).
 17. Stephan Maaß: Studium auswählen: Die vielen falschen Klischees über die Privatunis . In: DIE WELT . 29. März 2013 ( welt.de [abgerufen am 6. März 2020]).
 18. Neue Zürcher Zeitung: Wo Frankreich seine Elite züchtet. 30. November 2008, abgerufen am 6. März 2020 .
 19. Rita Lauter: Frankreich: Die Eliten-Maschine . In: Die Zeit . 2. Mai 2017, ISSN 0044-2070 ( zeit.de [abgerufen am 6. März 2020]).
 20. Michaela Wiegel: Frankreich: Die verhassten Eliteschulen . In: FAZ.NET . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2020]).
 21. Walter Jens : Eine deutsche Universität: 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. In Zusammenarbeit mit Inge Jens unter Mitwirkung von Brigitte Beckmann. Kindler, München 1977. ISBN 3-463-00709-6