Operation Barbarossa

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Operation Barbarossa (oprindeligt Barbarossa -sagen ) var kodenavnet på det nationalsocialistiske regime for angrebet af WehrmachtSovjetunionen den 22. juni 1941 under Anden Verdenskrig . Han åbnede den tysk-sovjetiske krig .

Allerede i 1925 havde Adolf Hitler erklæret udslettelsen af bolsjevismen for at være et af de vigtigste ideologiske og politiske mål for nationalsocialismen . Han havde forestillet sig angrebet på Sovjetunionen efter sejren over Frankrig i juni 1940 og meddelte sin beslutning til overkommandoen i Wehrmacht (OKW) den 31. juli 1940. Den 18. december 1940 gav han OKW instruktion nr. 21 om at forberede angrebet under det nævnte kodeord.

Den efterfølgende planlægning erstattede tidligere planstudier af Wehrmacht -ledelsen, som havde planlagt krigen mod Sovjetunionen under andre aliasser som "Otto" og "Fritz". Den sigtede mod en racistisk tilintetgørelseskrig for at ødelægge "jødisk bolsjevisme" : Hele den europæiske del af Sovjetunionen skulle erobres, dens politiske og militære ledere myrdes, og store dele af civilbefolkningen decimeres og fratages retten til fratagelse. Med sultplanen , der omfattede belejringen af ​​Leningrad , blev sulten for mange millioner krigsfanger og civile taget i betragtning, og " Generalplan øst " skulle følges op af store udvisninger for efterfølgende at germanisere erobrede områder. Derudover blev der nedsat taskforces og uddannet til at begå massemordjøder bag fronten. For alt dette udstedte naziregimet ordrer, der var i strid med folkeretten fra marts 1941, som Wehrmacht -ledelsen overtog og videregav.

Realiseringen af ​​denne krigsplan mislykkedes i slaget ved Moskva i december 1941. Ikke desto mindre fortsatte naziregimet og Wehrmacht denne krig og Holocaust mod dele af civilbefolkningen, der blev fremmet på samme tid, indtil den ubetingede overgivelse af Wehrmacht den 8. maj 1945.

betegnelse

Højkommandoen for Wehrmacht (OKW) og Højkommandoen for hæren, Højkommando for hæren (OKH) og flåden, Højkommando for flåden (OKM) havde hver deres egne planstudier udarbejdet til en begrænset krig mod Sovjetunionen siden juni / juli 1940 fik de aliasser som "Problem S", "Fritz" [1] og titler som "Operations Study East" (forsvarsministerium i Wehrmachtführungamt, OKW), "Operationsplan Ost" (OKH) eller "Overvejelser om Rusland" (OKM). Disse undersøgelser blev kombineret senest den 5. december 1940 og derefter forelagt for Hitler. Fra da af fik den overordnede planlægning kodenavnet "Otto".

Annekteringen af ​​Østrig i 1938 skulle udarbejdes militært under kodenavnet "Sonderfall Otto". [2] General Ludwig Beck havde ikke udarbejdet planen for "special case of Otto" som instrueret, så den ikke kunne gennemføres. Derfor udstedte Hitler den 11. marts 1938 et kortsigtet direktiv om at udføre Anschluss i Østrig under kodenavnet " Enterprise Otto " den følgende dag. Militære indgreb i overensstemmelse med instruktionerne kunne stort set udelades, så ordren ikke blev gjort bekendt for alle Wehrmacht -agenturer. [3]

Navnet hentyder sandsynligvis til den romersk-tyske kejser Otto I , hvis "tjenester til tyskhed ", " slaver " og " kolonipolitik " samt "germanisering" af erobrede østeuropæiske territorier blev fremhævet af historiebøgerne i Weimarrepublikken som eksemplarisk. [4] Med udgangspunkt i dette historiske billede forstod nationalsocialisterne deres erobringspolitik som en genoptagelse af påståede planer fra ottonierne om at underkaste slaverne og ekspandere til Østeuropa . Dette tjente dem til " Ostforschung ", som var domineret af historikeren Albert Brackmann . Den pseudovidenskabelige brug af historiske henvisninger til middelalderens herskere til "uhæmmet imperialisme " blev kritiseret af Brackmanns kollega Hermann Aubin i et brev den 25. januar 1939: "Vær forsigtig med, hvor hurtigt Otto I og Friedrich I vil være på toppen, fordi de er eksemplet givet, hvordan man opretter en 'tysk orden'. ”Men efter angrebet på Polen på vegne af Heinrich Himmler i oktober 1939 producerede Brackmann en brochure om“ Kris og konstruktion i Østeuropa ”med netop sådanne referencer. [5] Wehrmacht købte 7.000 eksemplarer af den den 7. maj 1940. [6]

Den 25. juli 1940 dukkede kodenavnet "Otto" op igen med Otto -programmet i en rækkefølge af OKW, denne gang for et "foretrukket Wehrmacht -program" til udvidelse af skinner og veje i den besatte del af Polen , den hurtige flok og tanktransporter til den østlige grænse bør tillade. Historikere ser dette som de første forberedelser til en krig mod Sovjetunionen. Franz Halder , chefen for hærens generalstab siden september 1938, gav sin stab 19. juni eller 3. juli 1940 i opgave at udarbejde en tilsvarende plan. [7] Denne plan blev udvidet efter 31. juli, fusioneret med andre planer og i december brugt som grundlag for OKW og OKHs forberedelser til krig.

Den daværende oberstløjtnant i. G. Bernhard von Loßberg erklærede i 1956, at Alfred Jodl (OKW) havde erstattet det tidligere kodenavn "Fritz" til den plan, han havde skrevet "senere" med "Barbarossa". [8] Den 18. december 1940 beordrede Hitler med "Instruktion nr. 21" at forberede krig mod Sovjetunionen under det nye kodenavn "Barbarossa Case". Som forventet af Aubin i 1939 hentydede han til Frederick I, der bar dette kaldenavn og var den mest anerkendte middelalderkejser sammen med de to første ottoniere. Ved indvielsen af ​​" House of German Art " i juli 1937 roste Hitler ham som "den, der var den første til at udtrykke den germanske kulturide og udførte den som en del af sin kejserlige mission". [9] For første gang den 18. januar 1941 omtalte nogle Wehrmacht -agenturer internt det planlagte angreb som "Operation Barbarossa". [10]

Hitlers "østlige program"

Allerede i 1925 i sit program Mein Kampf havde Hitler erklæret en erobringskrig og tilintetgørelse mod Sovjetunionen som hovedmålet med hans udenrigspolitik. Han begrundede dette med den uundgåelige verdenshistoriske kamp i den "ariske race" mod " verdensjødedom ", hvis mest ekstreme styreform var " bolsjevisme ". Der viser "jøden" sig at være en "folkets tyran", så man kun kan kæmpe begge dele på samme tid.

Følgelig er en alliance med Sovjetunionen udelukket; man kunne "ikke drive djævelen ud med Beelzebub ". Desuden er den blotte generobring af tyske territorier, der blev tabt ved første verdenskrig, "politisk nonsens". Det må snarere handle om at sikre det tyske folk for altid "det land, de fortjener på denne jord", hvilket ville garantere dem økonomisk uafhængighed i det større kontinentale område i Europa. Denne jord skal frem for alt søges i Rusland og dets underordnede perifere stater. Nationalsocialismen proklamerede derfor et nyt mål for imperiets "anneksationister": "Vi vil stoppe den evige tyske migration til det sydlige og vestlige Europa og se til landet i øst." Hitler legitimerede dette perspektiv med to antagelser: a racemæssigt, heraf slavernes politiske og militære underlegenhed, angiveligt styret af jøderne, så sovjetstyret var "modent til sammenbrud" og en vilje fra Storbritannien til at acceptere Tysklands tidligere erobring af Frankrig og derefter støtte det i kamp mod Sovjetunionen. Han kritiserede imperiets eliter for ikke at søge en klar alliance med Storbritannien eller Rusland, men for at have indblandet Tyskland i en umulig tofrontskrig . Herfra konkluderede han, at Sovjetunionen kun kunne erobres efter en alliance med Storbritannien, som skulle dække den tidligere erobring af Frankrig og dermed tysk "rygens frihed". [11]

I 1928 bekræftede Hitler i sin " Anden bog ": Da Tyskland kun kunne finde sit opholdsrum permanent i øst, gav en alliance med Sovjetunionen ingen mening. Destruktiv jødedom ville ødelægge sovjetstaten og gøre det lettere for tyskerne at afskaffe deres hæmninger om det eneste mulige "mål med tysk udenrigspolitik": at erobre " boligareal i øst ", der ville være "tilstrækkeligt i de næste 100 år". For at gøre dette skal Tyskland erhverve "store militære magtmidler" og koncentrere alle sine statsstyrker om denne erobring. I denne formel forbandt Hitler racistiske, ekspansionistiske og imperialistiske ideer uadskilleligt. Målet med at erobre de europæiske dele af Sovjetunionen var at bestemme hele den tyske bevæbning og udenrigspolitik og sætte de tyske arier i stand til at styre verden senere.

Selv efter at han kom til magten i 1933, forpligtede Hitler sig gentagne gange og internt til målet om en stor erobringskrig i øst. Den 3. februar 1933 forklarede han sit opholdsrumskoncept til cheferne for Reichswehr , som igen repræsenterede lignende begreber (se Liebmann -optegnelsen ). I 1934 overvejede han først at føre lynkrige i vest for derefter at vende mod øst, da vestmagterne ikke ville tillade Tyskland at bo der. Wehrmacht skal være klar til dette om otte år. [12] Fra 1937 var han villig til at risikere en krig mod Frankrig og Storbritannien til udvidelsen mod øst. I to store Rigsdagstaler i 1937 og 1938 erklærede han, at han ubarmhjertigt ledede kampen mod "jødisk-international Moskva bolsjevisme".

Den 30. januar 1939 truede Hitler i Rigsdagen med, at resultatet af en ny verdenskrig ville være "tilintetgørelsen af ​​den jødiske race i Europa" i stedet for "bolsjeviseringen af ​​jorden". Den 10. februar 1939 erklærede han over for troppechefer, at han foretrak løsningen af ​​det "tyske rumlige problem" gennem erobringer i øst frem for øget eksport-importhandel. Den næste krig, der er nødvendig for dette, ville være "en ren ideologisk krig, dvs. bevidst et folk og en racekrig". Han, Hitler, som øverstkommanderende for Wehrmacht er også en ideologisk leder, som alle officerer er forpligtet til på godt og ondt: selvom folket "svigtede ham" i processen. [13]

Den 23. maj 1939, en dag efter indgåelsen af stålpagten som forberedelse til angrebet på Polen, forklarede Hitler til Wehrmacht -ledere, at hans konflikt med Polen ikke handlede om Danzig , men "om at udvide boligarealet i øst og sikre mad og finde en løsning på det baltiske problem ". I august 1939 gav han Folkeforbundet kommissær Carl Jacob Burckhardt at forstå, at han ville løse "Danzig -problemet" militært selv mod modstand fra Frankrig og England, og at han endelig ville have "en fri hånd i øst":

”Alt, hvad jeg gør, er rettet mod Rusland; hvis Vesten er for dum og for blind til at forstå dette, bliver jeg tvunget til at gøre op med russerne, besejre Vesten og derefter, efter dens nederlag, vende mine samlede kræfter mod Sovjetunionen. Jeg har brug for Ukraine, så vi ikke kan sulte ihjel som i den sidste krig. " [14]

Hitler forstod Hitler-Stalin-pagten, der blev vedtaget 23. august 1939, kun som en midlertidig taktisk manøvre for angrebet på Polen og krigen mod Polens beskyttende magter Frankrig og Storbritannien, som han udtrykkeligt understregede over for Wehrmacht-ledere. Polen er det fremtidige indsættelsesområde for Tysklands "videreudvikling" mod øst. [15] Den 27. august 1939 hentydede Hitler til NSDAP -repræsentanter om hans udtalelse i "Mein Kampf": Det var en pagt "med Satan at fordrive djævelen". Ulrich von Hassell bemærkede, at Hitler "ikke ændrede noget i sin grundlæggende anti-bolsjevikiske politik"; alle midler mod Sovjet, herunder denne pagt, var i orden med ham, da han inderst inde ”forbeholder sig retten til senere at angribe Sovjet -Rusland”. [16]

Ifølge Nicolaus von Below erklærede Hitler den 31. august 1939, tærsklen til angrebet på Polen, i en lille kreds: Hans "tilbud til Polen" - betød tyske forslag til Polen frem til marts 1939 om at deltage som "juniorpartner" "(afhængig satellitstat) Allieret Tyskland mod Sovjetunionen - var ærlig. Fordi hans udenrigspolitiske opgave stadig er at "smadre bolsjevismen": "Alle andre kampe tjente kun det ene mål om at rydde ryggen til konfrontationen med bolsjevismen." [17] Den 9. oktober 1939 erklærede Hitler nødvendigheden af ​​OKHs vestlige kampagne mod Frankrig med, at man ikke kunne stole på den sovjetiske loyalitet over for traktaten, men kun på militær styrke. Den 21. oktober 1939 fortalte han Reichs og Gauleiter, at han efter sejren over England og Frankrig ville "vende mod øst" [...] og "gå i gang med at skabe et Tyskland, som det plejede at eksistere". I sin tale til cheferne for cheferne den 23. november 1939 forklarede han generalerne, at Sovjetunionen ville forblive "farlig i fremtiden"; "Men er i øjeblikket svag" og "værdien af ​​de russiske væbnede styrker" er lav, men du kan kun modvirke det, hvis du er ubundet i Vesten. Kontrakter holdes kun, så længe de er nyttige for kontraherende parter. [18] Han opfordrede til, at kampagnen i vest blev gennemført i foråret 1940, så hæren igen ville være tilgængelig for "en større operation i øst mod Rusland". [19]

Militærets krigsplaner mod Sovjetunionen

Generaler talte også for krig mod Sovjetunionen. Lederen af ​​flådeafdelingen i søledelsen , Wilfried von Loewenfeld, beskrev i et brev om retningslinjerne og målene for den tyske flådepolitik den 22. juli 1926 "bolsjevismen i Rusland" som "den vestlige kulturs største fjende" og foreslog "Jeg er fælles kamp mod bolsjevismen" for at søge forening med England "samt en" lignende alliance med Italien ". Da store salgsområder er lukket for den tyske økonomi, skal Tyskland lede efter salg til Rusland. [20]

I luftvåbnets kommandeafdeling har udviklingen af Junkers Ju 89 og Dornier Do 19 under navnet Uralbomber været i gang siden 1934. Fra Ural, en bjergkæde i Sovjetunionen. [21]

Chefen for hæren Werner von Fritsch skrev i et memorandum fra august 1937:

”Som en kontinental magt bliver vi i sidste ende nødt til at vinde vores sejre på jorden. Og så længe målene for en tysk sejr kun kan ligge i at erobre øst, vil kun hæren, ved at erobre i øst, ved at holde i vest, bringe den endelige beslutning, fordi ingen østlig stat, det være sig i luften , det være sig på vandet er dødeligt. " [22]

Hans-Erich Volkmann fortolker denne erklæring om, at Fritsch tog en krig mod Sovjetunionen i sine beregninger som en selvfølge. [23]

I en undersøgelse fra flåden under ledelse af generaladmiral Conrad Albrecht fra april 1939 siger det:

”Det tyske politiks hovedmål ses i at samle Europa fra Tysklands vestlige grænse til og med det europæiske Rusland under aksemagternes militære og økonomiske ledelse. [...] Tyskland kræver plads og råvarer fra Rusland. Rusland skal derfor bruges som krigens mest sandsynlige fjende. "

Denne "Albrecht -plan" blev brugt som modstander til den "kommende væbnede krig med stor sandsynlighed Rusland, England, Frankrig og USA". Og foreslog "forsvar mod vest, angreb mod øst" "mod den største kontinentale modstander Rusland". [24]

Beslutningsproces indtil 31. juli 1940

Den 2. juni 1940 erklærede Hitler for chefen for den aktuelle kampagne i vest, Gerd von Rundstedt , at han efter fred med London "endelig ville have hænderne fri" til sin "store og virkelige opgave: at handle med bolsjevismen ”. Han ved bare ikke, hvordan han skal fortælle tyskerne, at krigen er i gang. [25] I betragtning af den forventede sejr over Frankrig forventede Hitler, at Storbritannien ville give efter og vendte derfor tilbage til "østkrigen", som bekræftet i dagbogsoptegnelserne fra højtstående nazistiske og Wehrmacht-repræsentanter. [26]

Stabschef Franz Halder kendte Hitlers habitatprogram meget godt og vurderede det siden december 1938 som "uændret fast og besluttet". [27] Han havde siden 18. oktober 1939 vidst, at Hitler betragtede de besatte områder i Polen som et "tysk indsættelsesområde for fremtiden". [28] I en bekendtgørelse udstedt som et anliggende for chefen den 20. oktober 1939 beskrev Hitler de besatte polske områder som en militært vigtig "avanceret glacis " og instruerede i at lave "bestemmelser" der til en senere "indsættelse". [29]

Den 25. juni 1940 understregede Halder et "nyt synspunkt: Slående magt i øst", som generalstaben i hæren godkendte. [30] Han havde divisionerne i hærens overkommando 18 (AOK 18) under general Georg von Küchler , der havde været ekspert i øst siden angrebet på Polen, og yderligere 15 infanteridivisioner mod øst og placeret seks divisioner under General Heinz Guderian under AOK. Han havde sovjetmarskal Voroshilov rapport om denne "omgruppering" med et defensivt formål. Den 30. juni erfarede han fra Ernst von Weizsäcker, at Hitlers øjne nu var "stærkt fokuseret på øst". [31]

Den 3. juli pålagde han sine medarbejdere under oberst Hans von Greiffenberg at undersøge "hvordan en militær angreb mod Rusland skal gennemføres for at tvinge anerkendelsen af ​​Tysklands dominerende rolle i Europa" og dermed afslutte britisk håb om en fortsættelse af krigen. Den 4. juli instruerede han Küchler og Erich Marcks om , at AOK i fremtiden skulle "tage forholdsregler for alle sager". I overensstemmelse hermed sørgede "indsættelsesinstruktionen for den 18. hær" den 22. juli for et angreb for at "bryde" sovjetiske pansrede divisioner ved hjælp af hurtigt indsatte massive styrker. [32] Som en del af et "Otto -program" skubbede OKW "udvidelsen af ​​jernbane- og vejnettet i øst" fra den 25. juli 1940. [33] Bernhard von Loßberg, ansat i National Defense Department i Wehrmacht Command Office, udarbejdede også en krigsplan mod Sovjetunionen (plan "Fritz") fra slutningen af ​​juni / begyndelsen af ​​juli 1940 "på egen hånd initiativ "med Loßberg -undersøgelsen og skaffede operationskort til det. [34]

De involverede generaler ønskede at forberede Hitlers forventede beslutning om at angribe, i modsætning til i “White Case” (11. april 1939), forelægge ham et færdigt udkast i god tid og dermed have en stærkere indflydelse på de operationelle forberedelser til krig. [35] Halder vidste: "Hvis politisk ledelse stiller krav, så vil den største hastighed blive krævet". [36] Deres planer var rettet mod at sikre det tyske hegemoni, der blev opnået i Europa gennem økonomisk uafhængighed og eliminere potentialet for sovjetisk angreb for at kunne bekæmpe Storbritannien mere effektivt, ikke mod ødelæggelsen af ​​den sovjetiske stat. [37]

Siden 18. juni 1940 havde OKH planlagt at reducere hæren fra 165 til 120 divisioner for først og fremmest at frigive arbejdere til bevæbningsindustrien. [38] Søværnet og luftvåbnet bør fortsætte med at tage affære mod Storbritannien, som fortsatte krigen, selv efter overgivelsen af dets vigtigste allierede Frankrig den 25. juni. Den 13. juli 1940 beordrede Hitler demobilisering af 35 divisioner. [39] Samme dag skrev han til Benito Mussolini, at dette ikke betød at opgive yderligere krigsplaner, da de demobiliserede tropper kunne blive indkaldt igen inden for 48 timer. Han holder enhver mulighed, herunder muligheden for en større landkrig, åben. [40] Den 16. juli 1940 beordrede Hitler forberedelsen af ​​en invasion af England baseret på flåden, " Operation Sea Lion ". Den 19. juli appellerede han til den britiske regering om at acceptere delingen af ​​Europa og afslutte krigen. Den 22. juli 1940 afviste den britiske udenrigsminister, Lord Halifax, Hitlers tilbud og fortalte med henvisning til en tale af Franklin D. Roosevelt aksemagterne at kæmpe kompromisløst til sejr.

Den 21. juli forklarede Hitler til cheferne for alle grenene af de væbnede styrker, at England fortsatte krigen mod Tyskland i håb om en alliance med Sovjetunionen og USA . Derfor bør OKH "tackle det russiske problem" og "foretage mentale forberedelser" til det. Walther von Brauchitsch præsenterede derefter den plan, Halder initierede for Hitler: Den Røde Hær kunne blive besejret med 80 til 100 divisioner på fire til seks uger, og den sovjetiske angrebsevne kunne blive ødelagt med det formål at bringe Ukraine, Baltikum og Finland under tysk kontrol. Sovjetunionen har 50 til 75 "gode" divisioner; det skulle erobres så langt, at fjendtlige luftangreb mod Berlin og det schlesiske industriområde ville være umulige. [41] Wilhelm Keitel og Alfred Jodl (OKW) overbeviste Hitler imidlertid om, at en indsættelse til et angreb på Sovjetunionen ville tage mindst fire måneder, og at dette derfor endnu ikke var muligt i efteråret 1940. [42]

Efter dette møde udarbejdede viceadmiral Kurt Fricke en krigsplan for OKM mod Sovjetunionen kaldet "Reflections on Russia". Planen, der blev præsenteret den 28. juli, gav Tyskland mulighed for at levere hele Østersøregionen, råvarer, østlige salgsmarkeder, nok "præterræn" mod et sovjetisk overraskelsesangreb og "boligareal". Den "kroniske fare ved bolsjevismen" skal "elimineres på en eller anden måde i den nærmeste fremtid". [43] Den 29. juli meddelte Alfred Jodl sine nærmeste kolleger, at Hitler havde besluttet "på det tidligst mulige tidspunkt, det vil sige i maj 1941, at fjerne faren for bolsjevismen 'en gang for alle' ved hjælp af en overraskelse angreb på Sovjet -Rusland skaber ". Det er bedre at lede kampagnen nu på højden af ​​militærmagten end at skulle kalde folket til våben igen om et par år. [44] På et møde den 30. juli talte Brauchitsch og Halder for at fortsætte det tysk-sovjetiske samarbejde indtil sejren over Storbritannien for ikke at risikere en tofrontskrig. Ikke desto mindre lod Halder planerne for krigen fortsætte uden at deltage i den. [45]

Den 31. juli meddelte Hitler sin beslutning om at gå i krig med de højeste generaler [46] ved Berghof . Halder bemærkede: For at smadre ”Englands sidste håb” på kontinentet skal Rusland være ”færdig” i foråret 1941; jo tidligere jo bedre. Angrebet gav kun mening som en blitzkrieg "i ét slag" og måtte sigte mod at "ødelægge Ruslands vitale kraft". Til dette formål skulle hæren på ni måneder forstærkes til i første omgang 140 felt- og besættelsesdivisioner, hvoraf 120 var beregnet til østfronten . [47] Der er ingen optegnelser om en modsigelse fra de tilstedeværende generaler, der ville udskyde angrebet på Sovjetunionen dagen før. Alternative forslag, såsom en direkte invasion af Storbritannien (Jodl), koncentrationen af Middelhavsområdet ( Erich Raeder ) eller afbrydelse af britiske forsyningsruter i Atlanterhavet ( Karl Dönitz ) blev således afvist. [48]

Hitler ønskede at erobre "boligarealet i øst" gennem en hurtig sejr over Sovjetunionen og samtidig fratage Storbritannien det sidste håb om et " kontinentalt sværd " for at gøre det så villigt til fred. [49] Han brugte Storbritanniens fortsættelse af krigen som et argument for at overbevise OKW om at angribe Sovjetunionen hurtigst muligt, på trods af den vovede tofrontskrig. Den planlagte periode skyldtes ens egen høje agtelse og foragt for den sovjetiske militærstyrke og bestræbelserne på at nå erobringsmålene i øst, før den britiske og amerikanske bevæbning ville gøre hurtige tyske succeser vanskelige eller umulige. Hitler antog, at Japan efter en tysk sejr over Sovjetunionen ville binde USA militært i Fjernøsten og dermed forhindre dem i at gå ind i krigen i Europa. [50]

Efter Sovjetunionens nederlag ville folk vende sig mod Vesten igen. General Kurt von Tippelskirch , ansvarlig for at vurdere fjendens situation i OKH, udtalte i et foredrag til OKH den 4. juni 1941:

"Krigen mod Rusland burde og vil give Tyskland den sidste militære og økonomiske frihed bagfra, som er nødvendig for den sidste kamp mod det britiske imperium, måske må man senere sige: mod det anglo-amerikanske verdensimperium." [51]

Den 9. januar 1941 sagde Hitler i et møde med generalerne på hans Berghof, at "det russiske område" indeholdt "umådelige rigdom", som Tyskland kunne "bekæmpe kontinenter" med og blive besejret af ingen. [52] Sovjetunionens oliebrønde udgjorde hoveddelen af ​​brændstofplanlægningen af Göring -programmet , som gav mulighed for en firedobling af det tyske luftvåben for at bekæmpe vestmagterne . [53]

Planlægning frem til februar 1941

Kort til Marcks 'Operation Draft East'
Direktiv nr. 21: Barbarossa -sag af 18. december 1940

Ifølge Adolf Hitlers instruktioner af 31. juli 1940 fortsatte forskellige Wehrmacht -afdelinger med at planlægge angrebet på Sovjetunionen. Brauchitsch fik stoppet den initierede demobilisering af 35 divisioner i hæren samme dag, [54] efter at Hitler havde diskuteret personel- og bevæbningskrav til en krig mod Sovjetunionen med chefen for hærens bevæbning og chef for erstatningshæren Friedrich Fromm . [55] Keitel meddelte chefen for Forsvarsøkonomi og Bevæbningskontor , general Georg Thomas , den 2. august, at hæren skulle øges til 180 divisioner igen, fordi forholdet til Sovjetunionen kunne ændre sig i 1941. [56] Den "oprustningsomvendelse", der blev indledt under den vestlige kampagne for krigen mod England med fokus på flåden og flyvevåbnet blev efterfølgende erstattet af et nyt " bevæbningsprogram B ", som blev sat i kraft den 28. september af en Führer -dekret og forblev gyldigt indtil foråret 1941.

I begyndelsen af ​​august pålagde Jodl kommandostaben i Wehrmacht at udarbejde et udkast til ordre om "forberedelser til en kampagne mod Sovjetunionen". [57] Am 3. August schrieb Küchler an den „Transportchef“ des OKH, Rudolf Gercke , das AOK 18 sei fortan unbedingt an den „Planungen Otto“ für den Verkehrswegeausbau zu beteiligen. Am 5. August legte Erich Marcks seinen seit 4. Juli erstellten „Operationsentwurf Ost“ Halder vor. Dieser beauftragte ihn, mit dem Generalquartiermeister die Versorgung der nach diesem Entwurf nach Osten zu verlegenden Divisionen zu erörtern. [58]

Am 9. August befahl das OKW den Ausbau des Generalgouvernements in Polen als Operationsbasis für einen Krieg gegen die Sowjetunion unter dem Tarnnamen „Aufbau Ost“. Am 17. August besprach das OKW den Umbau des Heeres für den Angriffsplan. [59] Am 3. September beauftragte Halder seinen neuen Stellvertreter, Generalleutnant Friedrich Paulus , die bisherigen Operationspläne des Heeres zusammenzuführen. [60] Am 6. September befahl Jodl Wilhelm Canaris , Truppenverschiebungen in den Osten strikt zu tarnen; Moskau dürfe auf keinen Fall den Eindruck erhalten, dass Berlin „eine Ostoffensive vorbereite“. [61]

Die Sowjetunion hatte den deutschen Überfall auf Polen und den Westfeldzug genutzt, um die ihr im geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt zugestandenen Gebiete – Ostpolen, Teile Finnlands , Litauen , Lettland , Estland sowie Bessarabien – zu besetzen oder zu erobern. Diese Expansion beunruhigte die NS-Führung nicht; intern begrüßte Hitler das sowjetische Vorgehen gegen die baltischen Führungseliten, weil es die „Gefahr“ (Widerstand gegen spätere deutsche Eroberung derselben Gebiete) verringern werde. Am 9. August 1940 meinte er wie NS-Propagandaminister Goebbels, die Sowjetunion bleibe „Weltfeind Nr. 1“, mit dem ein Krieg unausweichlich sei. [62] Mit einem sowjetischen Angriff auf deutsches Reichsgebiet rechneten weder Hitler noch das OKW, [63] allenfalls mit weiteren Angriffen gegen Finnland oder Rumänien. Um sich deren kriegswichtige Industrien zu sichern, ohne Josef Stalin zu provozieren, ließ Hitler am 26. August 1940 einige Truppen zu deren Grenzen verlegen. [64] Berichte des Moskauer Militärattachés Ernst-August Köstring über Vertragstreue und fehlende Kriegsabsichten der Sowjetunion blieben dabei unberücksichtigt. [65]

Am 15. September legte Loßberg Jodl im Wehrmachtführungsstab seine „Operationsstudie Ost“ vor. Dieses sah wie der „Operationsplan Ost“ von Marcks zwei Angriffskeile und die Umfassung grenznaher sowjetischer Kräfte vor, rechnete aber mit deren Rückzug hinter die Flüsse Düna und Dnepr als ungünstigstem Fall und sah den aussichtsreichsten Angriffsschwerpunkt im Süden über Rumänien. [66]

Am 28. September 1940 befahl Keitel die Aufrüstung des Heeres bis Frühjahr 1941 auf 180 Feld- und Besatzungsdivisionen, für die das Heer der Rüstungsindustrie schon 300.000 Facharbeiter zur Verfügung gestellt hatte. Am 29. Oktober 1940 legte Paulus seine Denkschrift über die „Grundlagen der russischen Operation“ vor. Am 28. November beauftragte Halder auch die Generalstäbe der für den Angriff vorgesehenen Heeresgruppen, Angriffsstudien für ihre Bereiche zu erstellen. Am 29. November, 3. und 7. Dezember 1940 versuchte Paulus, diese Studien aufeinander abzustimmen und ließ Manöver durchführen, um die Kräfteverteilung und operativen Ziele des Angriffs gegen die Sowjetunion zu klären.

Bedenken einzelner Generäle richteten sich gegen den angestrebten Angriffstermin, nicht den Kriegsbeschluss. Besonders das OKM versuchte bis zum Jahresende 1940, dem Krieg gegen England Vorrang zu geben. Der parallele Invasionsplan wurde aber seit dem Scheitern der Luftschlacht um England ab Oktober 1940 allmählich aufgegeben.

Hitler hielt sich noch verschiedene Vorgehensweisen offen, darunter die Kontinentalblock -Idee Joachim von Ribbentrops . Anfang November hoffte er, wie Halder über Kurt von Tippelskirch erfahren hat, „Rußland in die Front gegen England einbauen zu können“. [67] Am 4. November verlangte er jedoch bei den regelmäßigen Lagevorträgen des OKW, es sei alles zu tun, „um bereit zu sein zur großen Abrechnung“ mit der Sowjetunion, dem „Problem Europas“. [68] Am 12. November 1940, kurz vor dem Besuch des sowjetischen Außenministers Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow in Berlin am selben Tag, befahl er mit seiner „Weisung Nr. 18“: Gleichgültig, was das Treffen ergeben werde, seien die schon mündlich befohlenen Kriegsvorbereitungen gegen Russland fortzusetzen. [69] Sofort nach dem Treffen machte er im OKW klar, „daß der Ostfeldzug am 1. Mai 1941 beginnt.“ [70] Auf Stalins Angebot vom 14. November, Finnland nicht zu besetzen und dem Dreimächtepakt beizutreten, wenn Deutschland sowjetische Einflusszonen in Bulgarien und der Türkei anerkenne, antwortete Hitler nicht. [71] Tage darauf erklärte er Vertrauten, er sei „richtig erleichtert“, denn er habe sich ohnehin nichts vom Hitler-Stalin-Pakt versprochen, der keine haltbare, ehrliche „Vernunftehe“ gewesen sei, „denn die Abgründe der Weltanschauung seien tief genug“. Er befahl den Ausbau von Gefechtsständen in seinem künftigen Hauptquartier im Osten, der Wolfsschanze , „in höchster Eile“. [72] Nach Keitels Aussage im Nürnberger Prozess 1945 hielt Hitler aus „ideologischen Gründen“ „die Auseinandersetzung mit Rußland in diesem Zeitpunkt für unvermeidlich“. Er und andere Militärs hätten zugestimmt weil Hitler eine für Ausländer schwer verständliche suggestive Überzeugungskraft gehabt hätte, sie durch seine bisherigen militärischen Erfolge beeindruckt habe, und sie ihn für ein „Genie“ hielten. [73]

Am 5. Dezember 1940 trug von Brauchitsch Hitler die bisherigen operativen Kriegsentwürfe vor. Dabei billigte Hitler den Operationsplan des OKH mit den schon am 21. Juli vorgetragenen Kriegszielen. Die Entscheidung über die europäische Hegemonie falle im Kampf gegen die Sowjetunion. Auf Halders Rückfrage, ob der Luftkrieg gegen England dann fortsetzbar sei, erklärte Hitler, Rüstung und Personal der Roten Armee seien der Wehrmacht unterlegen. Diese werde, einmal angeschlagen, zusammenbrechen, wenn man große Heeresteile einkessele, nicht zurücktreibe. Darum forderte er zwei Angriffskeile, nannte als frühesten Angriffszeitpunkt „Mitte Mai“ 1941 und als Eroberungsziel das Erreichen „etwa der Wolga “, um von dort aus mit der Luftwaffe entferntere sowjetische Rüstungsanlagen zu zerstören. Das Unternehmen Seelöwe sei undurchführbar. [74] Demgemäß notierte Halder als Befehl Hitlers: Otto: Vorbereitungen entsprechend den Grundlagen unserer Planung voll in Gang setzen. [75] Wegen der Einwände des OKH versprach Hitler dem OKW am Folgetag, seine Stellung dauerhaft zu stärken. [76] Am 13. Dezember 1940 trug Halder den Heeresgruppenführern Hitlers „Lagebeurteilung“ vom 5. Dezember vor und folgerte: „Entscheidung über Hegemonie in Europa fällt im Kampf gegen Rußland. Daher Vorbereitung, wenn politische Lage es erfordert, gegen Rußland anzutreten. […] Wir suchen Konflikt mit Rußland nicht, müssen aber ab Frühjahr 1941 bereit sein auch für diese Aufgabe.“ [77]

Am 18. Dezember 1940 erteilte Hitler als Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht die von Loßberg vorformulierte Weisung Nr. 21 :

„Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa). […] Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15. 5. 41 abzuschließen. Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, daß die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird. […] Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Russland aus der allgemeinen Linie WolgaArchangelsk .“ [78]

Zur Geheimhaltung sollten alle internen Befehle als „Vorsichtsmaßnahmen […] für den Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte“, formuliert und sowenig Offiziere und so spät wie möglich mit konkreten, eng umgrenzten Vorarbeiten befasst werden. Der sowjetische GeheimdienstGRU erfuhr jedoch von diesem Befehl und informierte Stalin am 29. Dezember 1940 darüber. [79]

Am 9. Januar 1941 bekräftigte Hitler gegenüber dem OKW seinen Kriegsentschluss damit, dass der „kluge Kopf“ Stalin „nicht offen gegen Deutschland auftreten“ werde, aber künftig zunehmend Probleme bereiten werde, da er vom Drang nach Westen beseelt sei, das verarmte Europa beerben wolle und wisse, dass Hitlers voller Sieg in Europa seine Lage erschwere. Als nächste wichtigste feindliche Position müsse gemäß seinem bisherigen Vorgehen die Sowjetunion zerschlagen werden. Entweder gäben die Engländer dann nach oder man könne den Krieg gegen sie unter günstigeren Umständen fortsetzen. Auch könne Japan die USA dann mit allen Kräften bekämpfen und vom Kriegseintritt abhalten. [80]

Trotz dieser Entscheidung wurde am 10. Januar 1941 noch ein weiteres deutsch-sowjetisches Wirtschaftsabkommen geschlossen, wonach die Sowjetunion Deutschland wichtige Rohstoffe wie Öl, Metallerze und große Mengen Getreide lieferte. Am 16. Januar 1941 bekräftigte Hitler gegenüber dem OKH seinen „Entschluß: Rußland so früh wie möglich zu Boden [zu] zwingen“, weil Stalin immer mehr fordern werde und Deutschlands Sieg in Kontinentaleuropa für seine Ideologie inakzeptabel bleibe. [81] Auch skeptische Generäle teilten Hitlers damalige Lagebeurteilung. [82]

Da der Angriffstermin noch offengeblieben war, hielten manche Wehrmachtsvertreter Weisung Nr. 21 für reversibel. So fragte die Abteilung Landesverteidigung am 18. Januar bei Jodl nach, ob Hitler das „Unternehmen Barbarossa“ weiter durchführen wolle. [83] Am 28. Januar notierte Halder nach einem Treffen mit Brauchitsch: „Barbarossa: Sinn nicht klar. Den Engländer treffen wir nicht. Unsere Wirtschaftsbasis wird nicht wesentlich besser.“ [84] Am 3. Februar trug Halder Hitler jedoch seine Aufmarschanweisung als Folge aus Weisung Nr. 21 vor, ohne Bedenken anzumelden. [85]

Karte der Molotow-Linie

Planung als Vernichtungskrieg

Am 26. Februar 1941 erklärte Hitler bei einem Treffen mit Hermann Göring , beim kommenden Krieg sei entscheidend, „zunächst schnell die bolschewistischen Führer zu erledigen.“ Mit Hitlers Befehl an das OKW vom 3. März 1941, die ihm vorgelegten „Richtlinien auf Sondergebieten zur Weisung Nr. 21“ neu zu fassen, begann die Planung eines Vernichtungskrieges . Hitler erklärte, es gehe um einen Kampf zweier Weltanschauungen, so dass ein militärischer Sieg nicht genüge: „Die jüdisch-bolschewistische Intelligenz, als bisheriger Unterdrücker, muß beseitigt werden.“ Danach seien „sobald wie möglich sozialistische Staatsgebilde aufzubauen, die von uns abhängen.“ Diese schweren Aufgaben könne man aber dem Heer nicht zumuten.

Daraufhin begrenzte Jodl die Aufgabe der Militärgerichtsbarkeit auf Strafsachen innerhalb der Wehrmacht und plante den Einsatz von SS-Einheiten zur Ermordung von „Bolschewistenhäuptlingen und Kommissaren“ im Operationsgebiet des Heeres ein. Am 5. März erhielten alle Wehrmachtteile die dazu neugefassten Richtlinien zugestellt, die das OKW am 13. März unverändert erließ. Ziel war die Aufteilung der westlichen UdSSR in zunächst drei Satellitenstaaten, organisiert als egalitäre „ Volksgemeinschaften “, beherrscht von deutschen „ Reichskommissaren “, die direkt Hitler unterstellt waren, und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler unterstellten Polizei- und SS-Kräften mit „Sonderaufgaben im Auftrage des Führers“. Gemeint, aber nicht ausgesprochen war damit die Ermordung sowjetischer Eliten im Gefolge der Front, die die Täter selbständig, ohne Kontrolle des OKW und OKH, durchführen und über die sie Hitler direkt berichten sollten. Ob und wieweit das Heer daran mitwirken sollte, blieb offen. Kritik aus der Wehrmacht an diesen Richtlinien ist nicht dokumentiert, obwohl sie beim Überfall auf Polen an der SS geübt worden war. Diesmal sah das OKH die SS als Unterstützung beim Befrieden der eroberten Gebiete an, da man eigene Sicherungsdivisionen für zu schwach hielt und so viele Heeresverbände wie möglich für die Kampfführung brauchte. [86]

Am 17. März wiederholte Hitler gegenüber dem OKH: Die von Stalin eingesetzte Intelligenz sei zu vernichten, die Funktionäre seien zu beseitigen. Dazu sei „brutalste Gewalt“ notwendig, da das russische Volk ohne ideologische Führung „zerreißen“ werde. Halder kannte die gegenteilige Einschätzung der deutschen Botschaft in Moskau , das russische Volk und die Rote Armee würden sich national wie sozial im Fall eines Angriffs vereinen. Er widersprach Hitler aber nicht. Am 27. März erklärte Brauchitsch den Oberbefehlshabern des Ostheeres, alle Soldaten müssten sich klar sein, „daß der Kampf von Rasse zu Rasse geführt wird, und mit nötiger Schärfe vorgehen.“ [87]

Am 30. März trug Hitler 250 Generälen und höheren Offizieren der Wehrmacht, von denen viele als Offiziere das Ende des Ersten Weltkriegs miterlebt hatten und die antisemitische Fassung der Dolchstoßlegende teilten, seine ideologischen Kriegsziele vor. Es gehe im bevorstehenden „Weltanschauungskampf“ um die „Ausrottung des Kommunismus für alle Zeiten“ durch die „Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und kommunistischen Intelligenz“. Widerspruch dagegen blieb aus. Dem folgten weitere Führererlasse, die das OKW in operative Befehle und Richtlinien umsetzte, darunter als wichtigste:

 • der „ Erlaß über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet ‚Barbarossa' “ vom 13. Mai 1941 [88] ,
 • die „Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Rußland“ vom 19. Mai 1941.
 • die „Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare“ ( Kommissarbefehl ) vom 6. Juni 1941,
 • Hitlers Sonderauftrag an Himmler zur Ermordung der „jüdisch-bolschewistischen“ Bevölkerungsteile hinter der Front durch SD- und SS-Einsatzgruppen,
 • Anweisungen zur Behandlung künftiger sowjetischer Kriegsgefangener. [89]

Bei der Umsetzung gaben OKW und OKH eigene Anweisungen heraus, die die Soldaten auf Mordaufgaben einstimmten. So schrieb Halder am 6. Mai über die Erörterung des Kommissarbefehls im OKH in sein Tagebuch: [90] „Truppe muß den weltanschaulichen Kampf mit durchfechten bei Ostfeldzug“. Mit besonderen Kursen wurden die Generalstäbe und Nachrichtenoffiziere auf ihre Zusammenarbeit mit den SD- und SS-Einsatzgruppen vorbereitet, da manche der verbrecherischen Befehle nur mündlich weitergegeben werden durften. Bis in die materielle Ausrüstung hinein wurde der „Ostfeldzug“ als Vernichtungskrieg vorbereitet. [91]

Auch aus kriegswirtschaftlichen Gründen wurde der Hungertod von Millionen Menschen einkalkuliert (siehe Hungerplan und Generalplan Ost ). In den „Vorstellungen der Fachmilitärs […] war selbst die Ausrottung von Teilen des Gegners aus wirtschaftlichen Gründen legitim.“ [92] Da angenommen wurde, der Krieg könne nur weitergeführt werden, wenn die gesamte Wehrmacht noch 1941 aus der Sowjetunion ernährt würde, wurde bei einer Besprechung von Staatssekretären am 2. Mai 1941 als „Ergebnis der Aussprache mit den Wirtschaftsgeneralen“ lapidar festgehalten, dass „zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.“ [93]

Der kurzfristig beschlossene Balkanfeldzug vom April 1941 sollte eine mögliche alliierte Südfront, die das „Unternehmen Barbarossa“ gefährdet hätte, ausschließen. Dafür wurde dessen ursprünglich für den 15. Mai 1941 anvisierter Angriffstermin verschoben. [94] Nach Ausgabe der Vernichtungsbefehle und Abschluss der militärischen Vorbereitungen befahl Hitler den Überraschungsangriff auf die Sowjetunion am 20. Juni 1941 für den 22. Juni. [95]

Historische Einordnung

Die NS-Forschung ist diesem Angriffsplan besonders intensiv nachgegangen, um seine Hintergründe, die Ursachen und Motive für Hitlers Kriegsentscheidung, die Kriegsziele, das Verhältnis von Wehrmacht und NS-Regime bei Kriegsplanung und Massenverbrechen sowie die Ursachen und Faktoren ihres Scheiterns näher zu bestimmen. [96]

Besonders umstritten war die Frage, ob Hitlers Kriegsentschluss eher die nationalsozialistische Ideologie umsetzen sollte oder eher auf die damalige politisch-militärische Lage reagierte. In Verbindung damit wurde auch erörtert, wann dieser Entschluss endgültig fiel. Donald Cameron Watt etwa vertrat 1976 die These, Hitler habe wegen der unnachgiebigen britischen Haltung im Sommer 1940 entweder nur noch kapitulieren oder den Krieg gegen die Sowjetunion eröffnen können. [97] Robert Cecil deutete Hitlers Kriegsentschluss 1976 als Rückkehr zu seinem Programm von 1925, das er aber gegenüber den Generälen der Wehrmacht militärstrategisch begründet habe. [98] Bernd Stegemann zufolge (1979) wollte Hitler die Sowjetunion vernichten, weil sie von Großbritannien als kontinentaler Kriegspartner („Festlandsdegen“) gegen Deutschland und Japan benutzt werden konnte. [99]

Andreas Hillgruber , Hugh Trevor-Roper , [100] Eberhard Jäckel , Gerd R. Ueberschär und andere betonten dagegen, Hitler habe die gemeinsame Vernichtung von Judentum und Kommunismus seit den 1920er-Jahren als politisches Hauptziel angestrebt. Das „Unternehmen Barbarossa“ sei „Hitlers Krieg“ gewesen, mit dem er seine Ziele konsequent habe verwirklichen wollen. Diese Vernichtung habe, so Hillgruber, zugleich einen späteren deutschen Sieg über Großbritannien und die USA und somit die Weltherrschaft ermöglichen sollen. Der Kriegsentschluss sei nicht wegen, sondern trotz des drohenden Zweifrontenkrieges zustande gekommen und somit aus politischem Wollen, nicht militärischer Zwangslage zu erklären. [101]

Die These von „Hitlers Krieg“ wurde vielfach als einseitig kritisiert. [102] Carl Dirks und Karl-Heinz Janßen vertreten seit 1997 eine Gegenthese, wonach das OKH ohne Befehl und Wissen Hitlers seit Anfang Juni 1940 einen Blitzkrieg zur Zerstörung der Roten Armee und Eroberung großer Teile der Sowjetunion im Spätsommer 1940 geplant, mit heimlichen Truppenverlegungen vorbereitet und Hitler mit diesen vollendeten Tatsachen zum Krieg gedrängt habe. [103] Der kanadische Historiker Benoît Lemay übernahm diese These ohne Quellenkritik. [104] Deutsche Historiker dagegen beachteten sie kaum. Der Militärhistoriker Klaus Jochen Arnold wies sie als von NS-Dokumenten nicht gedeckt und verschwörungstheoretisch zurück. [105] Der Halder-Biograph Christian Hartmann hatte 1991 Halders Wissen von Hitlers Kriegsabsichten und Distanz zu seinem Kriegsentschluss belegt. [106]

Rolf-Dieter Müller hingegen wies mittels einer quellenkritischen Analyse von Halders Tagebucheinträgen nach, dass Hitlers Entschluss vom 31. Juli 1940, die UdSSR im Frühjahr 1941 anzugreifen, bereits Initiativen Halders in diese Richtung vorausgegangen waren. Demnach habe sich Halder schon im Juni 1940 „vorauseilend“ um einen entsprechenden Plan bemüht. [107] Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sowohl Halder als auch sein ehemaliger Adjutant und „Barbarossa“-Mitplaner Reinhard Gehlen , nun Chef des Bundesnachrichtendienstes, sowie Halders Chef der Operationsabteilung, Adolf Heusinger , unter Konrad Adenauer Generalinspekteur der Bundeswehr, aus persönlichem Interesse versucht, „Hitler als Alleinschuldigen für den Ostkrieg und das Scheitern eines vermeintlich genialen Feldzugsplans hinzustellen.“ [108]

Der Grund für einen solchen Feldzug lag jedoch nicht etwa darin, dass die UdSSR von den Deutschen als „Bedrohung“ wahrgenommen worden wäre, sondern im Wunsch Hitlers, einen Krieg um „Lebensraum im Osten“ zu führen. Zu diesem Zweck war der Nachbarstaat Polen von der deutschen Führung seit 1934 umworben worden, in der Hoffnung, ihn zu einem gemeinsamen militärischen Vorgehen gegen die UdSSR bewegen zu können, zumindest aber zu einer neutralen Haltung bei gleichzeitiger Überlassung Danzigs und eines Korridors als Aufmarsch-, Durchmarsch- und Nachschubgebiet für einen Krieg „im Osten“. Der polnischen Seite wurde dafür die Gewinnung von Teilen der Ukraine in Aussicht gestellt. Als sich Polen aber im März 1939 endgültig vom Deutschen Reich ab- und den Westmächten Frankreich und Großbritannien zuwandte, geisterte in den Köpfen der deutschen Kriegsplaner noch die Option herum, nach einer Niederwerfung Polens gleich auch die Sowjetunion anzugreifen. Die Kriegserklärungen Frankreichs und Großbritanniens ließen diese Option aber Makulatur werden und führten zu jenem Verlauf der Ereignisse, wie er schließlich manifeste Geschichte wurde. [109]

Kritiker betonen im Zusammenhang mit Müllers Analyse vor allem, dass „er eine in kein Korsett intentionalistischer oder funktionalistischer Metatheorien eingezwängte Analyse der realen Kriegsplanungen liefert“ und „anhand kritischer Quellenanalyse die tatsächliche Verantwortung Halders, Heusingers und Gehlens mit ihren kontrafaktischen Rechtfertigungen nach 1945 [kontrastiert]“. Ferner „kann Müller nachweisen, dass [aufseiten Deutschlands] in keiner Phase der militärischen Planungen [zwischen] 1938 [und] 1941 die Angst vor einem angeblich drohenden Angriff der Roten Armee eine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil, man ging von deren Schwäche und einem in wenigen Wochen zu erringenden Sieg aus.“ [110]

Literatur

Dokumente

 • Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht auf die Aggression gegen die Sowjetunion (1940/41). Ausgewählt und eingeleitet von Erhard Moritz. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik , Berlin 1970.
 • Walther Hubatsch (Hrsg.): Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939–1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht. 2. Auflage. Bernard & Graefe, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-7637-5247-1 .

Historische Darstellungen

 • Albert Beer: Der Fall Barbarossa: Untersuchung zur Geschichte der Vorbereitungen des deutschen Feldzuges gegen die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Jahre 1941. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 1979.
 • Horst Boog, Jürgen Förster, Joachim Hoffmann , Ernst Klink, Rolf-Dieter Müller , Gerd R. Ueberschär : Der Angriff auf die Sowjetunion (= Militärgeschichtliches Forschungsamt [Hrsg.]: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg . Band   4 ). 2. Auflage. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1987, ISBN 3-421-06098-3 .
 • Gerd R. Ueberschär , Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. „Unternehmen Barbarossa“ 1941. Fischer, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-596-24437-4 .
 • Bernd Wegner (Hrsg.): Zwei Wege nach Moskau. Vom Hitler-Stalin Pakt bis zum Unternehmen Barbarossa. Piper, München / Zürich 1991, ISBN 3-492-11346-X .
 • Roland G. Foerster (Hrsg.): „Unternehmen Barbarossa“. Zum historischen Ort der deutsch-sowjetischen Beziehungen von 1933 bis zum Herbst 1941. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-486-55979-6 .
 • Erich Später: Der dritte Weltkrieg. Die Ostfront 1941–1945. Conte, St. Ingbert 2015, ISBN 978-3-95602-053-7 .
 • Klaus Jochen Arnold: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“. Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11302-0 .
 • Wolfgang Fleischer: Unternehmen Barbarossa 1941. Dörfler, Eggolsheim 2007, ISBN 978-3-89555-488-9 .
 • Christian Hartmann : Wehrmacht im Ostkrieg: Front und militärisches Hinterland 1941/42. 2. Auflage. Oldenbourg, München 2010, ISBN 978-3-486-70225-5 .
 • Christian Hartmann: Unternehmen Barbarossa. Der deutsche Krieg im Osten 1941–1945. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61226-8 .
 • Michael Brettin, Peter Kroh, Frank Schumann (Hrsg.): Der Fall Barbarossa. Der Krieg gegen die Sowjetunion in unbekannten Bildern. Das Neue Berlin, Berlin 2011, ISBN 978-3-360-02128-1 .
 • Rolf-Dieter Müller : Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Ch. Links Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-86153-617-8 .

Weblinks

Commons : Unternehmen Barbarossa – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Unternehmen Barbarossa – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Gerhard Schreiber, Bernd Stegemann, Detlef Vogel: Germany and the Second World War. Band 3. Clarenson Press, Oxford 1995, ISBN 0-19-822884-8 , S. 216, Fn. 168.
 2. Erwin A. Schmidl: Der „Anschluß“ Österreichs. Bernard & Graefe, 1994, ISBN 3-7637-5936-0 , S. 32 ff.
 3. Norbert Schausberger: Der Griff nach Österreich. Der Anschluss. Wien-München 1978, S. 398 f.; hier vor allem S. 401. Manfred Messerschmidt : Außenpolitik und Kriegsvorbereitung. In: Militärgeschichtliches Forschungsamt . (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg , Band 1: Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik. Stuttgart 1979, S. 636 f.
 4. Siehe z. BG Koch, A. Philipp: Handbuch für den Geschichtsunterricht. Quelle & Meyer Verlag, Leipzig ²1921; Heinrich Claß : Deutsche Geschichte (1909) 18. Auflage. 1939, S. 23; Richard Suchenwirth : Deutsche Geschichte: Von der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart. Georg Dollheimer Verlag, Leipzig 1934 (Neuauflagen bis 1942).
 5. Albert Brackmann: Krisis und Aufbau in Osteuropa. Ein weltgeschichtliches Bild. Berlin-Dahlem (Ahnenerbe-Stiftung Verlag) 1939, S. 16–19; Text online ; PDF; 417 kB.
 6. zum symbolpolitischen Hintergrund: Michael Burleigh: Germany turns eastwards. A study of ‚Ostforschung' in the Third Reich. London (Pan Books) 2002, ISBN 0-330-48840-6 ; besonders S. 134–137 und S. 321 (Zitat Aubin).
 7. 19. Juni 1940: Gerhard Schreiber: Der Zweite Weltkrieg. 4. unveränderte Auflage. CH Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-44764-8 , S. 36; 3. Juli 1940: Jürgen Förster: Hitlers Entscheidung für den Krieg gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 9 f.
 8. Brief Loßbergs an WE Paulus vom 7. September 1956; siehe Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entschluß zum „Lebensraum“-Krieg im Osten. In: Gerd R. Ueberschär, Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion – Unternehmen Barbarossa 1941. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-596-24437-4 , S. 106, Fn. 126.
 9. Arno J. Mayer : Der Krieg als Kreuzzug . Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die „Endlösung“ . Reinbek bei Hamburg 1989, S. 340.
 10. Klaus Jochen Arnold: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“. Berlin 2005, S. 53; Christian Hartmann: Halder. Generalstabschef Hitlers 1938–1942. Schoeningh, Paderborn 1991, S. 233.
 11. nach Andreas Hillgruber: Noch einmal: Hitlers Wendung gegen die Sowjetunion 1940. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Ernst Klett Verlag, 33. Jahrgang 1982, S. 217.
 12. Rolf-Dieter Müller : Der Feind steht im Osten , Berlin 2011, S. 50
 13. Bundesarchiv , NS 11/28; referiert bei Jürgen Förster: Hitlers Entscheidung für den Krieg gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 22.
 14. Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entschluß zum „Lebensraum“-Krieg im Osten. In: Gerd R. Ueberschär, Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion – 'Unternehmen Barbarossa' 1941. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-596-24437-4 , S. 19 f.
 15. Jürgen Förster: Hitlers Entscheidung für den Krieg gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 8, Fn. 38 u. 39.
 16. Ulrich von Hassell: Vom Andern Deutschland. Aus den nachgelassenen Tagebüchern 1938–1944. Frankfurt am Main 1964, S. 71.
 17. Nicolaus von Below: Hitlers Adjutant. S. 192.
 18. Helmuth Groscurth : Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938–1940 , Stuttgart 1970, S. 385 (21. Oktober 1939), S. 414 (23. November 1939).
 19. Nicolaus von Below : Als Hitlers Adjutant. 1937–1945 . Selent 1999, S. 217.
 20. Wolfgang Michalka und Gottfried Niedhart : Deutsche Geschichte 1918-1933 . Frankfurt am Main 2002, S. 132 f.
 21. Paul Deichmann : Der Chef im Hintergrund . Oldenburg 1979, S. 66.
 22. Walter Görlitz : Generalfeldmarschall Keitel Verbrecher oder Offizier? . Göttingen 1961, S. 128.
 23. Hans-Erich Volkmann : Von Blomberg zu Keitel - Die Wehrmachtführung und die Demontage des Rechtstaates . In: Rolf-Dieter Müller , Hans-Erich Volkmann (Hrsg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität . München 2012, S. 52.
 24. Rolf-Dieter Müller : Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Ch. Links Verlag, Berlin 2011, S. 125; siehe auch Sven Felix Kellerhoff : Hitler wollte die Sowjetunion schon 1939 überfallen , Die Welt, 18. Mai 2011
 25. zitiert bei Karl Klee: Das Unternehmen „Seelöwe“. Die geplante Landung in England 1940. Musterschmidt, Göttingen 1958, S. 189.
 26. Gerd R. Ueberschär: Die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen. In: Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Primus-Verlag, Darmstadt 1998, S. 11 und Fn. 39–41.
 27. IMT, Band 28, Dokument 1759-PS, S. 238 ff.; zitiert bei Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entsclhuß zum „Lebensraum“-Krieg im Osten. In: Gerd R. Ueberschär, Wolfram Wette: „Unternehmen Barbarossa“. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. 1984, S. 95 und Fn. 62.
 28. Franz Halder: Kriegstagebuch. Band 1, S. 107.
 29. Befehl gedruckt in: Eduard Wagner: Der Generalquartiermeister. München 1963, S. 144 f.
 30. Franz Halder: Kriegstagebuch. Band 1, S. 372.
 31. Franz Halder: Kriegstagebuch. Band 1, S. 375.
 32. Franz Halder: Kriegstagebuch Band II, S. 6 ff. (3./4. Juli 1940); Ernst Klink: Die militärische Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 206 f.
 33. Hans Pottgiesser: Die Deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug 1939–1941. Neckarsgmünd 1960, S. 21 ff.
 34. Brief von Loßbergs an Friedrich WE Paulus vom 7. September 1956; im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München, Zeugenschrifttum ZS 97.
 35. so Alfred Jodl 1945 – Institut für Zeitgeschichte : Aufzeichnungen und Gesprächnotizen Alfred Jodls vom 22. August 1945 (Archiv ED 115/5).
 36. Christian Hartmann: Halder , Paderborn 1991, S. 225.
 37. Generalstab des Heeres, Operationsabteilung, Anweisung für AOK 18 (29. Juni 1940): Dokumente abgedruckt bei Erhard Moritz: Fall Barbarossa. 1970, S. 226–229; ebenso rückblickend Franz Halder: Kriegstagebuch Band 2, S. 443 (4. Juni 1941).
 38. Franz Halder: Kriegstagebuch. Band 1, S. 360 (18. Juni 1940).
 39. Christoph Studt: Das Dritte Reich in Daten. CH Beck Verlag, München 2002, ISBN 3-406-47635-X , S. 135.
 40. Akten zur deutschen auswärtigen Politik (ADAP) D,X, Dokument 166, S. 172 f.
 41. Franz Halder: Kriegstagebuch, Band II, S. 32 (22. Juli 1940); referiert bei Christian Hartmann: Halder , Paderborn 1991, S. 225.
 42. Walter Warlimont : Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939–1945. 2. Auflage. Frankfurt am Main 1963, S. 126 ff.; referiert bei Andreas Hillgruber: Hitlers Strategie , 1982, S. 222.
 43. Michael Salewski : Die deutsche Seekriegsleitung 1935–1945. Band III: Denkschriften und Lagebetrachtungen 1938–1944. Frankfurt am Main 1973, S. 140.
 44. Walter Warlimont : Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939–1945. Weltbild Verlag GmbH, Augsburg 1990, S. 126.
 45. Christian Hartmann: Halder. Paderborn 1991, S. 227 f.
 46. Wilhelm Keitel (Chef Oberkommando Wehrmacht), Alfred Jodl (Chef Wehrmachtführungsstab), Walther von Brauchitsch (Oberbefehlshaber Heer), Erich Raeder (Oberbefehlshaber Kriegsmarine), Franz Halder (Generalstabschef). Göring (Oberbefehlshaber Luftwaffe) war nicht anwesend. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 156.
 47. Franz Halder: Kriegstagebuch Band II, S. 46–49 (31. Juli 1940); referiert bei Christian Hartmann: Halder , Paderborn 1991, S. 225 ff.
 48. Bernd Wegner: Hitlers Krieg? Zur Entscheidung, Planung und Umsetzung des „Unternehmens Barbarossa“. In: Christian Hartmann und andere (Hrsg.): Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte. Beck, München 2005, ISBN 3-406-52802-3 , S. 35 f.
 49. Zum Motivbündel Hitlers siehe Andreas Hillgruber: Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung, 1940–1941. 2. Auflage. Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1982, S. 223 ff.; Jürgen Förster: Hitlers Wendung nach Osten. Die deutsche Kriegspolitik 1940–1941. In: Bernd Wegner (Hrsg.): Zwei Wege nach Moskau. Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum „Unternehmen Barbarossa“. Piper, München/ Zürich 1991, S. 113–123.
 50. Andreas Hillgruber: Unternehmen „Barbarossa“. In: Andreas Hillgruber (Hrsg.): Probleme des Zweiten Weltkrieges. 2. erweiterte Auflage. Kiepenheuer & Witsch, Köln/ Berlin 1986, ISBN 3-445-01689-5 , S. 105 ff.
 51. Christian Hartmann : Halder Generalstabschef Hitlers . Paderborn 1991, S. 267.
 52. Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht . Bonn o. J., Band 1, 1. Halbband, S. 258. Zit. n. Dietrich Eichholtz : Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft . Berlin 1985, Band 2, S. 3.
 53. Dietrich Eichholtz : Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft . Berlin 1985, Band 2, S. 16.
 54. Heinrich Uhlig: Das Einwirken Hitlers auf Planung und Führung des Ostfeldzuges. In: Heinrich Uhlig: Vollmacht des Gewissens. Band 2, Rinn, München 1965, S. 168, Fn. 29.
 55. Wilhelm Deist: Die militärische Planung des „Unternehmens Barbarossa“ , in: Roland G. Foerster (Hrsg.): „Unternehmen Barbarossa“: Zum historischen Ort der deutsch-sowjetischen Beziehungen von 1933 bis Herbst 1941. ( Beiträge zur Militärgeschichte, Bd. 40 ), Oldenbourg, 1993, S. 109–122, hier S. 118.
 56. Kriegstagebuch des OKW, Band 1, S. 968 f.; Gerhard L. Weinberg: Der deutsche Entschluß zum Angriff auf die Sowjetunion. In: VfZ 1.4 (1953), S. 314 ff.
 57. Kriegstagebuch des OKW, Band 1, S. 3 ff.
 58. Ingo Lachnit, Friedhelm Klein: Der Operationsentwurf Ost des Generalmajors Marcks vom 5. August 1940. In: Wehrforschung Heft 4/1972, S. 114–123.
 59. Erhard Moritz: Fall Barbarossa. Berlin 1970, S. 200–205.
 60. Franz Halder: Kriegstagebuch, Band II, S. 90 und 98.
 61. IMT, Band 27, S. 72 f.
 62. Ralf Georg Reuth: Joseph Goebbels – Tagebücher 1924–1945. 3. Auflage. Piper Verlag, München 2003, ISBN 3-492-21414-2 , Band 4, S. 1463 (9. August 1940).
 63. Ernst Klink: Die militärische Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 202.
 64. Franz Halder: Kriegstagebuch II, S. 78 f. (26./27. August 1940).
 65. Hermann Teske: General Ernst Köstring – Der militärische Mittler zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion 1921–1941. 1965, S. 281 ff.
 66. Ernst Klink: Die militärische Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion. In: MGFA (Hrsg.): Der Angriff auf die Sowjetunion (= Band 4 von Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg ), 1983, S. 230–233.
 67. Franz Halder, Kriegstagebuch II, S. 158 ff. (1./2. November 1940).
 68. Franz Halder: Kriegstagebuch Band II, S. 165 (4. November 1940).
 69. Walther Hubatsch: Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939–1945. Nebel Verlag, 1999, ISBN 3-89555-173-2 , S. 71.
 70. Kriegstagebuch des OKW, Band 1, S. 176.
 71. Jürgen Förster: Hitlers Wendung nach Osten. In: Bernd Wegner: Zwei Wege nach Moskau. S. 122 f.
 72. Hildegard von Kotze (Hrsg.): Heeresadjutant bei Hitler 1938–1943. Aufzeichnungen des Majors Engel (1974), Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1982, ISBN 3-421-01699-2 , S. 91 f.
 73. Walter Görlitz (Hrsg.): Generalfeldmarschall Keitel. Verbrecher oder Offizier? Erinnerungen, Briefe, Dokumente des OKW. (1961) Bublies, 1998, ISBN 3-926584-47-5 , S. 392.
 74. Kriegstagebuch des OKW. Band 1, S. 203 ff. (5. Dezember 1940).
 75. Franz Halder: Kriegstagebuch. Band 2, S. 211 (5. Dezember 1940).
 76. Kriegstagebuch des OKW. Band 1, S. 214 f. (6. Dezember 1940).
 77. Franz Halder: Kriegstagebuch. II, S. 224–228 (13. Dezember 1940).
 78. NS-Archiv: Weisung Nr. 21: Fall Barbarossa
 79. Lev A. Bezymenski: Der sowjetische Nachrichtendienst und der Kriegsbeginn von 1941. In: Gerd R. Ueberschär, Lev A. Bezymenskij (Hrsg.): Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. 2. Auflage. 2011, S. 106.
 80. Kriegstagebuch des OKW, Band I/1, S. 257 (9. Januar 1941).
 81. Franz Halder: Kriegstagebuch II, S. 244 (16. Januar 1941).
 82. OKW/Wehrmachtführungsstab, Anlage zu Hitlers Ausführungen, 20. Januar 1941; in: IMT, Band 34, Dokument 134-C, S. 467.
 83. Kriegstagebuch des OKW, Band I/1, S. 269 (18. Januar 1941).
 84. Franz Halder: Kriegstagebuch Band 2, S. 261.
 85. Franz Halder: Kriegstagebuch, Band 2, S. 463 ff.
 86. Jürgen Förster: Das Unternehmen „Barbarossa“ als Eroberungs- und Vernichtungskrieg. In: MGFA Band 4, S. 414 f.
 87. Jürgen Förster : Zum Rußland-Bild der Militärs 1941-1945 . In: Hans-Erich Volkmann (Hrsg.): Das Russlandbild im Dritten Reich . Köln 1994, S. 146.
 88. Felix Römer : „Im alten Deutschland wäre solcher Befehl nicht möglich gewesen.“ Rezeption, Adaption und Umsetzung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses im Ostheer 1941/42 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 2008, S. 53–99.
 89. Hans-Adolf Jacobson: Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener. In: Martin Broszat ua (Hrsg.): Anatomie des SS-Staates. Band 2, München 1967, S. 135–232.
 90. Franz Halder: Kriegstagebuch, Band 2, S. 399.
 91. Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entschluß zum „Lebensraum“-Krieg im Osten. In: Gerd R. Ueberschär, Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion – 'Unternehmen Barbarossa' 1941. Frankfurt am Main 1991, S. 110 ff.
 92. Rolf-Dieter Müller : Der Zweite Weltkrieg 1939–1945. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, S. 127.
 93. Rolf-Dieter Müller: Der Zweite Weltkrieg 1939–1945. S. 128; Alex J. Kay : Verhungernlassen als Massenmordstrategie. Das Treffen der deutschen Staatssekretäre am 2. Mai 1941. In: Zeitschrift für Weltgeschichte . Hrsg. v. Hans-Heinrich Nolte . Jg. 11, Heft 1/2010, S. 81–105.
 94. Klaus Hildebrand: Das Dritte Reich. 7., durchges. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2009, ISBN 978-3-486-59200-9 , S. 76.
 95. Gerd R. Ueberschär: Die militärische Planung für den Angriff auf die Sowjetunion. In: Gerd R. Ueberschär, Lev A. Bezymenskij (Hrsg.): Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. 2. Auflage. Primus-Verlag, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-89678-776-7 , S. 31.
 96. Überblick: Rolf-Dieter Müller (Autor), Gerd R. Ueberschär: Hitlers Krieg im Osten 1941–1945: Ein Forschungsbericht. Erw. und vollst. überarb. Neuausgabe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000, ISBN 3-534-14768-5 .
 97. DC Watt: The Times Literary Supplement , Nr. 3879, 16. Juli 1976 (Rezension).
 98. Robert Cecil: Hitler's decision to invade Russia, 1941. 1. Auflage. David McKay Company, New York 1976, ISBN 0-679-50715-9 .
 99. Klaus A. Maier ua, MGFA (Hrsg.): Die Errichtung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Band 2 von Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1991, ISBN 3-421-01935-5 , S. 33.
 100. Hugh Trevor-Roper: Hitlers Kriegsziele. In: Hans-Adolf Jacobsen: Nationalsozialistische Außenpolitik 1933 bis 1938. Luchterhand Verlag GmbH, 1968, ISBN 3-472-65039-7 , S. 132 ff.
 101. Andreas Hillgruber: Hitlers Strategie: Politik und Kriegführung, 1940–1941 (1965), 3. Auflage. Bernard & Graefe, 1993, ISBN 3-7637-5923-9 ; Positionen zusammengefasst bei Jürgen Förster: Hitlers Entscheidung für den Krieg gegen die Sowjetunion. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Band 4, Stuttgart 1983, S. 18.
 102. Beispiele: Ulrike Hörster-Philipps, Reinhard Kühnl (Hrsg.): Hitlers Krieg? Zur Kontroverse um Ursachen und Charakter des Zweiten Weltkrieges. Pahl-Rugenstein, Köln 1990, ISBN 3-7609-1308-3 ; Christoph Kleßmann (Hrsg.): Nicht nur Hitlers Krieg. Der Zweite Weltkrieg und die Deutschen. Droste, 1989, ISBN 3-7700-0795-6 .
 103. Carl Dirks, Karl-Heinz Janßen: Der Krieg der Generäle. Hitler als Werkzeug der Wehrmacht. 3. Auflage. Propyläen, Berlin 1999, S. 135 f. und öfter; Karl Heinz Janßen: „Plan Otto“. In: Die Zeit. 38/1997.
 104. Benoît Lemay: La guerre des généraux de la Wehrmacht: Hitler au service des ambitions de ses élites militaires? Nachdruck aus Guerres mondiales et conflits contemporains 4/2005, Nr. 220, S. 85–96.
 105. Klaus-Jochen Arnold: Rezension von Der Krieg der Generäle. In: MGFA (Hrsg.): Militärgeschichtliche Zeitschrift . (MGZ) Jg. 59 (2000), Heft 1, S. 240–243.
 106. Christian Hartmann: Halder. Paderborn 1991, S. 227 f.
 107. Rolf-Dieter Müller: Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Ch. Links Verlag, Berlin 2011, S. 208.
 108. Rolf-Dieter Müller: Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Ch. Links Verlag, Berlin 2011, S. 261.
 109. Vgl. dazu Rolf-Dieter Müller: Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Ch. Links Verlag, Berlin 2011, S. 45–68, 106–122, 251–261.
 110. Wigbert Benz: Rezension zu: Müller, Rolf-Dieter: Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahre 1939. Berlin 2011 . In: H-Soz-Kult, 5. August 2011, abgerufen am 15. Mai 2016.