Bevæbnede styrker

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Deutsches Reich Det tyske kejserrige (Reichskriegsflagge) Bevæbnede styrker
Balkenkreuz
guide
Øverstkommanderende : Adolf Hitler (1935–1945:
Øverstkommanderende )
Karl Dönitz (1945)
Forsvarsminister: Werner von Blomberg ( rigs krigsminister , 1935–1938)
1938–1945 assimileret: Chef for Wehrmacht overkommando Wilhelm Keitel
Militær ledelse: Højkommando over Wehrmacht
Hovedkvarter: Wünsdorf nær Zossen eller skiftende Führer -hovedkvarter
Bevæbnede styrker: Hær , luftvåben , flåde
Militær styrke
Aktive soldater: 18,2 mio
Værnepligt: 1 år eller 2 år (fra 24. august 1936)
Berettigelse til militærtjeneste: 18 til 45 [1]
historie
Faktisk grundlag: 16. marts 1935
Løsning: 8. maj 1945 ( total kapitulation ) [2]
eller officiel opløsning i august 1946 [3]
Forordninger - Den tyske soldats pligter , maj 1934 m.fl

Wehrmacht er navnet på helheden af ​​de væbnede styrker i det nationalsocialistiske Tyskland . Wehrmacht opstod fra Reichswehr gennem loven til oprettelse af Wehrmacht den 16. marts 1935 [4] [5] og er officielt blevet opløst siden august 1946. [3] Det var opdelt i hær , flåde og luftvåben .

Ordbetydning

Ifølge betydningen af ​​ordet dele var "Wehrmacht" bare et andet ord for væbnet magt og blev brugt på den måde i hvert fald fra midten eller slutningen af ​​1800 -tallet. I den sproglige brug på det tidspunkt blev andre landes væbnede styrker også omtalt som Wehrmacht, for eksempel den italienske Wehrmacht eller den engelske Wehrmacht . Det fremgår allerede i Paulskirche -forfatningen fra 1849 for det tyske militær. Den tyske Bundeswehr blev også oprindeligt omtalt som den nye Wehrmacht ("Wehr" er et synonym for "forsvar"); For eksempel skitserede forsvarsminister Theodor Blank den 12. november 1955 den politiske profil for en "ny Wehrmacht", da Bundeswehr blev grundlagt. Indtil 1970'erne var Wehrmacht stadig defineret i sin oprindelige betydning; i almindelig sprogbrug er udtrykket siden reduceret til nazistatens væbnede styrker.

Rigsforfatningen fra 1849 fastsat i § 19 ( Reichsflotte ):

(2) Flådens bemanding er en del af den tyske Wehrmacht. Det er uafhængigt af landmagt.

På samme måde blev Wehrmacht nævnt i lovene om dannelse af en foreløbig Reichswehr og midlertidig Reichsmarine af 6. marts og 16. april 1919.

Forfatningen af ​​det tyske rige af 11. august 1919: Artikel 47. Rigspræsidenten har den øverste kommando over hele rigets væbnede styrker.
Forordningen om overførsel af den øverste kommando over Wehrmacht i det tyske rige til Reichswehr -ministeren er dateret den 20. august 1919.
I loven om afskaffelse af den almindelige værnepligt af 21. august 1920 stod der så i § 1: "De tyske væbnede styrker består af Reichswehr og Reichsmarine."
Endelig hedder forsvarsloven af ​​23. marts 1921 i afsnit 1 “(1) Wehrmacht i Den Tyske Republik er Reichswehr. Det er dannet af Reichsheer og Reichsmarine [...] ”.

Fra 1935 blev udtrykkene Reichswehr og Reichsmarine ikke længere brugt på officielt sprog for at slette enhver henvisning til den periode i Weimar -republikken, der kaldes " systemtid " af de nationalsocialistiske herskere. Fra 1936 til 1944 var der et blad udgivet af den øverste kommando for Wehrmacht (OKW) med navnet " Die Wehrmacht ".

historie

Historiske grunde

Efter nederlaget for det tyske kejserrige i Første Verdenskrig begrænsede Frankrig, Storbritannien og USA den tyske kejserhærs tilladte troppestyrke til 100.000 mand (plus 15.000 flådemænd) i Versailles -traktaten (som den tyske delegation underskrev i protest den 28. juni 1919 efter en ultimativ anmodning). Tungt artilleri og kampvogne blev forbudt, ligesom luftvåben og en generalstab . De forbød også forskning i kemiske våben . Reichswehr blev grundlagt den 23. marts 1921 under disse betingelser. Andelen af ​​soldater, der tjente som officerer eller underofficerer, var ekstremt høj i forhold til besætningens rækker. Så det var senere muligt at udvide hæren mange gange inden for få år.

Under indtryk af besættelsen af ​​Ruhr af det franske militær (januar til september 1923), hvor Reichswehr var praktisk talt forsvarsløs, bestilte general Hans von Seeckt en hemmelig, detaljeret bevæbningsplan. Dette formulerede målet om at bygge en "stor hær" med en krigsstyrke på 2,8 til 3 millioner mænd. Efter det nationalsocialistiske magtovertagelse begyndte naziregimet at genopbygge Wehrmacht . En hær af denne styrke var klar til at angribe Polen i sensommeren 1939. De 7 divisioner i den 100.000 mand store hær var blevet til 102 divisioner, præcis planen for 1925 og 600.000 mand mere end den kejserlige hærs styrke i 1914. Denne plan fra 1925 viser det fra generalernes synspunkt (ud over nationale forsvar) skulle der opbygges et trusselspotentiale, der ville muliggøre tysk hegemoni på det europæiske kontinent og også ville have muliggjort en hævnkrig. [6]

Militært samarbejde med Sovjetunionen

Allerede i 1920 havde der været alvorlige diskussioner om gensidige besøg mellem politikere, generalerne og rustningsindustrien i Sovjet -Rusland og Tyskland for at underminere bestemmelserne i Versailles -traktaten for at omgå de tekniske begrænsninger inden for militærteknologi her, og for at iværksætte skridt til hemmeligt at genopbygge Tyskland. For at koordinere aktiviteterne blev specialgruppen R (Rusland) oprettet under chefen for troppekontoret allerede i 1921. Efter Rapallo -traktaten blev dette hemmelige militære samarbejde mellem Reichswehr og den sovjetiske røde hær yderligere intensiveret. Den første hemmelige kontrakt med en investering på 140 millioner Reichsmarks blev underskrevet den 15. marts 1922. Fokus her var udviklingen af ​​den forbudte tyske militære luftfart. I februar 1923 rejste den nye chef for troppekontoret, generalmajor Otto Hasse , til Moskva for yderligere hemmelige forhandlinger.

Det tyske rige støttede udviklingen af ​​den sovjetiske militærindustri, kommandanter for Den Røde Hær modtog generalstaben uddannelse i det tyske rige, Tyskland leverede tekniske dokumenter og licenser til konstruktion af militær teknologi og investeringer i sovjetiske våbenfabrikker. Til gengæld fik Reichswehr mulighed for at uddanne sine egne befalingsmænd (senere militære befalingsmænd), til at skaffe artilleriammunition fra Sovjetunionen, til at uddanne jagerpiloter og tankchefer på sovjetisk jord og til at fremstille og teste kemiske krigsførelsesagenter der. Tyske og sovjetiske våbeneksperter udviklede nye typer tankprototyper under dække af traktorproduktion. Junkers -selskabet fik lov til at levere fly til Sovjetunionen og bygge sin egen flyfabrik nær Moskva. På flyvepladsen Lipezk blev der dannet 120 til 130 tyske piloter og flyobservatører omkring [7] , belastningen for jagerpiloten eller luftvåbnet . Omkring 30 tankspecialister blev uddannet på Kama tankskolen nær Kazan fra 1930 og fremefter. I Saratow blev giftgas (yderligere) udviklet på det hemmelige objekt Tomka , teknologien til levering af krigsgas blev moderniseret, og strategien med brug af kemiske våben blev planlagt, teknisk raffineret og testet.

Ed for hver soldat

Rekruttering af rekrutter til det 138. bjerginfanteriregiment i kasernen i Pinkafeld den 31. maj 1939.

Umiddelbart efter Paul von Hindenburgs død den 2. august 1934 blev de væbnede styrker svoret i Hitlers person . Mange berørte soldater henviste senere til disse personlige eder som en grund til ikke aktivt at have modstået kriminelle ordrer fra ledelsen.

"Jeg sværger til Gud denne hellige ed, at jeg vil adlyde lederen af ​​det tyske rige og folket, Adolf Hitler , chefen for de væbnede styrker, ubetinget og som en modig soldat at være klar til at give mit liv for denne ed når som helst. "

- Ed for hver soldat, gældende fra 2. august 1934

Ved lov af 20. juli 1935 blev eden ændret som følger:

"Jeg sværger til Gud denne hellige ed, at jeg vil adlyde lederen af ​​det tyske rige og folket, Adolf Hitler, den øverste kommandant for Wehrmacht, ubetinget og som en modig soldat at være klar til at give mit liv for dette ed når som helst. "

Begge eder var imidlertid forfatningsstridige, fordi den første var et produkt af lederen af ​​det nyoprettede Wehrmachtamt , Walter von Reichenau , og den anden blev oprettet af Hitler for at konsolidere sit krav om militær magt med ændringen fra "Oberbefehlshaber" til “Obersterkommandoer”. Der var ingen afstemning med Rigsdagen . Sammensmeltningen af rigspræsidentens kontor med rigskanslerens embede var også imod den (formelt eksisterende) Weimar -forfatning . I Remer -retssagen (1952) mod den tidligere generalmajor Otto Ernst Remer for ærekrænkelse og nedsættelse af afdødes minde understregede anklager Fritz Bauer (1903–1968), at en svoren forpligtelse til ubetinget lydighed over for en person er umoralsk og også ulovlig under Nazistisk lov og var dermed ugyldig. Han understregede også: "En uretfærdig stat, der begår titusinder af mord hver dag, giver alle ret til selvforsvar ."[8] Fra dagens juridiske synspunkt burde ingen have følt sig bundet af disse eder. [9]

Remer -retssagen vakte stor opmærksomhed i Vesttyskland, fordi den posthumt rehabiliterede modstandsfolkene den 20. juli 1944 .

personale

Wehrmacht identifikationskort
Kosakkenhed i Wehrmacht

Den 16. marts 1935 blev værnepligten genindført med loven om oprettelse af de væbnede styrker. [5] Hitler havde allerede annonceret genindførelsen til generalerne den 3. februar 1933 ( Liebmann -rekord ). I Reich Concordat (juli 1933) blev det også taget i betragtning i de hemmelige tillægsartikler uden at se bort fra Versailles -traktaten. Der var dog også såkaldte hvide årgange . I 1936 besatte Wehrmacht det demilitariserede Rheinland . I 1939 krævede Hitler dannelsen af ​​tolv hærkorps med 38 divisioner og en styrke på 580.000 soldater. Reservisterne blev mobiliseret i juli og august 1939. I slutningen af ​​1939 havde Wehrmacht indkaldt 4,7 millioner mand, i 1940 var der næsten lige så mange med 4,1 millioner igen. På grund af opbrugte menneskelige ressourcer halverede antallet i de følgende år, indtil det kun nåede 1,3 millioner i 1944. I alt blev over 17 millioner mænd indkaldt fra 1939 til 1945. [10]

Under anden verdenskrig tjente også mange ikke-tyske soldater, hovedsagelig østeuropæere, i Wehrmacht. De meldte sig frivilligt, fordi mange ville bekæmpe stalinisme eller frygtede sovjetisk , jødisk eller bolsjevikisk dominans i Østeuropa (jødedom og bolsjevisme blev set som synonymer på grund af den udbredte antisemitisme , se jødisk bolsjevisme ). I nogle tilfælde blev disse imidlertid også tvangsrekrutteret. Alene i Sovjetunionen blev omkring 600.000 mænd frivillige . De frivillige omfattede estere , lettere , hviderussere , ukrainere , russere og kaukasiere . De ikke-russiske enheder blev omtalt som de østlige legioner , russeren dog som den russiske befrielseshær , som blev ledet af Andrei Andreevich Vlasov . Ikke-tyske soldater udgjorde omkring fem procent af Wehrmachtens personale.

Efter "Anschluss" i Østrig i marts 1938 måtte alle østrigere, der var i stand til militærtjeneste, tjene i Wehrmacht. Titusinder af etniske tyskere fra allierede stater meldte sig frivilligt til Wehrmacht, men langt oftere til Waffen SS . 11.600 luxemburgere tvangsrekrutteret , omkring 100.000 Alsace og 30.000 Lorrainere (såkaldt Malgré-nous "mod vores vilje") måtte tjene i den. Udenlandske frivillige var en del af Wehrmacht i foreninger som den indiske legion og Legion Free Arabia .

For ikke at forveksle med hærene i de østeuropæiske lande Rumænien , Slovakiet , Kroatien , Bulgarien og Ungarn, allieret med Tyskland. Selvom disse var under tysk kommando under de østlige felttog , var de juridisk uafhængige.

Allierede under Anden Verdenskrig

I Anden Verdenskrig kæmpede tropper med forskellige styrker fra følgende lande sammen med Wehrmacht (kun militære enheder fra lande, der aktivt kæmpede med den tyske Wehrmacht, blev taget i betragtning): [11]

Efter den ubetingede overgivelse

Marts 1945: Tyske soldater før de blev transporteret til en allieret krigsfangelejr
Ubetinget overgivelse den 8. maj 1945 i Berlin-Karlshorst
Deklarationserklæring fra den tyske Wehrmacht, 8. maj 1945 Berlin-Karlshorst

Efter den ubetingede overgivelse den 8. maj 1945 havde Wehrmacht aktive enheder, der endnu ikke var blevet afvæbnet. [12]

 • I Nordtyskland kæmpede for eksempel tyske infanterienheder under tysk kommando for at plyndre bander efter instruktion fra de britiske væbnede styrker, hovedsagelig bestående af " fordrevne personer ", udlændinge, der var blevet deporteret til det tyske rige under krigen - meget ofte som tvang arbejdere - og af frygt for forfølgelse ønskede ikke længere at vende tilbage til deres hjemland.
 • Det georgiske oprør på Texel sluttede først den 20. maj.
 • Den vestlige del af øen Kreta omkring Chania forblev besat af tyske tropper indtil 23. maj 1945, der fortsatte med at operere mod kretensiske partisaner indtil juni 1945 og eskorterede de britiske tropper mod den kommunistiske ELAS med pansrede køretøjer.
 • I Norge trænede enheder i artilleriet videre og praktiserede snigskytterskydning.
 • Det 8. generalstabskursus blev fortsat i Oslo .
 • I protektoratet i Bøhmen og Moravien ignorerede generalfeltmarskal Ferdinand Schörner oprindeligt kapitulationen, der blev bragt den 8. maj.
 • Udnævnelser blev stadig foretaget i Courland efter erobringen.
 • I det sydlige Tyskland og Norge blev tysk militærpoliti ( Feldjäger-Kommandos ) indsat under allieret kommando. Den endelige nedrustning fandt sted i slutningen af ​​august 1945.
 • Den 4. september 1945 overgav Haudegen -vejretroppen sig på Svalbard som den sidste Wehrmacht -enhed i Anden Verdenskrig.
 • I juni 1945 dømte floddommer Hans Filbinger en krigsfange til fængsel for at have undermineret militær styrke .

Wehrmacht blev officielt opløst af de allierede med lov om kontrolråd nr. 34 den 20. august 1946. På Yaltakonferencen i februar 1945 havde de allierede allerede besluttet, at Tyskland efter en allieret sejr ikke længere skulle have et militær.

tab

Det samlede antal ofre i Wehrmacht er svært at opgøre, da en fuldstændig optælling af dødsfaldene ved navn endnu ikke er blevet gennemført. Indtil foråret 1945 var der dokumenter om personelstabet ved Wehrmacht og Waffen-SS , for så vidt de tilhørte felthæren. Dog kunne hundredtusinder af soldater, der allerede var døde på dette tidspunkt, ikke længere registreres af disse statistikker. I denne henseende er selv krigsdokumenterne allerede fyldt med en høj grad af usikkerhed. I de sidste måneder af krigen var det endelig ikke længere muligt at producere oversigter. Percy E. Schramm kommer til en række 2.001.399 dødsfald og 1.902.704 savnede personer i Wehrmacht i perioden fra 1. september 1939 til 31. januar 1945 i OKW's krigsdagbog , hvoraf 322.807 var i allieret fangenskab . [13]

Federal Statistical Office gav det samlede antal Wehrmacht -tab i 1949 til tre millioner, i 1956 til 3,76 millioner. [14] [15]

Dette tal afspejles også i offentliggørelsen af DRK -sporingstjenesten fra 1975, der giver 3.810.000 døde og savnede. [16]

I sin årsrapport for 1985 navngiver det tyske agentur, tidligere Wehrmacht -informationscentret i Berlin, 3,1 millioner døde og 1,2 millioner savnede, i alt 4,3 millioner. [17] Disse tal vedrører tab rapporteret ved navn frem til 28. februar 1945. [18] Følgelig, herunder dem, der faldt i de sidste måneder af krigen, og dem, der døde i fangenskab, antages over fem millioner dødsfald; Rüdiger Overmans sætter det på 5,3 mio. [19] De er opdelt efter aldersgruppe nedenfor, med aldersgruppestyrker, der kun kendes fra rigets område:

Toila tysk krigskirkegård, Estland
Dødsfald efter aldersgruppe [20]
årgang Dødsfald: Døde
Total
heraf fra rigets område
Dødsfald: Døde alle mænd i %
1900 og ældre 288.310 241.000 9.823.000 2.5
1901 67.627 57.000 642.000 8.9
1902 99.759 85.000 658.000 12.9
1903 84.660 77.000 641.000 12,0
1904 92.825 86.000 658.000 13.1
1905 94.858 86.000 655.000 13.1
1906 152,287 138.000 679.000 20.3
1907 157.221 139.000 682.000 20.4
1908 204.452 189.000 685.000 27.2
1909 187,352 167.000 689.000 24.2
1910 221.650 205.000 681.000 30.1
1911 225.551 201.000 650.000 30.9
1912 226.683 198.000 686.000 28.9
1913 211.221 191.000 663.000 28.8
1914 269.881 240.000 653.000 36.7
1915 193,353 174.000 509.000 34.2
1916 133.825 120.000 389.000 30.8
1917 122.627 116.000 352.000 33,0
1918 149.858 131.000 367.000 35.7
1919 229,287 216.000 542.000 39,9
1920 318.848 293.000 712.000 41.1
1921 276.419 243.000 695.000 35,0
1922 240.419 204.000 650.000 31.4
1923 269.749 227.000 621.000 36.6
1924 271.716 234.000 616.000 38,0
1925 235.683 208.000 628.000 33.1
1926 153.188 130.000 598.000 21.7
1927 105.990 97.000 572.000 16.9
1928-1930 33.231 27.000 1.722.000 1.6
at nynne 5.318.530 4.720.000 28.118.000 16.8

Overtrædelser af folkeretten og krigsforbrydelser

Massakre i Bochnia , Polen, 1939

Angrebet på otte stater uden krigserklæring var i strid med folkeretten , ligesom visse former for krigsførelse og kontrol over de erobrede områder, såsom gidslerskydning, hævnaktioner og gengældelse mod civilbefolkningen (såkaldte "eksitationsforanstaltninger ") og udryddelseskrigen [21] i øst. Under kampen mod partisaner (såkaldte "kæmpende bander") var Wehrmacht involveret i mange krigsforbrydelser og angreb, især i Østeuropa .

Wehrmacht fulgte en "brændt jordpolitik", da de trak sig tilbage: I Hviderusland for eksempel mellem juni 1941 og juli 1944 blev 209 byer og 9.200 landsbyer udslettet af Wehrmacht og SS, og de fleste af deres indbyggere blev myrdet. Wehrmacht var delvist involveret i arrestation og mord på jøder og andre forfulgte grupper i de besatte områder på grundlag af retningslinjerne for samarbejde mellem hæren og SS Einsatzgruppen , og var både direkte og indirekte involveret. [22]

Behandlingen af ​​østeuropæiske og frem for alt sovjetiske krigsfanger svarede ikke til internationale normer, hvilket resulterede i en høj til meget høj dødelighed. Desuden blev sovjetiske politiske kommissærer ofte skudt umiddelbart efter fangsten på grundlag af kommissærens ordre . I 1944 blev de tyske soldater, der stammer fra Sinti og Roma , overdraget til SS uden bemærkelsesværdige protester fra Wehrmacht -ledelsen. [22]

Organisation og struktur

Omvisning 1935–1938
Omvisning 1939–1945

Myndighed og kommando

I Reichswehr blev der skelnet mellem kommando og kommando. Det blev antaget, at en politiker ikke havde autoritet til at lede tropper, og derfor blev ledelsesmyndigheden delt mellem rigspræsidenten som øverstkommanderende og hærens ledere og marinekommandoen som øverstkommanderende . I praksis betød dette, at rigspræsidenten kunne udstede ordrer, men måtte overlade kommandoen over tropperne til officererne (se også artikel 47 i Weimar -forfatningen ).

I Wehrmacht blev denne adskillelse i stigende grad sløret senest med begyndelsen af ​​den tysk-sovjetiske krig . Hitler blandede sig mere og mere i kommandoen over tropperne, og da han overtog posten som øverstkommanderende for hæren , ophørte opdelingen mellem kommando og kommando for godt.

Militær lederorganisation

Wehrmacht blev først administreret af Reichswehr -ministeren , derefter fra den 21. maj 1935 af Reichs krigsminister . [23]

Med "proklamationen af militær suverænitet " i 1935 blev hærkommandoen hærens øverste kommando (OKH), flådekommandoen blev overkommandoen for flåden (OKM) og en ny luftvåbnekommando (OKL) blev oprettet. Fra da af blev ministerkontoret kaldt Wehrmachtamt . Som et resultat af Blomberg-Fritsch-krisen overtog Hitler også opgaverne som rigsminister for krig, og det tidligere Wehrmacht-kontor blev omklassificeret til Wehermachts øverste kommando (OKW).

Troppetjeneste og administrativ ledelse / væbnede styrker - dele af de væbnede styrker

Troppestyrke og struktur

Modtagelse af to rekrutter (1936)
Tre rekrutter efter en feltøvelse, begyndelsen af ​​1939

Troppestyrke

Ifølge forskningen fra historikeren Rüdiger Overmans tjente 17,3 millioner soldater i hæren, flyvevåbnet og flåden, sammen med Waffen-SS var der 18,2 millioner soldater, der blev udarbejdet i løbet af krigen, og ikke alle var på pligt på samme tid. [24]

I november 1943 havde Wehrmacht en styrke på ca. 6.345 millioner soldater. 3,9 millioner af disse soldater var stationeret på østfronten (sammen med 283.000 allierede). 177.000 soldater var i Finland, 486.000 soldater indtog Norge og Danmark. 1.370.000 besættelsestropper stod i Frankrig og Belgien. Yderligere 612.000 mænd var stationeret på Balkan og 412.000 mænd i Italien. [25]

omrids

hær

Den 3. januar 1939 blev hæren opdelt i seks hærgrupper , som hærkorpset (AK) og andre stabe og tropper var underordnet. [26]

Hærgruppe hovedkvarter Påstande
1 Berlin I. , II. , III. og VIII. Hærkorps
Befalingskontorer for befæstningerne nær Breslau, Glogau, Neustettin og Oppeln
Grenzkommandantur Küstrin; Eftersyn af de østlige befæstninger
2 Frankfurt am Main V. , VI. og XII. Hærkorps ; Generel kommando over Saarpfalz grænsetropper
Kommandostaber Eifel og Øvre Rhin, Landwehr -kommandører Hanau og Heilbronn (Neckar)
Kontrol af grænsebefæstninger
3 Dresden IV. , VII. Og XIII. Hærkorps
4. Leipzig XIV. , XV. og XVI. Hærkorps
5 Wien XVII. og XVIII. Hærkorps
4. lysdivision og 2. panserdivision
Fæstningsinspektion XI
6. Hannover IX. , X. og XI. Hærkorps

Samtidig var der 15 generelle kommandoer og yderligere 4 korps kommandoer. De generelle kommandoer omfattede både hærkorpset og de militære distrikter , hvor den militære vikarorganisation og de faste institutioner blev territorialt kombineret, og som strakte sig over hele det tyske rigs område. De militære distriktskommandoer var underordnet reservehæren . Tabellen viser fredshærens sidste status før mobilisering den 26. august 1939 (hærkorps markeret med "*" var også militære distrikter). [27]

Militære distrikter i det tyske rige (1938/39)
Militære distrikter i det større tyske rige (1944)
Hærkorps hovedkvarter Opdelinger
Jeg * Koenigsberg 1. infanteridivision (ID) , 11. ID , 21. ID
II * Stettin 12. ID , 32. ID
III * Berlin 3. ID , 23. ID
IV * Dresden 4. ID , 14. ID
V * Stuttgart 5. ID , 25. ID , 35. ID
VI * Münster 6. ID , 16. ID , 26. ID
VII * München 7. ID , 27. ID , 1. Gebirgs-Division (GD)
VIII * Breslau 8. ID , 18. ID , 28. ID
IX * Kassel 9. ID , 15. ID
X * Hamburg 22. ID , 30. ID
XI * Hannover 19. ID , 31. ID
XII * Wiesbaden 33. ID , 34. ID , 36. ID
XIII * Nürnberg 10. ID , 17. ID , 46. ID
XIV Magdeburg 2. ID (motorisiert), 13. ID (mot.), 20. ID (mot.) , 29. ID (mot.)
XV Jena 1. leichte Division , 2. leichte Division
XVI Berlin 1. Panzer-Division (PD), 3. PD , 4. PD , 5. PD
XVII * Wien 44. ID , 45. ID
XVIII * Salzburg 2. GD , 3. GD
Kaiserslautern Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz [26]
Abteilungen in den Führungsstäben des Heeres

Die Generalstabs- bzw. Stabsabteilungen waren auf allen Ebenen gleich gegliedert. Folgende Bezeichnungen wurden dabei verwendet:

Ia Führungsabteilung
Ib Quartiermeisterabteilung
Ic Feindaufklärung und Abwehr ; geistige Betreuung im NS-Sinn
Id Ausbildung
IIa 1. Adjutant (Offizierpersonalien)
IIb 2. Adjutant (Unteroffiziere und Mannschaften)
III Gericht
IVa Intendant (Rechnungswesen, allgemeine Verwaltung)
IVb Arzt
IVc Veterinär
IVd Geistlicher

Luftwaffe

Lufttransport mit Junkers Ju 52 bei Demjansk 1941

Die Luftwaffe gliederte sich vor allem in unabhängige Luftflotten , deren Zahl von 1939 bis 1944 auf sieben stieg. Die Luftflotten waren von 1 bis 6 durchnummeriert und wurden jeweils an die verschiedenen Kriegsschauplätze verlegt. Zusätzlich gab es die Luftflotte Reich , welche die Aufgabe hatte, das Reichsgebiet zu schützen.

Zusätzlich zu den Luftflotten gab es die Luftgaue der Luftwaffe, die ähnlich wie die Wehrkreise bestimmte territoriale Aufgaben übernahmen. Dies war vor allem der Unterhalt aller Einrichtungen und Flugplätze der Luftwaffe in den jeweiligen Gebieten.

Die Luftgaue waren:

 • Luftgau-Kommando I bis XVII (alle im Deutschen Reich)
 • Luftgau-Kommando Belgien - Nordfrankreich (aufgestellt 1940, von 1944 auch Holland)
 • Luftgau-Kommando Charkow (1942–1943, Süd-Russland)
 • Luftgau-Kommando Finnland (1941–1943)
 • Luftgau-Kommando Holland (1940–1944)
 • Luftgau-Kommando Kiew (1941–1942, dann Luftgau-Kommando Charkow , Süd-Russland)
 • Luftgau-Kommando Moskau (1941–1942, Mittelbereich der Ostfront )
 • Luftgau-Kommando Norwegen (1940–1944)
 • Luftgau-Kommando Petersburg oder Luftgau-Kommando Ostland (1941–1943, Nordabschnitt der Ostfront)
 • Luftgau-Kommando Rostow (1941–1943, Süd-Russland und Krim )
 • Luftgau-Kommando Westfrankreich (1940–1944, Süd- und Westfrankreich)
 • Feldluftgau-Kommando XXV (1943–1944, aus Luftgau-Kommandos Rostow und Charkow, im Süden der Ostfront)
 • Feldluftgau-Kommando XXVI (1943–1944, aus Luftgau-Kommando Petersburg)
 • Feldluftgau-Kommando XXVII (1943–1944, aus Luftgau-Kommando Moskau)
 • Feldluftgau-Kommando XXVIII oder Luftgau-Kommando Süd (1941–1943, Italien )
 • Feldluftgau-Kommando XXIX (1943–1944, Griechenland )
 • Feldluftgau-Kommando XXX (1943–1944, Balkan )

Kriegsmarine

Militärische Grundlagen

Auftragstaktik , sehr hohe Disziplin und unbedingter Gehorsam waren die militärischen Grundlagen, auf denen die Wehrmacht aufbaute. Dies führte zum Teil, insbesondere im Offizierskorps, zu Reibungen mit der NSDAP , leistete aber andererseits auch völkerrechtswidrigen Handlungen Vorschub.

Bei motorisierten Verbänden der Wehrmacht wurde eine Führung von vorne praktiziert, bei der die Kommandeure ihre Einheiten direkt an der Front befehligten und nicht in einem gesicherten Gefechtsstand hinter der Front. Dazu wendeten die motorisierten Verbände das taktische Konzept vom Gefecht der verbundenen Waffen zur Gefechtsführung an, bei dem die verschiedenen Truppengattungen eng zusammenwirken, um einen möglichst hohen gemeinsamen Gefechtswert zu erreichen. [28]

Inneres Gefüge

Der „Geist der Truppe“ wurde als „Grundlage für die Schlagkraft und Disziplin und somit entscheidend für den Sieg“ angesehen. [29] Auf „das richtige Vertrauensverhältnis zwischen Offizier, Unteroffizier und Mann“ durch ua „das untadelige Vorbild des Offiziers“ und der „unermüdlichen Fürsorge“ wurde besonderer Wert gelegt. Als wesentliche Faktoren wurden dabei auch die Erledigung von Beschwerden und die Beseitigung von Missständen angesehen.

Beschwerde- und Disziplinarrecht

Mit der Beschwerdeordnung für die Angehörigen der Wehrmacht (BO) [30] waren das Beschwerderecht der Angehörigen der Wehrmacht herausgestellt und die geordnete Behandlung von Beschwerden – einschließlich der Einschaltung eines Vermittlers – vorgegeben. In der Wehrmachtdisziplinarstrafordnung (WDStO) [31] wurde die Disziplinarstrafgewalt vom Verweis bis zum „geschärften Arrest“, angepasst an den Rang des Betroffenen und der Ebene des Verhängenden, geregelt.

Wehrmachtstrafgerichtsbarkeit

Nach dem Militärstrafgesetzbuch (MStGB) [32] konnten ua Feigheit , Gehorsamsverweigerung , „Erregen von Mißvergnügen“ und „Untergraben der Manneszucht “ mit Strafen bis zur Todesstrafe belegt werden. Gleichzeitig war der „Mißbrauch der Dienstgewalt“, wozu auch die „Unterdrückung einer Beschwerde“ oder die „Mißhandlung eines Untergebenen“ gehörten, unter Strafe gestellt. Mit der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) [33] wurde die „Wehrmachtstrafgerichtsbarkeit im Kriege“ um Sondertatbestände wie Freischärlerei und Zersetzung der Wehrkraft erweitert und die „Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens“ bei strafbaren „Handlungen gegen die Manneszucht oder das Gebot soldatischen Mutes“ bis hin zur Todesstrafe geboten, „wenn es die Aufrechterhaltung der Manneszucht oder die Sicherheit der Truppe“ erfordere.

Militärseelsorge

Die für die Reichswehr mit Artikel 27 des Reichskonkordats geregelte Militärseelsorge war damit nur für Heer und Marine garantiert. In der Luftwaffe war sie daher nicht präsent. Im Geheimanhang des Konkordats waren unter Missachtung des Versailler Vertrages bereits Regelungen für Priesteramtskandidaten und Kleriker im Falle der Einführung der Wehrpflicht und einer Mobilmachung enthalten.

Ausrüstung

Deutscher Militärbrotbeutel, bereits 1931 in der Reichswehr eingeführt und ab Kriegsbeginn in unzähligen Farbvarianten ausgeliefert
Deutsche Soldaten mit Feldgeschirr während ihrer Verpflegung
Feldfernsprecher FF33 der deutschen Wehrmacht (1933 entwickelt)
Tornister-Empfänger Berta, Frontansicht

Die Wehrmacht war in Teilen sehr modern ausgerüstet, jedoch ermöglichten die im Vergleich zu anderen Staaten geringeren Ressourcen Deutschlands es nicht, diese moderne Ausrüstung in allen Truppenteilen von Beginn an zu realisieren. Die Aufrüstung der Wehrmacht verlief in vielen Teilen überstürzt und es wurde kein ausreichendes Augenmerk auf eine für einen langen Krieg notwendige Tiefenrüstung gelegt. Stattdessen vertraute man darauf, die gegnerischen Mächte durch Blitzkriege unterwerfen zu können.

Entgegen der Meinung von der Wehrmacht als einer Hochtechnologie-Streitmacht waren nur etwa 40 Prozent aller Wehrmachteinheiten motorisiert. Die übrigen 60 Prozent waren pferdebespannt, dh der sogenannte „Tross“ (Stäbe, Feldküchen, Nachschub usw.) hatte für den Transport Zugpferde zur Verfügung, die kämpfenden Einheiten gingen zu Fuß, waren teilweise mit Fahrrädern ausgerüstet oder wurden per Eisenbahn transportiert. Auch war eine zunehmende Verschlechterung der Qualität der Kampfeinheiten zu beobachten, je weiter sie hinter den Frontlinien eingesetzt war. So waren Einheiten, die unmittelbar an der Front eingesetzt waren, in größerem Umfang motorisiert und mit neueren Waffen und Kampfgerät ausgestattet, während Einheiten zur Partisanenbekämpfung oft nur über veraltete oder erbeutete Ausrüstung verfügten und nur relativ selten motorisiert waren.

Der Aufbau einer schlagkräftigen Panzertruppe und Luftwaffe sicherten der Wehrmacht zunächst ihre anfänglichen Blitzkriegserfolge . Entgegen landläufigen Meinungen waren die deutschen Panzermodelle der Anfangsjahre jedoch denen auf alliierter und sowjetischer Seite keineswegs überlegen. Die Wehrmacht verfügte bei ihren Feldzügen gegen Polen und die Westalliierten zunächst fast nur über leichte Panzer der Typen I und II , sowie die nach der Besetzung Tschechiens in großer Zahl erbeuteten Panzer 38(t) . Diese Modelle waren zwar den meisten vom Gegner ins Feld geführten leichten Panzern ebenbürtig, konnten sich aber schon gegen die mittleren Panzer des Gegners kaum noch behaupten. Im Kampf gegen die schweren Matildatanks der Briten und Char B1 der Franzosen erwiesen sich die leichten Panzer der Wehrmacht als weitestgehend nutzlos. Dieses Problem betraf jedoch nicht nur die leichten Panzer. Die im internationalen Vergleich relativ leichten und schwach gepanzerten Panzer III und IV wurden in den späten 1930er-Jahren entworfen und sollten ihre leichteren Vorgänger nach und nach ersetzen.

Im Vorfeld des Angriffs auf die Sowjetunion bildete der mittlere Kampfpanzer III das Rückgrat der Panzertruppen und sollte vom Panzer IV unterstützt werden. Diese neueren Modelle waren dem Großteil älterer und leichter Panzer der Sowjetarmee überlegen, dem mittleren Kampfpanzer T-34 , der ab 1942 in Massen eingesetzt wurde, jedoch unterlegen. Gegen den schweren Kampfpanzer der Sowjetarmee, den KW-1 , waren alle in der Vorkriegszeit entworfenen Panzer der Wehrmacht nahezu chancenlos. Hier konnten die deutschen Truppen oft nur durch gute Ausbildung und das Zusammenwirken der Waffengattungen bestehen. Als Ersatz für fehlende wirkungsvolle Kampfpanzer wurden in großer Zahl Sturmgeschütze eingesetzt und vor allem der Panzer IV ständig nachgerüstet. Erst der ab 1942 gebaute Panzerkampfwagen VI Tiger und der ab 1943 eingeführte Panzerkampfwagen V Panther waren den sowjetischen und späteren westalliierten Modellen von vornherein ebenbürtig bzw. überlegen.

Die Nachteile bei der Ausrüstung auf Seiten der Wehrmacht konnten jedoch durch ihre operativen Vorteile wettgemacht werden. So ermöglichte es die klare deutsche Luftüberlegenheit in der Anfangsphase des Krieges, feindliche Panzeransammlungen , die in der Lage gewesen wären, den deutschen Vormarsch aufzuhalten, durch den gezielten Einsatz von Erdkampfflugzeugen zu zerschlagen. Erschwerend wirkte sich für die sowjetische Seite zudem aus, dass die Panzerbesatzungen oftmals schlecht ausgebildet waren und die meisten erfahrenen Kommandeure während der stalinistischen Säuberungen ermordet worden waren. So konnten die an sich zahlen- und waffenmäßig überlegenen sowjetischen Panzer oftmals eingekreist und isoliert werden und ihre Vorteile nicht zur Geltung bringen. Des Weiteren besaßen die deutschen Panzer im Gegensatz zu den sowjetischen Modellen Funkgeräte, was ihre taktische Beweglichkeit vergrößerte. Ähnlich sah es im Frankreichfeldzug von 1940 aus. Frankreich verfügte zwar über mehr und teilweise bessere Panzer als Deutschland, jedoch waren diese nur in kleiner Anzahl (jeweils meist nur etwa fünf Stück) auf viele verschiedene kleinere Truppenteile verteilt, da die französische Armee noch der Panzertaktik des Ersten Weltkrieges verhaftet war, nach der Panzer nur zur Unterstützung der Infanterie eingesetzt wurden. Daher konnte eine Gruppe von fünf französischen Panzern nichts gegen eine deutsche Panzerarmee mit Luftunterstützung ausrichten.

Deutlich wird auch die Abhängigkeit der deutschen Panzerwaffe von der Luftüberlegenheit ab etwa 1944. Mit dem Verlust der Luftüberlegenheit und schließlich fast der gesamten Luftwaffe wurden deutsche Panzer meist aus der Luft zerstört, ohne dass sie zum Einsatz gelangt wären.

Während des Krieges entwickelte die deutsche Rüstungsindustrie für die Wehrmacht revolutionäre Techniken, so zum Beispiel das erste Sturmgewehr , die ersten einsatztauglichen Düsenjäger oder Nachtsichtgeräte . Da viele dieser Neuerungen erst kurz vor Kriegsende einsatzbereit waren, wurden sie nur in geringen Stückzahlen eingesetzt.

Einzelheiten

Uniformen

Unterfeldwebel mit Maschinenpistole MP 40 und Fernglas 1941 bei einer Übung (Polen)

Die Uniformen der Wehrmacht wurden zum Teil von der Reichswehr übernommen und von 1935 bis 1945 modernisiert und ersetzt.

Mit Verfügung vom 17. Februar 1934 gab Hitler die Anweisung, zum 1. Mai 1934 das Hoheitszeichen („ Hoheitsadler “) an Kopfbedeckung und Uniform einzuführen. Der auf einem gesonderten Stoffstück gewebte bzw. aufgestickte „Brustadler“ wurde auf der rechten Seite der Feldblusen, Matrosenjacken etc. getragen. Für Unteroffiziere waren die Brustadler maschinengestickt, für Offiziere teilweise auch handgestickt, für Generale ab 1942 immer in Gold und handgestickt.

Beim Heer war die Grundfarbe der Uniform Feldgrau , bei der Luftwaffe ein etwas helleres Blaugrau und bei der Marine marineblau. Im Jahr 1944 wurde die Felduniform 44 eingeführt, die die bisherigen Uniformen des Heeres und der Luftwaffe durch eine einheitliche, bräunliche Uniform ersetzen sollte. Dies wurde bis Kriegsende aber nicht mehr voll umgesetzt.

Es wurden nach Anzugsarten unterschieden (hier die sechs grundlegenden):

Auszeichnungen der Wehrmacht

Eisernes Kreuz 1. Klasse mit Verleihungsurkunde

Eine Besonderheit der Wehrmacht war, dass an allen Uniformen (außer beim Sport) die Orden und Ehrenzeichen getragen wurden, auch im Feld. Von 1939 bis 1945 wurden eine Vielzahl von Ehrenzeichen gestiftet, die es in dieser Anzahl im Zweiten Weltkrieg nur im Dritten Reich gab. Nur das Kriegsverdienstkreuz war für Soldaten der rückwärtigen Truppenteile bestimmt. Bewährte Frontkämpfer waren an ihren Orden an der Uniform für alle sofort zu erkennen. [34]

Auswahl von Orden der Wehrmacht:

Daneben gab es verschiedene Kampf- und Tätigkeitsabzeichen von Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe.

Einschätzung der Wehrmacht durch Historiker

Die Wehrmacht war in der Zeit des Nationalsozialismus im Deutschen Reich als größte Massenorganisation der bedeutendste institutionelle Träger des deutschen Militarismus . [35]

Der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld , der die Kampfkraft der Wehrmacht untersucht hat, wobei er dieses Phänomen aus dem politisch-militärischen Gesamtzusammenhang herauslöst und damit isoliert betrachtet, kommt zu dem Schluss: „Das deutsche Heer war eine vorzügliche Kampforganisation. Im Hinblick auf Moral , Elan, Truppenzusammenhalt und Elastizität war ihm wahrscheinlich unter den Armeen des zwanzigsten Jahrhunderts keine ebenbürtig.“ [36] Der Potsdamer Historiker Rolf-Dieter Müller kommt zu folgendem Urteil: „Im rein militärischen Sinne […] kann man in der Tat sagen, dass der Eindruck von einer überlegenen Kampfkraft zu Recht besteht. Die sprichwörtliche Tüchtigkeit war sogar größer als bisher angenommen, weil die Überlegenheit des Gegners wesentlich höher gewesen ist, als dies damals deutsche Offiziere vermuteten. Durch die Auswertung russischer Archivakten ergibt sich in dieser Hinsicht endlich ein klares Bild.“ [37] Zu einem ähnlichen Urteil kommt der französische Historiker Philippe Masson ( su, Bibliographie ). Auch Colin Gray bescheinigt der Wehrmacht herausragende Ausbildungsmethoden und Taktiken, stellt diesen aber eine nachlässige Aufklärung und Logistik gegenüber, die mit ihrer „Siegestrunkenheit“ (victory disease) nach ihren Anfangserfolgen in Verbindung stehen. [38]

NS-Ranggefüge im Vergleich zur Wehrmacht

Siehe auch

Literatur

 • Hermann Frank Meyer : Blutiges Edelweiß. Die 1. Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg. Ch. Links, Berlin 2008, ISBN 978-3-86153-447-1 .
 • Rudolf Absolon: Die Wehrmacht im Dritten Reich. 6 Bände. Boldt-Verlag im Oldenbourg-Verlag, München 1969–1995.
 • Klaus Jochen Arnold : Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“. In: Zeitgeschichtliche Forschungen. Bd. 23. Duncker & Humblot, Berlin 2004, ISBN 3-428-11302-0 .
 • Bertrand Michael Buchmann : Österreicher in der Deutschen Wehrmacht: Soldatenalltag im Zweiten Weltkrieg . Böhlau, Wien ua 2009, ISBN 978-3-205-78444-9 .
 • Omer Bartov : Hitler's Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich. Oxford University Press, Oxford/New York 1992, ISBN 0-19-507903-5 .
 • Jochen Böhler : Auftakt zum Vernichtungskrieg: die Wehrmacht in Polen 1939. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2006, ISBN 3-89331-679-5 .
 • Martin van Creveld : Kampfkraft. Militärische Organisation und militärische Leistung 1939–1945. Rombach, Freiburg 1989, ISBN 3-7930-0189-X .
 • Jürgen Förster: Die Wehrmacht im NS-Staat. Eine strukturgeschichtliche Analyse. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-58098-3 .
 • Ralph Giordano : Die Traditionslüge: vom Kriegerkult in der Bundeswehr. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2000, ISBN 3-462-02921-5 .
 • Christian Hartmann : Wehrmacht im Ostkrieg. Front und militärisches Hinterland 1941/42. München: Oldenbourg ²2010, ISBN 978-3-486-70225-5 . ( Rezension in sehepunkte.de )
 • Hannes Heer : Stets zu erschießen sind Frauen, die in der Roten Armee dienen. Hamburger Edition, Hamburg 1995, ISBN 3-930908-06-9 .
 • Johannes Hürter : Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-58341-0 .
 • Hans Adolf Jacobsen: Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener. In: Martin Broszat , Hans-Adolf Jacobsen, Helmut Krausnick: Anatomie des SS-Staates. Band 2, ISBN 3-423-02916-1 .
 • Rolf Keller: Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegswirtschaftlichen Erfordernissen , Göttingen 2011, ISBN 978-3-8353-0989-0 . (Rezensionen: H-Soz-u-Kult , 9. Februar 2012; www.kulturthemen.de , 9. Februar 2012).
 • Andreas Kunz: Wehrmacht und Niederlage. Die bewaffnete Macht in der Endphase der nationalsozialistischen Herrschaft 1944 bis 1945 (= Beiträge zur Militärgeschichte 64). Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2005, ISBN 3-486-57673-9 .
 • Peter Joachim Lapp : Ulbrichts Helfer. Wehrmachtsoffiziere im Dienste der DDR . Bernard & Graefe, Bonn 2000, ISBN 3-7637-6209-4 .
 • Philippe Masson: Die Deutsche Armee. Geschichte der Wehrmacht 1935–1945. Herbig, München 2000, ISBN 3-7766-1933-3 .
 • Manfred Messerschmidt : Die Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indoktrination. Hamburg 1969.
 • Gerhard Muhm: German Tactics in the Italian Campaign.
 • Gerhard Muhm: La tattica tedesca nella campagna d'Italia, in Linea gotica avamposto dei Balcani, a cura di Amedeo Montemaggi. Edizioni Civitas, Rom 1993.
 • Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann (Hg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-486-56383-1 .
 • Klaus-Jürgen Müller: Das Heer und Hitler. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1969 (= Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte; Bd. 10).
 • Sven Oliver Müller: Deutsche Soldaten und ihre Feinde. Nationalismus an Front und Heimatfront im Zweiten Weltkrieg. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-10-050707-5 . (Rezension von Wolfram Wette in der ZEIT vom 31. Oktober 2007, S. 66 – M. verwendet vor allem Feldpostbriefe von der Ostfront.)
 • Sönke Neitzel ; Harald Welzer: Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben . S. Fischer, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-10-089434-2 .
 • Kurt Pätzold : Ihr waret die besten Soldaten, Ursprung und Geschichte einer Legende. Militzke Verlag, Leipzig 2000, ISBN 978-3-86189-191-8 . ( Rezension )
 • Hans Poeppel , Wilhelm Karl Prinz von Preußen , Karl-Günther von Hase : Die Soldaten der Wehrmacht. Herbig, München 2000, ISBN 3-7766-2057-9 .
 • Christoph Rass : „Menschenmaterial“ – Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer Infanteriedivision 1939–1945. Schoeningh, Paderborn 2003, ISBN 3-506-74486-0 ( online ).
 • Felix Römer : Kameraden. Die Wehrmacht von innen . Piper, München/Zürich 2012, ISBN 978-3-492-05540-6 .
 • Christian Streit: Die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen und völkerrechtliche Probleme des Krieges gegen die Sowjetunion. In: Gerd R. Ueberschär , Wolfram Wette: „Unternehmen Barbarossa“. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. 1984, ISBN 3-506-77468-9 .
 • Christian Streit: Keine Kameraden: Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Neuausg., Dietz (1. Auflage 1978), Bonn 1991, ISBN 3-8012-5016-4 .
 • Georg Tessin : Deutsche Verbände und Truppen 1918–1939. Osnabrück 1974.
 • Hans Treplin: [Mit Gott]. Ein Wort an den deutschen Soldaten , Breklum o. J. [1935]; wieder abgedruckt in: Karl Ludwig Kohlwage , Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Ihr werdet meine Zeugen sein!“ Stimmen zur Bewahrung einer bekenntnisgebundenen Kirche in bedrängender Zeit. Die Breklumer Hefte der ev.-luth. Bekenntnisgemeinschaft in Schleswig-Holstein in den Jahren 1935 bis 1941. Quellen zur Geschichte des Kirchenkampfes in Schleswig-Holstein. Zusammengestellt und bearbeitet von Peter Godzik , Matthiesen Verlag, Husum 2018, ISBN 978-3-7868-5308-4 , S. 85–91. (Biogramm Hans Treplin online auf geschichte-bk-sh.de )
 • Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Hitlers militärische Elite. 68 Lebensläufe. 2. Auflage, Primus-Verlag, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-89678-727-9 .
 • Jens Westemeier (Hrsg.): „So war der deutsche Landser …“. Das populäre Bild der Wehrmacht. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2019, ISBN 3-506-78770-5 .
 • Wolfram Wette : Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-596-15645-9 .

Justiz

 • Manfred Messerschmidt , Fritz Wüllner: Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende. Nomos, Baden-Baden 1987, ISBN 3-7890-1466-4 .
 • Manfred Messerschmidt: Was damals Recht war… NS-Militär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg. Herausgegeben von Wolfram Wette. Klartext, Essen 1996.
 • Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Schöningh, Paderborn 2005.
 • Wolfram Wette, Detlef Vogel: Das letzte Tabu. NS-Militärjustiz und Kriegsverrat. Aufbau, Berlin 2007, ISBN 978-3-351-02654-7 .
 • Fritz Wüllner: Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht. Nomos, Baden-Baden 1991, ISBN 3-7890-1833-3 .
 • Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Hitlers militärische Elite , 2 Bände. Primus-Verlag, Darmstadt 1998.
 • Hermine Wüllner (Hg.): „… kann nur der Tod die gerechte Sühne sein“. Todesurteile deutscher Wehrmachtsgerichte. Eine Dokumentation. Nomos, Baden-Baden 1997, ISBN 3-7890-5104-7 .

Verlustzahlen

 • Rüdiger Overmans : Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Beiträge zur Militärgeschichte, Band 46. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-486-56332-7 . (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Dissertation, 1996).

Weblinks

Commons : Wehrmacht – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Wehrmacht – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Wehrgesetz (21. Mai 1935), in:documentArchiv.de (Hrsg.) , Stand: 13. Oktober 2008.
 2. BVerfGE 3, 288
 3. a b Vgl. Proklamation Nr. 2 vom 20. September 1945 über die völlige und endgültige Auflösung aller deutschen Streitkräfte, Direktive Nr. 18 vom 11. November 1945 über die Entlassung der Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, Gesetz Nr. 34 des Kontrollrats in Deutschland vom 20. August 1946 über die Aufhebung wehrrechtlicher Bestimmungen. Durch das Kontrollratsgesetz Nr. 34 (ABl. des Kontrollrates S. 172) wurden somit sämtliche die Wehrmacht betreffenden Vorschriften außer Kraft gesetzt.
 4. Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935
 5. a b Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB): Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I 1867–1945 , S. 375
 6. Karl-Heinz Janßen: Politische und militärische Zielvorstellungen. In: R.-D. Müller, H.-E. Volkmann (Hrsg. im Auftrag des MGFA ): Die Wehrmacht: Mythos und Realität. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-486-56383-1 , S. 76 f.
 7. Olaf Groehler, Selbstmörderische Allianz, Deutsch-russische Militärbeziehungen 1920–1941, Vision Verlag Berlin, 1992, S. 44 f.
 8. Der Anwalt des Widerstands , taz , Lokalteil Nord vom 29. August 2012, abgerufen am 29. August 2012.
 9. Hans-Jürgen Kaack: Kapitän zur See Hans Langsdorff. Der letzte Kommandant des Panzerschiffs Admiral Graf Spee. Eine Biographie (= Schriften zur Marinegeschichte . Band   1 ). Ferdinand Schöningh, Paderborn 2019, ISBN 978-3-506-70262-3 , Kapitel VIII, S.   339 ( Erneut in Berlin ( Memento vom 3. April 2020 im Webarchiv archive.today )).
 10. Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-20028-3 , S. 223 ff.
 11. Vgl. ua Rolf-Dieter Müller: An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ 1941–1945. Berlin 2007, ISBN 978-3-86153-448-8 .
 12. Alexander Fischer: „Teheran – Jalta – Potsdam“, Die sowjetischen Protokolle von den Kriegskonferenzen der „Großen Drei“, mit Fußnoten aus den Aufzeichnungen des US Department of State. Köln 1968, S. 322 und 324.
 13. Percy E. Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). Bd. IV: 1. Januar 1944 bis 22. Mai 1945 , Teilband II, Augsburg 2005, S. 1508–1511.
 14. Statistisches Bundesamt: Versuch einer deutschen Bevölkerungsbilanz des Zweiten Weltkrieges. In: Wirtschaft und Statistik. 1949, S. 226–230.
 15. Statistisches Bundesamt (Hrsg.); Karl Schwarz: Gesamtüberblick über die Bevölkerungsentwicklung 1939–1946–1955. In: Wirtschaft und Statistik. 1956, S. 375–384.
 16. Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.): Die personellen Verluste der ehemaligen deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und der Kriegsgefangenschaft. Suchdienst München, 1975.
 17. Jahresbericht 1983/84/85. Hrsg.: Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin 1985.
 18. Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-20028-3 , S. 193.
 19. Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-20028-3 , S. 231 f.
 20. Zusammengestellt aus Tabellen 36 und 73 von Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-20028-3 , S. 234 und 334.
 21. Hannes Heer , Christian Streit : Vernichtungskrieg im Osten. Judenmord, Kriegsgefangene und Hungerpolitik. ; Vsa Verlag, Hamburg 2020, ISBN 9783964880390 .
 22. a b Ralph Giordano: Die Traditionslüge: vom Kriegerkult in der Bundeswehr. Köln 2000, ISBN 3-462-02921-5 .
 23. RGBl. I, S. 609/Faksimile Wehrgesetz
 24. Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-20028-3 , S. 215.
 25. Paul Kennedy: Aufstieg und Fall der großen Mächte: Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500 bis 2000 Fischer Taschenbuch; Auflage: 6 (16. November 2000), ISBN 3-596-14968-1 , S. 526.
 26. a b Das Deutsche Heer 1939, Gliederung, Standorte, Stellenbesetzung und Verzeichnis sämtlicher Offiziere am 3. Januar 1939 , herausgegeben von HH Podzun, Bad Nauheim 1953.
 27. Friedrich Stahl: Heereeinteilung 1939. Dörfler, ISBN 3-89555-338-7 .
 28. Harry Horstmann: Die Entwicklung der Gefechtsarten: Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften. ISBN 978-3-640-65061-3 .
 29. OKH Heereswesenabt. b. Gen. z. BVb OKH Nr 2500/42 PA (2) Ia Az. 14 Nr. 6190/42 vom 22. Mai 1942.
 30. HDv 3/10 vom 8. April 1936.
 31. WDStO vom 6. Juni 1942 (HDv 3/9, LDv 3/9).
 32. MStGB vom 10. Oktober 1940.
 33. KSSVO vom 17. August 1938, HDv 3/13, LDv 3/13, Deckblatt 1.
 34. Sönke Neitzel; Harald Welzer: Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben . S. Fischer, Frankfurt am Main 2011, S. 76 ff.
 35. Detlef Bald , Johannes Klotz, Wolfram Wette : Mythos Wehrmacht. Nachkriegsdebatten und Traditionspflege. Aufbau-Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-7466-8072-7 , S. 18.
 36. Martin van Creveld : Kampfkraft. Militärische Organisation und militärische Leistung 1939–1945. Freiburg 1989, S. 189.
 37. Der Spiegel 15/2008 – Schandfleck der Geschichte
 38. Vgl. Colin Gray: War, Peace & International Relations – An Introduction to Strategic History. Routledge, Oxon 2007, S. 124–156.