Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

vegetarisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Vegetarisk mad med tofu

Vegetarisme beskriver en kost og livsstil, der undgår mad, der kommer fra dræbte dyr . Disse er kød , fisk (herunder andre vanddyr) samt produkter fremstillet af dem. Ved at inkludere fødevarer afledt af levende dyr, såsom æg , mælk og honning , skelnes der mellem flere underformer af vegetarisme. I veganisme undgås alle fødevarer og forbrugsvarer af animalsk oprindelse. [1]

Vegetarisme forstås også som et verdensbillede . Motiverne til en vegetarisk livsstil spænder fra etisk-moralsk, religiøst-åndelig, sundhedsmæssigt, hygiejnisk-toksisk og æstetisk til økologiske og sociale motiver. For det meste handler det om en øget stræben efter sundhed eller etiske idealer. [2] Andelen af ​​vegetarer i den samlede befolkning i den vestlige verden er typisk i det encifrede procentinterval.

Etymologi, koncept og koncepthistorie

Vegetarisme er afledt som "vegetar", via engelsk vegetar , og engelsk grøntsag fra latin vegetare " animer , hold dig sund, lev, grøn" [3] [4] [5] [6] .

Ordene "vegetarisme" og "vegetar" er attesteret siden slutningen af ​​1800 -tallet, nu almindeligt anvendte forkortede former for de tidligere almindelige udtryk "vegetarisme" og "vegetar". [7] Sidstnævnte er oversættelser af de engelske ord vegetarianism og vegetarian . Det engelske ord vegetarian er en moderne kunstformation fra vegetabilsk ("vegetabilsk", "grøntsag") [8] og -arian ("have a conviction"). [9] Udgangspunktet er den latinske vegetare ("at være fysisk og mentalt i live "), [10] som igen refererer til vegetus ("animeret, livligt") og vegere ("at være livlig", "at leve" , "at være fuld af liv"). [11] [12]

Ordet dannelse vegetar er dateret fra Oxford English Dictionary til "midten af ​​1800-tallet". [9] Vegetar blev ikke udbredt, før det engelske vegetariske selskab blev stiftet i 1847. De stiftende medlemmer af foreningen beskrev hermed personer, der ikke spiste kød, fjerkræ eller fisk. [13] Indtil da var der mest tale om en grøntsagskost (grøntsagskur, vegetabilsk kostordning) . Der var mindre tale om en "pythagoræisk kost", da tilhængerne af den gamle græske filosof Pythagoras var vegetarer. [14]

Udtryk for vegetarisme

Buddha's Delight er en traditionel ret i det kinesiske køkken
Plantebaserede fødevarer kan efterligne kødretter - her burgere

Alle former for vegetarisk kost er baseret på vegetabilske fødevarer. Der skelnes mellem fire former: [15]

 • Rene eller strenge vegetarer har en rent vegetabilsk kost, altså rent plantebaseret
 • Ovo-vegetarer spiser også æg ud over den rent plantebaserede kost
 • Lacto-vegetarer spiser også mælk ud over den rent plantebaserede kost
 • Ovo-lacto-vegetarer spiser også æg og mælk ud over rent plantebaserede fødevarer.

Derudover adskiller vegetarer sig i konsistensen, hvormed de overholder deres principper. For eksempel er mange ostetyper og klare juicer ikke vegetariske, fordi dyreløbe eller gelatine bruges i deres produktion. Det samme gælder andre slagteribiprodukter eller for eksempel spæk i bagværk. Kun nogle af vegetarer tager dette i betragtning i deres indkøbs- og spiseadfærd. Ovo -vegetarer begrunder deres beslutning om at spise æg med, at tamhøns lægger æg, selvom de ikke er befrugtet, og derfor dræbes ingen levende ting, da disse æg ikke indeholder nogen levende organisme.

 • Frugtfolk stræber efter en diæt med udelukkende plantebaserede produkter, der ikke skader selve planten. Dette inkluderer for eksempel frugt og nødder som dele af planter, der fra et botanisk synspunkt er klassificeret som frugt eller frø . At spise en gulerod ødelægger for eksempel den pågældende plante og er derfor uforenelig med den frutariske kost. Disse bekymringer opstår ikke med æbler, fordi høst og spisning af et æble ikke skader selve æbletræet.
 • Pescetarians undgår kød, men spiser fisk eller skaldyr . I nogle leksikoner [16] er de tildelt vegetarer i en bredere forstand, vegetariske foreninger adskiller sig normalt fra dem, og pescetarians tæller ikke som vegetarer.
 • Vegetabilsk budding er en betegnelse for vegetarer, der undgår kød og fisk i kosten, men spiser overdrevent færdige produkter og slik. Denne diæt kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser på grund af dets høje kalorieindhold og dårlige ernæringssammensætning. [17] Begrebet budding -vegetar refererede i sin oprindelige definition til den britiske variant af budding, som den svenske naturfilosof Are Waerland lærte at kende som en hovedkomponent i en vegetarisk kost under sine rejser i Storbritannien i 1920'erne. [18]

Afgrænsning fra fleksitarisme

Fleksitører omtaler også sig selv som "vegetarer på deltid" eller "weekendvegetarer". Udtrykket fleksitarisme er et portmanteau -ord, der består af ordene fleksibel og vegetarisme . Fleksitørerne tilhører imidlertid faktisk ikke vegetarer, fordi de spiser kød, omend lidt. I begyndelsen af ​​det 21. århundrede blev udtrykket stadig brugt til at beskrive en vegetarisk kost, der inkluderede lejlighedsvis forbrug af kød. Fleksitarisme er nu et bredere begreb; Det centrale punkt er en bevidst reduktion i kødforbruget, uden dog at gå grundlæggende bort fra forbruget af kød. [19]

Vegetarernes motiver

Årsagerne til en vegetarisk kost varierer afhængigt af person og kultur. Etiske vegetarer siger ofte, at de ikke vil have dyr til at lide og blive dræbt på grund af dem. Dyrets rettighedshensyn kan også spille en rolle. [20] Derudover er der sundhedsmotivation for de vegetarer, der anser deres kost for generelt at være sundere end den ikke-vegetariske. Nogle vegetarer har en modvilje mod smagen af ​​kød. [21] Vegetarer anser også deres kost for at være økologisk fornuftig, især fordi et højt kødforbrug, som de ikke ønsker at bidrage med, nødvendiggør intensivt husdyrhold . Nogle hævder også, at husdyrhold er en ineffektiv måde at producere mad på og er uansvarlig over for hungersnød i udviklingslandene. De antager ofte, at en generel undgåelse af kødforbrug ville forbedre den globale ernæringssituation betydeligt.

I nogle religioner eller religiøse retninger er der også principper og kostregler, der kræver vegetarisme ( jainisme og individuelle retninger for hinduismen ) eller skaber gunstige betingelser for dens spredning ( buddhisme ).

Etiske aspekter

Etisk motiverede vegetarer ønsker generelt ikke, at dyr skal aflives på grund af dem. Dyrerettighedsargumenter udgør ofte en moralfilosofisk afledning for menneskerettighederne på samme tid. På grund af den videnskabelige uklarhed i artsbegrebetemneplan kan en subjektiv rettighed ikke tilskrives eller nægtes nogen udelukkende på grundlag af at tilhøre en art. Denne fejlslutning kaldes artsist .

I tysktalende lande skulle der findes vegetariske strukturer i jordreformatorernes tidlige dage og i forbindelse med biocentriske ideer. [22] I de tidlige dage af moderne vegetarisme spillede den grundlæggende afvisning af drab en vigtig rolle, idet hovedargumentet var, at det fremmede en tendens til grusomhed hos mennesker. [23] I den engelsksprogede verden var patocentrisk - utilitaristiske tilgange på den anden side førende, og tilsvarende strukturer var mere forankret i venstrefløjens elitistiske bevægelser som i kvindebevægelser og suffragetter . [24] Som en relevant politisk kraft var begge i bedste fald meget regionalt begrænsede.

Filosofien i disse tidlige tilgange adskiller sig fra den moderne forstand, at på den ene side forskning om dyrs psykiske tilstande ved hjælp af nye medicinske billeddannelsesteknikker har opnået nogle indsigter [25] På den anden side har den teoretiske kontekst for dyrs rettigheder, som næppe var tid udtrykkeligt krævet, [26] har undergået betydelige ændringer.

Peter Singer

Klassisk set ser Peter Singers bog Animal Liberation [27] fra 1975 et vendepunkt, hvor diskussionen om veganisme har fået en ny kvalitet. Heri argumenterer han for, at der ikke er nogen moralsk begrundelse for ikke at tage hensyn til et væsens lidelse, uanset dens art. At udelukke særlige "ikke-menneskelige dyr" fra dette ligestillingsprincip [28] er lige så vilkårligt som at udelukke mennesker med forskellig hudfarve, kultur, religion eller køn. [29] Helmut F. Kaplan understreger vegetarismens politiske og strategiske funktion til fremme af veganisme ("Den, der ønsker veganer, skal fremme vegetarisme"). Blandt andet antager han, at en lavere efterspørgsel efter kød automatisk ville gøre produktionen af ​​andre animalske produkter mindre rentabel, da disse produktionsgrene ofte er forbundet. Mennesker, der i forvejen undgår kød, er da også meget lettere sensitiv for den veganske livsstil. [30]

Nogle vegetarer refererer i dag primært til de mentale evner hos nogle arter, der er udstyret med betydelig intelligens og evnen til at lide og udvise kompleks social adfærd. [31] En patocentrisk tilgang går hovedsageligt ind for dyrerettighedsaktivister. Afhængigt af vægtningen af ​​relevansen af ​​de anvendte individuelle præferencer kan der følge et tilstrækkeligt argument for en vegetarisk kost eller vegansk livsstil. Et andet etisk motiv er bestræbelserne på at undgå undgåelig lidelse i forbindelse med slagtning af husdyrhold ved ikke at bruge deres produkter. Dette indebærer aktiviteter før og under slagtning, især i den moderne kødindustri , og en ikke- dyrevelfærd , især fabriksbrug , som vil blive understøttet af den stærke efterspørgsel efter kød. [32] Filosofen Tom Regan tilskriver visse dyr en iboende (naturlig) værdi. [33] Martin Balluch argumenterer også for en angiveligt videnskabelig kontinuitet i bevidstheden. Baseret på en kritik af patocentrisme efterlyser han visse grundlæggende rettigheder, hvis underliggende interesser er en forudsætning for alle yderligere interesser. Han ser bevidsthed som en tilstrækkelig betingelse for grundlæggende rettigheder. [34] [35]

Velsign dig

En medlemsundersøgelse fra Vegetarian Association Germany (VEBU) viste, at ønsket om en sundere kost var det eneste motiv, deltagerne oftest citerede for at vende sig til vegetarisme. Helbredelsen af ​​visse sygdomme var også et vigtigt motiv. Desuden dyrker VEBU -medlemmer mere sport og ryger betydeligt mindre end landsgennemsnittet. [36]

Miljømæssig bæredygtighed

Drivhusgasemissioner fra produktion til forskellige diettyper i England [37]
gruppe Emissioner pr. Dag
[kg CO 2 ækvivalenter]
Højt kødforbrug (≥ 100 g / d) 7.2
Medium kødforbrug (50–99 g / d) 5.6
Lavt kødforbrug (<50 g / d) 4.7
Fiskeforbrug 3.9
Vegetar 3.8
Vegansk 2,9

En kødbaseret kost skal ses i sammenhæng med planetariske grænser . En af disse grænser er ændringen i arealanvendelsen, som kødforbruget medfører. Med omfattende dyrehold kræver det mere jord, energi og vandressourcer end en vegetar. En undersøgelse offentliggjort af Poore og Nemecek (2018) i tidsskriftet Science undersøger arealanvendelse i supply mad kæder . Fjernelse af animalske produkter fra de nuværende menuer ville derfor reducere arealanvendelsen med 3,1 milliarder hektar. Det er et stort område stort set det samme som det fælles område i Australien, Kina, EU og USA. [38] Dette kan forklares med, at der kræves ekstra foder til kød- og mælkeproduktion, som er rig på energi og protein ( koncentreret foder ). [39]

En anden planetær grænse er klimaændringer . Husdyrbrug udleder flere drivhusgasser end afgrødeproduktion. Ud over skovrydningen forårsaget af omfattende husdyrhold, især i Sydamerika, er fordøjelsesprodukter ( husdyrgødning og metan i drøvtyggere ) de vigtigste bidragydere til den globale opvarmning. Forskellige undersøgelser viser, at kødforbruget er en af ​​de vigtigste drivkræfter bag overophedning af jordens klimasystem . [40] Ifølge en undersøgelse foretaget af FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i 2006 er den globale husdyrhold og animalsk produktion, der er omdannet til CO 2 -ækvivalenter , ansvarlig for 18 procent af menneskeskabte drivhusgasemissioner. [41] Ifølge nyere tal fra IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change ) tegner husdyrbrug for 14% af de globale emissioner, hvilket kan sammenlignes med emissioner fra alle biler, lastbiler, fly, tog og skibe tilsammen. [42] Da den stigende efterspørgsel efter kød i dag normalt er tilfredsstillet ved at udvide animalsk produktion , ses den globale stigning i kødforbruget kritisk med hensyn til klimabeskyttelse , vandforbrug og biodiversitet . [43]

Af disse grunde er kravet om beskatning af kødforbrug eller husdyrhold og subsidiering af vegansk arealforvaltning undertiden udtrykt. [44] [45]

Verdens mad

På grundlag af de lave foderomdannelsesfrekvenser i animalsk produktion antages det ofte, at en vegetarisk kost kan forbedre ernæringssituationen betydeligt. Ifølge en simulering fra 1998 er dette synspunkt imidlertid ikke berettiget, hvis faldet kun fandt sted i de industrialiserede lande, da kødforbruget i udviklingslandene ville stige som følge af faldende markedspriser, mens kornforbruget næppe ville. Derudover er dyr og menneskers kost ikke det samme. Hos drøvtyggere består størstedelen af ​​kalorieindtaget af materiale, der ikke kan bruges af mennesker. Mange græsgange kan ikke bruges til planteproduktion. Ifølge Edward O. Wilson resulterer det i øjeblikket landbrugsmæssigt anvendelige område med en udelukkende vegetarisk kost i en fødevareforsyningskapacitet til ca. 10 milliarder mennesker. [46] Ifølge prognoser vil den globale efterspørgsel efter animalske produkter - især i udviklingslande og nye lande - fortsat stige på mellemlang sigt. [47] [48]

Kost for det moderne menneskes forfædre

Siden begyndelsen af ​​den moderne vegetariske bevægelse har nogle vegetarer argumenteret for, at den vegetariske kost er naturlig. [49] Blandt andet hedder det, at mennesker ikke skal betragtes som rovdyr i henhold til deres tænder og tarmens længde, men at de er udstyret til en vegetabilsk kost. [50]

Fra et biologisk synspunkt er mennesker altædende ( altædende ) og har evnen til at fodre på både vegetabilsk og animalsk mad.

I dag spiller vegetariske argumentationsmønstre for "naturlighed" en underordnet rolle.

Religiøse og kulturelle holdninger

Uden for den tradition, der går tilbage til det gamle græske kulturområde, er der former for vegetarisme i religioner af indisk oprindelse. Streng vegetarisme praktiseres af alle tilhængere af jainisme , Bishnoi og visse grene af hinduismen samt nogle buddhister . Motivationen er konsekvent troen på sjælens transmigration. Fra tanken om, at alle levende væsener er animeret, resulterer Ahimsa (bud om ikke-vold) også, hvilket forbyder at skade og aflive dyr og derfor forbyder nogen at drage fordel af det på nogen måde. [51] I princippet gælder Ahimsa for alle levende væsener ( sarva-bhuta ), da der ifølge den hinduistiske opfattelse ikke er nogen grundlæggende forskel mellem dyr og planter. Ikke desto mindre z. B. I hinduistisk litteratur lægges der ikke særlig vægt på beskyttelse af planter. Manusmriti (11.145) forbyder trods alt vilkårlig, unødvendig ødelæggelse af vilde og nyttige planter. Ifølge deres regler lever asketiske eremitter ( sannyasiner ) kun af en frutarisk kost , det vil sige af vegetabilske produkter som frugt, som kan opnås uden at ødelægge planten. [52] En overtrædelse ses som en årsag til udviklingen af ​​dårlig karma . Mælk og mejeriprodukter er tilladt i alle disse asiatiske traditioner. [53] Af religiøse årsager har vegetariske hinduer og buddhister lov til at spise fisk, der er blevet dræbt af odder eller ved skarvfiskeri . [54]

Hinduisme

I hinduismen var kødfødevarer (inklusive oksekød ) oprindeligt tilladt under visse betingelser. Manu -loven , den grundlæggende lov i hinduismen, tillader kød og fisk at blive spist og definerer de betingelser, den er knyttet til. Med tiden blev lacto-vegetarisme særlig populær i strengt religiøse kredse. I kolonitiden blev det stort set adlydt af overklassen, mens de fattige, lavkastede mennesker normalt spiste, hvad de kunne få. [55]

Yogaudøvere og Vaishnavas (tilhængere af Vishnu ) lever strengt lakto-vegetarisk. [56] De tilskriver kødet uønskede virkninger på bevidsthedstilstanden og æderens karakter. Ifølge deres lære er kødretter tildelt Guna Tamas , ejendommens form for sløvhed og forvirring. På grund af dette og på grund af dårlig karma ses spisning af kød som en hindring på vejen til udrensning og frelse .

I øjeblikket følger 43 procent af indiske hinduer, der beder dagligt, en vegetarisk kost; blandt de ikke-praktiserende hinduer er det 28 procent. [57]

buddhisme

Også i buddhismen resulterer doktrinen om årsag og virkning (karma) i princippet om ikke-vold. Derfor gælder det generelt, at buddhister hverken må dræbe et dyr til slagtning eller være til stede ved en slagtning. De bør ikke spise kød fra dyr, der blev specielt slagtet for deres skyld, [58] men kan for eksempel spise kød, hvis de fik det, mens de tigger om mad, eller hvis det ville blive smidt væk, hvis de ikke spiste det. Løfter til munke, nonner og lægfolk indeholder tilsvarende selvforpligtelser. Der er imidlertid ingen generel regel, der generelt udelukker kød og fisk. Af denne grund har vegetarisme ikke etableret sig på et bredt grundlag i den buddhistiske befolkning i de østasiatiske lande og i klostrene, men den roses bredt og betragtes som moralsk overlegen. [59]

Nogle Mahayana -lærebøger anbefaler vegetarisme, kun få foreskriver det, hvorved askese også spiller en rolle. Lankavatara Sutra går stærkt ind for det, og nogle buddhistiske lærere siger i dag, at de er det. [60]

Jainisme

Tilhængerne af jainismen, især munkene, er ekstremt konsekvente i implementeringen af ​​generel ikke-vold i hverdagen. Du undgår enhver brug af produkter, hvis produktion er forbundet med at skade levende væsener. [61] Ydermere, når de går med en kost, flytter de så små skabninger som biller og mikroorganismer af vejen så omhyggeligt som muligt for ikke at trampe dem på.

Kristendom
Historisk illustration af Great Chain of Being (1579) af Didacus Valades i Rhetorica Christiana . Illustrationen viser verden i flere gudgivne hierarkiske niveauer, hvoraf toppen er Gud selv med mennesker og i bunden af ​​hvilke planter og ikke-menneskelige dyr.

Bibelt argumenterede kristne vegetarer anser vegetarisme for at være ønsket af Gud og begrunder dette blandt andet med passagen i Esajas 11: 6–9 ELB , der roser et fredeligt liv. [62] De henviser til den bibelske bog Genesis 1.29 ELB . Der taler Gud til Adam og Eva og tildeler alle planter og frugter til mennesker som mad; Han nævner ikke dyr. I Første Mosebog 9: 2-3 ELB på den anden side, hvor Gud vender sig til Noa efter oversvømmelsen , giver han udtrykkeligt dyrene og planterne til mennesker til mad. Kirkefaderen Jerome konkluderede allerede heraf, at kødkosten var ukendt indtil oversvømmelsen og derfor var at betragte som ringere. [63] For tiden siden Noa viser kostreglerne i Det Gamle Testamente imidlertid ingen grundlæggende forbehold mod forbruget af kød som sådan. [64]

Det Nye Testamente har ingen andre forbud mod visse fødevarer end forbud mod blod (ApG 15: 28–29 ELB ). Ifølge Matt 15:11 siger Jesus: "Det er ikke det, der kommer ind i et menneske gennem munden, der gør ham uren, men det, der kommer ud af munden på en person, gør ham uren" (også Mk 7.15 ELB ). I kristendommen tolkes dette normalt som afskaffelse af alle kostregler. [65] Ikke desto mindre har moderne kristne vegetarer, herunder Ellen G. White , medstifter af syvendedags adventisterne taget argumentet om den vegetariske kost i Paradis op. Syvende dags adventistundervisning anbefaler vegetarisme. [66]

Sundhedsaspekter

Forventet levetid og dødelighed

Evalueringen af ​​to undersøgelser i 2002 viste, at britiske vegetarer har en lavere dødelighed eller højere levetid end den generelle befolkning. Dødeligheden (dødelighed) i denne analyse lignede imidlertid dem, der ligner sammenlignelige ikke-vegetarer. Forfatterne formoder derfor, at fordelene ved britiske vegetarer frem for den generelle befolkning hovedsageligt skyldes deres forskellige socioøkonomiske status , sundere livsstil og ernæringsmæssige aspekter, der ikke har noget at gøre med princippet om at undgå kød og fisk. [67]

Evalueringen af EPIC -data i 2009 bekræftede den lavere dødelighed for britiske vegetarer sammenlignet med landsgennemsnittet. Justeret til påvirkning af alder, køn, rygning og alkoholforbrug var der imidlertid ingen væsentlige fordele med hensyn til dødelighed fra kredsløbssygdomme eller kombinationen af ​​alle dødsårsager sammenlignet med "kødspisere". [68] En potentiel kohorteundersøgelse med syvende dags adventister fra 2013 viste en lavere dødelighed i den vegetariske gruppe sammenlignet med ikke-vegetarer, men viste også, at denne gruppe var ældre, bedre uddannet, mere fysisk aktiv og tyndere og også på luksusmad ligesom alkohol og nikotin gav hellere op. Mænd i den undersøgte gruppe ville derfor leve 9,5 år og kvinder 6,1 år længere end resten af ​​befolkningen i Californien. En empirisk kausalitet mellem den lavere dødelighed og undgåelse af kød kunne ikke bekræftes. [69] [70]

I 1999 fandt en metaanalyse af dataene fra fem forskellige potentielle sammenlignende undersøgelser i tre vestlige lande, at dødeligheden af koronar hjertesygdom hos vegetarer sammenlignet med ikke-vegetarer-justeret til virkningerne af alder, køn, rygning, alkohol, uddannelse , fysisk træning og body mass index - reduceret med 24 procent. Forfatterne foreslår, at dette skyldes lavere kolesteroltal hos vegetarer, reduceret oxidation af LDL -kolesterol eller ændringer i blodkoagulationsfaktorer. Dødelighed fra cerebrovaskulær sygdom , mavekræft , tyktarmskræft , lungekræft , brystkræft , prostatakræft eller kombinationen af ​​alle andre dødsårsager var ikke signifikant forskellig mellem vegetarer og ikke-vegetarer. [71]

Oxford Vegetarian Study, der blev brugt til evalueringerne, viste, at veganere havde det laveste kolesteroltal. Vegetarer og pescetarer var i midten, kødspisere havde de højeste værdier. Koronar hjertesygdom dødelighed var relateret til den målte samlede indtag animalsk fedt, mættet animalsk fedt og cholesterol i kosten. [72]

Næringsstofforsyning

I Berlin-vegetarstudiet fra 1980'erne viste en sammenligning af vegetarer og ikke-vegetarer, at der var kostrelaterede ændringer i fytosteronindholdet [73] og i kvaliteten af serumtriglyceriderne [74] [75] . Store forskelle blev også fundet i fedtsyrespektret for serumlipiderne. De stærkt umættede fedtsyrer linolsyre og α-linolensyre var betydeligt mere repræsenteret i vegetarernes serumlipider end hos ikke-vegetarer. Proportionerne af omega-3 fedtsyrerne eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA), der hovedsageligt findes i fedtstoffer af marin oprindelse, var imidlertid signifikant lavere i serumlipiderne hos vegetarer. [76] En undersøgelse (1994) kommer imidlertid til den konklusion, at en kost rig på α-linolensyre (ALA) og lav i linolsyre (LA) (f.eks. Med linolie ) øger niveauet af eicosapentaensyre i vævet i en på lignende måde, som at supplere med fiskeolie. [77] Endvidere kan kroppen producere tilstrækkelig docosahexaensyre, hvis der indtages nok α-linolensyre om dagen. [78] Der findes også veganske kosttilskud med EPA- og DHA -fedtsyrer baseret på tang. Bislang ist unklar, ob die niedrigen DHA/EPA-Blutwerte bei Vegetariern eine gesundheitliche Bedeutung haben. [79] Seitens DGE gibt es keine allgemeine Zufuhrempfehlung für DHA/EPA (Ausnahme: Schwangere sollten 250 mg DHA pro Tag zuführen). [80]

Je geringer der Konsum an tierischen Produkten ausfällt, desto geringer ist auch die Vitamin-B 12 Versorgung. In Studien zeigen Vegetarier teils niedrigere B 12 -Blutspiegel als Nicht-Vegetarier, welche auf einen Mangel hindeuten. Es kann daher sinnvoll sein, bei vegetarischer Ernährung regelmäßig die B 12 -Versorgung per Holo-TC- Bluttest zu bestimmen. [81] Besonders bei erhöhtem Nährstoffbedarf, z. B. in der Schwangerschaft und Stillzeit , sollten Vegetarier auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin-B 12 achten und gegebenenfalls Supplemente einnehmen. Die von der DGE empfohlene Tageszufuhr von 4,0 µg lässt sich bereits mit geringen Mengen an tierischen Lebensmitteln decken. [82]

Für vegetarisch lebende Leistungssportler kann eine Kreatin - Supplementierung sinnvoll sein. Kreatin wird vom Körper in ausreichendem Maße selbst produziert, eine zusätzlich externe Zufuhr kann sich jedoch leistungssteigernd auswirken. Da Fleisch als Kreatin-Lieferant wegfällt, können Supplemente erwogen werden. [83]

Meinungen und Empfehlungen

Deutschland

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) vertritt die Position, dass (ovo-)lacto- vegetarische Ernährung als Dauerernährung geeignet sein könne, betont dabei aber die Notwendigkeit einer sorgfältigen Lebensmittelauswahl, besonders für die Ernährung von Kindern. [84] Nach vorliegenden und von der DGE ausgewerteten Studienergebnissen könne Stand April 2016 nicht von einem gesundheitlichen Vorteil der Vegetarier gegenüber sich vergleichbar ernährenden Mischköstlern mit einem geringen Fleischanteil in der Ernährung ausgegangen werden. Allerdings könne angenommen werden, dass eine pflanzenbetonte Ernährungsform – mit oder ohne einen geringen Fleischanteil – gegenüber der derzeit in Deutschland üblichen Ernährung mit einer Risikosenkung für ernährungsmitbedingte Krankheiten verbunden ist. [85]

Nach Auffassung der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin erfordert die ovo-lacto-vegetarische Ernährung von Säuglingen wegen des Risikos einer marginalen Eisenversorgung eine sorgfältige Lebensmittelauswahl und bei klinischer Indikation eine Überwachung des Eisenstatus. [86]

Laut der Ökotrophologin Ulrike Becker vom Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) kommen Vegetarier im Durchschnitt dem von der DGE empfohlenen Nährstoffverhältnis von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß (50 bis 60 Prozent, 25 bis 30 Prozent, 10 bis 15 Prozent) näher als Nicht-Vegetarier, da sie mehr Kohlenhydrate, oft weniger Fett und weniger Eiweiß zu sich nehmen. Zudem sei die Fettzusammensetzung der vegetarischen Kost günstig, da sie relativ viele ungesättigte und relativ wenige gesättigte Fettsäuren und wenig Cholesterin enthalte. Die Versorgung mit Vitamin B 1 , B 6 , Vitamin C, Magnesium, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen sei bei Vegetariern besser als im Bevölkerungsdurchschnitt. Die meisten ovo-lacto-Vegetarier setzten eine Ernährungsweise um, die weitgehend den Empfehlungen der Vollwert-Ernährung entspreche: Sie äßen reichlich pflanzliche Lebensmittel, bevorzugten Vollkornprodukte , verzehrten weniger Fett, tränken weniger Kaffee und Alkohol und vermieden stark verarbeitete Fertigprodukte. So genannte Puddingvegetarier, die lediglich Fleisch wegließen und ebenso viel Fettiges und Süßes wie durchschnittliche Mischköstler äßen, hätten dagegen aus gesundheitlicher Sicht nichts gewonnen. [87]

Laut Aussage des Ernährungswissenschaftlers Claus Leitzmann – Leiter des wissenschaftlichen Beirats des UGB und ehemaliger Leiter des Instituts für Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen – zeigt eine zunehmende Anzahl von Untersuchungen, dass eine ovo-lacto-vegetarische Ernährungsweise zu einer besseren Gesundheit führe. So könne eine solche Ernährung in erheblichem Maße dazu beitragen, Erkrankungen wie Übergewicht , Diabetes , Arteriosklerose , Herz-Kreislauf-Erkrankungen , Hypertonie , Gicht und verschiedenen Krebserkrankungen vorzubeugen. [88]

Anglosphäre

Die US-amerikanische Academy of Nutrition and Dietetics (AND), vormals bekannt unter dem Namen American Dietetic Association (ADA), und der Verband kanadischer Ernährungsberater ( Dietitians of Canada ) sprechen sich in einem gemeinsamen Positionspapier aus dem Jahr 2003 für eine vegetarische Ernährungsweise aus. Eine solche habe einen gesundheitlichen Nutzen für die Prävention und Behandlung bestimmter Erkrankungen. Die Todesrate für ischämische Herzerkrankungen sei geringer, Vegetarier hätten niedrigere Cholesterin-Blutwerte, würden seltener an Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 sowie Prostata- und Darmkrebs leiden. Eine vegetarische Ernährung würde den Körper ausreichend mit allen Nährstoffen versorgen und sei für alle Phasen des Lebenszyklus geeignet, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit und Adoleszenz. Eine Neuauflage des Positionspapiers ist im Jahr 2009 erschienen. [89] [90]

In Australien empfiehlt die National Health and Medical Research Council des Gesundheitsministeriums ebenfalls seit 2013 die vegetarische Ernährung. Eine vollwertige vegetarische Ernährungsform sei gesund und für alle Phasen des Lebenszyklus geeignet. Wer sich streng vegan ernähre, solle jedoch ein Vitamin-B 12 -Präparat zu sich nehmen. [91]

Geschichte

Der Vegetarismus entstand in Indien [92] und unabhängig davon im antiken griechischen Kulturkreis (östlicher Mittelmeerraum, Süditalien). In beiden Regionen war er von Anfang an ein Bestandteil religiös-philosophischer Bestrebungen.

Weltweit konnte bisher bei keinem Naturvolk oder indigenen Volk konsequenter Vegetarismus als kollektive prinzipielle Haltung nachgewiesen werden. Aktuelle Untersuchungen an ägyptischen Mumien aus der Zeit von 3500 v. Chr. bis 600 n. Chr. lassen auf eine fleischarme Ernährung schließen. Trotz reichlich vorhandenem Vieh und Fisch am Nil ernährten sich die Menschen über viele Jahrtausende überwiegend von Getreide und Gemüse. [93]

Vorchristliche Antike

In der Antike wurde der Verzicht auf Fleisch als Enthaltung vom Beseelten ( altgriechisch ἀποχὴ ἐμψύχων apoche empsychon ) bezeichnet. [94] Er blieb stets auf eine relativ kleine Zahl von Anhängern beschränkt, die der gebildeten, philosophisch interessierten Oberschicht angehörten. Die große Masse der Bevölkerung ernährte sich notgedrungen fleischarm, da sie sich Fleisch nur gelegentlich leisten konnte; Fisch hingegen war ein beliebtes Volksnahrungsmittel. [95]

Mythos

Erstmals taucht die Idee einer rein pflanzlichen Ernährung des Menschen im Mythos auf, wobei von ganzen Völkern die Rede ist. Homer ( Odyssee 9, 82–104) erzählt von den Lotophagen („Lotosessern“), einem märchenhaften, friedfertigen Naturvolk , das sich von der süßen Frucht der Vergessen schenkenden Zauberpflanze Lotos ernährt habe. Allerdings behauptet erst Herodot (4, 177) ausdrücklich, der Lotos sei die einzige Nahrung der Lotophagen gewesen. Diodor (3, 23–24) beschreibt Völker in Äthiopien , die „Wurzelesser“, „Samenesser“ und „Holzesser“, deren Kost auf bestimmte Pflanzen beschränkt gewesen sei. Diese Berichte, von denen es in der Antike noch weitere gab, [96] tragen sagenhafte Züge und gelten daher nicht als glaubhaft; teilweise ist der Märchencharakter offenkundig. Meist werden den angeblich ohne Fleischnahrung lebenden Völkern in den Quellen positiv bewertete Eigenschaften wie Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Friedlichkeit zugeschrieben.

Verbreitet war in der Antike die Ansicht, in einem vergangenen Goldenen Zeitalter habe es noch keine Fleischkost gegeben und die Erde habe von sich aus alle benötigte Nahrung hervorgebracht. Dieser Mythos findet sich bei Hesiod ( Werke und Tage 109 ff.), Platon ( Staatsmann 271–2), Ovid ( Metamorphosen 1,89 ff.; 15,96 ff.) und anderen.

Historische Entwicklung

Als historisches Phänomen ist der Verzicht auf Fleisch in Europa erstmals im 6. Jahrhundert v. Chr. bezeugt. Vegetarier waren die Orphiker , eine religiöse Bewegung, die sich damals in Griechenland verbreitete, sowie Pythagoras und zumindest der engere Kreis der Pythagoreer . In beiden Traditionen wurde auf Eier und auf die damals allgemein üblichen rituellen Tieropfer verzichtet. [97] Die Motivation der Orphiker und der Pythagoreer war religiös; die Seelenwanderungslehre, die sie vertraten, führte zu einer höheren Einschätzung des Werts tierischen Lebens. Im 5. Jahrhundert v. Chr. trat Empedokles als radikaler Vertreter des Vegetarismus und einer allgemeinen Verschonung der Tiere hervor. [98]

Die antiken Vegetarier betrachteten Fleischnahrung als nachteilig für ihre asketischen und philosophischen Bestrebungen. Großenteils waren sie ethisch motiviert, verwarfen Tieropfer und betonten die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier (während ihre Gegner die Unterschiede hervorhoben). Die Frage, ob es ethische Pflichten gegenüber den Tieren gibt, wurde kontrovers diskutiert. [99] Oft war der Vegetarismus mit religiösen Überzeugungen verbunden. [100]

Unter den Platonikern war der Anteil der Vegetarier und Tierfreunde relativ hoch, in den anderen Philosophenschulen ( Peripatetiker , Stoiker , Epikureer ) sehr klein oder nicht vorhanden. Die Stoiker waren fast alle entschieden antivegetarisch. Wegen der Vernunftlosigkeit der Tiere waren sie der Überzeugung, dass der Mensch gegenüber der Tierwelt keinerlei ethische Pflichten habe. [101] Die extreme Anspruchslosigkeit der Kyniker bewog sie zu weitgehend fleischloser Ernährung, jedoch machten sie daraus kein Prinzip. [102]

In der Platonischen Akademie traten die Scholarchen Xenokrates und (wahrscheinlich) Polemon für den Vegetarismus ein, [103] unter den Peripatetikern Theophrastos . [104] Ein Teil der prominenten kaiserzeitlichen Platoniker und Neuplatoniker lebte vegetarisch, darunter Plutarch (mutmaßlich nur zeitweilig), Apollonios von Tyana , Plotin und Porphyrios . [105] Porphyrios verfasste eine umfangreiche Schrift Über die Enthaltung vom Beseelten [106] zur Begründung des Vegetarismus. Da er darin auf Einwände eingeht, sind durch ihn auch Argumente aus nicht erhaltenen gegnerischen Schriften überliefert.

Ein Wortführer der Gegner des Vegetarismus war Clodius von Neapel. Er verfasste im 1. Jahrhundert v. Chr. eine Schrift Gegen die Verächter der Fleischkost , die nicht erhalten ist. Einige seiner Argumente sind jedoch überliefert. Clodius verwies unter anderem darauf, dass manche tierische Nahrungsmittel auch für Heilzwecke benötigt würden. Ein anderes, möglicherweise von Clodius angeführtes Argument der Gegner war, dass zwischen Menschen und Tieren ein naturgegebener und gerechter Krieg herrsche, da manche Tiere Menschen angreifen oder die Ernte zerstören; daher sei es legitim, die Feinde zu töten. Ferner wurde von gegnerischer Seite vorgebracht, für den menschlichen Körper sei Fleischnahrung vorteilhaft, was man daran erkenne, dass sie von Athleten bevorzugt und von Ärzten für die Rekonvaleszenz empfohlen werde. [107]

Bei den Manichäern waren die Electi (Auserwählte) ethisch motivierte Vegetarier, die auch keine Eier aßen und grundsätzlich nicht töteten; für den breiteren Kreis der Auditores (Hörer) galten weniger strenge Regeln. [108]

Christliche Antike, Mittelalter und Frühe Neuzeit

Im Urchristentum der apostolischen Zeit gab es Befürchtungen, das Fleischessen könne zu einer kultischen Verunreinigung führen. Der Apostel Paulus wandte sich nachdrücklich gegen diese Auffassung (Röm 14,2–21; vgl. 1 Kor 8,8–9, Kol 2,20–22). [109]

Unter den spätantiken Christen und in der mittelalterlichen Kirche verzichteten viele Mönche und Einsiedler im Rahmen der Askese auf Fleischverzehr (z. B. Onophrius ). [110] Zu ihnen gehörte der Kirchenvater Hieronymus († 419), auf den sie sich meist beriefen. [111] Den Benediktinern gestattete ihre Ordensregel das Fleisch vierfüßiger Tiere nur im Krankheitsfall; Fisch und Geflügel waren ihnen jedoch erlaubt. [112] Viele andere Ordensregeln enthielten ähnliche Fleischverbote und dehnten sie zum Teil auf Geflügel aus, jedoch niemals auf Fisch. Dabei ging es den Mönchen und Nonnen um bescheidene Lebensweise, freiwillige Entbehrung und Abtötung der Begierden. [113] Für einen ethisch motivierten Vegetarismus aus Rücksichtnahme auf die Tiere gibt es im kirchlichen Christentum der Antike und des Mittelalters keine Belege. Mitunter wird der heilige Franziskus wegen der Einbeziehung der Tiere in seine religiöse Gedankenwelt irrtümlich zu den Vegetariern gezählt; er hat aber in Wirklichkeit Vegetarismus weder praktiziert noch propagiert. [114]

Viele Häretiker der Antike wie die Enkratiten , Ebioniten und Eustathianer betrachteten den Verzicht auf Fleisch als notwendigen Teil ihrer Askese. [115] Auch mittelalterliche Häretiker wie die Bogomilen und die Katharer lehnten Fleischnahrung ab. [116]

Erst in der frühen Neuzeit traten wieder prominente Persönlichkeiten für einen ethisch begründeten Vegetarismus ein. Zu ihnen zählten Leonardo da Vinci (1452–1519) [117] und Pierre Gassendi (1592–1655). [118] Der führende Theoretiker des Vegetarismus im 17. Jahrhundert war der Engländer Thomas Tryon (1634–1703). [119] Andererseits vertraten einflussreiche Philosophen wie René Descartes [120] und Immanuel Kant [121] die Auffassung, dass es keine ethischen Pflichten gegenüber der Tierwelt geben könne.

Entwicklung im 19. Jahrhundert

George Bernard Shaw, vor 1916

Der moderne Vegetarismus hat sich in England und Schottland entwickelt und strebte eine umfassende Lebens- und Gesellschaftsreform an. Im angelsächsischen Raum war die Bereitschaft zur praktischen Umsetzung und Verbreitung der vegetarischen Idee am größten. Schon im 18. Jahrhundert traten in England und Nordamerika kleine christliche Gemeinschaften aus asketischen und ethischen Motiven für einen Verzicht auf die als „unnatürlich“ kritisierte Fleischkost ein. [122] 1801 wurde in London der erste Vegetarierverein gegründet, dem bald ähnliche Vereinigungen in anderen englischen Städten folgten. [123] Im frühen 19. Jahrhundert war der prominenteste Wortführer des ethisch motivierten Vegetarismus der Dichter Shelley . [124] 1847 kam es zur Gründung der Vegetarian Society . Ein typischer Repräsentant des in der Öffentlichkeit aktiven englischen Vegetarismus war George Bernard Shaw . [125] Im 19. und frühen 20. Jahrhundert handelte es sich in der Regel um Ovo-lacto-Vegetarismus; nur vereinzelt traten Anhänger einer völlig tierproduktfreien Ernährung auf. [126]

In Russland war Lew Nikolajewitsch Tolstoi (1828–1910) der prominenteste Befürworter des Vegetarismus. [127]

Der deutsche Apotheker und Heilpraktiker Theodor Hahn (1824–1883), Schüler von dem sich in seiner letzten, von Hahn federführend herausgegebenen Schrift zum Vegetarismus in seiner fleischlosen, durch das kirchliche Halbfasten vorgeprägten Form bekennenden [128] Heinrich Friedrich Francke (= JH Rausse), ließ sich durch das Studium von Christoph Wilhelm Hufelands Makrobiotik erstmals über die schädlichen Folgen des Fleischessens belehren und zur Idee der „Naturheilkräfte“ leiten. [129] Im Winter 1850/51 las Hahn Jean-Jacques Rousseaus Erziehungsroman Émile ou De l'éducation und stieß dort auf ein Zitat des griechischen Philosophen Plutarch , in dem dieser den „Mord“ des Menschen am Tier zwecks Fleischgewinnung als grausam und widernatürlich geißelt. Der Text ließ Hahn die Frage des Fleischgenusses „auch von der sittlichen Seite betrachten“. [130] 1852 begann Hahn konsequent fleischlos zu leben und von da an zeitlebens aktiv für den Vegetarismus zu werben. Für ihn konnte nun nur noch eine vegetarische Ernährungsweise „Heilkost“ sowie Dauernahrung zur Erhaltung eines leistungsfähigen Lebens sein. [129] Wenig später stieß Hahn auf das „vortreffliche Werk“ Der Weg zum Paradies. Eine Beleuchtung der Hauptursachen des physisch-moralischen Verfalls der Culturvölker, so wie naturgemäße Vorschläge, diesen Verfall zu sühnen. des Jenaer Lehrers und Vegetariers Johann Wilhelm Zimmermann und machte sich viele der dort entwickelten Ideen zu Eigen. [130] In Die naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft begründete Hahn 1859 ausführlich mit historischen, vergleichend-anatomischen und physiologischen Argumenten, warum seiner Meinung nach nur die vegetarische Diät die einzig wahre Naturkost sei. Dieses Buch ist (zumindest in den ersten vier Kapiteln) eine überarbeitete Übersetzung des 1838 veröffentlichten Werkes Vegetable Diet von William Andrus Alcott , der wie der Münchner Militärarzt Lorenz Gleich (1798–1865) mit vegetarischer Diät bzw. Ernährung experimentiert hatte. [131] Hahn war der erste deutsche Heilpraktiker, der seine Patienten primär mit einer pflanzlichen Diät behandelte. 1865 erschien erstmals Das Praktische Handbuch der naturgemäßen Heilweise , in dem er sein Konzept der Diättherapie erläutert. [129]

Hahns Bekenntnis zum Vegetarismus wurde von anderen Anhängern der frühen Naturheilkunde fast ausnahmslos als Grundsatz der naturgemäßen Lebensweise übernommen. [130] 1868 stellte Rudolf Virchow fest:

„In den letzten Jahren hat sich unter dem Namen Vegetarianer eine, wenn auch unzusammenhängende und wenig zahlreiche, so doch recht thäthige Sekte erhoben, welche mit allen Hülfsmitteln der Wissenschaft und mit allem Ernste eines tief sittlichen Strebens das Fleischessen als eine der schlimmsten und widernatürlichsten Verirrungen des Menschengeschlechtes bekämpft und durch ein eigenes Beispiel den Beweis zu liefern bestrebt ist, daß die Pflanzennahrung genügt, um dem menschlichen Körper Gesundheit und Kraft zu erhalten.“

Rudolf Virchow : Über Nahrungs- und Genussmittel , Berlin 1868. [132]

Stark vom Werk Hahns beeinflusst kam 1866 der freireligiöse Pfarrer Eduard Baltzer (1814–1887) zur vegetarischen Lebensweise. [133] Bereits 1867 gründete dieser in Nordhausen einen „Verein für natürliche Lebensweise“, der rasch wuchs. [134] Auf der Vereinssitzung vom 9. Juli 1868 wurde die Umbenennung in „Deutscher Verein für natürliche Lebensweise“ beschlossen, [135] ab dem 19. Mai 1869 nannte man sich „Deutscher Verein für naturgemässe Lebensweise“. [136] In den Jahren 1867–1872 verfasste Baltzer unter dem Titel Die natürliche Lebensweise ein vierbändiges Werk, [133] in dem er den Vegetarismus religiös, moralisch, politisch, volkswirtschaftlich und gesundheitlich zu begründen versucht. Baltzer entwarf die Utopie der Entstehung eines neuen und höheren Menschengeschlechts, das sich durch die Vermeidung des Verzehrs von Fleisch und eine naturgemäße Lebensweise „zum Wahren, Richtigen und Guten“ entwickelt, um sich schließlich „Gott zu nähern“. Auch sah er in der vermeintlich billigeren vegetarischen Kost die Möglichkeit, die ärmere Bevölkerungsschicht besser zu ernähren [137] und bei vegetarischer Ernährung sogar die Möglichkeit, „Militär überflüssig“ [138] zu machen. Baltzer war Herausgeber des ab Juni 1868 erscheinenden Vereinsblattes für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer) . Nach seinem Tod erhielt diese erste Zeitschrift der vegetarischen Bewegung in Deutschland den Namen Thalysia , in Anknüpfung an das 1872 erschienene Buch Thalysia oder Das Heil der Menschheit , die deutsche Fassung eines 1840–1842 veröffentlichten Werks des führenden französischen Vegetariers Jean-Antoine Gleizes.

Als weiterer wichtiger Begründer der vegetarischen Bewegung in Deutschland gilt der badische Jurist und revolutionäre Republikaner Gustav Struve (1805–1870). [139] [140] Nach eigenen Angaben erfolgte seine Hinwendung zur fleischfreien Ernährung bereits am 3. Mai 1832, nachdem er in Rousseaus Émile ou De l'éducation Plutarchs Schilderung der Lehre des Pythagoras gelesen hatte. [141] [142] 1868 gründete Struve mit Gesinnungsgenossen aus Stuttgart und Umgebung einen vegetarischen Verein, der noch heute besteht. 1869 – zehn Jahre nach Hahns Die naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft – erschien sein Werk Pflanzenkost, die Grundlage einer neuen Weltanschauung , das die vegetarische Bewegung nachhaltig beeinflusste. Hierin begründet Struve seinen Verzicht auf Fleisch ethisch und mit einer gesundheitlichen Selbsterfahrung im Winter 1831/32. [143]

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gewann die vegetarische Bewegung an Bedeutung. Zahlreiche Vereine wurden gegründet. 1892 schlossen sich zwei Dachverbände zum „ Deutschen Vegetarier-Bund “ mit Sitz in Leipzig zusammen. 1893 wurde von Anhängern der Lebensreformbewegung in Oranienburg bei Berlin die vegetarische Obstbaugenossenschaft Eden gegründet. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten fast 1000 Menschen im genossenschaftlich organisierten „Eden“. Ausgehend von der vegetarischen Lebensgemeinschaft des Malers Karl Wilhelm Diefenbach auf dem Himmelhof bei Wien (1897–1899) gründeten die Brüder Gusto [144] und Karl Gräser mit anderen im Herbst 1900 die Siedlung Monte Verità [145] bei Ascona, die ein Sammelpunkt von Pazifisten, Theosophen und Künstlern wurde. Monte Verità gilt heute als Wiege von Ausdruckstanz und Alternativbewegung .

Die Begründungen für eine fleischlose Lebensweise waren unterschiedlich, teils sogar gegensätzlich. Einerseits sollte das Tier vor dem Menschen geschützt werden, andererseits der Mensch vor dem Verzehr von Tieren. [146] Der „hygienische“ Vegetarismus führte vor allem physiologisch-anatomische Argumente ins Feld und behauptete, dass der Fleischkonsum für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich sei. Andere Vegetarier begründeten den Verzicht auf Fleischkonsum sozioökonomisch. Oft waren ihre Konzepte mit einer scharfen Zivilisationskritik verbunden und trugen stark romantische oder gar utopische Züge. [147] Eine dritte Richtung, die im Kaiserreich von einer Vielzahl von Initiativen und Gruppen vertreten wurde, betonte die Aspekte des Tierschutzes und einer für möglich gehaltenen Veredelung der Menschheit durch Verzicht auf Fleischgenuss. Ein prominenter Vorreiter dieser Strömung war – unter dem Einfluss von Gleizes – Richard Wagner . [148] Er forderte eine allgemeine Abkehr vom Fleischverzehr sowie von Tierversuchen, ernährte sich selbst aber erst in seinen letzten Lebensjahren vegetarisch. [149] Bei manchen Vertretern dieser Richtung spielten antisemitische [150] und völkische Konnotationen eine wichtige Rolle.

Es gab aber immer auch Strömungen und Personen, bei denen die Forderung nach Vegetarismus Teil linker, sozialistischer oder anarchistischer, Politik und eingebettet in emanzipatorische Imperative war. So spielte Vegetarismus im Abolitionismus (zuerst vertreten von Benjamin Lay , im 19. Jahrhundert etwa durch Amos Bronson Alcott und dessen Freunde Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau ) ebenso eine Rolle wie im Feminismus (etwa bei den Suffragetten [151] ) sowie in Teilen der Arbeiterbewegung (zum Beispiel im Rahmen der Pariser Kommune bei Kommunarden wie Louise Michel oder Élisée Reclus ) und der Friedensbewegung ( Clara Wichmann , Bertha von Suttner , Magnus Schwantje ).

Entwicklung seit dem 20. Jahrhundert

Nachdem sich bereits im 19. Jahrhundert mehrere nationale Vegetarierverbände gebildet hatten, entstand im Jahr 1908 die Internationale Vegetarier-Union als Dachverband. In Deutschland war die Mitgliederzahl des Vegetarierbunds bis zum Jahr 1905 auf 1550 angestiegen, [152] doch zur Zeit der Weimarer Republik war sie stark rückläufig. 1935 löste sich der Bund auf, um seiner geplanten Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten zuvorzukommen. Die Genossenschaft Eden hingegen, die sich schon zur Zeit des Ersten Weltkriegs völkischem und rassistischem Gedankengut geöffnet hatte, konnte weiterbestehen. Adolf Hitler wurde von der NS-Propaganda als asketisch lebender Nichtraucher, Vegetarier und Tierfreund dargestellt. Er ernährte sich stark fleischreduziert, wenn auch nicht vollständig fleischlos.[153] [154] Hitlers lakto-vegetarische und Genussmittel vermeidende Diät entsprach dem Konzept von Theodor Hahn. [155] [156] Ebenso wie andere nationalsozialistische Sympathisanten des Vegetarismus war Hitler dabei auch von Wagners Schrift Religion und Kunst beeinflusst, in der Fleischkonsum und Kochen als semitisches, nichtarisches Erbe dargestellt wurde. [157]

In der Schweiz war es der Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867–1939), der eine vegetarische Vollwertkost als Heilmethode vertrat. Das von ihm entwickelte lakto-vegetarische Birchermüesli hat nicht nur bei Vegetariern internationale Verbreitung gefunden. 1946 wurde die Vegetarier-Union Deutschlands gegründet, die zeitweilig (1974–1985) den Namen Bund für Lebenserneuerung trug und nach 1985 Vegetarier-Bund Deutschlands hieß. Seit März 2008 trägt der Verein den Namen Vegetarierbund Deutschland .

Albert Schweitzer setzte sich seit seiner Jugend intensiv mit der ethischen Problematik der Anwendung tödlicher Gewalt gegen Tiere auseinander. Das von ihm entwickelte Prinzip der „Ehrfurcht vor dem Leben“ spielt noch heute in einschlägigen Diskussionen eine Rolle. [158] Er selber ging jedoch erst kurz vor seinem Tod zur vegetarischen Ernährung über. [159] Die Formulierung „Ehrfurcht vor dem Leben“ geht auf den Tierrechtler Magnus Schwantje zurück, einen Schüler von Diefenbach. Ein weiterer prominenter Befürworter des Vegetarismus war Gandhi . [160]

Mitte der 1970er Jahre entstand die Tierrechtsbewegung , als deren Auslöser Peter Singers Buch Animal Liberation gilt. [161]

Die indische Stadt Palitana wurde 2014 zur vegetarischen Stadt erklärt, da dort viele Jains leben. [162]

Anzahl und Soziologie der Vegetarier

Bei soziologischen Untersuchungen stellen die verschiedenen konkurrierenden Begriffe von Vegetarismus eine Schwierigkeit dar. Forscher stehen vor der Wahl, entweder mit selbst gesetzten Definitionen zu arbeiten und in ihren Kategorisierungen den Selbstbezeichnungen der Befragten zu widersprechen, oder aber mit den Selbstbezeichnungen der Befragten zu arbeiten und dafür eine relativ große Varianz der Begriffe bis hin zu offenen Widersprüchen in Kauf zu nehmen. [163] Hinzu kommt die Schwierigkeit einer relativ spärlichen Datenlage [163] [164] und die These mancher Soziologen, dass große Teile der Geisteswissenschaften einen anthropozentrischen Begriff von „Gesellschaft“ haben [165] und sich daher schwer tun, die Motivationskomplexe des Vegetarismus nachzuvollziehen und in ihren Forschungen abzubilden. [164]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einerseits der Pro-Kopf-Konsum von Tierprodukten und insbesondere Fleisch überall auf der Welt in den letzten 50 Jahren gestiegen ist und den Prognosen nach weiter steigen wird, [166] sich andererseits westliche Einstellungen zu „Fleisch“, insbesondere rotem Fleisch, in demselben Zeitraum gewandelt haben. [163] [167] [168] [169] Der Anteil der westlichen Vegetarier an der Gesamtbevölkerung liegt dabei, abhängig von der gewählten Definition, im einstelligen Prozentbereich und steigt seit etwa den 1970er Jahren langsam und stetig. [163] Wesentlich stärker als die Anzahl der Vegetarier sind in diesem Zeitraum ihre „Sichtbarkeit“ und ihr Organisationsgrad gewachsen. [163] Unter den Vegetariern sind etwa doppelt so viele Frauen wie Männer. Im englischsprachigen Raum waren traditionell eher Arbeiter und Angehörige des Mittelstandes Vegetarier; diese Tendenz konnte aber seit etwa der Jahrtausendwende nicht mehr nachgewiesen werden und der Vegetarismus war in allen sozialen Schichten vergleichbar verbreitet. [170]

Deutschland

Nach der Nationalen Verzehrsstudie von 2007 mit 20.000 Teilnehmern ernähren sich in Deutschland 1,6 % der erwachsenen Bevölkerung (Männer 1 %, Frauen 2,2 %) fleischlos (entweder vegetarisch oder mit Einbeziehung von Fisch). 0,1 % der Studienteilnehmer bezeichneten sich als vegan. [171] Eine Studie des Marktforschungsinstituts Produkt + Markt ermittelte im Jahr 2006 die Zahl der Personen in Deutschland, welche sich zumindest teilweise nach vegetarischen Ernährungsgrundsätzen ernähren. Die Ergebnisse werden unterschiedlich interpretiert. Die Europäische Vegetarier-Union geht aufgrund dieser Studie davon aus, dass 9 % der deutschen Bevölkerung, etwa 7,4 Millionen, vegetarisch leben. [172] Die Tierschutzorganisation PETA nennt 6 Millionen Vegetarier in Deutschland als Ergebnis dieser Studie. [173]

Die im Juli 2013 veröffentlichte Onlinebefragung der Universitäten Göttingen und Hohenheim ermittelte für Deutschland einen Vegetarieranteil von 3,7 %, Veganer eingeschlossen. Hierfür wurden 1.174 Teilnehmer repräsentativ in Hinblick auf die Kriterien Alter, Geschlecht, Einkommen und Wohnregion ausgewählt. [174] Im August 2013 veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut YouGov eine für Deutschland repräsentative Umfrage im Auftrag der Wochenzeitung Die Zeit , wonach 6 % der Teilnehmer angaben, in einer „normalen Woche“ kein Fleisch zu essen. Zwischen den Geschlechtern gab es demnach kaum Unterschiede, bei Männern waren es 5 %, bei den Frauen 7 %. Den größten Anteil an Vegetariern und Veganern gab es in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen mit 9 %. Den größten Anteil gemessen an der Berufsgruppe gab es bei Schülern und Berufsschülern mit 13 %. [175]

Der Vegetarierbund Deutschland (VEBU) geht seit 2015 davon aus, dass rund 10 % der Bevölkerung in Deutschland Vegetarier sind. Diese Schätzung basiert auf Umfrageergebnissen desInstituts für Demoskopie Allensbach (IfD) und von YouGov. [176] Hierbei wurden allerdings auch die sogenannten Flexi-Vegetarier („Flexi-Vegetarier essen zumindest selten Fleisch“) mitgezählt. Konsequent vegetarisch ernährten sich in der 2014 veröffentlichten YouGov-Umfrage 4,3 % der Teilnehmer. [177]

Nach einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) ernähren sich 4 % der Deutschen vegetarisch. Unter Frauen beträgt der Anteil 6,1 %, bei den Männern sind es lediglich 2,5 %. Ausgewertet wurden Daten von 6933 Menschen, deren Essverhalten zwischen 2008 und 2011 analysiert worden war. [178]

Österreich

In einer vom VGT beauftragten [179] Befragung des Wiener Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) aus dem Jahr 2013 bezeichneten sich 9 % der Österreicher als Vegetarier oder Veganer, also circa 765.000 Menschen. In der Gruppe der unter 40-Jährigen wurde gar ein Prozentsatz von 17 % Vegetarier oder Veganer ermittelt. Auch leben mehr Frauen als Männer vegetarisch oder vegan. [180]

In einem Bericht der Kronen Zeitung wurde 2017 für Österreich die Zahl von 800.000 Vegetariern genannt. [181] Einer Umfrage von 2018 zufolge ernähren sich rund 10 % der Bevölkerung vegetarisch oder vegan. [182]

Schweiz

In der Konsumstudie MACH Consumer 2015 bezeichneten sich rund 2,9 % der Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren als Vegetarier, [183] in der Schweiz kurz Vegi genannt. [184] In der von Swissveg beauftragten Umfrage des Marktforschungsunternehmens DemoSCOPE aus dem Jahr 2020 erklärten sich rund 5,1 % der Teilnehmer aus der Deutschschweiz und der Romandie zu Vegetariern oder Veganern. [185]

Frankreich

In Frankreich leben etwa zwei Prozent der Menschen vegetarisch und stammen über proportional aus dem Bildungsbürgertum und der Oberschicht. Die Hauptmotivationen französischer Vegetarier sind Annahmen über die Gesundheit vegetarischer Ernährung und ethische Gründe. [186]

Großbritannien

Daten aus der Zeit der Rationierung von Nahrungsmitteln in England um 1945 lassen auf 100.000 Vegetarier schließen. [164] Laut Gallup -Umfragen bezeichneten sich zwischen 1984 und 1993 im Vereinigten Königreich 2,1 % respektive 4,3 % der Befragten als Vegetarier. [163] Eine Umfrage des Realeat Survey Office von 1995 setzt diesen Trend fort und findet 4,9 % erwachsene Vegetarier. In der Gruppe der 16- bis 25-jährigen Frauen gaben in derselben Umfrage 12,4 % an, Vegetarierinnen zu sein. [163] Die Zahl derjenigen, die „kaum oder kein Fleisch“ konsumierten, sich jedoch nicht als „Vegetarier“ bezeichneten, war bei allen Umfragen etwa doppelt so hoch. [163] Eine Studie der University of Bradford im Auftrag der Vegetarian Society von 1991 befragte rund 1000 Erwachsene sowie 2500 junge Erwachsene (11–18 Jahre) und konnte die These der höheren Affinität von jungen Erwachsenen und insbesondere von jungen Frauen zum Vegetarismus erhärten. [163]

USA

Eine landesweite Studie des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten von 1977 bis 1978 fand unter 37.000 Befragten 1,2 % Vegetarier, allerdings gaben manche der Teilnehmer, die sich selbst als Vegetarier bezeichneten, an, selten auch Fische oder Hühner zu essen. [163] Die Vegetarian Ressource Group veröffentlicht seit 1994 alle drei Jahre die Ergebnisse einer landesweiten Umfrage durch das Roper Center in den USA. Dort werden Menschen gefragt, welche Nahrungsmittel sie niemals essen. 1994 befanden die Autoren davon ausgehend 0,3 % bis 1 % der Befragten für Vegetarier. [187] 2009 fanden sie in einer vergleichbaren Umfrage drei Prozent Vegetarier. Wieder war in der Gruppe der Frauen und unter jungen Menschen der Anteil der Vegetarier erheblich höher. [187]

Indien

In einer Studie von The Hindu - CNN-IBN gaben 40 % der Befragten an, Vegetarier zu sein, darunter überproportional viele Hindus, Frauen und ältere Menschen. [57]

Einer neuen Umfrage zufolge wurde dieser Prozentsatz zu hoch angesetzt, insgesamt sind lediglich 20 % der Inder Vegetarier, wobei in der zentralindischen Millionenstadt Indore ihr Anteil mit 49 % am höchsten ist. [188]

Organisationen

In Deutschland informiert neben zahlreichen weiteren regionalen und überregionalen Organisationen ua der Vegetarierbund Deutschland (VEBU) über die vegetarische Lebensweise. Er gibt die Zeitschrift natürlich vegetarisch heraus und ist in Regionalgruppen organisiert. In der Schweiz besteht der Verein Swissveg . Er gibt die Zeitschrift Veg-Info heraus. In Österreich gibt es die Österreichische Vegetarier Union (ÖVU). Dort kann das vierteljährlich erscheinende Magazin anima gegen eine Spende bestellt werden.

Der Welt-Vegetarier-Tag (1. Oktober) ist ein internationaler Aktionstag; vergleichbar mit dem Weltvegantag (1. November). Ersterer wurde am Welt-Vegetarier-Kongress in Schottland 1977 von der North American Vegetarian Society eingeführt, inzwischen gilt die Zeit zwischen den beiden Daten als Vegetarian Awareness Month (etwa: ‚Bewusstsein für Vegetarier-Monat').

Ein regelmäßigerer Aktionstag ist der Veggiday , ein vegetarischer Tag vorwiegend in öffentlichen Einrichtungen, mit dem der Fleischkonsum reduziert werden soll.

Die Europäische Vegetarier-Union (EVU) ist eine Dachorganisation für vegetarische Vereine und Gruppen in Europa und arbeitet in den Bereichen Vegetarismus, Ernährung , Gesundheit , Verbraucherschutz , Kampf gegen den Hunger in der Welt , Tierrechte , Ökologie und allgemeine Information. Die Internationale Vegetarier-Union (IVU) ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, den Vegetarismus weltweit zu fördern.

Gastronomie

Das Restaurant Hiltl in Zürich

Das Restaurant Hiltl in Zürich existiert seit 1897 und ist damit das älteste vegetarische Restaurant der Welt.

Sternerestaurants

Seit 2013 wird das Restaurant Tian in Wien unter Paul Ivic mit einem Michelinstern ausgezeichnet, seit 2017 das Restaurant Cookies Cream in Berlin unter Stephan Hentschel . Seit 2019 ist das Restaurant Seven Swans in Frankfurt am Main das erste vegane Sternerestaurant. [189]

Das Zwei-Sterne-Restaurant Lafleur in Frankfurt am Main unter Andreas Krolik bietet seit mehreren Jahren vegane Menüs an. [190]

Betriebsgastronomie

Das amerikanische Unternehmen WeWork , das auch Büros in Deutschland betreibt, serviert seit 2018 bei Veranstaltungen, die in eigenen Gebäuden stattfinden, kein Fleisch mehr. Es werden zudem keine Auslagen für nicht-vegetarische Gerichte erstattet. [191]

Die WBS Training AG stellt laut ihrem Gemeinwohl-Bilanz -Bericht 2015 bei Meetings, Tagungen und Firmenevents grundsätzlich vegetarisches Essen bereit. [192]

Kennzeichnung vegetarischer Produkte

Manche Fertigprodukte und verarbeitete Nahrungsmittel enthalten nichtvegetarische Bestandteile wie Gelatine und Lab. Zur Kennzeichnung vegetarischer Produkte werden unterschiedliche Erkennungssymbole verwendet. Neben zahlreichen internationalen und nationalen Kennzeichnungskonzepten hat auch die Europäische Vegetarier-Union ein Label eingeführt, das V-Label , [193] mit dem für Vegetarier geeignete Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden können. Im November 2018 hat die EU-Kommission entschieden, die Bürgerinitiative „Verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln als nicht-vegetarisch/vegetarisch/vegan“ zu registrieren. Ab dem 12. November 2018 haben die Organisatoren der Initiative ein Jahr Zeit um die erforderlichen Unterschriften zu sammeln. [194]

Vegetarische Haustierhaltung

Es kommt vor, dass vegetarisch lebende Hunde- und Katzenhalter gängiges Tierfutter ablehnen und ihre Haustiere fleischlos ernähren. Laut PETA Deutschland ernähren viele Vegetarier und Veganer ihre Haustiere mit fleischloser Kost. Die Nährwert-Bedürfnisse von Hunden und Katzen könnten PETA zufolge durch eine „vegane Ernährung und bestimmte Ergänzungen leicht befriedigt werden“. Hunde und Katzen, die vegetarisch oder vegan leben, genössen „sowohl ihr Futter als auch ihre gute Gesundheit“. Auch aus ethischer Sicht entspreche ein vegetarisches Futter der Tierrechts-Philosophie. [195] Für Katzen warnt der Deutsche Tierschutzbund vor einer fleischfreien Fütterung. Katzen seien auf Taurin angewiesen, das nur in tierischem Protein enthalten sei. Die für Katzen ebenfalls lebensnotwendige Arachidonsäure sei nur in tierischen Fetten enthalten. Sollte sich herausstellen, dass ein vegetarisches Futter den Nährstoffbedarf der Katze nicht decken kann, könne die Prägung darauf eine gesundheitlich gebotene Futterumstellung unmöglich machen. [196] Für Hunde könnte man unter Umständen eine „abwechslungsreiche Ernährung aus Milch- und Eiprodukten, Gemüse, Reis und Teigwaren“ zusammenstellen. Aus wissenschaftlichen Feldstudien ließe sich ableiten, dass es grundsätzlich möglich sei, einen Hund vegetarisch zu ernähren. Damit es jedoch auf lange Sicht nicht zu Fehlernährungen komme, müsse die Zusammensetzung des Futters den Energie- und Proteinbedarf sowie den Bedarf an allen Mineralstoffen und Vitaminen decken. Die Inhaltsstoffe müssten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Der Tierschutzbund empfiehlt, das Verhalten des Hundes und seine Abstammung nicht außer Acht zu lassen. Der Hund sei ein Carnivore und fresse gerne Fleisch. Bei der Ernährung sollte nicht ganz auf die Verfütterung von Fleisch verzichtet werden. Es sei aber nichts dagegen einzuwenden, wenn der Hund zwischendurch einmal vegetarisch ernährt wird. [197]

Siehe auch

Literatur

 • Evi Zemanek und Sophia Burgenmeister: Fleischloser Humor: Der frühe Vegetarismus im Zerrspiegel der Karikatur , Virtual Exhibitions 2019, No. 5 , Rachel Carson Center for Environment and Society , 2019, ISSN 2198-7696
 • Gundolf Keil : Vegetarisch. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 29–68.
 • Birgit Klaus: Tier zuliebe. Vegetarisch leben – eine Kostprobe . Diederichs, München 2011, ISBN 978-3-424-35050-0 .
 • Jonathan Safran Foer: Tiere essen . Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010, ISBN 978-3-462-04044-9 (englisch: Eating Animals . Übersetzt von Isabel Bogdan, Ingo Herzke, Brigitte Jakobeit).
 • Claus Leitzmann , Markus Keller: Vegetarische Ernährung . 2. Auflage. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8252-1868-3 .
 • Christian Schulze : Vegetarismus. In: Karl-Heinz Leven (Hrsg.): Antike Medizin. Ein Lexikon. München 2005, Sp. 890–892.
 • Helmut F. Kaplan : Leichenschmaus. Ethische Gründe für eine vegetarische Ernährung . Rowohlt Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg 2002, ISBN 3-499-19513-5 .
 • Manuela Linnemann, Claudia Schorcht (Hrsg.): Vegetarismus – Zur Geschichte und Zukunft einer Lebensweise . Harald Fischer Verlag, Erlangen 2001, ISBN 3-89131-403-5 .
 • Gabriel Cousens: Harmonie und Gesundheit mit vegetarischer Ernährung. Vegetarismus aus wissenschaftlicher und spiritueller Sicht . Hans-Nietsch-Verlag, Freiburg 1998, ISBN 3-929475-67-7 .
 • Eva Barlösius : Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende. Frankfurt 1997.
 • Hasso Spode und Eva Barlösius: Der Kreuzzug der Kohlrabi-Apostel. Die Ursprünge des Vegetarismus. In: NZZ Folio . 4/1997, S. 24–30 Link .
 • Hans-Jürgen Teuteberg: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus . In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte . 1994, S.   33–65 ( Volltext ).
 • Helmut Wurm: Der Einfluß der Ernährung auf die menschliche Konstitution unter besonderer Berücksichtigung des Nahrungseiweißes. Eine Zusammenstellung von Ansichten, Beobachtungen und Lehrmeinungen von der Antike bis zur Gegenwart. (= Ernährung und Konstitution , 1) In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 3, 1985, S. 283–320, passim.
 • Wolfgang R. Krabbe: Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform. Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsperiode. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1974, ISBN 3-525-31813-8 .
 • Adolf Just : Kehrt zur Natur zurück! Die Heilweise der Natur nach ewigen Gesetzen. 12. Auflage. 1930.

Dokumentarfilme

Weblinks

Commons : Vegetarische Lebensmittel – Sammlung von Bildern
Wiktionary: Vegetarismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Vegetarier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Claus Leitzmann, Markus Keller: Vegetarische Ernährung. UTB, Stuttgart 2010, ISBN 3-8252-1868-6 , S. 22
 2. Judith Baumgartner: Vegetarismus In: C. Auffarth, J. Bernard, H. Mohr, A. Imhof, S. Kurre (Hrsg.): Metzler Lexikon Religion , JB Metzler , Stuttgart 2000; S. 560. ISBN 978-3-476-01553-2 . doi : 10.1007/978-3-476-03704-6_162 .
 3. Friedrich Kluge , Alfred Götze : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . 20. Aufl., hrsg. von Walther Mitzka , De Gruyter, Berlin/ New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3 , S. 811 ( Vegetarier ).
 4. Walter W. Skeat : The Concise Dictionary of English Etymology. Wordsworth Editions, Ware (Hertfordshire) (1884) 1993 (mehrere Neudrucke), ISBN 1-85326-311-7 , S. 538 ( Vegetable ).
 5. Edwin Habel : Mittellateinisches Glossar. Mit einer Einführung von Heinz-Dieter Heimann. Hrsg. von Friedrich Gröbel. 2. Auflage. Paderborn/München/Wien/Zürich 1959; Nachdruck (mit neuer Einführung) 1989 (= Uni-Taschenbücher. Band 1551), S. 419 ( vegetare , und vegetabilis „belebend“).
 6. Vgl. auch www.gottwein.de: vegetare .
 7. Hans Schulz/Otto Basler (Hrsg.): Deutsches Fremdwörterbuch , Bd. 6, Berlin 1983, S. 133 f. (mit zahlreichen Belegen).
 8. von lateinisch vegetabilis „belebend“: Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Band 2, Spalte 3381.
 9. a b vegetarian In: Oxford English Dictionary .
 10. Georges, Ausführliches lateinische-deutsches Handwörterbuch . Band 2, Spalte 3381.
 11. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache , bearbeitet von Elmar Seebold, 24. Auflage, Berlin 2002, Sp. 948 f.; Oxford English Dictionary Bd. 19, 2. Auflage (1989), S. 476; Webster's Third New International Dictionary S. 2537; The Oxford Dictionary of English Etymology , Oxford 1966, S. 972; Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 252.
 12. Helmut Wurm: Der Einfluß der Ernährung auf die menschliche Konstitution unter besonderer Berücksichtigung des Nahrungseiweißes. Eine Zusammenstellung von Ansichten, Beobachtungen und Lehrmeinungen von der Antike bis zur Gegenwart. (= Ernährung und Konstitution , 1) In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 3, 1985, S. 283–320, hier: S. 293.
 13. Joanne Stepaniak, Virginia Messina: What's in a name? In: The Vegan Sourcebook. 2. Auflage, McGraw-Hill Professional, 2000; S. 2. ISBN 0-7373-0506-1 . In Google books .
 14. Antonio Cocchi: Del vitto pitagorico per uso della medicina. Florenz 1743; Jon Gregerson: Vegetarianism. A History. Fremont 1994, S. 71 f.
 15. Redaktion: Vegetarismus (Teil 1). 12. März 2012, abgerufen am 5. April 2021 (deutsch).
 16. Zum Beispiel Erhard Gorys: Das neue Küchenlexikon .
 17. Pudding-Vegetarier. In: lebensmittellexikon.
 18. Claus Leitzmann und Markus Keller: Vegetarische Ernährung , Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2010, 2. Auflage, ISBN 978-3-8252-1868-3 , S. 22.
 19. MCD Verain, H. Dagevos, G. Antonides: Flexitarianism : a range of sustainable food styles. In: Lucia A. Reisch , John Thøgersen (Hrsg.): Handbook of Research on Sustainable Consumption. Edward Elgar, 2015, ISBN 978-1-78347-126-3 , S. 209–223 (englisch).
 20. Siehe Helmut F. Kaplan : Leichenschmaus – Ethische Gründe für eine vegetarische Ernährung . 3. Auflage, Reinbek 2002.
 21. Siehe eine Befragung von Vegetariern durch die Universität Jena ( Memento vom 18. November 2015 im Internet Archive )
 22. Joachim Joe Scholz: Haben wir die Jugend, so haben wir die Zukunft. Die Obstbausiedlung Eden/Oranienburg als alternatives Gesellschafts- und Erziehungsmodell (1893–1926) . (Bildungs- und kulturgeschichtliche Beiträge für Berlin und Brandenburg, Bd. 3). Weidler, Berlin 2002, ISBN 3-89693-217-9 .
 23. Teuteberg (1994) S. 53 f.
 24. Hilda Kean, Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Reaktion Books, 1998, ISBN 1-86189-014-1 .
 25. Vgl. The Journal of Ethics Nummer 3/September 2007, Special issue on Animal Minds .
  vgl. auch Balluch 2005.
 26. Eine Ausnahme von diesem allgemeinen Prinzip konstituiert das Werk des Briten Henry Salt (1851–1939) Animal Rights (1892). Zu Zeiten seiner Veröffentlichung wurde es weitestgehend ignoriert. Es erfuhr erst posthum etwas breitere Beachtung.
 27. Eine Tierbefreiungsbewegung gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches praktisch nicht. Die Forderung nach der Befreiung der Tiere ist nach Singer als Metapher zu verstehen. Er fordert eine strikte Gewaltfreiheit (vgl. Vorwort der 1990er Ausgabe).
 28. Gleichheit versteht Singer nicht als deskriptive Gleichheit von Zuständen, sondern als präskriptive Norm zur gegenseitigen Behandlung
 29. Singer: Animal Liberation (HarperCollins Publishers 2002): S. 5–9 (englisch), deutsch: Die Befreiung der Tiere , Hirthammer, München 1976.
 30. Wege zum Veganismus , Helmut F. Kaplan 2010.
 31. Günther Stolzenberg: Weltwunder Vegetarismus, München 1980, S. 164 f.; John Lawrence Hill: The Case for Vegetarianism, Lanham 1996, S. 52–67.
 32. Paul Amato/Sonia Partridge: The New Vegetarians , New York 1989, S. 31 ff.: werten eine internationale Umfrage in englischsprachigen Ländern aus, bei der zwei Drittel der 320 befragten Vegetarier Begründungen dieser Art angaben. Solche Gründe werden auch in der einschlägigen populären Literatur häufig genannt und diskutiert, Helmut Kaplan: Warum Vegetarier? , Frankfurt 1989, S. 31 ff., 61 f.; Axel Meyer: Warum kein Fleisch? , München 1990, S. 79 ff.; vgl. auch Leitzmann (1996) S. 16–21; Vegetarisch leben , Hrsg. Evangelische Akademie Baden, Karlsruhe 1999, S. 12 f., 23–25.
 33. Zentral in Regans Philosophie ist das Subjekt-eines-Lebens -Kriterium (7.5), nach dem allen Tieren mit Präferenzen, Wünschen, Wahrnehmung, Gedächtnis, Gefühlswelt von mindestens Schmerz und Freude , der Fähigkeit, aufgrund von Präferenzen Handlungen zu setzen, einer psychophysikalische[n] Identität (Kap. 2), und eines Wohlbefinden[s] (Kap. 3) unabhängig von außenstehenden Interessen eine Subjekteigenschaft zustehe. Nach Regan qualifiziere diese Subjekteigenschaft für ein wenngleich relatives, subjektives Recht (eine legitime Forderung im Sinne von John Stuart Mill ). Aufgrund der diskreten Subjekteigenschaft könne dieses Recht kategorisch und für alle Subjekte gleichermaßen gültig zugesprochen werden. Wenngleich Regan unter gewissen Umständen eine Abwägung dieser Rechte zulässt, sei Fleischkonsum (9.1) und andere Verwertung nichtmenschlichen Lebens (9.5) moralisch im Allgemeinen nicht zu rechtfertigen. Tom Regan: The Case for Animal Rights , Berkeley 1983 (Neuauflage 2004).
 34. Ausgehend von einer Charakterisierung von Bewusstsein durch hinreichende Kriterien formuliert er ein deontologisches Argument, das durch die implizit gegebenen Interessen qua Bewusstsein arbeitet. Unabhängig von einer Interessengewichtung müssen seiner Ansicht nach gewisse Grundvoraussetzungen (mindestens Recht auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit im Sinne Art. 3 AEMR) für die Erfüllung von (sekundären) Interessen gegeben sein. Indem man diese Voraussetzungen für jemanden fordere, müsse man sie qua eines Universalitätsprinzips für jeden, der dieselben Voraussetzungen erfüllt, mitfordern, und die formulierten „Grundrechte“ würden zu kategorischen Prinzipien.
 35. Martin Balluch: Die Kontinuität von Bewusstsein . Wien 2005.
 36. Christine Baumann, Tilman Becker: Charakteristika einer vegetarischen Lebensweise ( Memento vom 5. November 2011 im Internet Archive ) In: VEBU Gesundheit Studien
 37. Peter Scarborough, Paul N. Appleby, Anja Mizdrak, Adam DM Briggs, Ruth C. Travis, Kathryn E. Bradbury, Timothy J. Key: Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. In: Climatic Change. 125, 2014, S. 179–192, doi:10.1007/s10584-014-1169-1 .
 38. Poore, J. & Nemecek, T. (2018). Reducing Food's Environmental Impacts through Producers and Consumers. Science, 360 (6392), 987–992. https://doi.org/10.1126/science.aaq0216
 39. Fleischatlas 2013 ( Memento vom 9. Februar 2014 im Internet Archive ) S. 30 ff. (herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem BUND und Le Monde diplomatique) (PDF-Datei; 3,2 MB)
 40. Peter Carstens: Vorsicht Fleisch! In: Geo. Abgerufen am 8. September 2010 .
 41. Livestock's long shadow . 2006 ( fao.org [abgerufen am 21. April 2018]).
 42. Pete Smith: Agriculture, Forestry and Other Land Use. (PDF) In: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf . IPCC, 2014, abgerufen am 12. April 2018 (englisch).
 43. FAO:Livestock's long shadow. 2006.
 44. Robert Goodland: Environmental sustainability in agriculture: diet matters. In: Ecological Economics , Bd. 23, Nr. 3, 5. Dezember 1997, S. 189–200 (PDF-Datei; 940 kB)
 45. Felix Hnat: Agrarsubventionen in Österreich aus einer tierrechtlerischen Perspektive ( Memento vom 5. November 2014 im Internet Archive ) (PDF-Datei; 1,3 MB) , 2006
 46. Edward O. Wilson: The Future of Life. Abacus, 2003, ISBN 978-0-349-11579-5
 47. CL Delgado : Rising consumption of meat and milk in developing countries has created a new food revolution. In: The Journal of nutrition. Bd. 133, Nummer 11 Suppl 2, November 2003, S. 3907S–3910S. PMID 14672289 .
 48. Robert A. Kanaly, Darryl Macer, Lea Ivy O. Manzanero, Sivanandam Panneerselvam: Energy Flow, Environment and Ethical Implications for Meat Production (PDF-Datei; 514 kB). Bangkok 2009 (Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Ethics of Energy Technologies in Asia and Pacific (EETAP) der UNESCO ).
 49. Eine kulturhistorische Untersuchung dieser These bietet Eva Barlösius: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende. Frankfurt 1997; siehe auch M. Linnemann, C. Schorcht (Hrsg.): Vegetarismus. Zur Geschichte und Zukunft einer Lebensweise. Erlangen 2001, S. 81–83.
 50. So Harvey und Marilyn Diamond: Fit fürs Leben. 5. Auflage, München 1990, S. 120 f.
 51. Ludwig Alsdorf : Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien , Wiesbaden 1962, S. 5 ff.
 52. Hanns Peter Schmidt: The Origin of Ahimsa . In: Mélanges d'Indianisme à la mémoire de Louis Renou , Paris 1968, S. 637–639.
 53. Christian Bartolf: Gewaltfreiheit als Opferverwerfung . In: Christian Bartolf (Hrsg.): Die erste Stufe , Berlin 1996, S. 78–90.
 54. Otto Gabriel: Fish Catching Methods of the World. Wiley, 2005, ISBN 978-0-85238-280-6 , S. 34. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 55. Alsdorf, S. 16 ff.; J. Jolly: Artikel Food (Hindu) , in: Encyclopaedia of Religion and Ethics , Bd. 6 (1937), S. 63–65.
 56. Renate Syed: Das heilige Essen . In: Perry Schmidt-Leukel (Hrsg.): Die Religion und das Essen , Kreuzlingen 2000, S. 102, 131.
 57. a b The food habits of a nation. In: hindu.com. 14. August 2006, abgerufen am 27. Dezember 2014 .
 58. Lambert Schmithausen: Essen ohne zu töten. Zur Frage von Fleischverzehr und Vegetarismus im Buddhismus . In: Perry Schmidt-Leukel (Hrsg.): Die Religionen und das Essen. Kreuzlingen 2000, S. 150–158; Max Deeg: Speisegebote. VII. Buddhismus. In: Religion in Geschichte und Gegenwart , 4. Auflage, Bd. 7, Tübingen 2004, Sp. 1556.
 59. Alsdorf S. 5–8.
 60. Schmithausen S. 177–193. Eine Zusammenstellung solcher Texte bietet Geshe Thubten Soepa: Zwei Texte in der Tradition des Buddha Shakyamuni: Die Udambara-Lotusblume, die das Leben hilfloser Wesen beschützt. Aussagen aus den Sutras zum Thema Fleischessen; und: Buddha-Puja: Rezitation für buddhistische Feiertage [deutsch und tibetisch], München o. J.
 61. Michael Tobias: Life Force. The World of Jainism. Berkeley 1991, S. 20–23, 54–59, 87–95.
 62. KS Walters, L. Portmess: Religious Vegetarianism. Albany 2001, S. 123 ff.; Günther Stolzenberg: Weltwunder Vegetarismus , München 1980, S. 68–70; Richard Alan Young: Is God a Vegetarian? Christianity, Vegetarianism, and Animal Rights. Chicago 1999, S. 15–21, 56–61.
 63. Hieronymus, Adversus Iovinianum 1,18.
 64. Hubertus Lutterbach : Der Fleischverzicht im Christentum. In: Saeculum 50/II (1999) S. 180, 185–187.
 65. Lutterbach S. 180–183.
 66. Karen Iacobbo/Michael Iacobbo: Vegetarian America. A History. Westport (CT) 2004, S. 97–99.
 67. PN Appleby, TJ Key ua: Mortality in British vegetarians. In: Public health nutrition. Bd. 5, Nummer 1, Februar 2002, S. 29–36, ISSN 1368-9800 . doi:10.1079/PHN2001248 . PMID 12001975 .
 68. Timothy J. Key, Paul N. Appleby, Elizabeth A. Spencer, Ruth C. Travis, Andrew W. Roddam, Naomi E. Allen: Mortality in British vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford) In: Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1613S-1619S. doi:10.3945/ajcn.2009.26736L PMID 19297458 .
 69. rme/aerzteblatt.de: Vegetarier leben gesünder. In: aerzteblatt.de . 31. Mai 2013, abgerufen am 27. Dezember 2014 .
 70. MJ Orlich, PN Singh ua: Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. In: JAMA internal medicine. Bd. 173, Nummer 13, Juli 2013, S. 1230–1238, ISSN 2168-6114 . doi:10.1001/jamainternmed.2013.6473 . PMID 23836264 . PMC 4191896 (freier Volltext).
 71. Timothy J. Key, Gary E. Fraser, Margaret Thorogood, Paul N. Appleby, Valerie Beral, Gillian Reeves, Michael L. Burr, Jenny Chang-Claude, Rainer Frentzel-Beyme, Jan W. Kuzma, Jim Mann und Klim McPherson:Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies . In: American Journal of Clinical Nutrition . 70, Nr. 3, September 1999, S. 516S–524S. PMID 10479225 . Abgerufen am 30. Oktober 2009.
 72. PN Appleby, M. Thorogood ua: The Oxford Vegetarian Study: an overview. In: The American journal of clinical nutrition. Bd. 70, Nummer 3 Suppl, September 1999, S. 525S–531S, ISSN 0002-9165 . PMID 10479226 .
 73. Sabine Junglas: Der Einfluss vegetarischer Ernährung auf die unverseifbaren Lipidkomponenten des Humanserums. Dissertation TU Berlin (1988) [1]
 74. Katharina Kemper: Auswirkungen vegetarischer Ernährung auf das Triglyceridverteilungsmuster des Serums. Hochschulschrift Berlin, Technische Universität, Dissertation 1987 [2]
 75. K. Kemper, H.-U. Melchert, K. Rubach und H. Hoffmeister: Charakterisierung der Triglyceridmuster von pflanzlichen und tierischen Fetten sowie Human- und Tierseren mittels HPLC nach Vortrennung an AgNO 3 -imprägnierten Kieselgel-Minisäulen. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 331 (1988) doi:10.1007/BF01032542 .
 76. HU Melchert, N. Limsathayourat, H. Mihajlović, J. Eichberg, W. Thefeld, H. Rottka: Fatty acid patterns in triglycerides, diglycerides, free fatty acids, cholesteryl esters and phosphatidylcholine in serum from vegetarians and non-vegetarians. Atherosclerosis. Mai 1987, 65 (1–2): S. 159–166, PMID 3606730
 77. E. Mantzioris, MJ James, RA Gibson, LG Cleland: Dietary substitution with an alpha-linolenic acid-rich vegetable oil increases eicosapentaenoic acid concentrations in tissues. In: The American journal of clinical nutrition. Bd. 59, Nummer 6, Juni 1994, S. 1304–1309, ISSN 0002-9165 . PMID 7910999 .
 78. Gwendolyn Barcel-Coblijn, Eric J. Murphy: Alpha-linolenic acid and its conversion to longer chain n–3 fatty acids: Benefits for human health and a role in maintaining tissue n–3 fatty acid levels. In: Progress in Lipid Research. 48, 2009, S. 355–374, doi:10.1016/j.plipres.2009.07.002 .
 79. Claus Leitzmann, Markus Keller: Vegetarische und vegane Ernährung . 4., überarbeitete Auflage. UTB, 2020, ISBN 978-3-8252-5023-2 , S.   336 .
 80. Fett, essenzielle Fettsäuren. Abgerufen am 22. Februar 2021 .
 81. {{Literatur | Autor=Claus Leitzmann, Markus Keller | Titel=Vegetarische und vegane Ernährung | Auflage=4. überarbeitete Auflage | Verlag=UTB | Datum=17. Februar 2020 | ISBN=9783825250232 | Seiten=346-348}}
 82. Neuer Referenzwert für die Vitamin-B12-Zufuhr. Abgerufen am 30. März 2021 .
 83. David Rogerson: Vegan diets: practical advice for athletes and exercisers . In: Journal of the International Society of Sports Nutrition . Band   14 , Nr.   36 , 2017, doi : 10.1186/s12970-017-0192-9 , PMC 5598028 (freier Volltext).
 84. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.: Ist vegetarische Ernährung für Kinder geeignet? In: DGE-aktuell 14/98 , 21. Juli 1998. Im Webarchiv ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive ) (Abgerufen am: 15. April 2016)
 85. Margrit Richter, Heiner Boeing, Dorle Grünewald-Funk, Helmut Heseker, Anja Kroke, Eva Leschik-Bonnet, Helmut Oberritter, Daniela Strohm, Bernhard Watzl für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE): Vegane Ernährung – Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE). In: Ernaehrungs Umschau international 63(04); S. 92–102. doi:10.4455/eu.2016.021 .
 86. Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), C. Bührer, O. Genzel-Boroviczény, F. Jochum et al.: Ernährung gesunder Säuglinge. Empfehlungen der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. In: Monatsschrift Kinderheilkunde 2014; S. 536. doi:10.1007/s00112-014-3129-2 .
 87. Ulrike Becker: Vegetarismus. Gesünder Leben ohne Fleisch. In: UGB-Forum Spezial 2007. Ernährungsrichtungen aktuell bewertet. S. 6–8. Volltext (PDF) .
 88. Claus Leitzmann, Markus Keller: Vegetarische Ernährung . UTB-Verlag (2010). Kurzfassung: Welche Vorteile und Risiken hat eine vegetarische Kost? In: Gesunde Ernährung. Die 101 wichtigsten Fragen . Beck-Verlag (2013), S. 87–88
 89. American Dietetic Association; Dietitians of Canada: Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: vegetarian diets. In: Can J Diet Pract Res. 64 (2): S. 62–81; Sommer 2003. PMID 12826028 . Volltext (PDF) .
 90. WJ Craig, AR Mangels: Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. In: Journal of the American Dietetic Association. Bd. 109, Nummer 7, Juli 2009, S. 1266–1282, ISSN 1878-3570 . PMID 19562864 . Volltext (PDF) .
 91. National Health and Medical Research Council: EAT FOR HEALTH. Australian Dietary Guidelines Providing the scientific evidence for healthier Australian diets ( Memento vom 11. Juli 2013 im Internet Archive ) (2003; PDF; 2,0 MB), S. 35
 92. Vgl. auch Ludwig Alsdorf : Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien (= Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Jahrgang 1961, Nr. 6).
 93. Frühe Vegetarierer: Ägypter mochten keinen Fisch. In: Spiegel Online . 19. Mai 2014, abgerufen am 27. Dezember 2014 .
 94. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 85, 101, 318.
 95. Alfred C. Andrews: Ernährung: Nichtchristlich . In: Reallexikon für Antike und Christentum Bd. 6, Stuttgart 1966, Sp. 222 f., 226–228.
 96. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 26–33.
 97. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 79–157; Rudolph Arbesmann : Fasten . In: Reallexikon für Antike und Christentum Bd. 7, Stuttgart 1969, Sp. 466 f.
 98. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 157–163.
 99. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 198–342; Urs Dierauer: Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike . In: M. Linnemann/C. Schorcht (Hrsg.): Vegetarismus. Erlangen 2001, S. 20–49, 55, 56.
 100. Urs Dierauer: Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike . In: M. Linnemann/C. Schorcht (Hrsg.): Vegetarismus , Erlangen 2001, S. 15–20.
 101. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 245–272.
 102. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 167–184.
 103. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 198–201, 205.
 104. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike. Berlin 1935, S. 237–244.
 105. Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike , Berlin 1935, S. 212–228, 299–312, 315–337.
 106. Peri apochés empsýchōn , lateinisch De abstinentia , ins Englische übersetzt von Gillian Clark: Porphyry: On Abstinence from Killing Animals. Ithaca (NY) 2000.
 107. Porphyrios: De abstinentia. 1,14 f.; 1,17. Zu Clodius siehe Johannes Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike. Berlin 1935, S. 288–296 und Gillian Clark: Porphyry: On Abstinence from Killing Animals. Ithaca (NY) 2000, S. 123 Anm. 13.
 108. Urs Dierauer: Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike. In: M. Linnemann/C. Schorcht (Hrsg.): Vegetarismus. Erlangen 2001, S. 52 f.
 109. Hubertus Lutterbach: Der Fleischverzicht im Christentum. In: Saeculum 50/II, 1999, S. 181–183.
 110. Hubertus Lutterbach: Der Fleischverzicht im Christentum . In: Saeculum 50/II, 1999, S. 189–194.
 111. Hubertus Lutterbach: Der Fleischverzicht im Christentum . In: Saeculum 50/II, 1999, S. 185–189.
 112. Regula Benedicti 36,9 und 39,11, Hrsg. Rudolph Hanslik, Wien 1975, S. 96 und S. 100.
 113. Hubertus Lutterbach: Der Fleischverzicht im Christentum . In: Saeculum 50/II, 1999, S. 194–198, 203–208; Theodor Klauser: Ernährung: Christlich . In: Reallexikon für Antike und Christentum Bd. 6, Stuttgart 1966, Sp. 232–237.
 114. John Passmore: The Treatment of Animals . In: Journal of the History of Ideas 36, 1975, S. 199–200; Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 172–174.
 115. Rudolf Arbesmann: Fasten . In: Reallexikon für Antike und Christentum Bd. 7, Stuttgart 1969, Sp. 473 und 475.
 116. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 154–168.
 117. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 190–192.
 118. Tristram Stuart: The Bloodless Revolution. A Cultural History of Vegetarianism from 1600 to Modern Times , New York 2007, S. 138–150.
 119. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 206–209; Tristram Stuart: The Bloodless Revolution. A Cultural History of Vegetarianism from 1600 to Modern Times , New York 2007, S. 60–77.
 120. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 201 f.; Tristram Stuart: The Bloodless Revolution. A Cultural History of Vegetarianism from 1600 to Modern Times , New York 2007, S. 131–137.
 121. Ursula Wolf: Das Tier in der Moral , 2. Auflage, Frankfurt am Main 2004, S. 33–38.
 122. Hans-Jürgen Teuteberg: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus . In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81, 1994, S. 43–45.
 123. Robert Jütte: Geschichte der Alternativen Medizin. Von der Volksmedizin zu den unkonventionellen Therapien von heute. CH Beck, München 1996, ISBN 3-406-40495-2 , S. 155.
 124. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 244–251; Tristram Stuart: The Bloodless Revolution. A Cultural History of Vegetarianism from 1600 to Modern Times , New York 2007, S. 372–398.
 125. Colin Spencer: The Heretic's Feast. A History of Vegetarianism , London 1993, S. 379–382. Eine gründliche Darstellung des frühen englischen Vegetarismus bietet James Gregory: Of Victorians and Vegetarians. The Vegetarian Movement in Nineteenth-century Britain , London 2007.
 126. James Gregory: Of Victorians and Vegetarians. The Vegetarian Movement in Nineteenth-century Britain , London 2007, S. 11, 76 f.
 127. Peter Brang: Ein unbekanntes Rußland. Kulturgeschichte vegetarischer Lebensweisen von den Anfängen bis zur Gegenwart , Köln 2002, S. 59–113.
 128. Gundolf Keil: Vegetarisch. 2015 (2016), S. 47.
 129. a b c Sabine Merta: Wege und Irrwege zum modernen Schlankheitskult: Diätkost und Körperkultur als Suche nach neuen Lebensstilformen 1880–1930. Franz Steiner Verlag, 2003, ISBN 978-3-515-08109-2 , S. 43–44.
 130. a b c Uwe Heyll: Vegetarismus, Grahambrot, Rohkost In: Wasser, Fasten, Luft und Licht: Die Geschichte der Naturheilkunde in Deutschland , Campus Verlag 2006; S. 89–91. ISBN 978-3-593-37955-5 .
 131. Gundolf Keil: Vegetarisch. 2015 (2016), S. 47.
 132. Sabine Merta: Wege und Irrwege zum modernen Schlankheitskult: Diätkost und Körperkultur als Suche nach neuen Lebensstilformen 1880–1930 , Franz Steiner Verlag 2003; S. 63. ISBN 978-3-515-08109-2 .
 133. a b International Vegetarian Union (IVU):Eduard Baltzer (1814–1887)
 134. Eva Barlösius: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende , Frankfurt 1997, S. 36–47; Hans-Jürgen Teuteberg: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus . In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81, 1994, S. 48 f.
 135. Eduard Baltzer: Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer), Nr. 2, 1. August 1868 . In: Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer) 1868–1870, Nordhausen 1870; S. 26. PDF-Volltext, 114 MB .
 136. Eduard Baltzer: Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer), Nr. 10, 7. Juni 1869 . In: Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer) 1868–1870, Nordhausen 1870; S. 145. PDF-Volltext, 114 MB .
 137. Claus Leitzmann: Vegetarismus: Grundlagen, Vorteile, Risiken. , 4. Auflage, CH Beck 2012; S. 34–35. ISBN 978-3-406-64194-7 .
 138. Karl Eduard Rothschuh : Naturheilbewegung, Reformbewegung, Alternativbewegung. Stuttgart 1983; Nachdruck Darmstadt 1986, S. 111.
 139. Eva Barlösius: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende. Frankfurt 1997, S. 47–57.
 140. Karl Eduard Rothschuh: Naturheilbewegung, Reformbewegung, Alternativbewegung. Stuttgart 1983; Nachdruck Darmstadt 1986, S. 75 und 111 f.
 141. Ansgar Reiss: Radikalismus und Exil: Gustav Struve und die Demokratie in Deutschland und Amerika , Franz Steiner Verlag 2004; S. 32. ISBN 978-3-515-08371-3 .
 142. Gustav Struve: Pflanzenkost, die Grundlage einer neuen Weltanschauung , Stuttgart, 1869; S. 1.
 143. Gustav Struve: Pflanzenkost, die Grundlage einer neuen Weltanschauung , Stuttgart, 1869. Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek .
 144. Hermann Müller (Hrsg.): „Nun nahet Erdsternmai!“ Gusto Gräser. Grüner Prophet aus Siebenbürgen. Recklinghausen 2012.
 145. Martin Green: Mountain of Truth. The Counterculture begins. Ascona, 1900–1920. Hannover/London,1986
 146. Eva Barlösius und Hasso Spode: Der Kreuzzug der Kohlrabi-Apostel. Die Ursprünge des Vegetarismus. In: NZZ-Folio 4/1997, S. 27ff.
 147. Hans-Jürgen Teuteberg: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus . In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81, 1994, S. 46–64.
 148. Hannu Salmi: Die Sucht nach dem germanischen Ideal. Bernhard Förster (1843–1889) als Wegbereiter des Wagnerismus . In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 6, 1994, S. 485–496.
 149. Karl Richter: Richard Wagner: Visionen , Vilsbiburg 1993, S. 335–351.
 150. So bei Bernhard Förster : Der Vegetarismus als ein Theil der socialen Frage, Hannover 1882.
 151. So veröffentlichte beispielsweise Victoria Woodhull ab 1870 Artikel zum Vegetarismus. Susan Zahabzadeh: Victoria Woodhull. Die erste Frau, die US-Präsidentin werden wollte . In: Süddeutsche Zeitung online, 28. Juli 2016.
 152. Hans-Jürgen Teuteberg: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus . In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81, 1994, S. 50.
 153. Christoph Drösser : Stimmt's?: Fleischloser Führer. In: zeit.de . 19. April 2001, abgerufen am 27. Dezember 2014 .
 154. Moritz Hoffmann: War Hitler Vegetarier? Eine Anekdote als Aufgabe für Historiker. Kommission “Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus”, Historisches Seminar der Universität Heidelberg, 25. Februar 2015, abgerufen am 4. Juni 2021 .
 155. Robert Jütte : Geschichte der Alternativen Medizin. Von der Volksmedizin zu den unkonventionellen Therapien von heute. CH Beck, München 1996, ISBN 3-406-40495-2 , S. 162.
 156. Gundolf Keil: Vegetarisch. 2015 (2016), S. 54.
 157. Joachim C. Fest : Hitler. Eine Biographie. Frankfurt am Main 1973, S. 74 ff.
 158. Michael Hauskeller: Verantwortung für alles Leben? Schweitzers Dilemma. In: Michael Hauskeller (Hrsg.): Ethik des Lebens , Zug 2006, S. 210–236.
 159. Albert Schweitzer in einem Brief von 1964, zitiert von Gotthard M. Teutsch: Mensch und Tier – Lexikon der Tierschutzethik , Göttingen 1987, S. 47.
 160. MK Gandhi: Die ethische Grundlage der vegetarischen Ernährung. In: Christian Bartolf (Hrsg.): Die erste Stufe. Berlin 1996, S. 72–76; Tristram Stuart: The Bloodless Revolution. A Cultural History of Vegetarianism from 1600 to Modern Times. New York 2007, S. 424–430.
 161. Peter Singer : Animal Liberation. Deutsch: Die Befreiung der Tiere. München 1976.
 162. tagesschau: Pilgerort für die Jains: Palitana - die Stadt der Vegetarier. ( Memento vom 14. September 2015 im Internet Archive )
 163. a b c d e f g h i j Alan Beardsworth, Teresa Keil: Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society . Routledge, 19977, ISBN 978-0-415-11425-7 , S. 223 ff.
 164. a b c Richard Carmichael: Becoming Vegetarian and Vegan: Rhetoric, Ambivalence and Repression in Self-Narrative . Loughborough University, 2002, S. 15 ff.
 165. Rainer Wiedenmann: Tiere, Moral und Gesellschaft: Elemente und Ebenen humanimalischer Sozialität , 2009. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, , ISBN 3-8100-2527-5 , S. 17 ff.
 166. E. Amine, N. Baba, M. Belhadj, M. Deurenbery-Yap, A. Djazayery, T. Forrester, D. Galuska, S. Herman, W. James, J. MBuyamba, others: Global and regional food consumption patterns and trends (Table 4) . In: Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation . World Health Organization, 2003.
 167. Nick Fiddes: Declining meat . In: Food, health, and identity . Routledge, 1997, ISBN 978-0-415-15680-6 , S. 252–266.
 168. Realeat Survey Office: The Realeat Survey 1984–1995 Changing Attitudes to Meat Consumption . Realeat Survey Office, Bucks 1995.
 169. Anne Murcott: The Nation's Diet: The Social Science of Food Choice . Longman, 1998, ISBN 0-582-30285-4 .
 170. Colin Spencer: Vegetarianism: A History . Da Capo Press, 2004, ISBN 1-56858-291-9 , S. 324 f..
 171. Max Rubner-Institut – Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel: Nationale Verzehrsstudie II – Ergebnisbericht, Teil 1 , Karlsruhe 2008; S. 97–98. PDF-Volltext .
 172. European Vegetarian Union ( Memento vom 1. März 2009 im Internet Archive )
 173. peta.de ( Memento vom 8. Januar 2009 im Internet Archive )
 174. Anette Cordts, Achim Spiller, Sina Nitzko, Harald Grethe, Nuray Duman: Fleischkonsum in Deutschland . In: Fleischwirtschaft . Nr. 7, 2013.
 175. Yougov-Umfrage. Der Fleischkonsum steigt mit dem Einkommen. Die Zeit , 8. August 2013, abgerufen am 8. August 2013 .
 176. Vegetarierbund Deutschland: Anzahl der Vegetarier in Deutschland. Abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 177. YouGov: Wer will's schon vegan? Aktuelle Ernährungsvorlieben und Lieblingsmarken in Deutschland 2014 – Typ für Typ ( Memento vom 25. Februar 2015 im Internet Archive )
 178. Nur vier Prozent der Menschen in Deutschland leben vegetarisch , Spiegel Online
 179. Martin Balluch : Sensationell: bereits 9 % bzw. 760.000 VegetarierInnen in Österreich! , 21. August 2013.
 180. Vegane Gesellschaft Österreich: 9 % leben vegetarisch oder vegan
 181. Wien als vegane Hauptstadt Europas_27. November 2017
 182. Umfrage: Zehn Prozent vegan oder vegetarisch . 19. April 2018 ( orf.at [abgerufen am 10. Mai 2018]).
 183. statista : Anteil der Vegetarier an der Bevölkerung in der Schweiz von 2014 bis 2015
 184. Vegi in PONS Wörterbuch
 185. Swissveg: Veg-Umfrage 2020 .
 186. Julia A. Abramson: France . In: Cultural Encyclopedia of Vegetarianism . Greenwood, Santa Barbara, CA 2010, ISBN 978-0-313-37556-9 , S. 104–111.
 187. a b Ergebnisse der Roper Polls, finanziert von der Vegetarian Ressource Group : 1994 , 1997 , 2000 , 2003 ( Memento vom 22. Juli 2007 im Internet Archive ), 2006 ( Memento vom 16. Februar 2012 im Internet Archive ), 2009 .
  Ergebnisse vergleichbarer Umfragen unter 8–18-Jährigen: 1995 ,2000 , 2005 ( Memento vom 22. Februar 2012 im Internet Archive ), 2010 .
 188. Soutik Biswas: The myth of the Indian vegetarian nation . In: BBC News . 4. April 2018 ( bbc.com [abgerufen am 11. Mai 2018]).
 189. https://www.rollingpin.de/news/seven-swans-ist-das-erste-vegane-sternerestaurant-in-europa [ rolling pin: Seven Swans ist das erste vegane Sternerestaurant in Europa ]
 190. nzz.ch: Vegan mit Stern
 191. faz.de: Firma schafft Fleisch ab: „Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu begrüßen“
 192. https://www.wbstraining.de/fileadmin/user_upload/media-center/pdf/161201_GWOE-Bericht_WBS.pdf WBS Training AG - Gemeinwohlbilanz-Bericht 2015
 193. V-Label ( Memento vom 2. Januar 2010 im Internet Archive )
 194. Europäische Bürgerinitiative: Kommission registriert Initiative „Verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln als nicht-vegetarisch/vegetarisch/vegan“. Europäische Kommission, 7. November 2018, abgerufen am 11. November 2018 .
 195. PETA Deutschland: Die Wahrheit über Tiernahrung , Stand: August 2013.
 196. Deutscher Tierschutzbund e. V.: Katzen vegetarisch ernähren ( Memento vom 5. November 2014 im Internet Archive )
 197. Deutscher Tierschutzbund e. V.: Hunde vegetarisch ernähren ( Memento vom 5. November 2014 im Internet Archive )