Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

betalingsmiddel

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Sedler fra forskellige lande
Unge handler med cigaretter på det sorte marked, Vesttyskland 1948

En valuta ( mhd. Werunge for 'garanti') er i bredere forstand forfatningen og ordenen for hele en stats monetære system [1], som især vedrører fastlæggelsen af ​​systemet med mønter og sedler inden for valutaområdet . Valutaområdet er omfanget af en valuta som betalingsmiddel . Det muliggør overførsel af varer og tjenester uden at levere noget til gengæld i form af andre varer og tjenester.

Den valuta eller valutaenhed, der er anerkendt af staten (et lands lovlige betalingsmiddel) [2] , refereres også til. I dette tilfælde er valuta en underform af penge. De fleste valutaer handles på de internationale valutamarkeder . Den resulterende pris kaldes valutakursen . Næsten alle almindelige valutaer er nu baseret på decimalsystemet , dvs. der er en hovedenhed og en underenhed, hvor underenheden repræsenterer en decimalfraktion (normalt en hundrededel) af værdien af ​​hovedenheden ( decimalvaluta ). I specialkredse kaldes underenheden også for undervaluta.

I de respektive lande udøver finansministeren eller den statslige centralbank kontrol over valutaen eller pengepolitikken . Centralbankerne i næsten alle vestlige lande har en stor grad af autonomi , hvilket betyder, at regeringen slet ikke kan påvirke centralbanken, eller kun i meget begrænset omfang eller indirekte.

Hvis en valuta er omsættelig og kan ombyttes over hele verden, siges den at være konvertibel . Hvis en valuta deponeres med guld og / eller sølv, og sedler til enhver tid kan udveksles med det respektive metal, gives der også konvertibilitet i denne sammenhæng.

Der er i øjeblikket over 160 officielle valutaer på verdensplan, men kun den amerikanske dollar og i stigende grad euroen [3] betragtes som de førende internationale valutaer . Der er også supplerende valutaer , der kun accepteres regionalt som et byttemiddel sammen med officielle penge.

Hvis en valuta har mistet meget tillid i befolkningen, dannes der ofte substituerede valutaer som f.eks. Cigaretter (f.eks. Cigaretvaluta i Tyskland efter Anden Verdenskrig ), som derefter fungerer som betalings- og vekslingsmiddel. Såkaldte nødpenge tjener også som en erstatning for den officielle valuta i krisetider. Ofte bruges andre landes valutaer også som en erstatningsvaluta. Et velkendt eksempel er brugen af ​​" Westmark " i DDR ved siden af DDR-mærket . Især de såkaldte "blå fliser" (100 DM-sedler) var et populært byttemiddel på det sorte marked .

oversigt

Udtrykket valuta betegner i bred forstand valutaens forfatning , det vil sige den juridiske rækkefølge for en stats monetære system. Oftere refererer valuta imidlertid til en stats lovlige betalingsmiddel. De fleste lande har deres egen nationale valuta. Euroområdet er en undtagelse, med euroen som den fælles valuta for 19 lande ( monetær union ). [4]

Betalingsmidler

Valutaer udstedes af en udsteder, i dag normalt af centralbanken . Det er normalt lovbestemt at producere og udstede valutaen. Den valuta, der opfattes som lovligt betalingsmiddel, er forsynet med en juridisk forpligtelse til at acceptere inden for staten , hvilket betyder, at en kreditor er forpligtet til at acceptere tilbagebetaling af en monetær gæld med det lovlige betalingsmiddel, medmindre andet er aftalt effektivt. Dette sikrer deres værdi som betalingsmiddel. I Tyskland og de andre deltagende medlemsstater i Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union har eurokontanter været lovligt betalingsmiddel siden 1. januar 2002: i overensstemmelse med § 14, stk. 1, punkt 2, i Bundesbank -loven , har euroregninger udstedt af ECB er det eneste ubegrænsede lovlige betalingsmiddel.

Valutasymboler og forkortelser

For mange valutaer er deres egne tegn (for det meste med dobbelt bindestreg) eller forkortelser anvendt valutasymboler for en monetær enhed, for eksempel:

Der er normalt to forskellige forkortelser: På den ene side et tegn eller en bogstavforkortelse uden en standardiseret struktur (f.eks. "Fr.", "SFr." Eller "sfr" for schweiziske franc ), som hovedsageligt bruges i Schweiz; på den anden side er der en standardiseret forkortelse på tre bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 4217 (f.eks. “CHF”), som hovedsageligt bruges i international valutahandel.

Valutakurs

Valutakurser på et asiatisk valutaudvekslingskontor.

For at kunne handle i udlandet, skal man som regel bytte de indenlandske betalingsmidler til de udenlandske betalingsmidler. Selvom z. For eksempel, hvis en tysk eksportør har solgt varer til udlandet og modtaget penge i fremmed valuta for dem, vil han normalt veksle dem til indenlandsk valuta. Udvekslingen sker til den aktuelle valutakurs . Valutakursen er valutakursforholdet mellem to valutaer. [4]

Køb og salg af valutaer finder sted på valutamarkedet . Der er transaktionsomkostninger forbundet med at bytte en valuta til en anden. Ud over kreditinstitutter er større aktører på valutamarkedet også større industrivirksomheder, private valutahandlere, valutamæglere og handelshuse. Centralbankerne i forskellige lande kan også gribe ind i valutamarkedet markedet på grund af den økonomiske politik ved at intervenere i valutamarkedet. På grund af den stigende internationale indbyrdes afhængighed er den internationale handel med valutaer på valutamarkedet vokset i betydning i de sidste årtier. Valutaer handles både til spekulative formål og til udvekslingsformål baseret på realøkonomien.

Den Europæiske Centralbank har siden 1999 fastlagt euro -referencerenter for udvalgte valutaer. Desuden har de tyske banker indført eurofixing, hvilket betyder, at referencekurser for otte vigtige valutaer (USD, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK, NOK, DKK) fastlægges dagligt. Fixing involverede banker tjener. [5]

Pengepolitik

Kumulative løbende kontosaldo 1980 til 2008: grøn = positiv, rød = negativ, grå = ingen data.
Lande med valutaer knyttet til euroen eller den amerikanske dollar:
 • Amerikas Forenede Stater
 • Andre lande med amerikanske dollar som lovligt betalingsmiddel
 • Valutaer med en fast valutakurs knyttet til den amerikanske dollar
 • Valutaer med en smalbåndskurs i forhold til den amerikanske dollar
 • Medlemmer af Den Europæiske Monetære Union euro
 • Andre lande, der bruger euro som lovligt betalingsmiddel
 • Valutaer med en fast valutakurs knyttet til euroen
 • Valutaer med en smalbåndskurs for euro
 • Pengepolitik er alle foranstaltninger til at forme den interne og eksterne monetære værdi. Pengepolitik i snævrere forstand (= strukturering af den eksterne monetære værdi) er strukturering af valutaforhold til udlandet og sikring af den eksterne balance. De indenlandske valutapolitiske foranstaltninger omtales også som pengepolitik . [6] Pengepolitik i snæver forstand kan forfølge forskellige mål:

  Hvilke af disse delvist modstridende mål, et land forfølger, kan allerede ses i valget af valutakurssystemet :

  Med en fast valutakurs er centralbanken forpligtet til at holde kursen for sin egen valuta på valutamarkedet stabil ved at købe eller sælge udenlandsk valuta (valutamarkedsintervention) afhængigt af markedssituationen. For eksempel har nogle lande i dag knyttet deres nationale valuta til værdien af ​​dollaren eller euroen. Fordelen ved en fast valutakurs er planlægningssikkerheden for internationalt opererende virksomheder. Valutakurser er en vigtig beregningsfaktor for handel og kapitalbevægelser i udlandet. Hvis z. Hvis f.eks. En faktura er i fremmed valuta, og denne værdi stiger på grund af valutakursudsving indtil betaling, vil de købte varer være dyrere i reelle værdier end oprindeligt beregnet. Ulempen ved faste valutakurser er, at det bliver svært eller endog umuligt for en centralbank at føre en uafhængig (national) pengepolitik. [7]

  I dag har de fleste valutaer fleksible valutakurser . Valutakursen dannes således på valutamarkedet i samspillet mellem udbud og efterspørgsel. Valutasvingninger fører til usikkerhed og reducerer planlægnings- og beregningssikkerheden for internationalt opererende virksomheder. Med en påskønnelse af den indenlandske valuta mister indenlandske virksomheder konkurrenceevnen, fordi udenlandske varer og tjenester bliver relativt billigere, mens eksporten bliver relativt dyrere på samme tid. [8.]

  Valutakrise

  En valutakrise er en økonomisk krise i form af hurtig og uventet valutadevaluering . Det udløses af den uønskede opgivelse af en fast valutakurs til en eller flere andre valutaer eller til guld. Årsagen eller konsekvensen af ​​valutakriser kan være finansielle og økonomiske kriser.

  Selvom valutakriser altid er af forskellige typer, kan der identificeres nogle førende indikatorer , der forekommer meget ofte. Disse omfatter (vedvarende) underskud på de løbende poster , stærke valutastrømme på den finansielle konto , en stigning i kortsigtede eksterne forpligtelser, høj kreditvækst og kraftige stigninger i aktivpriser (især fast ejendom og aktier). [9]

  Når en valutakrise er brudt ud, kan typiske krisesymptomer igen identificeres. Disse omfatter stadig kortere vilkår for udenlandsk gæld, øget afvikling af udenlandsk gæld i fremmed valuta , højere renter for låntagere i skyldnerlandet, høje tab i værdien af aktier og fast ejendom , tilbageførsel af kapitalstrømme ( kapitalflyvning ) og store tab i valutareserver . [9]

  Eksempler på valutakriser efter afslutningen på Bretton Woods -systemet inkluderer dollarkrisen i 1971, den latinamerikanske gældskrise i 1982/83, den mexicanske krise i 1994/95 ( tequilakrisen ), den sydøstasiatiske finans- og valutakrise i 1997 ( Asiatisk krise ) og den brasilianske krise i 1999. [10]

  Historisk udvikling

  Tidligere former for valuta op til mønternes alder

  Ancient Orient, Egypten og Afrika

  De klassiske pengefunktioner (vekslingsmiddel, betalingsmiddel, værdimåler og værdiopbevaring / værdilagring) blev allerede brugt i begyndelsen af ​​det 3. århundrede f.Kr. Fyldt med metaller som kobber, sølv, tin og guld. Derudover fungerede korn som et byttemiddel og et mål for værdi. Men det palads økonomi i forbindelse med oikos økonomi samt underhold produktion er forbundet med det var en hindring for udviklingen af en pengeøkonomi, da varer, der ikke var selv-producerede det meste indkøbt ved ombytning eller tjeneste forpligtelse. Møntpenge fangede derfor først senere og i første omgang kun i få grene af økonomien. [11]

  Der eksisterede forskellige former for valuta i Afrika på det tidspunkt. Deres funktion som en butik af værdi var den samme for dem alle. Så handlede z. B. perler, elfenben, kvæg eller manillavaluta som betalingsmiddel. I 1400 -tallet, med stigningen i slavehandelen, var manilleringene, der blev brugt som betaling for slaver, særlig vigtige. [12]

  Grækenland

  Tetradrachm Makedonien , Alexander d. Størrelse 336-325 f.Kr. BC, viser Herakles med løvehuden

  I det antikke Grækenland var der oprindeligt en hel klasse varer, der hver indeholdt individuelle monetære funktioner.

  • Værdiansættelsesmåler: kvæg
  • Værdibutik: juveler
  • Udvekslingsmiddel: vin, kobber, jern og slaver
  • Betalingsmidler: pilespidser og spyd

  I løbet af tiden blev omhyggeligt afvejet umentet ædle metaller det accepterede betalingsmiddel i den græske Poleis . Det menes, at penge var afgørende for de standardiserede offentlige betalinger i polis. De første korrekte mønter stammer fra omkring 600 f.Kr. Og blev præget i det vestlige Anatolien. Disse mønter blev fremstillet af en naturligt forekommende sølv-guldlegering og blev sandsynligvis kun brugt lokalt. Imidlertid blev brugen af ​​mønter hurtigt fanget i hele Grækenland, hvorved (på grund af bedre udtrækningsmuligheder i miner - i modsætning til guldstandarden i det persiske imperium [13] ) blev sølv brugt som møntmetal (i undtagelsestilfælde også guld og bronze). Den sikrede vægt blev garanteret af polisstemplet. Den vigtigste valuta var drachmaen, som igen blev brugt fra 1831 til 2001 som grækenlands valuta ( græsk drachma ).

  Det var dog først i begyndelsen af ​​det 5. århundrede f.Kr., at en pengeøkonomi i ordets egentlige betydning var mulig. Bliv talt. Centrum for gammel indtægtsgenerering var Athen, hvis valuta cirkulerede i hele Middelhavet. Årsagerne hertil ligger i den demokratiske struktur og i Athens handelsmagt. Det var kun Alexander den Store, der introducerede en ny stor valuta, som sluttede Athens overherredømme. [14]

  Rom

  Marmorstatue af Konstantin I i Musei Capitolini, Rom

  Som i det antikke Grækenland var der forskellige former for penge i Rom . En standardisering mod en generelt gyldig valuta fandt sted omkring 500 f.Kr. I stedet for. Her blev penge oprindeligt brugt til at fastsætte sanktioner. I løbet af udvidelsen af ​​Romerriget kom stadig større guld-, sølv- og bronzeaflejringer til Rom som krigsbytte. Dette opmuntrede til den store mønt, der nu dukkede op. Oprindeligt blev der lavet bronze- og sølvmønter. Det tog dog relativt lang tid for romersk mønt at matche omfanget af græske mønter. I løbet af de puniske krige blev metalindholdet i mønterne reduceret, da der var behov for stadig større beløb for at finansiere militæret. På den anden side spredte den romerske valuta sig mere og mere i hele Italien, så alle andre italienske byer næsten stoppede med at præge. Utallige forskellige valutaer eksisterede i de nyligt erobrede områder uden for Italien, men de var konvertible med den vigtigste romerske valuta.

  Som følge af yderligere udvidelser strømmede stadig større mængder sølv til Rom, så en stor del af statsudgifterne blev finansieret ved genmøntning af sølvmønter, hvilket i de følgende århundreder i første omgang førte til devaluering af valutaer og i det tredje århundrede e.Kr. til fuldstændig sammenbrud af den romerske sølvvaluta. I stigende grad havde de romerske borgere ikke længere tillid til stadigt nye former for mønt, som havde en tendens til at have et stadigt faldende sølvindhold. Konsekvensen var, at især ældre mønter blev hamstret eller smeltet. Som et resultat mistede penge meget af sin betydning, så for eksempel de romerske soldaters løn blev betalt direkte i korn. Som svar erstattede kejser Konstantin den Store sølvstandarden med en stabil guldstandard.

  I sen antik blev det monetære system endelig reorganiseret med sølvmønter igen - men denne gang med et højt sølvindhold - og bronzemønter blev præget. Men guldmønter fortsatte med at eksistere. Uanset dette fortsatte sølvmønten med at miste sin betydning, så Roms pengesystem, der engang var baseret på sølv- og bronzemønter, blev erstattet af et system af guld- og bronzevaluta. [15]

  Byzantium

  Solidus Konstantin I.

  Guldstandarden indført under Konstantin I, den såkaldte solidus, tjente som grundlag for det byzantinske valutasystem. Det blev introduceret af kejser Konstantin den Store i 309 som en ny betegnelse i stedet for aureus og forblev i mere end et årtusinde indtil erobringen af ​​Konstantinopel (1453) , fra det 10. århundrede som histamenon og fra det 11. århundrede som hyperpyron cirkulation. Denne valuta eksisterede i omkring 1000 år. Årsagerne til dette er det høje guldindhold og den resulterende stabilitet i guldvalutaen. I løbet af denne udvikling blev sølv mindre og mindre vigtigt. Men ligesom bronzepenge fortsatte de med at eksistere ved siden af ​​guldstandarden som betalingsmiddel. Penge var ekstremt vigtige i det byzantinske samfund. Det tjente på alle områder af økonomien såvel som i offentlige udgifter og gjorde international handel mulig. Dette kollapsede imidlertid som følge af voksende usikkerheder (herunder piratkopiering på handelsruter) næsten i hele det byzantinske område. [16]

  Tidlig middelalder

  Regensburg pfennig fra det 10. århundrede.

  I forlængelse af den allerede nævnte solidus udviklede den tunge sølv denarius, også kendt som øre , sig under Karl den Store . Guldcirkulationen inden for rammerne af statslige institutioner faldt imidlertid i sig selv. På den anden side udviklede penge sig i stigende grad til et byttemiddel, der tjente handels- og markedsbegivenheder. Den originale guldstandard mistede sin betydning som betalingsmiddel og blev kun hamstret som en slags butik af værdi. I det 7. til 8. århundrede fandt overgangen til den rene sølvvaluta sted, som kun havde en ren aritmetisk reference til guld. [17]

  Introduktion af papirpenge

  Svensk seddel, 1666

  Papirpenge i form af sedler blev først brugt i Kina. Dens begyndelse var en lang og stabil proces, der strakte sig nogenlunde fra 618 til 1279. I det 10. århundrede tjente eksempelvis papirpenge i første omgang kun på et regionalt meget begrænset niveau som en lettelse for handlende i den statlige saltindustri. Seddelproduktionen blev nationaliseret som følge heraf, men der var mange regionalt forskellige valutaer. Selve masseproduktionen af ​​sedler blev først muliggjort med opfindelsen af ​​tryk med bevægelig type i det 11. århundrede. I midten af ​​1200 -tallet blev de mange forskellige valutaer for første gang forenet til én national valuta. [18]

  En stærk monetær økonomi udviklede sig i den islamiske verden mellem det 7. og 12. århundrede, som havde fordel af den øgede handelsomsætning og en stabil valuta af høj kvalitet ( dinar ). På det tidspunkt blev lån, checks, gældsbreve og opsparingskonti indført for første gang. De nødvendige bankstrukturer opstod også med denne udvikling.

  I 1661 blev sedler officielt introduceret på europæisk plan i Sverige for første gang. Selvom Sverige havde rige kobberforekomster, havde kobbermønter en lav talværdi, så store og ekstremt tunge mønter skulle præges. Brugen af ​​papirpenge var derfor en enorm lettelse. [19]

  Brug af sedler afslørede naturligvis mange fordele, så for eksempel udlån var mærkbart lettere og den meget risikofyldte transport af guld og sølv også blev elimineret. Endvidere var det nu muligt for første gang at udstede aktier i virksomheder i form af papir.

  På den anden side var der dog nogle ulemper som: For eksempel at regeringerne nu teoretisk set var i stand til at udskrive penge på ubestemt tid for at dække deres finansieringsbehov (forenklet krigsfinansiering), fordi der i modsætning til mønter med et præcist defineret ædelmetalindhold ikke længere eksisterede en fast værdi af sedlerne. [20] En mulig konsekvens af denne udvikling ville være begyndelsen på en stærk inflation .

  Papirvalutaen, der ikke var knyttet til ædle metaller, fik endelig accept i det 20. århundrede - senest under den globale økonomiske krise . [21]

  Overgang til nationale enkeltvalutaer

  I højmiddelalderen var retten til at præge mønter et privilegium, som enhver adelsmand søgte, fordi mønthylden var en rentabel suveræn ret . Som følge heraf var der mange ikke-sammenlignelige valutaer, hvor indholdet af ædelmetal i individuelle mønttyper kunne svinge betydeligt. Fordi i middelalderen var kurantmønter almindelige; markedsværdien af udenlandske mønter blev bestemt ud fra ædelmetalindholdet. Dette forhindrede igen overregional handel. Af disse to grunde - handelslettelse og magtkoncentration - steg tendensen til nationale enkeltvalutaer.

  I de tidlige dage af Kurantgeld svarede metalindholdet i mønterne til deres pålydende værdi . Men da minterne oftere var fristet til at forringe deres mønter for at dække deres pengebehov, skete der flere gange inflation i den tidlige moderne periode . For eksempel var den såkaldte Kipper og Wipper-periode i begyndelsen af trediveårskrigen baseret på en forringelse af mønter.

  Drivkraften i Europa var Frankrig, der med sin centralregering tidligt indsamlede møntrettigheder og underordnede dem kongen. Den første store valutareform var den store møntreform under Louis XIII. 1640–1641, da Louis d'or blev introduceret. Med indførelsen af ​​den franske franc i 1795 blev den første decimalvaluta etableret. Denne valuta og især dens decimalbetegnelser blev spredt i hele Europa gennem Napoleons kampagner. Dette resulterede i en række møntsystemer i og omkring Frankrig, der var struktureret på en lignende måde, og på grund af ribsemønterne med høj renhed dannede faste valutakurser . Som følge heraf blev den latinske monetære union grundlagt den 23. december 1865; det var en valutaunion, der bestod af Frankrig, Belgien, Italien, Schweiz og Grækenland og gav klare retningslinjer for fremstilling af mønter. [22] Selvom landene prægede deres egne mønter, bestod alle 100 mønter (100 franc 100 franc 100 lire 100 drachmer) men bestod af 32,26 gram guld og havde mm i diameter 35th Ulempen ved den latinske monetære union var bimetallismen , dvs. den faste valutakurs mellem guld- og sølvmønter (udtrykket haltende valuta henviste til et valutasystem, hvor to metaller (for det meste guld og sølv) var lovligt betalingsmiddel [23] ).

  Guldstandarden

  Ud over det kraftige fald i prisen på sølv mod slutningen af ​​1800 -tallet bragte de bimetalliske valutaer yderligere problemer med sig, så mange lande besluttede at deponere deres valuta kun med guld. [24] Med deponering af valutaer med guld de ulemper, der er indførelsen af ​​papirpenge medbragt (især i form af øgede inflationsrisici), bør polstret. [25] Storbritannien var banebrydende for denne udvikling og introducerede guldstandarden allerede i 1817. Tyskland (1871 i løbet af den fransk-preussiske krig ) og USA (1900) fulgte. Der var imidlertid ingen generel justering, det vil sige, at der var ganske forskellige former for guldvaluta efter 1880. [26]

  Valutareserver i form af Overvejende guldmønter Guld, sølv, divisionsmønter, pengesedler
  guld England, Tyskland, Frankrig, USA Belgien, Schweiz
  mest valuta Rusland, Australien, Sydafrika, Egypten Østrig-Ungarn, Japan, Holland, Skandinavien, andre britiske dominioner
  kun valuta Filippinerne, Indien, Latinamerika

  Med indførelsen af ​​guldstandarden opstod den såkaldte "forpligtelse til at konvertere", det vil sige, at det var teoretisk muligt for enhver borger til enhver tid at veksle deres penge til den tilsvarende mængde guld i centralbanken. Guldpariteten angiver udvekslingsforholdet. Denne rene guldstandard eksisterede faktisk kun i teorien. I praksis fungerede deponering af valutaen dog kun med guld som en slags sikring mod overdreven kontantinflation (prisstabilisering). [27]

  Med begyndelsen af første verdenskrig steg regeringernes behov for penge dramatisk. Denne udvikling blev intensiveret under den store depression og endelig ved udbruddet af Anden Verdenskrig. Mange stater flyttede nu væk fra den rene guldstandard og restaurerede den til en guldkernestandard. [28] Den direkte udveksling af sedler i guld var udelukket.

  Bretton Woods og IMF -systemet

  Allerede i 1944 under Anden Verdenskrig besluttede 44 lande at indføre et nyt valutasystem. Ifølge White Plan var kernetanken her koblingen af ​​internationale valutaer til den amerikanske dollar. Den amerikanske centralbank var forpligtet til at veksle dollaren til guld til en bestemt valutakurs med centralbanken i andre lande i Bretton Woods -systemet. Dette resulterede i faste valutakurser mellem de respektive valutaer og den amerikanske dollar som ankervaluta .

  Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken blev også stiftet. IMF bør fremme stabiliteten i det internationale monetære system og rette det i tilfælde af ubalancer. Så han overvågede de facto de faste valutakurser. IMF's indførelse af særlige trækningsrettigheder tjente også dette formål.

  Dollarens værdi som ankervaluta bør sikres ved, at de deltagende landes centralbanker havde ret til at veksle dollars til guld til en valutakurs på $ 35 / troy ounce over for FED . Den faktiske udvekslingsmulighed afhang af størrelsen på FED's guldreserver. I 1948 havde FED guldreserver til en værdi af 25 milliarder dollar (71% af verdens guldreserver), opvejet af kortfristet udenlandsk gæld på 18,6 milliarder dollar. Efter Anden Verdenskrig havde næsten alle Bretton Woods -staterne meget at indhente hvad angår kapital og forbrugsvarer, så de foretrak at samle dollarbeholdninger frem for at udveksle dollars med guld. På grund af konstante handelsunderskud i USA fortsatte den eksterne gæld med at stige. I 1961 havde FED stadig 44% af verdens guldreserver, men den kortsigtede udenlandske gæld var allerede $ 1 mia. Højere end værdien af ​​guldreserverne. I 1971 var amerikanske guldreserver faldet til 12 milliarder dollar. [29] Centralbankerne i de andre Bretton Woods -stater havde dollarreserver på mere end 50 milliarder dollar i 1971. [30] Systemet kunne kun fungere, så længe Bretton Woods -staterne var villige til at holde store dollarreserver uden at bytte dem mod guld. [31] I begyndelsen af ​​1970'erne blev Bretton Woods -aftalen opgivet, men institutionerne fortsatte med at eksistere med delvist ændrede ansvarsområder.

  Systemet med fleksible valutakurser

  Anfang des Jahres 1973 wurden in den meisten westeuropäischen Staaten und in Japan die Dollarkurse freigegeben. Die Wechselkurse wurden flexibel. In diesem Zusammenhang entstand der Begriff des freien Floatens, welches im Gegensatz zu fest fixierten Wechselkursen stand. [32] Jedoch entschieden sich insbesondere kleinere Volkswirtschaften, die mehr vom internationalen Handel abhingen als zum Beispiel Japan oder die USA, feste Wechselkurse zu behalten. Dies wurde aber mit der Zeit immer schwieriger, da internationale Kapitalbewegungen durch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der EDV-Technik und der Telekommunikation immer leichter und schneller vonstattengingen. Zudem gestaltete sich auch die Kontrolle schwieriger.

  Bereits kurz nach Einführung der flexiblen Wechselkurse wurde das neue System mit zwei Ölpreisschocks konfrontiert. In der Folge ergaben sich erhebliche Leistungsbilanzüberschüsse ( OPEC -Staaten) und -defizite ( OECD -Staaten). Dies glich sich jedoch mittelfristig wieder aus.

  Erst mit dem 2. IWF-Änderungsabkommen wurde den Mitgliedsstaaten die Wahl des Wechselkurssystems selbst überlassen. Jedoch war dies an die Verpflichtung der einzelnen Staaten gebunden, für stabile Währungs- und Wirtschaftsverhältnisse zu sorgen. Gold verlor somit endgültig seine Stellung als Bezugsgröße. [33]

  Die Wechselkurse schwankten in der Folge merklich und veränderten sich auch dauerhaft. Insbesondere die voneinander abhängigen Staaten im westlichen Europa versuchten, sich gemeinsam gegen Wechselkursschwankungen abzusichern, und schufen dafür das Europäische Währungssystem (EWS) . Sie strebten stabile Wechselkurse auf Basis der Stufenflexibilität an.

  Von den flexiblen Wechselkursen profitierte insbesondere der internationale Handel, welcher im Vergleich zu Entwicklung der Bruttoinlandsprodukte überproportional wuchs.

  Eine generelle Tendenz für die Entwicklung der Inflation ließ sich hingegen nicht feststellen. So wichen die Inflationsraten in Deutschland und in den USA deutlich voneinander ab. [34]

  Währungspolitische Zusammenarbeit in Europa bis hin zum Euro als Einheitswährung

  Karte Europäischer Staaten mit Bezug zum Euro

  Nach Beschluss der europäischen Staats- und Regierungschefs (Den Haag 1969) sollte die Europäische Gemeinschaft schrittweise zu einer Wirtschafts- und Währungsunion ( EWWU ) ausgebaut werden. [35] Zunächst wurde ein Europäischer Wechselkursverbund geschaffen (1972) und infolgedessen ein Europäisches Währungssystem (EWS 1979). In dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde schließlich die vollständige Währungsintegration beschlossen.

  Der Europäische Wechselkursverbund diente dabei zunächst als Instrument, um das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse zumindest noch teilweise zu erhalten. Dadurch sollte die Konvertibilität der einzelnen europäischen Währungen gewährleistet werden (Block-Floating).

  Dies scheiterte jedoch und wurde durch das EWS ersetzt, dessen vorrangiges Ziel die Wechselkursstabilität innerhalb der Europäischen Gemeinschaft war. Die Einführung des ECU als Recheneinheit (vgl. Europäische Währungseinheit ) war Teil dieser Entwicklung. Weiterhin wurde festgelegt, dass die Wechselkurse nur innerhalb einer gewissen Bandbreite schwanken durften. Diese wurden jedoch infolge der Währungskrisen 1992/1993 stark erweitert. Allen voran ist hier die Pfundkrise vom September 1992 zu nennen, die dazu führte, dass Großbritannien das Europäische Wirtschaftssystem verließ. In unmittelbarem Zusammenhang mit der Pfundkrise ist der amerikanische Investor George Soros zu nennen, der massiv gegen das Britische Pfund spekulierte, indem er in sehr großem Maße Pfund gegen Deutsche Mark und Französische Franc tauschte und damit den Wertverfall des Pfunds noch mehr beschleunigte. [36]

  Der entscheidende Schritt zur europäischen Einheitswährung wurde jedoch mit dem Vertrag von Maastricht vollzogen, der die Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion verankerte. 1998 nahm schließlich die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Arbeit auf.

  Mit der Einführung des Euro, zunächst als Buchgeld am 1. Januar 1999, existierte in den Teilnehmerländern schließlich erstmals eine gemeinsame europäische Währung.

  Am 1. Januar 2002 wurde die Europäische Währungsunion schließlich mit der Einführung der Euro-Banknoten und -Münzen in zunächst zwölf Staaten vollendet.

  Alle teilnehmenden Staaten haben sich zur Einhaltung der sogenannten Maastricht-Kriterien (offiziell: EU-Konvergenzkriterien ) verpflichtet.

  Obwohl die Preise innerhalb der Eurozone gut vergleichbar sind, weicht aufgrund von nationalen Besonderheiten die Kaufkraft beziehungsweise der Binnenwert, also die Menge an Waren und Dienstleistungen, die die Bürger in der Eurozone für einen bestimmten Geldbetrag in einem bestimmten Land kaufen können, voneinander ab.

  Im Laufe der Zeit sind weitere Staaten der Eurozone beigetreten (zum Beispiel 2001 Griechenland). Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Teilnahme am Wechselkursmechanismus II (WKM II).

  Darüber hinaus haben einige Staaten (z. B. Bosnien-Herzegowina , Bulgarien und einige französische Übersee-Départements) ihre Währung anhand des Currency Boards an den Euro gebunden. Der Euro nimmt dabei die Rolle der Ankerwährung ein, indem er einen festen Wechselkurs zur jeweiligen Heimatwährung hat.

  Freie und gebundene Währungen

  Man unterscheidet folgende Arten von Währungen: [37]

  Gebundene Währungen (Metallwährungen)

  Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass hinter dem Wert der Geldeinheit eine ganz bestimmte Menge eines bestimmten Mediums steht. [38] Das sind häufig Edelmetalle .

  Man unterscheidet hierbei monometallistische und bimetallistische Währungen.

  Monometallistische Währungen Hierbei dient nur genau ein Metall als Währungsmetall (oft Gold → Goldwährung ; manchmal Silber → Silberwährung ).

  • Goldumlaufswährung (reine Goldwährung): Goldmünzen dienen als Zahlungsmittel . Daneben existieren Banknoten, die jederzeit in Gold umgetauscht werden können.
  • Goldkernwährung (Goldbarrenwährung): Es befindet sich kein Gold mehr im Umlauf, das heißt nur Papiergeld und Münzen dienen als Zahlungsmittel und Gold wird bei der Zentralbank als Reserve für den internationalen Zahlungsverkehr gehalten.
  • Golddevisenwährung (manipulierte Goldwährung): Die Zentralbankreserve kann aus Gold plus den Devisen anderer Goldwährungsländer bestehen, wie dies vor dem Ende der Goldkonvertibilität des US-Dollar 1971 in der Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Der Umtausch von Banknoten und Münzen in Gold oder Devisen ist jederzeit möglich.

  Bimetallistische Währungen Hierbei dienen genau zwei Metalle (Gold und Silber) als Währungsmetalle.

  • Im Falle einer Doppelwährung besteht zwischen den beiden Metallen ein festes Wechselkursverhältnis. Problematisch ist hier jedoch, dass bei sich ändernden Knappheitsverhältnissen zwischen den Metallen das nominale vom realen Tauschverhältnis abweicht. Das Greshamsche Gesetz beschreibt, welche Auswirkungen es hat, wenn Marktteilnehmer durch gesetzliche Vorschriften dazu gezwungen werden, Geld mit geringerem Wert als Zahlung für Waren und Dienstleistungen ohne Preisaufschlag gegenüber der Zahlung mit Geld von höherem Wert zu akzeptieren. Wenn durch ein Gesetz ein Wertverhältnis zwischen Gold und Silber festgelegt wird und dieses Verhältnis nicht den Marktpreisen der Edelmetalle entspricht oder die Marktpreise sich ändern, hat dies zur Folge, dass Marktteilnehmer zum Bezahlen die Münzen mit geringerem Wert verwenden, Preise sich an den Münzen mit geringerem Wert orientieren und die Münzen mit höherem Wert aus dem Umlauf verschwinden.
  • Anders gibt es im Fall der Parallelwährung kein festes Wechselkursverhältnis zwischen den Metallen, das heißt, es existieren de facto zwei Währungen nebeneinander.

  Darüber hinaus kann eine Währung durch ein Currency Board an eine andere Währung oder Währungskorb gebunden sein. Auch gibt es Währungen, die an einen Warenkorb gebunden sind.

  Freie Währungen

  • Ungebundene Währungen (wie zum Beispiel US-Dollar oder Euro): Nicht durch Gold gedecktes, theoretisch beliebig vermehrbares Geld, wobei die tatsächliche Geldmenge heute normalerweise durch das Zusammenspiel staatlicher Zentralbanken und privater Geschäftsbanken gesteuert wird. Ein Umtausch von Bargeld in Gold- oder Devisenreserven zu einem festen Umtauschkurs ist nicht möglich. Seit der Aufhebung der Golddeckung für den US-Dollar 1971 werden Währungen häufig als ungedeckt [37] (als „fiat“ ) vermeint, obwohl in Schuldgeld -Systemen Geld mehrheitlich aus Kreditgeld -Schöpfung resultiert und insofern mit Rückleistungsdruck aus Verbindlichkeiten , bzw. mit verpfändeten Sicherheiten – mit Schulden eines Anderen – als unterlegt verstanden werden kann.

  Nebenwährung

  Eine Nebenwährung ist eine alternative Komplementärwährung einer Volkswirtschaft. Es handelt sich um eine fremde Währung neben der gesetzlich vorgeschriebenen Währung, die vor allem als Zwischentauschmittel und darüber hinaus auch als Recheneinheit innerhalb eines Währungsgebietes verstärkt auftritt und genutzt wird, [39] [40] . Häufige Nebenwährungen sind Regionalwährungen , Gold oder eine stabile verfügbare ausländische Währung wie der Dollar .

  Siehe auch

  Literatur

  • Oliver Blanchard, Gerhard Illing: Makroökonomie. (Originaltitel: Macroeconomics ). 4., aktualisierte und erweiterte Auflage, Nachdruck. Pearson Studium , München 2008, ISBN 978-3-8273-7209-3 .
  • H. Cancik: Der Neue Pauly . Enzyklopädie der Antike. Metzler, Stuttgart ua 2000, ISBN 3-476-01484-3 .
  • Bary Eichengreen: Vom Goldstandard zum Euro . Die Geschichte des internationalen Währungssystems (Originaltitel: Globalizing capital. übersetzt von Udo Rennert und Wolfgang Rhiel). Wagenbach , Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 .
  • Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro. (pdf, 1,73 MB) , Frankfurt 2005 (englisch).
  • Hans Joachim Jarchow , Peter Rühmann: Internationale Währungspolitik. In: Monetäre Außenwirtschaft. Band 2., 5., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage, UTB 1335, Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 .
  • M. North: Das Geld und seine Geschichte . Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Beck, München 1994, ISBN 3-406-38072-7 .
  • Wolfgang Schricker, Eberhard Rubin: Geld, Kredit & Währung. In: VfW-Skriptenreihe. Band 22, 6. Auflage. Verlag für Wirtschaftsskripten VfW, München 1992, ISBN 3-921636-95-7 .
  • René Sedillot: Muscheln, Münzen und Papier . Die Geschichte des Geldes (Originaltitel: Histoire morale et immorale de la monnaie übersetzt von Linda Gränz), Campus , Frankfurt am Main, New York, NY 1992, ISBN 3-593-34707-5 .
  • Jack McIver Weatherford: Eine kurze Geschichte des Geldes und der Währungen . Von den Anfängen bis in die Gegenwart (Originaltitel: The History of Money übersetzt von Antoinette Gittinger). Concett bei Oesch, Zürich 1999, ISBN 3-905267-03-9 .
  • Wolfram Weimer: Geschichte des Geldes . Eine Chronik mit Texten und Bildern, Suhrkamp -Taschenbuch 2307, Frankfurt am Main/ Leipzig 1994, ISBN 3-518-38807-X (Erstausgabe beim Insel , Frankfurt am Main/ Leipzig 1992, ISBN 3-458-16265-8 ).
  • Sören Wolff: Eine kurze Geschichte des Geldes . Die Entstehung der Vertragsform Kredit und nominaler Geldzeichen in Antike und Neuzeit. In: Ökonomische Essays Band 15, Metropolis, Marburg 2010, ISBN 978-3-89518-788-9 .

  Weblinks

  Wiktionary: Währung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134.
  2. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  3. Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro (pdf, 900 KB) , Frankfurt 2005.
  4. a b Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 200.
  5. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 202.
  6. Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag, Stichwort: Geldpolitik , 5. Auflage. Mannheim, Bibliographisches Institut 2013, Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013.
  7. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 204.
  8. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 205.
  9. a b HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 250.
  10. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 251 ff.
  11. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873.
  12. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 50 ff.
  13. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 389.
  14. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873–876.
  15. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 877–884.
  16. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 884–886.
  17. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 886–888.
  18. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 164 ff.
  19. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23.
  20. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 19–20.
  21. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  22. Die Geschichte der Lateinischen Münzunion , Olten 2004.
  23. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 382.
  24. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 24 ff.
  25. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23–24.
  26. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 39–40.
  27. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 29 ff.
  28. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 76.
  29. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945. Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 82, 83.
  30. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945 , Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 87.
  31. Nigel Bowles: Nixon's Business: Authority and Power in Presidential Politics , Texas A&M University Press, 2005, ISBN 1-58544-454-5 , S. 163.
  32. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 183 ff.
  33. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 201 ff.
  34. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 227 ff.
  35. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum Euro – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 212 ff.
  36. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 308.
  37. a b W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134–136.
  38. Manfred Borchert: Geld und Kredit: Einführung in die Geldtheorie und Geldpolitik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2003, S. 1 ff.
  39. Boersenlexikon Nebenwährung (parallel money; ancilliary money). In: trading-house.net. www.trading-house.net, abgerufen am 5. Februar 2017 .
  40. Nebenwährung. In: bezahlen.de. Abgerufen am 5. Februar 2017 .