Zoroastrianisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Lereskulptur af en sandsynligvis zoroastrisk præst, fundet i Tacht-i Sangin fra 3. til 2. århundrede f.Kr. Chr. [1] [2]

Zoroastrianisme og zoroastrianisme (også: Zoroastrianisme eller zoroastrianisme) er en religion , Zarathustra donerede var. Zoroastrianerne kaldes zoroastriere eller zoroastriere. Den zoroastriske tro , der er baseret på ældre indo-iranske traditioner, opstod mellem 1800 og 600 f.Kr. I det østlige iranske højland , sandsynligvis i Bactria (nutidens nordlige Afghanistan ), og spredt omkring det 7. til 4. århundrede f.Kr. I det iranske kulturområde (i Persien og i det centralasiatiske område).

Indtil slutningen af ​​1. årtusinde e.Kr. var zoroastrianisme en verdensreligion med millioner af tilhængere, som havde en betydelig indflydelse på andre trossystemer som kristendom eller islam . I dag antages det, at der stadig er omkring 120.000-300.000 følgere. [3] Større samfund bor i Indien , Iran og USA . Dagens tilhængere i Indien og Pakistan er også kendt som parsing .

I centrum for zoroastrianismen er skaberguden Ahura Mazda / Ohrmazd (derfor undertiden "Mazdaisme"). Han ledsages af udødelige helgener ( Amescha Spenta ) samt af hans modstander, den onde dæmon Angra Mainyu ( Ahriman ). Ifølge flere forskere udviklede sig imidlertid en zoroastrisk ortodoksi først i slutningen af antikken , før flere heterodoxstrømme som zurvanisme eksisterede side om side på lige fod.

I sen antik var den zurvanistiske variant af zoroastrianisme udbredt blandt Sassaniderne , hvor den gode og den dårlige ånd blev betragtet som børn i "uendelig tid" ( Zurvan / Zervan, New Persian Zaman). Sassaniderne hævdede at være konge over kongerne i Ērān og Anerān , hvoraf nogle var baseret på ældre zoroastriske ideer.

Zoroastrianisme er baseret på det hellige Avesta -script . Billeder af Gud er fremmed for zoroastrianismen. Han kender dog ildtempler , hvor en konstant brændende ild er bevogtet som en hellig flamme, som er et symbol på guddom og perfekt renhed.

underviser

Selvom zoroastrianerne kender flere guder ( Anahita eller Mithra ), der støtter Ahura Mazda , er religionen grundlæggende formet af dualismen mellem Ahura Mazda og Ahriman : ”Og i begyndelsen disse to ånder, tvillingerne, der ifølge deres egne ord, var gode og onde i at tænke, tale og gøre, kaldes [4] De, der gør det godt, har valgt korrekt mellem dem. ” [5] Kampen mellem godt og ondt finder sit udtryk hos mennesker mellem godt ( Vohu Mano ) og dårlige tanker ( Ahem Nano ).

Zoroastrianismens religiøse tro vurderer skabelsen af ​​guden Ahura Mazda som god, da verden blev skabt af Gud i sin godhed. I denne verden kæmper man dog konstant i en evig kamp mellem de gode ( Ahura Mazda ) og de dårlige ( Angra Mainyu ) magter. Ahura Mazdas gode skabelse omfatter dyr, mennesker, planter, ild, vand, jord og metal.

Ifølge den zoroastriske idé er verden opdelt i et lyserige, hvor Ahura Mazda (Ohrmazd), visdomsherren bor i al evighed, og en afgrund af mørke, som hans modstander Angra Mainyu (Ahriman), magten af negation, af ødelæggelse og død. Denne kamp raser mellem Lysets Herre og Mørkets, hvis scene er jorden. En kamp, ​​der varer, indtil Ahura Mazda har skubbet de dæmoniske modstandsmagter tilbage i deres afgrund.

Ahura Mazda skabte mennesker eller rettere de mennesker, der er tilgængelige for lysets væsener på jorden. Lysets væsener er de hellige udødelige, udover Ahura Mazda er der seks ærkeengle som skabere af forskellige områder:

Tre mandlige ærkeengle. Disse skabt som
 • (Vohu) Manah , "(god) fornuft", hele dyreriget,
 • Arta (Vahishta) , "(bedste) sandhed", ilden og varmen,
 • Xshathra (Vairya) , "(ønskeligt) herredømme", metalleriget.
Tre kvindelige ærkeengle. Disse skabt som
 • (Spenta) Armaiti , "(hellig) hengivenhed," jorden og kvinden,
 • Haarvatat , "integritet", vandets rige,
 • Amertat , "udødelighed", planteverdenen.

På disse områder skabt af dem kan det (modtagelige) menneske støde på lysets kræfter og deltage i deres forløsningsarbejde. Den enkelte person har således et individuelt ansvar og en eksistentiel beslutningssituation at stå for eller imod kongeriget Ahura Mazda .

I Zarathustra optræder visdomsherren altid omgivet af seks lysmagter, hvormed han er den første (eller syvende) til at danne de guddommelige syv. Som syv magter kaldes de Amahraspands ( Amerta Spenta ), "de hellige udødelige". Hendes hellighed er en energisk udstråling, der giver alle ting deres overfyldte væsen. Disse syv udødelige kaldes de syv ærkeengle i Zarathustra. [6]

Zoroastrianisme lærer ikke kun en opdeling af verden i en kosmisk dualisme af godt og ondt, den adskiller også det fysiske fra den åndelige sfære. I den verden, der er skabt af Gud, opfordres mennesket til at stræbe efter sandhed, efter velvære, men også til at stræbe efter hengivenhed.

Efter døden af ​​deres jordiske skal ankommer menneskelige sjæle til skilsmissebroen (Činvat Bridge). Broen strækker sig fra bjerget (Hara-Berezaiti), der ligger midt i verden, til en top på himmelkanten. Men mens de sjæle, der gik på sandhedens veje (Asha) bagefter ankommer til Paradis (Garodemana eller Garotman), sænker de ondes sjæle sig ned i Helvede. De tre dommere over de døde Mithra, Rashnu og Sraosha vejer afdødes sjæle. Men også de mørke Daevas Aeshma og Astovidatu, der tilhører Ahrimans vært, lurer her for at gribe menneskesjælen.

The Avesta (Zendavesta)

Den mest pålidelige kilde til den traditionelle viden om Zarathustras lære er samlingen af Gathas eller sange i Avesta (også Zendavesta ), zoroastriernes religiøse bog, som enten er skrevet af Zarathustra selv eller af hans disciple. Den bestod oprindeligt af 21 bøger. De traditionelle 72 kapitler i Avesta (som stadig bruges af zarathustrierne i tilbedelse) kaldes Yasna , hvorved 16 kapitler, Gathas (sang), kan spores direkte tilbage til Zarathustra.

Ifølge dette er Gud , der skabte og opretholder verden, som er begyndelsen og slutningen, Ahura Mazdā (den vise Herre). Seks gode ånder (ærkeengle) stammer fra ham, den senere Ameša spenta ("udødelige helgener"), som kaldes dyd , sandhed eller hellighed , god indstilling, ydmyghed eller visdom , herredømme eller besiddelse , sundhed og lang levetid eller udødelighed . De er rene allegorier og påberåbes ofte, især de to sidste, som varer, som Ahura Mazdā bliver bedt om at skænke de fromme.

Den ”gode ånd” (Spenta Mainyu) kontrasteres med Ahriman (senere Ahreman i Mellemøsten persiske og Ahriman i New persisk ), dvs den ”onde ånd” (jf .: djævelen ), som er imod det i tanker, ord og gerninger [ 4] er. De to er repræsenteret sammen som "tvillingerne", der skabte godt og ondt, og der er lige så mange onde ånder, der konfronterer de seks gode ånder, skabt af Angra Mainyu, hvoraf dog kun "løgnen" og den "onde disposition" "vises allerede i Gathas, mens resten kun er et produkt af den senere udvikling af den zoroastriske lære.

I den menneskelige verden står mennesker, der har valgt det gode, de fromme eller troende, og afgudsdyrkere, der har valgt det onde, lige så hårdt over for hinanden. Sidstnævnte kaldes "blinde og døve". Den fromme, der går på sandhedens ( asha ) og visdoms stier, opnår rigdom, afkom og magt, sundhed og lang levetid i dette liv. Efter døden ankommer sjælene til Činvat -broen . Dommen over godt og ondt afholdes her (se også: Sidste dom i Johannes 'åbenbaring ). Broen er bred som en sti til den retfærdige mand og smal som en knivsblad til den anden. Det gode kommer til det lykkelige rige i paradiset Garodemäna (senere Garotman ), " rosens sted"; men den ondes sjæl ender på det "værste sted", det vil sige i helvede . Paralleller findes med forestillinger om den sidste dom i senere kristendom og med eskatologi i islam .

Kampen mellem godt og ondt varer fire perioder på 3000 år hver. Ahura Mazdas rige er ved slutningen af ​​slaget. En verdensdom vil finde sted, der vil straffe de onde og belønne det gode. Og en dag, når verden ender, finder den sidste dom sted, den onde ånd vil forsvinde, og et nyt, evigt rige Ahura Mazdā vil opstå.

Ahura Mazdā svarer i det væsentlige til den indiske Varuna og forstås nogle steder som en refleks af himmelguden, som allerede blev tilbedt af indoeuropæerne . Kampen mellem lysets gode kræfter og mørke og tørkes onde kræfter er en ældgammel idé. Det blev forstærket i Iran ved at placere sidstnævnte under et hoved og omgive dette med en domstol, der ligner hovedet for den gode skabelses hoved.

Sandheden fremstår som hovedaksen for den zoroastriske etik, hvis store betydning vi støder på i Gathas, blandt andet i de særligt hyppige og påkaldende påkaldelser fra Zarathustras person.

Forgængerreligioner

Andre guder eller dæmoner fra tidligere religioner fandt ingen plads i Zoroasters spiritualistiske og filosofiske lære, som følger:

 • solguden Mithra ( Avestian Miθra- og Miθrō , Old Persian Miθra- ) der havde været himmelgudens uadskillelige ledsager i forhistorisk tid;
 • guden Haoma ( Soma ), personificeringen af ​​drikken, som blev tilbudt guderne i offer for at blive beruset af den;
 • den afdødes Fravashi eller sjæle, til hvis ære der blev holdt en (gammel) gudstjeneste, som også blev bevaret blandt romerne i de velkendte kulter i Manen ;
 • skyormen Aschi ( Ahi ), der af lysguden er tvunget til med sit lynvåben at tilbagegive det befrugtende vand fra regnen, der har bortført dem.

Disse og andre sanselig-realistiske guder fra forhistorisk tid hævdede imidlertid deres rettigheder igen i den senere zoroastrianisme, som det er i de yngre dele af Zendavesta og grækernes udsagn om iranernes religion, da præstedømmet fandt det fordelagtigt til den med at smigre folkeånden fyldt med nedarvede ideer.

Personificeringer af de rene grundstoffer, frem for alt af ild, som tilbedes i forskellige former og af vand, som er legemliggjort i Ardvisura Anahita , som senere blev blandet med mellemøstlige mylitta , spillede en fremragende rolle i de stærkt befolkede guder i senere zoroastrianisme. På grund af hendes tilbedelse af ild blev hun i den græske verden ( Herodotus ) kendt som "ilddyrkere". Næppe mindre talrige er de onde ånder, kaldet Daevas , Drudsch , Pairikas ( Peri ) og undertiden tænkt som djævle, der er i kødeligt samkvem med dårlige mennesker og søger at forføre de gode, nogle gange som forræderiske dæmoner, som er tørhed, deformitet, til påføre verden epidemier og andre plager.

En systematiserende tendens, der opstod i præsternes skoler, førte til en fuldstændig fordeling af skabelsen ned til dyrene blandt de to hoveder for den gode og den dårlige skabelse. Derfor er en af ​​de vigtigste pligter for præsterne, der blev forsynet med et særligt instrument til dette formål, at udrydde dyrene i den onde ånd, slanger, mus og myrer, mens på den anden side forsætlig eller utilsigtet drab af dyr af den gode ånd, hvordan bævere, hunde osv. skulle sones med tunge bøder.

Ifølge Parsees 'lære, som Plutarch allerede var instrueret i, består hele verdenshistorien i en stor kamp mellem Ahura Mazdā og Anramainyu, der siges at vare i i alt 6000 år.

Skabelse, kamp mellem godt og ondt, forløsning

Zoroastrianismens skabelseshistorie siger, at Ahura Mazdā i de første 3000 år først skabte den ægformede himmel og derefter jorden og planterne gennem en lang brise. I den anden cyklus på 3000 år opstod de forhistoriske dyr og derefter det forhistoriske menneske. Derefter brød Anramainyu ind og dræbte det primitive menneske og det primitive dyr og åbnede en kampperiode, der først ophører med Zarathustras fødsel. Denne begivenhed falder sammen med det 31. år for kong Vistaspas regeringstid. Og fra da af vil der gå 3000 år igen, indtil frelseren Saoschjant er født, som vil ødelægge de onde ånder og skabe en ny, udødelig verden; de døde vil også rejse sig fra de døde.

I stedet for den ene Messias nævnes tre i andre passager, hvilket betyder, at denne lære adskiller sig fra den tilsvarende i Det Gamle Testamente. På den anden side er opstandelseslæren endda enig i den kristne lære i detaljer: antagelsen om at låne den kristne doktrin fra zoroastrianernes religion i nærheden af hebræerne har en ikke ubetydelig sandsynlighed. Opstandelsesfænomenet er imidlertid i sig selv et meget gammelt religiøst fænomen, som kan findes i den gamle egyptiske religion.

Tidligere var det sædvanligt, at zoroastrierne lagde lig til luft- eller himmelbegravelse i dakhmahs . I disse runde "Towers of Silence", der er åbne øverst, kan den afdødes kød og bløde dele spises af fugle, men ikke af landdyr. Siden 1970 har denne form for begravelse været forbudt i Iran af hygiejniske årsager. Siden da er zoroastriere blevet begravet i betongrave. [7] I Indien praktiseres der stadig traditionelle begravelser, for eksempel i Mumbai. Der placeres afdødes lig på høje tårne ​​og tjener som mad til rovfuglene. De syv " Towers of Silence " omgiver de hængende haver på Malabar Hill , midt i byen. Så der er altid klager og diskussioner, fordi dele af ligene bliver tabt af rovfugle.

Udvikling og ekspansion

I senere epoker af zoroastrianismen dannedes flere splittelser, som søgte at løse modsætningen mellem Ahura Mazda og Ahriman i en højere enhed ved at acceptere tid, skæbne, lys eller rum som den fælles kilde til begge.

Den mest kendte af disse er den allerede nævnte gruppe af zurvanitter , hvis lære om, at udødelig tid ( Zurvan ) er tingenes overordnede princip, tilsyneladende den dominerende religion i nypersisk i det 5. århundrede e.Kr. under kong Yazdegerd I ( Iesdegerd ) blev Sassanid -imperium ; den "umådelige tid" ( zrvan akerene ) påberåbes allerede i Zendavesta. Mazdakitterne , der var aktive omkring 500 e.Kr., om hvem der er registreret lidt, har sandsynligvis også været zoroastriere. Tidsguden , Zervan eller Zurvan , er repræsenteret som en fire-formet gud (Ahura Mazdā, godhed, religion og tid). Han er over Gud og djævelen, som er hans sønner. Zurvan er det uendelige rum og den uendelige tid. Fremkomsten af ​​Gud og ondskab adskiller lys fra mørke.

Zoroastrianisme var, i modsætning til tidligere forskning, højst sandsynligt ikke "statsreligionen" i det gamle persiske imperium af Achaemeniderne , som blev ødelagt af Alexander den Store . Snarere er dens betydning på dette tidspunkt uklar; nogle forskere mener, at Achaemeniderne ikke var zoroastriere, men tilbad Ahura Mazda i en anden form.

Den territoriale ekspansion i løbet af Achaemenidernes persiske imperium fra slutningen af ​​det 6. århundrede f.Kr. Indtil slutningen af ​​4. århundrede f.Kr. Chr.

I modsætning til hvad man ofte antager, synes zoroastrianismen derefter at have spillet en temmelig vigtig rolle under partherne , tværtimod. Et vigtigt arkæologisk sted, der angiver en bosættelse i stil med persisk zoroastrianisme, er Grakliani i Georgien . I Sassanid -imperiet (3. til 7. århundrede e.Kr.) blev religion derefter den vigtigste (men ikke den eneste tilladte) religion og oplevede dens højeste storhedstid. Selvom tilhængerne af andre religiøse grupper, såsom buddhister , kristne , jøder og manicheanere , til tider blev forfulgt og myrdet, som indskrifterne på Mobed Kartir viser, antager moderne forskning normalt, at politiske snarere end religiøse motiver var den afgørende faktor. Flere detaljer vedrørende zoroastrianisme i Sassanid -tider er imidlertid kontroversielle. Det faktum, at langt de fleste zoroastriske kilder først opstod efter imperiets fald og derfor måske tegner et forvrænget billede, gør det svært at komme med pålidelige udsagn.

Den territoriale udvikling og herskere i det parthiske imperium fra 247 f.Kr. BC (= 247 f.Kr.) til AD 224 (= 224 AC) som centrum for zoroastrianisme

Som en foretrukken religion mistede zoroastrianismen sin betydning som følge af den islamiske erobring af Sassanid -imperiet i årene efter 636. Islam, på den anden side, steg støt i betydning, men det var kun omkring 900, at muslimer udgjorde flertallet i Iran. Mange iranske festivaler indeholder den zoroastriske arv og fejres stadig i det shiitiske Iran, nogle gange i synkret form. Den vigtigste af disse festivaler er " Nytårsfestivalen " Nouruz , hvis rødder sandsynligvis vil gå endnu længere tilbage.

Med udbredelsen af ​​islam i Iran blev zoroastrianismen i stigende grad undertrykt, og forfølgelsen af ​​zoroastriere begyndte, hvorfor mange zoroastriere emigrerede for omkring 1000 år siden, især til området i nutidens Indien og nutidens Pakistan , hvor de kaldes Parsees (dvs. : Perser ) gav. Der er cirka 120.000 medlemmer af den zoroastriske religion på verdensplan, de fleste af dem i Indien. Et ikke ubetydeligt antal zoroastriere bor også i Tadsjikistan . Der er i øjeblikket en bevægelse i kommunen for at forene alle dem, der tilhører den zoroastriske tro under udtrykket "zoroastrisk" for at kunne fremstå mere forenede igen.

Antallet af zoroastriere er steget i Irak i de seneste år, især som følge af konverteringer fra tidligere muslimer. [8] Zoroastrierne søger i øjeblikket officiel status for deres religion i den kurdiske autonome region . [9] Det anslås, at omkring 150.000 mennesker i den kurdiske del af Irak udgiver sig for at være zoroastriere. [10]

reception

Navnet Zarathustra blev bedre kendt i den moderne vestlige verden primært gennem Nietzsches bog Also sprach Zarathustra og Richard Strauss ' symfoniske digt med samme navn , selvom begge værker har ringe reference til den historiske Zarathustra.

Dagens zoroastrianisme

En præst (kaldet Mobed eller Zot ) hjælper til ved Navjote -Fest, en indvielsesfestival for unge zoroastriere, med den første påklædning af det rituelle bælte, Kushti .

Zoroastrianisme findes i meget forskellige former. Dette skyldes især trailernes meget ændrede situation. De moderne zoroastriere lever bredt: omkring 65.000 bor i Indien , hvor de kaldes Parsees . I de senere år (fra 2019) har religion i Iran genvundet betydning, især blandt yngre mennesker. Det forstås som en del af en specifikt persisk og dermed ikke-islamisk identitet. Der bor i øjeblikket over 25.000 zoroastriere i Iran, omkring 10.000 af dem i ørkenbyen Yazd . [11] Du er en af ​​de hurtigst voksende religiøse grupper her (knap 20.000 i 2006). Cirka 18.000–25.000 bor i USA og Canada, maksimalt 5000 i Pakistan og andre spredt i andre vestlige lande. Samlet set anslås antallet til 120.000–150.000 zoroastriere.

Den særlige form og fortolkning af religion er forskellig for hver af de forskellige geografisk adskilte grupper. Der er særligt markante forskelle mellem indisk og iransk zoroastrianisme.

I Indien, påvirket af hinduismen, er troen på eksistensen af Amesha Spentas meget i forgrunden, hvilket har resulteret i, at den zoroastriske tro har fået polyteistiske tendenser dertil. Ritualer spiller en stor rolle.

I Iran har zoroastrianismen udviklet sig til en meget indadvendt, meget rationel, etisk filosofi. Fokus er på troen på en god, retfærdig, alvidende Gud Ahura Mazda. Denne gode Gud tjenes ved at "tænke godt, tale godt og handle godt" (af fri vilje). [4]

Kendte zoroastriere

Indflydelse på andre religioner og verdensopfattelser

Som den eneste monoteistiske religion, som jødedommen i årene efter det babylonske eksil (6. til 4. århundrede. V. Chr.) Mange billeder fra zoroastrianismen, den dengang hovedreligion taget, er det vigtigste element i god tro til verdens ende : De to vigtigste førkristne referencer, Daniels Bog og Enoks Bog , (formodentlig) opstod i løbet af denne tid. Djævelen som en Guds modstander går sandsynligvis tilbage til Ahriman. Begreberne himmel og helvede var ukendte i ældre jødedom; her burde en indflydelse fra zoroastrianismen, men også af den græske idé om en Hades , have fundet sted. Gennem den jødiske tradition er disse ideer også trådt ind i de kristne og islamiske religioner og er blevet centrale elementer der. I hvilket omfang zoroastrianismen direkte påvirkede den tidlige islam i Persien er svært at bevise i detaljer.

Bevis for zoroastrianismens vidtrækkende historiske indflydelse på nabo-folks religioner er leveret af mithraisme , der spredte sig gennem Vestasien på tidspunktet for Romerriget mod Vesten og Manis religion, Manichaeism , som blev indført i 3. århundrede e.Kr. opstod en fusion af zoroastrisken med kristen og buddhistisk lære og blev spredt for en tid fra Kina via Centralasien til Italien, Spanien og det sydlige Frankrig. I modsætning til zoroastrianismen, som blev praktiseret af få, men ikke desto mindre konsekvent, forsvandt manicheismen helt i 1300 -tallet.

Den yazidiske forfatter Darwis Hasso indtager den holdning, at yezidismen udviklede sig fra zoroastrianismen.

Derudover er der en ny splittelse uden for zoroastrianismens klassiske retninger, Mazdaznan . Udtrykket Mazdaznan betegner en religiøs doktrin, som ifølge vores egen forståelse er baseret på en reformeret zoroastrianisme. Det blev grundlagt af Otoman Zar-Adusht Ha'nish, sandsynligvis den borgerlige Otto Hanisch , der selv oplyste, at han blev født den 19. december 1844 i Teheran; han døde den 29. februar 1936 i Los Angeles. Det er en blandet religion af zoroastriske, kristne og nogle hinduistiske og tantriske elementer.

Zoroastrianismen har også en ikke ubetydelig indflydelse, især med inddragelse af Ahriman - omend med en stærk afvigelse af de attributter, der oprindeligt blev tilskrevet ham - i en kristen kontekst om antroposofi , Rudolf Steiner -undervisningen.

litteratur

tysk

 • Burchard Brentjes : Det gamle Persien. Den iranske verden før Mohammed . Schroll, Wien 1978, ISBN 3-7031-0461-9 .
 • Bijan Gheiby: Zarathustras brand. En kulturhistorie med zoroastrianisme. Philipp von Zabern, Darmstadt 2014. ISBN 978-3-8053-4770-9 .
 • Gerd Gropp (red.). Zarathustra og Mithras mysterier. Katalog over særudstillingen til Iran Museum i Museum Rade, Reinbek ved Hamborg (31. marts - 27. juni 1993) . Edition Temmen, Bremen 1993, ISBN 3-86108-500-3 .
 • Ulrich Hannemann (red.): Das Zend-Avesta , Weißensee, Berlin 2011, ISBN 3-89998-199-5 .
 • Walther Hinz: Zarathustra . Kohlhammer, Stuttgart 1961.
 • Manfred Hutter : Religioner i Det Gamle Testamentes miljø . Kohlhammer, Stuttgart 1996 ff.
  • 1. bind. Babylonier, syrere, persere . 1996, ISBN 3-17-012041-7 , (jf. Den omfattende bibliografi om mange individuelle aspekter af zoroastrianismen !)
 • Manfred Hutter: Iranske religioner: zoroastrianisme, yezidisme, Bahāʾītum . Berlin; Boston :: De Gruyter, 2019. De Gruyter Studium ISBN 978-3-11-064971-0 .
 • Abdolreza Madjderey : Gatha . Zoroasters himmelske sange . Sohrab, Königsdorf 2000, ISBN 3-925819-11-8 , (tysk-iransk zoroastrisk forfatter)
 • Abdolreza Madjderey: Hvad sagde Sarathustra så egentlig? Sohrab, Königsdorf 2001, ISBN 3-925819-14-2 .
 • Kianoosh Rezania : Immanens og transcendens i zoroastrianisme: Fravær, nabokoncepter og oprindelse. I: Estudios Iranios y Turanios, Número 1, Año 2014, Sociedad de Estudios Inranios y Turanios (SEIT), Girona, ISSN 2386-7833 , s. 113-138 ( [2] på ada.usal.es)
 • Michael Stausberg : Zarathushtras religion. Historie, nutid, ritualer . Kohlhammer, Stuttgart 2002-2004
 • Michael Stausberg: Zarathustra og hans religion . Beck, München 2005, ISBN 3-406-50870-7 , (god, kort introduktion).
 • Geo Widengren : Iranische Geisteswelt von den Anfängen bis zum Islam. Baden-Baden 1961, (Lizenzausgabe für den Bertelsmann Lesering) S. 133–164 und 305–313.
 • Josef Wiesehöfer : Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr . Edition Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 .

Französisch

 • Paul du Breuil: Zarathoustra et la transfiguration du monde . Editions Payot, Paris 1978, ISBN 2-228-12140-1 .
 • Georges Térapiano: La Perse secrète. Aux sources du Mazdéisme . Le Courrier du Livre, Paris 1978, ISBN 2-7029-0070-4 .

Englisch

Internationale Autoren

 • Mahnaz Moazami (Hrsg.): Zoroastrianism. A Collection of Articles from the Encyclopædia Iranica. 2 Vols. Encyclopædia Iranica Foundation, New York 2016.
 • Abraham Valentine Williams Jackson : Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran. MacMillan & Co, London 1899 [3]

Englische Autoren:

Persische Autoren:

 • Pestanji P. Balsara: Highlights of Parsi history . Selbstverlag, Bombay 1969.
 • Ervad S. Bharucha: A brief sketch of the Zoroastrian religion and customs . Tarapolevala Books, Bombay 1928.
 • Sohrab J. Bulsara: The laws of the ancient Persians as found in the „Matikan E Hazar Datastan“ or „The Digest of a Thousand Points of Law“ . KR Cama Oriental Institute, Mumbai 1999.
 • Rustom C. Chothia: Zoroastrian religion most frequently asked questions . 2002, 44 Seiten
 • Dastur K. Dabu: A handbook on information on Zoroastrianism . Edition Chamarbangvala, Bombay 1966.
 • Dastur K. Dabu: Zarathustra an his teachings, A manual for young students . Edition Chamarbangvala, Bombay 1966.
 • Maneckji N. Dhalla: History of Zoroastrianism . 3. Auflage. KR Cama Oriental Institute, Bombay 1994, 525 S.
 • Maneckji N. Dhalla: Zoroastrian civilization. From the earliest times to the downfall of the last empire 651 AD AMS Press, New York 1977 (Nachdruck der Ausgabe New York 1922)
 • Karl F. Geldner (Autor), Jivanji C. Tavadia (Übers.): The Zoroastrian religion in the Avesta („Die zoroastrische Religion“). KR Cama Oriental Institute, Bombay 1999.
 • Marazban J. Giara: Global directory of Zoroastrian fire temples . 2. Auflage. Selbstverlag, Mumbai 2002, 240 S.
 • Aspandyar S. Gotla: Guide to Zarthostrian historical places in Iran .
 • Mani Kamerkar, Soonu Dhunjisha: From the Iranian plateau to the Shores of Gujarat. The story of Parsi settlements and adsorption in India . 2002, 220 S.
 • Dorsabhai F. Karaka : History of the Parsis including their manners, customs, religion and present position . 350 S.
 • Ramiyar P. Karanjia: Zoroastrian religion and ancient Iranian art .
 • Rustam P. Masani: Zoroastrianism. The religion of the good life . Indigo Books, New Delhi 2003, ISBN 81-292-0049-X (Nachdruck der Ausgabe London 1938).
 • Jivanji J. Modi: A few events in the early history of the Parsis and their dates . KR Cama Oriental Institute, Bombay 2004 (Nachdruck der Ausgabe Bombay 1905)
 • Jivanji J. Modi: The religious ceremonies and customs of the Parsees .
 • Jivanji J. Modi: The religious system of the Parsis . Education Society's Press, Bombay 1903.
 • Piloo Nanavatty: The Gatha of Zarathushtra . 1999, 73 S.
 • Adil F. Rangoonwalla: Five Niyaeshes . 2004, 341 S.
 • Adil F. Rangoonwalla: Zoroastrian etiquette . 2003, 56 S.
 • Roshan Rivetna: The legacy of Zarathushtra . 96 S.
 • Irach J. Taraporewala: The religion of Zarathushtra . Chronicle Press, Bombay 1965, 357 S.
 • Irach J. Taraporewala: Zoroastrian daily prayers . 250 S.

Weblinks

Commons : Zoroastrismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Zoroastrier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. BA Litvinski, IR Pichikian: The Hellenistic Architecture and Art of the Temple of the Oxus. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Vol. 8, The Archaeology and Art of Central Asia Studies From the Former Soviet Union (1994), S. 47–66
 2. Graeco-Bactrian Kingdom (250–125 BC). International Foundation for Cultural Property Protection [1]
 3. The curious rebirth of Zoroastrianism in Iraqi Kurdistan . In: PS21 . 26. November 2015 ( projects21.org [abgerufen am 28. November 2018]).
 4. a b c Yasna – Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra. Chapter 12 – The Zoroastrian Creed, verse 8b. In: Avesta – Zoroastrian Archives. Joseph H. Peterson, abgerufen am 30. August 2014 (englisch): „I pledge myself to the well-thought thought, I pledge myself to the well-spoken word, I pledge myself to the well-done action.“ ( Übersetzt von Fritz Wolff – „Ich schwöre mich ein auf den gutgedachten Gedanken, ich schwöre mich ein auf das gutgesprochene Wort, ich schwöre mich ein auf die gutgetane Handlung.“) Siehe auch: 非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動” ( Konfuzius ), 「見ざる、聞かざる、言わざる、しざる」 ( Drei Affen ), “ cogitatione, verbo, ópere ” ( Schuldbekenntnis ), „und was ich denke, red' und tu', / das segne, bester Vater, Du.“ ( Morgengebet. In: P. Martin Ramm FSSP (Hrsg.): Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens . 3. Hauptteil: Von den Gnadenmitteln. Gebete. Thalwil 2006, Nr. 8, S.   99 . . Abgerufen am 7. September 2014 . )
 5. Zitiert nach Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann: dtv-Atlas zur Philosophie: Tafeln und Texte . Mit 115 Farbseiten von Axel Weiß. dtv, München 1991, ISBN 3-423-03229-4 , S.   27 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche – 1. September 2011, ISBN 978-3-423-08600-4 (geb.)). Hervorhebung und Einzelnachweis hinzugefügt.
 6. Monika Tworuschka, Udo Tworuschka: Die Welt der Religionen: Geschichte, Glaubenssätze, Gegenwart. Die Welt der Religionen, Wissen Media Verlag, Gütersloh / München, ISBN 3-577-14521-8 , S. 317.
 7. Mahmoud Rashad: Iran. DuMont Reiseverlag, 1998, S. 32 books.google.de
 8. Die Anti-IS-Religion . FAZ. 6. September 2015. Abgerufen am 16. Mai 2016.
 9. Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition . Al-Monitor. 17. Februar 2016. Abgerufen am 16. Mai 2016.
 10. The curious rebirth of Zoroastrianism in Iraqi Kurdistan . In: PS21 . 26. November 2015 ( projects21.org [abgerufen am 28. November 2018]).
 11. Rainer Hermann: Zoroastrismus in Iran: Also spricht Zarathustra . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 8. Oktober 2019]).